Ceska Pozice

Megatendr na likvidaci odpadu v Praze: Opencard 2.0

AKTUALIZOVÁNO. V kuloárech magistrátu hlavního města se prý hovoří o pěti- až šestimiliardovém předražení zakázky. Přesto se vše odehrává podle „zákonů“. 

Ondřej Koutník 15.11.2011

Aktualizováno o vyjádření společností Pražské služby, AVE a Pražská odpadová.
Podle informací ČESKÉ POZICE se údajně v kuloárech pražského magistrátu hovoří o miliardovém tendru na likvidaci komunálního odpadu v Praze s trpkou nadsázkou jako o Opencard 2.0. Nad obří zakázkou se prý pozastavují i někteří zastupitelé pražské koalice, kterou tvoří ODS a ČSSD.

„Řada lidí z magistrátu i odborníci říkají, že tendr by mohl být klidně o pět šest miliard levnější. Jenomže nikdo s tím nemá šanci nic udělat, protože zainteresování jedinci se ohání faktem, že postupují přesně podle zákonů. Je veřejným tajemstvím, že je to absolutně předražené,“ sdělil ČESKÉ POZICI zdroj, který si nepřál být jmenován.

Na začátku listopadu byly otevřeny obálky, takže pokud návrh schválí Rada hl. m., vítězem se stane konsorcium Sdružení Čistá Praha složené z Pražských služeb, AVE CZ a „schránkové“ firmy Pražská odpadová. Sdružení firem zakázku získalo za necelých 16,4 miliardy korun, navzdory magistrátem požadovanému cenovému stropu kolem třinácti miliard korun.

Další zájemce A.S.A. – svoz Praha nabízel 16,821 a sdružení Marius Pedersen Group 16,932 miliardy korun. Výběrové řízení dlouhodobě kritizuje TOP 09, která je na pražském magistrátu v opozici.

Pražská odpadová působí vedle podniků Pražské služby a AVE CZ jako trpaslík. Obrat Pražských služeb činil loni 3,1 miliardy korun, AVE CZ v letech 2009 až 2010 1,8 miliardy korun. A Pražská odpadová? Jak již média minulý týden informovala, společnost byla zapsaná do obchodního rejstříku teprve nedávno. A je produktem firmy Profispolečnosti.cz, která prodává předzaložené firmy (takzvané ready made společnosti) určené pouze k jejich prodeji „novým podnikatelům“.

Dne 5. října se v obchodním rejstříku objevuje společnost BIRKEBILI a.s., která je 21. října přejmenovaná na Pražská odpadová a.s. A o jedenáct dní později se již rozlepovaly obálky s vítězi. Jak si angažmá této „pidifirmy“ vysvětlují zástupci dvou zbývajících velkých společností? „Pražská odpadová byla založena proto, aby koordinovala práce na zakázce a plnila některé administrativní funkce,“ uvedla mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová. „Účelem bylo vytvořit jediný subjekt, který podá nabídku do soutěže,“ doplnila Jana Vondráková z AVE CZ.Pražské služby a AVE CZ mají miliardové obraty. Jaká asi bude role Pražské odpadové?

Jeden z majitelů uvedené Profispolečnosti.cz Přemysl Kubáň ČESKÉ POZICI potvrdil, že Pražská odpadová byla jednou z předzaložených společností, které jejich firma prodává. Druhý z majitelů Jakub Maur uvedl, že jejich firma nemá nadále s Pražskou odpadovou nic společného. (Zajímavé je, že firma, která se živí prodejem již „hotových“ firem a jež se dle stanov na svých webových stránkách snaží ulehčit start začínajícím podnikatelům, nemá ve sbírce listin dosud žádnou výroční zprávu. Navzdory tomu, že Profispolečnosti.cz vznikla již v roce 2009.)

Je to tunel

Představitelé opoziční TOP 09 před několika dny označili tuto zakázku za „tunel“. „Pražská odpadová vznikla jen proto, aby se přes ni daly přelévat peníze z tendru,“ řekl zastupitel Pavel Richter (TOP 09). A poukázal také na skutečnost, že v Pražských službách má podíl finanční skupina Natland Group, která „je spojována s kontroverzními osobami z pražského businessu“.

S Natlandem, který to odmítá, bývají často spojováni lobbisté Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička, komunální politik z Prahy 10. Na pražském magistrátu se však prý mezi zastupiteli ODS již začíná šeptat, že Hrdlička by se měl rozhodnout, zda je politikem či byznysmenem, ale že obojí není nadále udržitelné.

Stručný příběh tendru

Sdružení Čistá Praha se do soutěže na likvidaci komunálního odpadu v Praze přihlásilo s nabídkou v hodnotě víc než 16 miliard korun (tedy o tři miliardy dražší, než byla původní představa). Jeho součástí je vedle Pražských služeb a AVE CZ firma Pražská odpadová, která byla založena před pár týdny. Není však známo, kdo za ní ve skutečnosti stojí, ani její pravý účel. Už i někteří politici z pražského magistrátu hovoří o předražení zakázky. Pokud radní toto konsorcium schválí jako vítěze na likvidaci komunálního odpadu v hlavním městě, měli by si rychle uvědomit, že trpělivost veřejnosti není bezedná!

Aktualizováno: Společnosti Pražské služby, AVE a Pražská odpadová poslaly 15. listopadu redakci ČESKÉ POZICE reakci, kterou publikujeme v plném znění.

Spekulace o zneužití veřejné zakázky na odpadové hospodářství v Praze jsou bezpředmětné!

Společnosti Pražské služby (PSAS), AVE a Pražská odpadová (PO) sdělují v reakci na údajné pochybnosti o transparentnosti výběrového řízení na „Zajištění systému nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města Prahy od roku 2012“ tato fakta:

  1. Akciová společnost Pražská odpadová byla založena jako SPV (Special Purpose Vehicle = Prostředek se zvláštním účelem) s cílem zastřešit společné úsilí Pražských služeb a AVE předložit bezchybnou nabídkovou dokumentaci obsahující po všech stránkách výhodné řešení pro hlavní město Prahu.
  2. Hlavním úkolem této společnosti je vedení účetnictví sdružení, které musí být oddělené od účetnictví PSAS a AVE. Takto nastavený účetní systém je nejtransparentnější ze všech možných, protože účetnictví Pražské odpadové bude zároveň účetnictvím celého sdružení. PO nebude v rámci sdružení vykonávat žádnou jinou činnost. Nebude se tedy zabývat ani svozem odpadu a dalším nakládáním s ním. Jejím prostřednictvím tedy ani nemůže docházet k žádnému „tunelování“.
  3. SPV je v zahraničí i v ČR naprosto běžným nástrojem, který pomáhá subjektům tvořícím konsorcium koordinovat společnou účast v tendru a provést nezbytné administrativní kroky rychle a precizně.
  4. Pro korektní posouzení legitimnosti založení Pražské odpadové jako smysluplného SPV je třeba znát ještě jednu důležitou okolnost: Zadavatel soutěže nastavil uchazečům natolik složité a náročné kvalifikační podmínky, že jejich splnění v daném čase není možné bez pomoci dalších subjektů. Ostatní uchazeči zvolili stejný postup jako my a své nabídky rovněž podali ve sdružení s řadou partnerů, což si můžete ověřit nahlédnutím do protokolu o otevírání obálek. Naše konsorcium zastřešuje subjekt k tomu účelu zřízený, tedy Pražská odpadová.
  5. Pochybnosti o transparentnosti vlastnické struktury společnosti Pražská odpadová nejsou na místě. Společnost vlastní prostřednictvím akcií na jméno pouze dva subjekty, a to právě Pražské služby a AVE. Ani jeden z nich nemůže bez souhlasu druhého učinit žádné zásadní rozhodnutí.

Co se týče údajného předražení zakázky (rozdíl mezi nabídkovou cenou cca 1,6 miliardy Kč ročně a údajným očekáváním zadavatele cca 1,3 miliardy), není známo, na základě jakých odborných úvah mohl někdo k očekávané cifře dospět. Nejpravděpodobnější vysvětlení může být, že původce takto formulovaného očekávání vycházel z reality roku 2009 a přitom dostatečně nezohlednil odlišnosti mezi novým zadáním na léta 2012 – 2021 v porovnání s předchozí dekádou. Mimo jiné se může jednat zejména o následující aspekty:

a) pravidelný nárůst počtu obyvatel hlavního města Prahy, jichž za deset let přibude bezmála sto tisíc;
b) zvýšené náklady na energetické využití odpadu ve vztahu k nutnosti ukládat reziduum z malešické spalovny;
c) nové zadání na svoz nebezpečných odpadů, odpadů z mobilních sběrných dvorů a také bioodpadu;
d) předpokládaná inflace – u tohoto aspektu uvažuje zadavatel s možností zohlednit inflaci pouze v kapitole „silniční doprava“, zatímco kalkulace nabídkové ceny zahrnuje inflaci ve vztahu k nákladům na všechny prováděné činnosti.

Společnosti Pražské služby, AVE a Pražská odpadová respektují, že v otevřené demokratické společnosti má každý občan právo na pochybnosti a kritické připomínky k čemukoliv a že u opozičních politiků a novinářů je to dokonce součást „popisu práce“. Nicméně jsou také přesvědčeny o tom, že kritika by měla být založena na něčem serióznějším, než jsou dohady a neopodstatněné pomluvy. Proto se proti pomluvám a nespravedlivým obviněním důrazně ohrazují a jsou připraveny hájit své dobré jméno všemi dostupnými prostředky.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.