Martinec může u policie i skončit. Dozvíme se někdy, jak to bylo s výrobou kompra?

Bývalý šéf protikorupční policie prý v kontaktu s Lenkou Bradáčovou postupoval nestandardně. Co to vlastně znamená, prověří kázeňské řízení.

Bývalý ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec. foto: © ČTK, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Bývalý ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec.

Bývalý ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec se dle šetření odboru vnitřní kontroly policejního prezidia dopustil nestandardního postupu, když vrchní státní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové vyzradil, že její manžel figuruje v trestním spisu k IT zakázkám na ministerstvu práce a sociálních věcí. O osudu Martince se bude rozhodovat v kázeňském řízení. S touto informací přišel ve čtvrtek před novináře policejní prezident Martin Červíček, jenž zároveň řekl, že se nepodařilo zjistit, kdo informaci, o níž vědělo zhruba deset lidí z policie i mimo ni, poskytl médiím.

Zjištění o nestandardním postupu bylo však pouze částí problémů, na něž upozornila vrchní žalobkyně Bradáčová ve vztahu k plukovníkovi Martincovi. Respektovaná dáma české justice totiž opakovaně uvedla, že se stala terčem kompra. V rozhovoru pro MF Dnes si postěžovala, že protikorupční policisté v desítkách případů nepostupovali, jak měli. Vysázela tedy dost závažná podezření. O nich se však na tiskové konferenci nehovořilo.

Co bude s Martincem?

Do sporu Bradáčové a Martince vneslo vystoupení policejního prezidenta a náměstka pro trestní řízení Václava Kučery jen trochu světla. Dozvěděli jsme se sice, že Martinec řekl něco, co neměl, avšak co to bude znamenat pro jeho budoucnost, nevíme. Poněkud bizardně proto působí fakt, že se Martinec po rezignaci na funkci ředitele protikorupční policie přesunul na post náměstka ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Zvlášť, když existuje podezření, že mohl vyzradit tajnou informaci ze spisu a existují pochybnosti o kvalitě práce protikorupční policie v desítkách případů. Existuje krajní varianta, že by Martinec kvůli nestandardnímu chování na kriminálce skončil

Možné vysvětlení? Do skončení kázeňského řízení bylo nutné Martinec „uklidit“ na post, který není přímo vtažen do řešení konkrétních kauz. A Úřad služby kriminální policie a vyšetřování se zabývá metodikou a sledováním trendů v obecné a hospodářské kriminalitě...

Co hrozí Martincovi v kázeňském řízení? Dle služebního zákona může za kázeňský přestupek přijít o část měsíční mzdy; maximální možný trest je však ztráta služební hodnosti, což se rovná propuštění z policie. Existuje tedy krajní varianta, že by Martinec kvůli nestandardnímu chování na kriminálce skončil.

Maximální trest

Služební zákon specifikuje, že odnětí služební hodnosti se ukládá, pokud jde o kázeňský přestupek se zvlášť škodlivým následkem, za porušení povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka, za jednání, kterým příslušník porušil služební slib, za opakované spáchání kázeňského přestupku se škodlivým následkem, jestliže předcházející uložení kázeňských trestů nevedlo v období tří let k obnovení služební kázně příslušníka, za jednání, které má znaky přestupku a je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, anebo za opakované dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení.

Martinec ve čtvrtek komentoval vystoupení policejního šéfa pro web Aktuálně.cz: „Ukázalo se, že nebyla vyráběna žádná kauza a šlo pouze o způsob předání informace.“ Potíž je v tom, že tisková konference policejního prezidia se týkala pouze předání a úniku informace ze spisu, nikoli toho, jestli detektivové na Bradáčovou připravovali kompro.

Jak to bude s prověrkami spisů?

Kromě osobního charakteru srážky Martince s Bradáčovou je však stěžejní otázka, jestli elitní detektivové postupovali v případech, jež sahají do nejvyšších pater české politiky a byznysu, jak měli. Na výsledky kontroly spisů, které se nikdy do fáze trestního řízení za Martince ani nedostaly, si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Právě v tom je však „zakopaný pes“. Pokud totiž protikorupční policie ukládala spisy bez dozoru státních zástupců a nepočínala si dostatečně profesionálně, šlo by bezpochyby o zásadní problém.

Celá věc je o to složitější, že prověrek probíhá paralelně hned několik. Část věcí řeší odbor vnitřní kontroly policejního prezidia, některými případy, v nichž jde o podezření ze spáchání trestného činu, se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů a kontroly probíhají i ze strany státních zástupců.

Jak to bude s ÚOKFK?

Na čtvrteční tiskové konferenci náměstek policejního prezidenta Kučera prezentoval několik systémových opatření, která práci elitních detektivů zefektivní.

  • V budoucnu se změní závazné pokyny policejního prezidenta, které definují postupy celorepublikových útvarů v trestním řízení. Měl by se tím snížit počet kauz, které končí na stolech elitních útvarů a zároveň by se měl zvýšit počet případů, které se budou šetřit na krajských a okresních kriminálkách.
  • Chystá se také zpřesnění policejních postupů ve fázi před zahájením trestního řízení, tedy bez dozoru státních zástupců.
  • Změny se dotknou také vyhodnocování podnětů, které přicházejí na protikorupční policii od Finančního a analytického útvaru ministerstva financí, které se týkají podezřelých finančních operací.
  • Dalším bodem chystaných změn je vznik informačního centra na policejním prezidiu, od něhož si vedení policie slibuje těsnější spolupráci jednotlivých složek.

Dle důvěryhodného zdroje ČESKÉ POZICE, jenž je obeznámen s postupy celorepublikových útvarů, existuje naděje, že by tyto kroky skutečně mohly pomoci ke zvýšení kvality práce elitních detektivů. Varoval však před přílišným optimismem: „Žádný informační systém ještě nikoho nezatknul. Záleží totiž především na kvalitách lidí, kteří s ním pracují.“

Navrhované změny ocenila i vrchní žalobkyně Bradáčová, jež uvedla, že za zásadní považuje systémové změny ve fungování Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, které by změnily některé dosavadní postupy tohoto útvaru.

Kromě systémových změn je však nutné vybrat Martincova nástupce. Do 20. května probíhá sběr přihlášek do nabídkového řízení na uvolněnou funkci. Do konce června by mělo být jasno, kdo protikorupční policie povede a kdo se pokusí porušenou důvěru útvaru obnovovit.

Jako obloukem se vrací myšlenka, že když se dva hádají, třetí se směje. Tentokrát získaly oddych mafiánské struktury, které těší, že se policie v posledních týdnech zabývá především sama sebou.