Mají se podvodníci začít bát?

Finanční analytický útvar ministerstva financí se zajímá o nový systém pro boj s finanční kriminalitou.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ilustrace ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Do boje proti daňovým únikům, praní špinavých peněz a dalším jevům bude možná v dohledné budoucnosti nasazen další nástroj. K ČESKÉ POZICI se totiž donesla informace o prezentaci, kterou pro státní správu uspořádala společnost Profinit. Představila při ní antifraudový systém (systém pro detekci a vyšetřování podvodů), který v současnosti provozuje v jedné z největších českých bank a jenž může pomoci v boji s popsanými jevy.

Zájem o bližší informace o tomto systému dle zdrojů ČESKÉ POZICE projevila po skončení přednášky policie a Finanční analytický útvar ministerstva financí (FAÚ).

U policie by mohlo jít zejména o Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), který s údaji o finančních transakcích a problematikou praní špinavých peněz přichází do kontaktu nejčastěji. Mluvčí ÚOKFK Jaroslav Ibehej nicméně na dotaz redakce poue odpověděl: „Mohu sdělit, že vámi popsaný produkt náš útvar nepoužívá. K otázce, zda bychom případně v budoucnu tento systém využívali, nemohu podat stanovisko, neboť by šlo o spekulaci.“

Ministerstvo financí bylo sdílnější a Veronika Lukášová z tiskového oddělení ČESKÉ POZICI potvrdila, že FAÚ se s uvedeným antifraudovým systémem seznámil při prezentaci společnosti Profinit. „Produkt hodnotíme jako zajímavý a užitečný nástroj pro analytickou práci. Udržet vývojový trend v oblasti softwarových nástrojů pro činnost Finančního analytického útvaru je předpokladem úspěšného plnění svěřených úkolů. K pořízení a využívání takových či jiných  obdobných nástrojů, které slouží FAÚ k jeho činnosti, se nebudeme nijak konkrétně vyjadřovat,“ dodala Lukášová.

Nekonečné zdroje dat

O tom, s kým o využití svých systémů jedná, nechtěla společnost Profinit s ohledem na obchodní podmínky hovořit. Nicméně její zástupci potvrdili, že tento nástroj je mimo jiné použitelný pro boj s finanční kriminalitou. A zároveň redakci objasnili, co systém vlastně dělá a jak funguje.

Detekce podezřelého chování jsou jen jednou stranou mince. Druhou je vyšetřování už konkrétního případu.Princip je poměrně jednoduchý: existují určité modely chování, které jsou nějakým způsobem podezřelé. V rovině praní špinavých peněz může jít kupříkladu o vybírání či ukládání většího objemu peněz po malých částkách či podobné nestandardní chování. Antifraudové systémy, které kromě společnosti Profinit nabízejí i další společnosti, kupříkladu IBM, jsou schopné na základě analýzy dat toto chování automaticky odhalit a upozornit na ně pověřené pracovníky. V bankovním odvětví se v těchto systémech sbíhají informace z elektronického bankovnictví, přehledu zůstatků na účtu, bankomatů, platebních karet a dalších zdrojů. Vzhledem k možnostem, které nabízejí například chytré telefony, se potenciální zdroje dat stále rozšiřují.

Detekce podezřelého chování jsou ale jen jednou stranou mince. Druhou je vyšetřování už konkrétního případu. Každý určitě zná efektní „pavouky“ spojující různé osoby na základě třeba členství v dozorčích radách nebo podobných společných znaků. Všechny tyto systémy fungují podobně, liší se jen rozsahem datových zdrojů, které zpracovávají, a výstupy, jež zvládnou poskytovat.

Zahlcení úřadu varováními?

V případě systému AFS od Profinitu, o který FAÚ projevilo zájem, nejsou zdroje pevně dané, protože závisejí na tom, co všechno potřebuje uživatel procházet. Pokud budeme spekulovat, může FAU využívat zhruba následující:

  • obchodní rejstřík, který kromě informací o majitelích a statutárních orgánech firem obsahuje i podpisové vzory, informace o jednání valné hromady a další skutečnosti;
  • insolvenční a živnostenský rejstřík;
  • informace z informačního systému veřejných zakázek;
  • registr dotací na ministerstvu financí;
  • informační systém základních registrů;
  • a v neposlední řadě vlastní databáze, v nichž končí oznámení od bank, pojišťoven a dalších subjektů o podezřelých transakcích.

To není špatná informační základna. Pokud FAÚ k nasazení podobného systému skutečně sáhne, lze očekávat, že se počet jím prověřovaných případů značně zvýší.

Jak ale upozornil ČESKOU POZICI specialista na boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba, který dříve působil v ÚOKFK, tyto systémy rozhodně nejsou samospásné: „Na jednu stranu je možné nastavit kritéria pro detekci velmi přísná, aby žádné podezřelé transakce neunikly, ale pak bude systém vykazovat jedno upozornění za druhým a nebude v lidských možnostech úřadu všechna vyhodnotit. Nebo naopak lze nastavit kritéria méně přísná, a pak ledacos uteče. Je to nástroj, který může hodně pomoci, ale jeho význam nelze přeceňovat.“

Možnosti systému by ještě vzrostly, pokud by byl zřízen centrální registr účtůMožnosti systému by ještě vzrostly, pokud by byl zřízen centrální registr účtů (jeho vznik nedávno navrhl expertní tým „Progres“, který vytvořil ministr vnitra v demisi Martin Pecina, jak ČESKÁ POZICE informovala). Ten by sice neposkytoval policii ani FAÚ informace o konkrétních transakcích, ale jeho analýzou by například bylo možné vytipovat subjekty, které mají větší množství účtů, než by odpovídalo jejich podnikání, a začít zjišťovat, proč tomu tak je.

Centrální registr účtů však prozatím v Česku neexistuje, a policie tudíž musí žádat jednotlivé banky, aby jí sdělily, kolik účtů má prověřovaná osoba. Je však pravděpodobné, že i kdyby byl registr zřízen, banky nebo pojišťovny by ani nadále nepřekypovaly ochotou se s policií či FAÚ dělit například o informace o transakcích jejich klientů. Registr by poskytoval informace jen o majiteli účtu, nikoliv o tom, co se s účtem děje.

Co na to nový ministr?

Otázkou je i cena za pořízení podobných systémů. Většinou jsou budované na míru, tudíž se náklady na jejich pořízení nestanovují zrovna snadno. „Implementace, které jsme nyní realizovali pro naše klienty, se odvíjely od jednotek milionů do řádu desítek milionů. Velmi záleží na faktorech, co vše chce klient zahrnout do samotné implementace,“ uvedla pro ČESKOU POZICI Jitka Faltýnková ze společnosti Profinit.

Činnost FAÚ končí ve chvíli, kdy tento útvar podá trestní oznámení na policii včetně získaných informací. Je tedy docela dobře možné, že v dohledné době budou součástí spisu i podrobněji zmapované vazby dotyčné osoby na firmy a další subjekty, tudíž policie bude mít k dispozici více informací. Samotný ÚOKFK, na němž podněty od FAÚ končí nejčastěji, různými podobnými systémy dle našich informací disponuje již dnes, otázkou je jejich vyspělost a schopnost udržet trend se současným vývojem technologií.

Jaké systémy používá FAÚ v současnosti, se nám zjistit nepodařilo, nicméně z vyjádření ministerstva financí lze vyvozovat, že zřejmě uvažuje o nějaké aktualizaci vybavení. Zda nakonec nastane, bude záležet i na osobě nového ministra financí, který bude muset takový nákup schválit.