Lukáš Wagenknecht: Nepohodlný kontrolor, jehož se pražský DP raději zbavil

„Bude-li mít policie zájem, samozřejmě budu spolupracovat,“ říká auditor, jehož kontrola přiměla vyšetřovatele zajímat se o dostavbu metra. 

foto: archiv Lukáš WagenknechtČeská pozice

Přestože v minulosti auditoval „lahůdky“ typu Regionálního operačního programu Severozápad nebo Krajské zdravotní, kontrolor Lukáš Wagenknecht na sebe nejvíce upozornil kauzou problémové dostavby pražského metra. Před půl rokem nastoupil do Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), aby se pustil do prověrky vnitřních mechanismů této největší městské společnosti a dokumentů k jejím významným investičním projektům. Jako vzorek si vybral věru výbušný projekt za 22 miliard korun – prodloužení podzemní dráhy do Motola.

Wagenknecht coby šéf odboru interního auditu v září udeřil na představenstvo a dozorčí radu podniku s prozatimními výsledky, které byly závažné – hovořily například o podezření z trestné činnosti a machinacích ve vypisování veřejných zakázek. Případem se začala zabývat policie a kauza nabrala na závažnosti, když se někdo pokusil z dálnice vytlačit Wagenknechtův automobil. Krátce poté však padl generální ředitel dopravního podniku Milan Křístek. Vystřídal ho Jaroslav Ďuriš, který za zvláštních okolností Wagenknechta vyhodil.

V kontextu vývoje událostí posledních dnů, kdy ministerstvo dopravy přiškrtilo dopravnímu podniku evropské dotace zhruba o čtyři miliardy korun, je důležité, aby Wagenknechtův vyhazov nezapadl. Bývalý viceprezident Českého institutu interních auditorů v rozhovoru pro ČESKOU POZICI hovoří o svém odvolání, potenciálních dopadech průšvihů kolem metra na finanční chod hlavního města, skandálním angažmá pražských politiků TOP 09 či o ochotě spolupracovat na případu s protikorupčními vyšetřovateli.

Nevysvětlený „padák“

ČESKÁ POZICE: Koncem října jste měl dokončit audit, jehož mezitimní zpráva ze září vyvolala v pražské politice svými závěry silný rozruch. Nový ředitel DPP Jaroslav Ďuriš vás však vyhodil. Jak to tedy s výslednou zprávou kontroly vypadá?

WAGENKNECHT: Audit měl být dokončený do 31. prosince 2013. Tento termín byl několikrát projednán na výboru pro audit, představenstvu i dozorčí radě podniku. Uvidíme, kdy budou závěry.

ČESKÁ POZICE: Zajímavé, protože ředitel Ďuriš jako jeden z důvodů vašeho odvolání uvedl „nedodržování termínů“…

WAGENKNECHT: Tomu sám nerozumím. Navíc jsme neměli od IDS (na stavbě metra provádí stavební dozor a organizuje a zajišťuje pro DPP výběrová řízení na dodavatele – pozn. red.) ještě všechny podklady pro dokončení  auditu, proto nešlo podávat kvalifikované závěry, tedy závěry opřené o důvěryhodné důkazy. Takový audit by nebyl objektivní a zpráva by nenaplňovala požadavky na náležitou profesní péči podle mezinárodních auditních standardů.

ČESKÁ POZICE: Pan Ďuriš opravdu trval na termínu do konce října?

„Postup ředitele Ďuriše by se dal vyložit jako ovlivňování nezávislosti a objektivity auditu“WAGENKNECHT: Ano, tlačil na to, aby byl audit dokončený na konci října. Takový postup by se dal vyložit jako ovlivňování nezávislosti a objektivity auditu. Když vám někdo přikazuje dokončit audit bez dostatečných podkladů a v nepřiměřeném čase. Kdybych to na pokyn ředitele udělal, porušil bych mezinárodní standardy. Nebo bych do zprávy musel uvést, že obsahuje nekvalifikované závěry, jinými slovy, že je na nic.

ČESKÁ POZICE: Budete to nějak řešit?

WAGENKNECHT: Myslíte ty pomluvy v médiích? Nyní zvažuji, že podám trestní oznámení pro trestný čin pomluvy a zároveň občanskoprávní žalobu. Řeším to s právníkem. Tyto věci, které pan Ďuriš údajně uvedl, vyznívají v můj neprospěch. Pomluva je jednoduchý a ubohý způsob, jak někoho poškodit. Když děláte v interním auditu, stavíte na dobrém jménu a objektivitě. Nejprve jsem to nechtěl dál řešit, ale po té mediální smršti jsem se rozhodl, že se k tomu postavím čelem. Podporuje mě v tom i rodina, což je pro mě nejdůležitější.

ČESKÁ POZICE: Co vám pan ředitel sdělil jako hlavní důvod vašeho vyhazovu?

WAGENKNECHT: Důvod ukonční pracovního poměru udán nebyl. Bylo mi komunikováno, že má práce je dobrá, nicméně že nebudu pokračovat v interním auditu. Současně mi byla nabídnuta jiná forma spolupráce, třeba dělat na IČO nebo pod nějakou auditorskou společností. Opravdu jsem to nepochopil.

ČESKÁ POZICE: Trochu to zní, jako kdyby měl někdo zájem na tom vás umlčet, aby to nebylo směrem navenek tak nápadné.

WAGENKNECHT: Dalo by se to tak chápat. Jen doufám, že takové zacházení není v dopravním podniku běžné. Celé mě to překvapilo, hlavně ta nabídka dělat přes nějakou auditorskou společnost. Doufám, že jsem to špatně pochopil, a nešlo o pletichy.

Policie? Budu spolupracovat!

ČESKÁ POZICE: Do dopravního podniku jste přišel za ředitele Milana Křístka, který vám zejména v posledních napjatých týdnech trochu kryl záda. Křístka „popravili“ a nastoupil Ďuriš. Jak se pro vás výměnou ředitelů změnilo pracovní klima? Cítil jste stále podporu, nebo jste čekal, kdy přijde výpověď?

WAGENKNECHT: Absurdní byla například debata, jakým způsobem bude upraveno postavení interního auditu v rámci struktury podniku. Pan ředitel Ďuriš prosazoval, aby byl interní audit přímo pod ním. V mezinárodních společnostech obvykle interní audit stojí vedle výkonné struktury, aby akcionář od interního auditu získával skutečně nezávislé ujištění, jak generální ředitel a jeho management funguje. Pan ředitel dopravního podniku této věci nerozumí, nebo naopak velmi dobře ví, proč tak činí… Čtyři roky jsem působil jako viceprezident Českého institutu interního auditu (ČIIA), tak snad vím, o čem mluvím. Ale na druhou stranu jsme v Čechách, tak bych možná mohl všechno hodit za hlavu a říci „vím, že nic nevím“. (smích)

ČESKÁ POZICE: Jaká byla spolupráce s politiky TOP 09 zastoupenými v dozorčí radě podniku, například jejím šéfem a radním pro dopravu Jiřím Pařízkem, který donedávna ve společnosti Inženýring dopravních staveb (IDS) působil?

WAGENKNECHT: Každý měsíc jsme probírali naše výstupy, věděli o všem, co v rámci interního auditu děláme. Zákulisní schůzky neproběhly.

ČESKÁ POZICE: Nepřijde vám skandální, že dva vysoce postavení politici pražské TOP 09 – radní pro dopravu Jiří Pařízek a poslanec František Laudát jsou, či donedávna byli, zaměstnáni ve firmě IDS, které se kauza dotýká? Co by z tohoto případu měli zmiňovaní pánové, či jejich straničtí nadřízení vyvodit?

WAGENKNECHT: Pokud by se to stalo v Německu, už by v politice podle mého názoru dávno nebyli. Ale politická kultura je v Čechách bohužel na jiné úrovni. Jedna věc jsou nedokonalé české zákony a druhá věc je vnitřní integrita. Ta by podle mého názoru měla především u politiků znamenat víc než pouhé dodržování špatných zákonů.

U pana Pařízka jsem už nestihl ověřit, jestli ve střetu zájmu podle zákona opravdu není. Když se na to ale podíváte selským rozumem, dělal pro dodavatelskou firmu, která dopravnímu podniku fakturovala, zároveň byl předsedou dozorčí rady DPP, akciovky placené z veřejných peněz. Měl informace, měl velký vliv jako radní pro dopravu na pražské radnici. I kdyby neporušil zákon, já na jeho místě bych vyvodil osobní politickou odpovědnost.

Co se týká pana Laudáta, vnímám to podobně. Asi žádný zákon neporušil. V době, kdy byl vlivným politikem, pracoval podle článků v médiích pro firmu, která fakturuje veřejně vlastněné akciovce velké finanční částky. Asi jsem na ty politiky ale moc přísný, myslím na ty v českém prostředí, ne třeba na ty v Kanadě nebo ve Švédsku. (smích)

ČESKÁ POZICE: Věřil jste, že kontrolu nakonec dokončíte?

„Nový ředitel má prý půl roku na to, aby všechno vyřešil. Nechme se tedy překvapit.“WAGENKNECHT: Vůbec jsem to neřešil, dělal jsem svoji práci, jak nejlépe umím. Ale popravdě, nečekal jsem, že budu odvolán předposlední den zkušební doby bez udání důvodu.

ČESKÁ POZICE: O kauzu metra se začal před několika týdny zajímat Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Jedním z impulsů bylo trestní oznámení podané na základě závěrů vaší kontroly, dalším podnětem pro policii měl být podle webu Aktuálně.cz pokus o vytlačení vašeho automobilu z dálnice. Budete případně s vyšetřovateli případu spolupracovat?

WAGENKNECHT: Pokud se setkáte s nějakými skutečnostmi nebo dokumenty, které by mohly nasvědčovat páchání trestné činnosti, je vaše povinnost s orgány činnými v trestním řízení spolupracovat. Pokud bude mít policie zájem, samozřejmě spolupracovat budu.

ČESKÁ POZICE: Myslíte, že v kauze metro A někoho policie obviní?

WAGENKNECHT: Pokud je všechno v pořádku, jak tvrdí IDS, pravděpodobně ne. Myslím, že někde proběhlo, že má nový ředitel půl roku na to, aby všechno vyřešil. Nechme se tedy překvapit.

Nesmyslné argumenty IDS

ČESKÁ POZICE: V září vznikla mezitimní zpráva, která přišla s výbušnými závěry – například že řada víceprací byla nejdříve zhotovena, až pak vypsána v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Potvrdily by se tyto závěry ve finální zprávě? Problém se týká právě společnosti IDS.

WAGENKNECHT: Nenašel jsem věci, jež by dosud známé závěry, které se dostaly do médií, vyvrátily. Pokud se neobjeví nové dokumenty nebo skutečnosti, já osobně bych závěry bezdůvodně neměnil, to by nedávalo smysl.

ČESKÁ POZICE: Advokát zastupující IDS Marek Nespala mi v rozhovoru řekl, že zpětné uzavírání smluv na zakázky je v pořádku. DPP je navíc takzvaný sektorový zadavatel, a nemá tudíž na vícepráce limit. Namísto vypisování zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění dopravní podnik podle něho mohl jako sektorový zadavatel udělat jednoduše soupis prací, který se následně nacení a odsouhlasí všemi zúčastněnými stranami. Jak tedy závěry vaší kontroly v kontextu těchto námitek chápat?

„Nechal byste si postavit dům a až posléze nacenit provedenou práci, a teprve pak podepsal smlouvu?“WAGENKNECHT: To, co říkáte, zní zajímavě a možná při vytržení z kontextu může být pravda. Mně tam ale chybí podepsaná smlouva s odsouhlasenými cenami před zahájením prací. V zákoně o veřejných zakázkách opravdu najdeme paragraf 34 odstavec 5, který podle výkladu některých právníků popírá jiné ustanovení (paragraf 7), jež vyžaduje, aby dodatečné práce byly provedeny na základě písemné smlouvy. To je podle mne nesmysl. Kdybych to měl k něčemu přirovnat: nechal byste si postavit dům a až posléze nacenit provedenou práci, a teprve pak podepsal smlouvu? Podle mme to celé popírá smysl zákona o veřejných zakázkách, který by měl být hlavně o procesu soutěžení před tím, než smlouvu uzavřete.

Jako auditor bych nikdy nedoporučoval, aby někdo používal postup, který nemá oporu ve stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo judikátu soudu, o to více ve chvíli, kdy jde o evropské dotace. Důležitější je hlavně to, jestli změny naplňovaly požadavky zákona na zjednodušený režim jednacího řízení bez uveřejnění. Tento druhý rozměr je podle mého názoru podstatnější.

Audit se ale především týkal otázky, jakým způsobem jsou v dopravním podniku nastaveny procesy technického úseku. Výstavba metra A byl pouze vzorek nebo možná spíše proces, na kterém jsem měl dospět k ověření, jak to vlastně funguje.

ČESKÁ POZICE: Co by nastalo, pokud by se ukázalo, že IDS porušila zákon o zadávání veřejných zakázek? Hrozí další takzvaná korekce – neboli snížení stropu evropských dotací, na které může dopravní podnik dosáhnout? V médiích proběhla informace, že chyby v zakázkách mají dopad na úvěr od Evropské investiční banky a také na dotace od magistrátu?

WAGENKNECHT: Těžká otázka. Pokud bychom uvažovali, že byl porušený zákon o veřejných zakázkách, potenciálních dopadů je velké množství – od nesprávného používání cen přes porušení podmínek dotace od ministerstva až po porušení rozpočtové kázně u magistrátu.

ČESKÁ POZICE: Jsou výsledky vaší kontroly se závěry šetření ministerstva dopravy spojenými nádobami? Respektive přispělo vaše šetření k rozhodnutí ministerstva udělit dopravnímu podniku finanční korekci?

„Příští rok mají být volby a nemyslím si, že by současní politici v Praze chtěli stopnout dostavbu metra či tunelu Blanka, i kdyby to bylo podle zákona správné“WAGENKNECHT: Ne, ministerstvo, myslím, zahájilo kontrolu dříve, než jsem přišel do dopravního podniku.

ČESKÁ POZICE: Hrozí podle vás, že by kvůli porušení zákona o zadávání veřejných zakázek mohl dopravní podnik přijít o veškeré dotace z evropských peněz a o peníze z úvěrů od Evropské investiční banky (EIB)?

WAGENKNECHT: U dotace z EU je to otázka. Stoprocentní korekci jsem zažil u mála projektů. Evropská komise je v tomto benevolentnější. Má vlastní pravidla pro korekce, často dává korekci 25 procent. V médiích proběhlo také něco o „virtuální korekci“. To je opravdu zajímavé. Podle mého názoru české zákony při porušení rozpočtové kázně neumožňují takové virtuální korekce, standardně se krátí dotace. Ale možná, že jde o nějakou novinku, právní výklad, který potvrdí novou praxi českých orgánů. (smích) Co se týká EIB, to neumím posoudit. Myslím, že by to byl v Česku precedent. Ale pokud opravdu byly porušeny smluvní podmínky, asi by měla EIB vlastní smlouvu dodržet, předpokládám.

ČESKÁ POZICE: Vzhledem k tomu, do jakých finančních komplikací se Praha brzy může dostat, nehrozí, že dostavba metra A nebo tunelu Blanka budou zkrátka zastaveny?

WAGENKNECHT: O tom silně pochybuji. Příští rok mají být volby a nemyslím, že by současní politici v Praze chtěli udělat takové rozhodnutí, i kdyby to bylo třeba podle zákona správné.

Když město zaspí

ČESKÁ POZICE: Kde a kdy politická reprezentace hlavního města udělala chybu? Který moment zaspala? Je vůbec celý problém nějak řešitelný, aniž by měl významné finanční dopady na chod města?

WAGENKNECHT: To je otázka, za kterou bych vás pochválil. To je věc, nad kterou si lámu hlavu jako interní auditor celou dobu. Kde vznikl problém? To byla moje práce, ne hledat chyby proto, aby se někdo mediálně proslavil. Chyba se analyzuje proto, abyste jí příště předešel.

„Jsem zvědavý, jestli z toho všeho bude vyvozena nějaká odpovědnost. Jedno jestli manažerská, trestněprávní nebo politická.“Odpověď je podle mne jednoduchá. Pokud byl zásadně porušen zákon, selhaly všechny prvky kontrolního systému dopravního podniku. Teď trochu lidsky. Selhal management, to beze sporu. Muselo selhat také představenstvo, které je zodpovědné za obchodní vedení společnosti. Pokud si dopravní podnik nakupuje externí dodavatele a sám po nich nevyžaduje, aby jejich výstupy byly v rozporu se zákonem, chyba v soutěžení logicky nastat neměla. Takže i u outsourcingu vidím problém. Svůj podíl má podle mne také dozorčí rada. Měla být o problému informována a kontrolovat, jestli představenstvo plní svoji roli. Pokud se to nestalo, není takový dozor efektivní a je otázkou, jestli má vůbec smysl. Jediný, kdo za mého působení fungoval, byl výbor pro audit.

Je to ukázkový model selhání kontrolního systému na všech úrovních. Jsem zvědavý, jestli z toho všeho bude vyvozena nějaká odpovědnost. Jedno jestli manažerská, trestněprávní nebo politická. Ale opět zopakuji že jsme v Čechách. Tady se to nenosí. U nás je oblíbená kolektivní nezodpovědnost. Chyby se zaplatí z veřejného rozpočtu, pokrčí se rameny a jdeme dál.

ČESKÁ POZICE: Změnila vám anabáze v dopravním podniku nějak život? Věříte, že se případ podaří – například u policie – dotáhnout do konce a zjistit, kdo je zodpovědný za to, že stát nedosáhne na evropské miliardy, s nimiž se původně počítalo?

WAGENKNECHT: Co mi to přineslo? Pár kilo navíc, hodiny přesčasů a nějaký stres. (smích) Byla to pro mne životní zkušenost. Potkal jsem nové lidi, většina z nich byla slušná a měla snahu, aby ta společnost fungovala. Vnímal jsem ale takový pocit, že se většina z nich bojí říci svůj názor před politiky nahlas. Myslím, že ještě v Česku potřebujeme nějaký čas, abychom se posunuli od klientelistické společnosti k demokratické.

Jak to všechno dopadne? Doufám, že se nepodaří politikům zamést problémy pod koberec a budou je chtít řešit. Politickou ani manažerskou odpovědnost podle mne ani v tomto případě nikdo vymáhat nebude, to se u nás neností. Buďmě ale optimisté! Jinak bychom se z toho museli zbláznit. Po minulém týdnu už víme, že lhaní politiků v přímém přenosu je může stát křeslo. To je přece úžasný posun.

Počet příspěvků: 20, poslední 14.11.2013 10:11 Zobrazuji posledních 20 příspěvků.