Losovací fofr v Ústí

Ústecký kraj vypsal před koncem roku dvě „losovačky“. Předpokládaná hodnota zakázek, na které má přispět EU, činí 520 milionů korun.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Byl to asi fofr v Ústeckém kraji před koncem roku. Kraj totiž stihl vypsat dva tendry spolufinancované Evropskou unií, v nichž budou v užším výběrovém řízení finalisté vybíráni losem. Předpokládaná hodnota zakázek činí 520 milionů korun. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který má na starosti zúřadování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji, přitom losovačky od 28. prosince loňského roku zakázal.

Pointa: Ústecký kraj zveřejnil informace o zakázkách pět dní před tímto datem, a tak není s nařízením rady v rozporu. Opoziční zastupitelé za TOP 09 žádají vedení kraje, aby užší řízení změnilo na otevřené. Zatím jsou ale jejich snahy marné.

Jen pro úplnost: z Informačního systému o veřejných zakázkách, který je dostupný na internetu, vyplývá, že od listopadu loňského roku vypsal Ústecký kraj užší výběrová řízení na zakázky o celkové předpokládané hodnotě přesahující 900 milionů korun. Evropská unie se má finančně podílet na zmíněných dvou z nich za více než půl miliardy, konkrétně na nové komunikaci u Roudnice nad Labem a u Chomutova.

K předchozímu přidejme, že od loňského prosince vyhlásil Ústecký kraj vítěze osmi stavebních zakázek – v šesti případech byli vybráni v užších řízeních s losováním, ve dvou případech šlo o vyjednávání bez zveřejnění oznámení o zakázce. V užších výběrových řízeních byly přiděleny zakázky za celkem 538 milionů korun. Ceny požadované vítězi se pohybovaly od 94 do 102 procent cen předpokládaných.

Porovnání cen nevedeme!

ČESKÁ POZICE již několikrát upozornila na dlouhodobé statistické údaje, z nichž vyplývá, že ceny dosažené v otevřených řízeních jsou bezkonkurenčně nižší než ceny z užších řízení. Dělal si kraj nějaké porovnání cen dosažených v otevřeném a užším řízení? Tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková ČESKÉ POZICI sdělila, že nikoliv.

Opoziční TOP 09: „Je to hazard s veřejnými penězi a evropskými dotacemi.“Možná by si na Ústecku takovou statistiku pro zajímavost vést měli. Začátkem letošního roku deník MF Dnes upozornil na dvě tamní cyklostezky. „Spojuje je to, že do užšího výběru se dostali zájemci o zakázku losem. A také to, že po dražších cyklostezkách se v Česku jezdí už jen v Praze,“ napsal deník. V jednom případě dokonce vítězná cena překročila cenu předpokládanou. Ústecký kraj obhajoval náklady na cyklostezky náročností a specifičností terénu.

O tom, zda bude vypsáno otevřené, či užší řízení, rozhoduje v Ústeckém kraji desetičlenná rada, která je složena ze tří členů ODS a sedmi sociálních demokratů v čele s hejtmankou Janou Vaňhovou (ČSSD). Zastupitelé opoziční TOP 09 užší řízení s losovačkami kritizují. „Je to hazard s veřejnými penězi a evropskými dotacemi. Žádáme krajské radní, aby takový výběr okamžitě zastavili a umožnili všem firmám, které splní podmínky, podat nabídku,“ říká Karola Haasová, členka krajského výboru TOP 09.

Na poslední chvíli

Losování finalistů se nelíbí ani Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Rada vydala koncem roku závazný externí metodický pokyn, který nabyl účinnosti 28. prosince loňského roku. Zadavatelům tendrů, na něž přispívá unie, zakazuje losovačky pořádat. „Tento zákaz nemá retroaktivní charakter, a tudíž se nevztahuje na veřejné zakázky zveřejněné na centrální adrese před jeho účinností,“ uvedla pro ČESKOU POZICI Marcela Klíchová, tisková mluvčí regionální rady regionu.

Dle Klíchové byli všichni příjemci dotací informováni, že u zakázek zveřejněných před 28. prosincem, u nichž bylo vypsáno užší výběrové řízení, kde se finalisté vybírají losem, „je vhodné přijmout taková opatření, která zamezí jakýmkoliv pochybám o neregulérním či nelegálním postupu při realizaci zadávacího řízení“.

Mluvčí Ústeckého kraje poukazuje na to, že kraj při vypisování užších řízení postupuje podle zákona. „Ten neukládá veřejným zadavatelům žádné další povinnosti zdůvodňovat, proč se rozhodl pro otevřené nebo užší řízení, ani proč se rozhodl pro omezování počtu zájemců v užším řízení, proč se rozhodl pro to či ono objektivní kritérium pro omezení počtu zájemců, ani proč stanovil právě takový počet zájemců, na který má být výběr omezen. Musí však dodržet zákonné minimum pěti zájemců,“ dodává Magdalena Hanáčková.

Jaké administrativní náklady?

Novela zákona o veřejných zakázkách, která již s možností losovaček u tendrů nepočítá vůbec, bude platná od začátku dubna. Na zakázky, které jsou vyhlášeny před tímto datem, se ale změna nevztahuje. A jak vyplývá z údajů zveřejněných v Informačním systému o veřejných zakázkách, mnozí zadavatelé chtějí ještě na poslední chvíli „vylosovat“, co se dá. „Novela zákona o veřejných zakázkách výrazně zjednodušuje průběh otevírání obálek s nabídkami, takže odpadne jeden z důvodů, proč kraj užší řízení používá,“ tvrdí ústecká mluvčí Hanáčková.

Ústecký kraj dle své mluvčí volí užší řízení tehdy, pokud očekává velký zájem o účastÚstecký kraj dle své mluvčí volí užší řízení tehdy, pokud očekává velký zájem o účast. Jde prý o stavební práce či veřejné zakázky na služby, které se týkají zpracování projektové dokumentace na stavební práce. „Při použití otevřeného řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení by byl komplikovaný a časově velmi náročný průběh otevírání obálek s nabídkami, a následně kromě posouzení kvalifikace, které je stejně náročné i v užším řízení, by byl opět složitý a časově náročný průběh posuzování a hodnocení nabídek,“ pokračuje Hanáčková.

Jenže zaznívají i názory, že tento argument „administrativních nákladů“ je lichý. V případě losování se totiž konají dvě kola. Do prvního se přihlásí všichni, kteří mají o zakázku zájem. Dotyční uchazeči předloží kvalifikační část nabídky. Zadavatel tuto část ode všech uchazečů musí prověřit a z těch, u jejichž nabídky uzná splnění kvalifikace, losuje finalisty. Ti pak předloží návrh smlouvy a své hodnoty ukazatelů, podle kterých se nabídka posuzuje. V některých případech takovým kritériem může být jen jediný údaj – cena. Z hlediska času je tedy mnohem náročnější první, kvalifikační kolo.

Bez odezvy

Opoziční TOP 09 v Ústeckém kraji se obává, že by v budoucnu mohl být kraj napaden, že veřejné peníze utratil nelegálně. „U elektronického losování existuje možnost manipulace. Nechceme další skandály kolem veřejných zakázek. Jsme přesvědčeni o tom, že je možné bez velkých problémů změnit zadávací podmínky tak, aby se počet zájemců neomezoval,“ říká Haasová z krajského výboru TOP 09. Zastupitelé „topky“ zaslali tento týden hejtmance a radě Severozápad dopis, v němž žádají změnit užší řízení na otevřená. A to nejen u již zahájených soutěží. Jejich žádost zatím nebyla vyslyšena.

O výběru finalistů losem v užších řízeních se začalo více mluvit vloni na podzim. Policie tehdy zveřejnila, že zajistila tři losovací zařízení a že začala prověřovat podezření na manipulace během losování. Nyní má policie již čtyři losovací zařízení, u nichž znalecký posudek potvrdil, že jejich software byl upraven, a zadavatelé zhruba čtyřiceti veřejných zakázek tak nemohou prokázat, že výběrová řízení proběhla transparentně.

Tato fakta však názor Ústeckého kraje na užší výběrová řízení s losováním nijak neovlivnila. „Kraj nepoužíval losovací zařízení, která zajistila policie, ani nespolupracoval a nespolupracuje s firmami či osobami, které v těchto zmanipulovaných zadávacích řízení figurují,“ vysvětluje mluvčí kraje Hanáčková.

Problematice užších výběrových řízení s losovačkami jsme se detailně věnovali i v dalších článcích.

Počet příspěvků: 1, poslední 2.2.2012 06:48 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.