Londýn 2012: Kdo rozetne blamáž, která hrozí českým paralympionikům?

Odjedou čeští zdravotně postižení sportovci na paralympiádu? Český paralympijský výbor má na uzavření letité kauzy sakra málo času.

„Zlatý“ lukostřelec z poslední paralympiády v Pekingu David Drahonínský (uprostřed) má od loňského srpna přímou nominaci na paralympiádu v Londýně. Zda na hry handicapovaných sportovců, které budou zahájeny 29. srpna, vůbec odjede, je zatím ve hvězdách. foto: © ČTKČeská pozice

„Zlatý“ lukostřelec z poslední paralympiády v Pekingu David Drahonínský (uprostřed) má od loňského srpna přímou nominaci na paralympiádu v Londýně. Zda na hry handicapovaných sportovců, které budou zahájeny 29. srpna, vůbec odjede, je zatím ve hvězdách.

Byla by to ostuda, jaká nemá ve světě sportu zdravotně postižených obdoby. O tom, že reálně hrozí neúčast českých paralympioniků na letošních hrách v Londýně, píší média již více než týden. Itinerář úkolů, které je potřeba urychleně vyřešit, je přitom konkrétní a jasný, jak vyplývá z ultimativního dopisu, který adresoval na počátku ledna českým paralympionikům výkonný ředitel Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) Xavier Gonzalez.

Navzdory mediálně proklamovaným garancím ze strany Českého paralympijského výboru (ČPV), ale už i ministerstva školství, že vše se stihne vyřešit, skutečnost bude ještě hodně bouřlivá. Hlavně kvůli požadovanému sloučení dvou paralelních sdružení zastřešujících tělesně postižené sportovce. A kolosální mezinárodní ostuda, jejíž kořeny sahají do konce roku 2004, zdaleka není zažehnána.

Sportovci bez hymny

Nejprve ale rekapitulace událostí posledních měsíců a týdnů. Loni v září byl Český paralympijský výbor podmínečně vyloučen z řad Mezinárodního paralympijského výboru. Na dopis se zdůvodněním tohoto kroku, který obdrželo ministerstvo školství, upozornil počátkem prosince server iDnes.cz. A mimo jiné uvedl, že čeští handicapovaní sportovci kvůli tomu sice budou moci jet na paralympiádu do Londýna, ale nebudou moci startovat za Českou republiku, a tudíž v případě vítězství neuslyší národní hymnu.

Na „poplašnou zprávu“ zareagoval ČPV v tiskovém prohlášení: „Mezinárodní paralympijský výbor informoval Český paralympijský výbor v dopise z 30. září 2011 o ,Okamžitém pozastavení účasti ČPV ve vybraných aktivitách IPC‘ s tím, že toto opatření se nijak nedotkne českých handicapovaných sportovců.“

Jenže další dopis od Xaviera Gonzaleze z 11. ledna vnesl do otázky startu/nestartu českých paralympioniků jasno (citujeme z oficiálního překladu dopisu výkonného ředitele IPC, jehož kompletní znění připojujeme ve formátu PDF):

„Česká republika dostala ve věci závodění sportovců výjimku. V mém dopisu z 30. září 2011 se tato výjimka vztahovala ale jen na zápolení českých závodníků na akcích konaných pod patronací IPC (týká se sportů IPC). Výjimka tedy nepovoluje účast na paralympijských hrách. Smyslem tohoto opatření bylo, aby vašim sportovcům byla ponechána možnost, aby se na paralympiádu kvalifikovali v souladu s Kvalifikačním manuálem IPC pro Letní paralympijské hry v Londýně 2012. Zároveň jsme jim tuto možnost chtěli ponechat na co nejdelší dobu, tedy jak jen to bude logisticky schůdné. Pokud bude ale členství ČPV pozastavené ještě i v době, kdy nadejdou termíny oznámení kvalifikačních kvót ve sportech IPC, pak pro tyto sporty ČPV nebude moci dostat kvótu. Tato kvalifikační místa pro čtyři sporty na paralympijském programu budou pak přerozdělena ve prospěch jiných NPV (národních paralympijských výborů – pozn. red.).“

V reakci na dopis minulou středu rezignoval výkonný předseda Českého paralympijského výboru František Janouch. A odstoupil rovněž dosavadní předseda Českého svazu tělesně postižených sportovců Jan Nevrkla.

Od jednoho vystoupení k opětovnému členství

Co zapříčinilo současnou situaci? Nabízíme velmi stručnou rekapitulaci prapůvodu a vývoje kauzy uvnitř Českého paralympijského výboru:

Mezi ČPV a jedním z jeho členů, Českým svazem tělesně postižených sportovců (ČSTPS), probíhal od roku 2005 soudní spor o určení členství v Českém paralympijském výboru. Na konci roku 2004 totiž tehdejší předseda ČSTPS Jan Nevrkla na výkonném grémiu paralympijského výboru oznámil, že jeho svaz vystupuje z ČPV. Stalo se poté, co několikrát neúspěšně navrhoval zprůhlednění finančních toků a fungování výboru. Grémium vzalo vystoupení na vědomí, ČPV přestal ČSTPS považovat za svého člena a přestal mu posílat peníze. (Vzápětí vznikla pod Českým paralympijským výborem nová organizace sdružující sportovce s tělesným postižením – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, ČATHS. Do ní byli nuceni sportovci přestoupit, pokud chtěli dostávat od ČPV dotace a reprezentovat.)

Následný soudní spor iniciovaný ze strany ČSTPS se vedl o určení, zda byl právní úkon Jana Nevrkly platný, či nikoliv, a zda tedy členství svazu nikdy nezaniklo a trvá nadále. Až po nálezu Ústavního soudu z roku 2009 konstatoval Městský soud v Praze, že právní úkon Jana Nevrkly, kterým za ČSTPS vystoupil z Českého paralympijského výboru, byl od počátku neplatný, neboť k němu Nevrkla nebyl zmocněný. Jednání někdejšího předsedy zároveň v odůvodnění označil za neodpovědné a lehkovážné. Po verdiktu soudu, že ČSTPS nikdy nepřestal být členem ČPV, Český paralympijský výbor v roce 2010 tento svaz vyloučil, protože od roku 2005 neplatil členské příspěvky.

Poznámka: V celé kauze sehrály roli rovněž osobní animozity mezi účastníky sporu a laskavý čtenář nechť autorovi článku promine, že nemá ambici se do nich nořit hlouběji. Řadu relevantních podkladů naleznete například na webu Handisport.cz, jehož zakladatelka kauzu sleduje od jejího vzniku.

Potvrzení členství? Nestačí!

V reakci na podzimní dopis Český paralympijský výbor loni v říjnu potvrdil členství ČSTPS. A změnil stanovy tak, že tělesně postižené sportovce v rámci paralympijského výboru mohou zastřešovat paralelně dvě organizace, tedy jak ČSTPS, tak v roce 2005 založená ČATHS. Jenže to Xavieru Gonzalezovi evidentně nestačí.

Mezinárodní paralympijský výbor: „Že by ČPV učinil dostatečné a patřičné kroky k tomu, aby zajistil členská práva ČSTPS, neakceptujeme.“„Výsledkem různých soudních rozhodnutí je to, že spravedlnost nastane tehdy, až se ČSTPS vrátí do toho postavení, ve kterém byl na konci roku 2004, po kterémžto datu byl protiprávně (jak je nyní jasně dáno) vyloučen z ČPV. V roce 2004 se ČSTPS těšil postavení jediné uznávané organizace, která zastupuje v rámci paralympijského hnutí tělesně postižené sportovce v České republice,“ napsal v lednu výkonný ředitel Mezinárodního paralympijského výboru. A navzdory ubezpečování ČPV z loňského podzimu, že všechny podmínky mezinárodního výboru pro obnovení členství byly splněny, Gonzalez dodává: „Soudě podle toho, jak se věci nyní mají, neakceptujeme, že by ČPV učinil dostatečné a patřičné kroky k tomu, by zajistil členská práva ČSTPS.“

Je tedy evidentní, že Mezinárodní paralympijský výbor s paralelním působením dvou organizací zastřešujících jeden druh zdravotního postižení nesouhlasí. Na definitivní rozlousknutí situace – pokud tedy všem zúčastněným skutečně jde především o handicapované sportovce a jejich možnost reprezentovat Česko na paralympiádě v Londýně – přitom nezbývá moc času a termíny jsou šibeniční. Jak varuje Gonzalez, „máte-li tedy své výpravě zajistit účast na paralympiádě, musíte tento problém vyřešit nejpozději do 19. dubna 2012. (...) Bude-li vaše členství pozastavené i po 12. březnu 2012 (což je datum závěrečného přídělu kvóty na vzpírání), bude to mít negativní dopad na vaše sportovce.“

Sloučí se, nesloučí se?

Jaká je vůle obou dotčených organizací (ČSTPS a ČATHS) se dohodnout? Současná předsedkyně ČSTPS Radka Kučírková pro ČESKOU POZICI uvedla, že její svaz již koncem loňského listopadu – v reakci na první dopis Xaviera Gonzaleze z Mezinárodního paralympijského výboru – navrhl svolání společných valných hromad a vznik nového sdružení.

Jenže „konkurenční“ ČATHS odeslal 16. ledna výkonnému řediteli IPC otevřený dopis, v němž mimo jiné apeluje: „(...) pokud nebudou strádat jednotlivé sporty a sportovci, proč ne kompromisní řešení dvou nezávisle působících svazů? Pro společné, vyrovnané a nekonfliktní působení ČATHS i ČSTPS ve struktuře sportu handicapovaných v České republice na nejbližším Výkonném grémiu ČPV předložíme následující požadavky na okamžité urovnání všech bodů kritizovaných ze strany IPC a ČSTPS.“ Mezi požadavky uvádí například úpravu stanov ČPV tak, aby všechny členské svazy měly ve všech bodech stanov stejná práva a vytvoření nového modelu financování, tedy že finance se budou dělit mezi všech šest svazů sdružených v Českého paralympijského výboru.

Předseda ČATHS Jaroslav Křeček: „Otázka sloučení musí být řešena pouze členskou základnou.“To je v rozporu s jasně deklarovaným požadavkem Mezinárodního paralympijského výboru na jedinou zastřešující organizaci pro tělesně postižené sportovce v rámci ČPV. Na dotaz ČESKÉ POZICE ohledně již zmíněného návrhu ČSTPS na sloučení, respektive vznik nového sdružení, reagovala vedoucí reprezentačního týmu ČATHS Jaroslava Krakovičová tím, že návrh s asociací nikdo nekonzultoval. „Dozvěděli jsme se o něm ve chvíli, kdy byl odeslán na Mezinárodní paralympijský výbor. Byli jsme jako adresát uvedeni pouze v kopii,“ upozorňuje Krakovičová a dodává: „Pakliže se někdo chce dohodnout, mělo by být slušností se s dotyčnou organizací spojit, aby se mohla minimálně k návrhu vyjádřit a konzultovat ho. Nikdo by takový návrh ze stolu neshodil.“

Dle vyjádření předsedy ČATHS Jaroslava Křečka „musí být otázka sloučení řešena pouze členskou základnou, nikoliv od stolu výkonným grémiem nebo z pokynu Mezinárodního paralympijského výboru“. Jasněji by mohlo být po valném grémiu ČPV, které se uskuteční ve středu 25. ledna. Během něj se lze nadít ledasčeho, variantou je i rezignace dosavadního předsedy Vojtěcha Volejníka. Rozhodně ale nejspíš nastane otevřený střet mezi oběma organizacemi.

Kauza 911 tisíc nakonec

Aby situace nebyla zbytečně málo komplikovaná, mezi požadavky Mezinárodního paralympijského výboru pro obnovení členství českým paralympionikům a umožnění startu českých handicapovaných sportovců v Londýně straší ještě jeden „kostlivec“. Takzvaná „kauza 911“ se týká dluhu ve výši 911 tisíc korun, který má z roku 2005 ČSTPS vůči ČSTV.

Na ČSTPS je kvůli tomuto dluhu uvalena exekuce. Což dle nových stanov ČPV z loňského podzimu (které, jak jsme již uvedli, umožňují členství dvěma organizacím zastřešujícím jeden druh zdravotního postižení) mimo jiné znamená, že ač je ČSTPS jeho členem, nemůže být ze strany Českého paralympijského výboru financován. Jak totiž stojí ve článk III., bodě 6.1 e): „Participovat na čerpání společných zdrojů může člen ČPV pouze za předpokladu, že nemá závazky, které by mohly ohrozit financování ostatních členů ČPV.“

Výkonný ředitel Mezinárodního paralympijského výboru na toto téma ve svém posledním dopisu píše jasně: „IPC je toho názoru, že ČPV musí pozitivně a v dobré víře spolupracovat s ČSTPS tak, aby bylo urgentně nalezeno řešení kauzy 911, a zároveň musí ČSTPS bez jakékoliv diskriminace poskytovat v plné míře finanční i jinou podporu. V současnosti nepředstavuje dle IPC ,kauza 911‘ ospravedlnění pro to, aby bylo ČSTPS zamítnuto financování.“

Mluvčí Českého paralympijského výboru Pavel Lukeš pro ČESKOU POZICI uvedl, že „kauza 911 tisíc je do jisté míry vyřešena“. „Minulý týden proběhlo jednání mezi ČPV a MŠMT a ministerstvo dalo příslib, že pod jeho garancí bude vyřešena jak kauza 911, tak další finanční požadavky ze strany ČSTPS,“ dodal Lukeš.

Ministerská „garance“

Že by ministerstvo školství poslalo paralympijskému výboru peníze navíc na vyrovnání dluhu, předpokládat nelze. „Dotace z MŠMT nejsou určeny na hrazení závazků z let minulých,“ upozornil na dotaz ČESKÉ POZICE náměstek ministra školství pro oblast sportu Jan Kocourek.

Pokud by ČPV neplnil roli národní sportovní autority, nemá nárok na dotace z MŠMT.Ministerstvo dle jeho slov počítá se standardní podporou ČPV určenou na sportovní činnost v rámci zdravotně postižených i reprezentace. V jaké to bude výši, závisí mimo jiné na tom, zda se sportovci zúčastní paralympiády v Londýně. A Kocourek dodává: „Pokud chce Český paralympijský výbor plnit roli národní sportovní autority, musí být členem Mezinárodního paralympijského výboru. Pokud by tuto roli neplnil, nemá nárok na dotace z MŠMT.“

Za všechny handicapované sportovce si nelze než přát, aby byl výsledek středečního jednání výkonného grémia Českého paralympijského výboru konečně konstruktivní a nebyl poznamenán zbytečnými emocemi. Protože do 12. března, kdy končí příděl kvót pro vzpírání, zbývá pouhých 49 dní...

Aktualizace: Během výkonného grémia ve středu 25. ledna se podařilo splnit některé z podmínek Mezinárodního paralympijského výboru:

  • ČPV uhradí dluh České asociace tělesně postižených sportovců (ČSTPS) vůči ČSTV ve výši 911 tisíc korun.
  • ČSTPS dostane kromě dotací na letošní rok i dotace z roku 2011.
  • Změna stanov odstranila prvky, které byly vnímány jako diskriminační.
  • Do konce roku by měly za spolupráce s ministerstvem školství a Mezinárodním paralympijským výborem vzniknout stanovy nové.

Problémem zůstává sloužení ČSTPS a ČATHS, u něhož ale není zcela jasné, do kdy ho Mezinárodní olympijský výbor požaduje. Zástupci ČSTPS navrhli sloučit obě organizace do 19. dubna, vedení ČATHS to ale nepovažuje za reálné, chce udržet nynější stav do her v Londýně a o případném sloučení jednat až po nich. „Oba svazy se budou integrovat formou vzniku nové organizace, ale na Mezinárodní paralympijský výbor bude vznesen dotaz, do kdy je nutná integrace a zda přechodné období platnosti dočasných stanov může trvat do konce tohoto roku,“ říká mluvčí ČPV Lukeš.

V příloze doplňujeme reakci výkonného ředitele Mezinárodního olympijského výboru Xaviera Gonzaleze na otevřený dopis, který mu jménem svých sportovců zaslala ČATHS 16. ledna.

Počet příspěvků: 1, poslední 30.1.2012 12:18 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.