Liška: Bursík neunesl prohru. Zeleným LES voliče nevezme.

Úzké vnímání zelené politiky jako politiky ochrany životního prostředí je překonané, my vidíme věci komplexně, říká předseda Strany zelených.

foto: © commons.wikimedia.orgČeská pozice

Předčasné volby jsou již za necelé dva měsíce. Mnohé proto v tuto dobu překvapil odchod dlouholetého předsedy a bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka ze Strany zelených. Její současný předseda Ondřej Liška však překvapen nebyl. Neshodli se ani osobně, ani ideově – zatímco Bursík chtěl mít ze zelených pravicovou stranu založenou především na ekologických tématech a svého nástupce obvinil z příklonu ke komunistické či zemanovské levici, což Liška odmítá, a chce, aby zelení byli vnímaní jako „liberální, ekologická, ale zároveň sociálně citlivá strana“.

Že by Bursíkem nově založená Liberálně ekologická strana (LES) zeleným ubrala hlasy, podle Lišky nehrozí, pro monotematické (single issue) strany tu prý není místo. V rozhovoru pro ČESKOU POZICI Liška nastínil i předvolební témata zelených (nejen ekologická) a naznačil, se kterými stranami by v případě úspěchu spolupracoval a se kterými ani náhodou.

Důvody Bursíkova odchodu? Účelové...

ČESKÁ POZICE: Kdy vzniklo napětí mezi Martinem Bursíkem a současným vedením strany v čele s vámi?

LIŠKA: Důvody k jeho odchodu jsou podle mne v zásadě dva. První je osobní – Martin Bursík zkrátka neunesl, že nebyl loni na podzim zvolen předsedou strany. Druhý je ideový – zatímco Martin Bursík prosazoval, aby se zelení stali úzce zaměřenou ekologickou stranou, já jsem na minulém sjezdu byl zvolen s jasným konceptem, který usiluje, aby Strana zelených byla vnímaná jako liberální, ekologická, ale zároveň sociálně citlivá strana.

ČESKÁ POZICE: Bursík uvádí jiné důvody. Podle něho jste se jasně nevymezili vůči KSČM...

LIŠKA: My jsme se vůči KSČM vymezili opakovaně a naprosto jasně. Tvrzení, která to zpochybňují, jsou zcela absurdní. Strana zelených jasně říká, že bude prosazovat povolební uspořádání, které se nebude opírat o KSČM. Opak naprosto vylučuji. Jestli pro někoho i více než 20 let po revoluci zůstává středobodem jeho politického uvažování vztah ke komunistické straně, je mi to líto. My v tom máme jasnou pozici a soustředíme se na úplně jiné cíle.

ČESKÁ POZICE: Připouštíte ale námitku, že se zelení v poslední době posunuli doleva? Právě to Bursík uvedl jako další významný důvod k odchodu ze strany.

„Strana zelených jasně říká, že bude prosazovat povolební uspořádání, které se nebude opírat o KSČM“LIŠKA: Strana zelených je liberální stranou, která cílí na středolevé i zklamané středopravé voliče. A je především stranou, která si je vědoma, že kategorie levice a pravice jsou v České republice prázdné pojmy, u nichž je třeba nejdřív přesně definovat, co obsahují. Jestliže si někdo chce vykládat Stranu zelených jako levicovou, protože zároveň s politikou ochrany lidských práv, životního prostředí a zdraví trvá na tom, že veškeré kroky státu musejí respektovat a chránit lidskou důstojnost a má silný sociální akcent, ať to pro mne za mne dělá. Ale to není žádný nový posun doleva, protože tyto hodnoty hájím od momentu, kdy jsem byl zvolen do čela strany. Důvody, které uvádí Martin Bursík, proto považuji za zcela účelové.

ČESKÁ POZICE: Zkoušel jste si s Bursíkem promluvit a ujasnit si své hodnoty a cíle?

LIŠKA: Mnohokrát jsem mu takovou příležitost nabízel a nikdy jí nevyužil. A přestože tady byl absolutně jasně deklarovaný a vytvořený prostor pro spolupráci, Martin jej nevyužil. Také proto jeho odchod nikoho příliš nepřekvapil.

ČESKÁ POZICE: Podle mých informací se už v uplynulých měsících ani neúčastnil stranických zasedání a akcí. To nechtěl, nebo jste ho nezvali?

LIŠKA: Byl zván na všechna jednání, měl k dispozici všechny materiály, všechny informace. Já i další desítky členů z celé republiky jsme se na něho obraceli s nabídkou spolupráce, ale Martin Bursík na tyto nabídky neodpovídal ani e-mailem, ani nezvedal telefon.

ČESKÁ POZICE: Utrpí podle vás Strana zelených jeho odchodem?

LIŠKA: Vážíme si jeho zkušenosti v prosazování zelené politiky v uplynulých 20 letech. Tato zkušenost s ním odešla, a to je škoda. To ale neznamená, že by tu nebyli jiní, kteří mají podobnou zkušenost, mají odbornost a jsou připravení. Proto kapacita zelených v prosazování témat životního prostředí významně neutrpěla. Byla by to špatná vizitka, kdyby s odchodem jednoho člověka stála a padala strana jako celek. Udělali jsme všechno, abychom zabránili drolení našich sil. Více k tomu nemám co říct, pro mne je to skončená kapitola.

ČESKÁ POZICE: Bursíkova nově založená Liberálně ekologická strana hodlá být „singl issue“ stranou, úzce zaměřenou na ekologickou politiku. Mnoho voličů volí zelené právě kvůli ochraně přírody. Nebojíte se, že vám teď LES bude ekologicky zaměřené voliče ubírat? Stran s širokým ekologickým programem je dost, dá se říct, že všechny.

„Není možné uvažovat o ochraně přírody bez hájení ochrany zdraví či vhodných pracovních podmínek“LIŠKA: Podle nám voliče ubírat nebude. Úzké vnímání zelené politiky jako politiky ochrany životního prostředí je podle nás dávno překonané. My vidíme věci komplexně. Není možné uvažovat o ochraně přírody, aniž bychom uvažovali o ochraně lidského zdraví, kvalitě pracovních podmínek, bydlení i o kvalitě demokracie, v níž žijeme. Není možné vytvářet pracovní místa, aniž bychom uvažovali o udržitelnosti a kvalitě té práce.

Politika, která chrání zdraví lidí i krajiny je naším poznávacím znamením, a vždy zůstane hlavním pilířem naší politiky. Zároveň je však tato politika nemyslitelná bez úvahy o tom, jak funguje společnost, jakou možnost mají lidé ovlivňovat věci kolem sebe, jak funguje a hospodaří stát. Na technickou ochranu životního prostředí není třeba mít stranu, stačí mít v jejím rámci někoho, kdo se tomu věnuje, jako to mají jiné, větší strany.

My k tomu přidáváme ještě něco jiného – ucelený pohled na společnost. Jsme názoru, že „single issue“ strany jsou absolutně neperspektivní a projekt LES je podle mne bez šance. Koneckonců dnes (28. srpna 2013 – pozn. red.) krachla i jejich jednání s KDU-ČSL a do předčasných voleb se nejspíše ani nestihne zaregistrovat a dát dohromady kandidátku.

Do kampaně dáme více než deset milionů

ČESKÁ POZICE: Čím tedy budete oslovovat voliče v letošních volbách?

LIŠKA: Především chceme, aby se do české politiky vrátilo rozhodování na základě věcných argumentů, a nikoli zákulisních praktik. V kampani přineseme zcela praktická řešení, jak oživit ekonomiku, vytvořit pracovní místa a chránit zdraví obyvatel, protože nic cennějšího než zdraví nemáme. Především se nesmíme smířit s tím, že se nám vtratila moc nad našimi životy. Ústředním tématem bude tedy kromě ekologických boj proti korupci a klientelismu.

ČESKÁ POZICE: Téma boje proti korupci bylo dominantní i před minulými volbami...

LIŠKA: To ano, ale příliš se toho nezměnilo. Veškeré schválené zákony byly zcela bezzubé a žádná systémová norma k potlačení korupce a klientelismu vytvořena nebyla. Myslíme si, že je třeba regulovat lobbing, radikálně zpřísnit financování politických stran a uzavřít díry, kterými do politiky tečou černé peníze. Je třeba posílit pravomoci NKÚ, aby mohl dohlížet na hospodaření polostátních firem, protože to je jediná cesta, jak rozsekat chapadla propojení mezi politiky a politickými podnikateli typu Romana Janouška, Ivo Rittiga a dalších.

ČESKÁ POZICE: Kampaň už máte připravenou? Kolik do ní investujete?

LIŠKA: Času nebylo příliš, ale kampaň se již rozjíždí. Bude viditelná a opírat se kromě tradičních forem komunikace i o síť našich dobrovolníků po celé republice. Půjde o kontaktní kampaň v ulicích a přujde na více než deset milionů korun.

ČESKÁ POZICE: A pokud jde o tváře?

„Pro překročení pěti procent jsou podle mne reálné předpoklady, koneckonců čtvrtina lidí neví, koho bude volit“LIŠKA: Ucházím se o kandidaturu v Praze, ale ostatní jména nechci příliš prozrazovat, dokud je nepotvrdí strana. Oslovili jsme naše nejlepší lidi z celé republiky a také nestraníky. Můžu například prozradit, že velmi nadějně vypadá angažmá lidí ze Změnu pro Liberecký kraj, konkrétně jednáme s Janem Korytářem. Právě ten by, pokud přijme, mohl být jedním ze zajímavých kandidátů.

ČESKÁ POZICE: Myslíte, že máte šanci překonat pětiprocentní hranici? Průzkumy to zatím nenaznačují.

LIŠKA: Pro překročení pěti procent jsou podle mne reálné předpoklady, koneckonců čtvrtina lidí neví, koho bude volit. Navíc u evidentních byznys projektů už se snad voličům poučeným z minulých voleb jasně rozsvítí varovné znamení.

Se Spolkem přátel organizovaného zločinu? Nikdy!

ČESKÁ POZICE: Pokud se vám to povede, s kým byste šli do koalice? KSČM jste již vyloučil, co SPOZ?

LIŠKA: Myslíte Spolek přátel organizovaného zločinu? Spolek přátel a sponzorů Miloše Zemana? Kdybychom s ním spolupracovali, popřeli bychom sami sebe. Chceme jít do parlamentu, abychom nastavili nová pravidla politického fungování. SPOZ je spíše jakési lobbistické sdružení, a tam žádný prostor nevidím. Na druhou stranu jsme ochotní jednat s jakoukoliv demokratickou stranou, která s námi bude sdílet úplně základní předpoklad pro jednání – odsekání zákulisních zájmů, které nyní rozhodují, kam se bude investovat, co se bude dít. Teprve potom se můžeme bavit dál.

ČESKÁ POZICE: To je velmi idealistická představa, v politické praxi dost těžko představitelná. Jen vzpomeňte na své angažmá v Topolánkově vládě 2006, kdy jste z ideálů také museli výrazně slevit...

„Chceme jít do parlamentu, abychom nastavili nová pravidla politického fungování. SPOZ je spíše jakési lobbistické sdružení.“LIŠKA: Z toho jsme si právě vzali ponaučení a dnes už by ta koaliční jednání probíhala jinak. Tehdy jsme žili ideálem, že můžeme jako političtí junioři přispět k obnově politiky ve spolupráci se stranou, která je ale zároveň hluboce zapuštěná v korupčně klientelistickém systému. Tento předpoklad se ukázal jako naprosto lichý, a proto jsem právě uvedl podmínku, o které jsem mluvil před chvílí.

ČESKÁ POZICE: Jak něco takového chcete uvést do praxe? Při koaličních jednáních vám určitě každá strana slíbí, že je ochotná proti korupci a klientelismu bojovat. V průběhu vládnutí se pak ale věci často ubírají zcela jiným směrem.

LIŠKA: Na to je jednoduchá odpověď. Já bych například při těch koaličních jednáních trval na tom, aby klíčové zákony týkající se systémové korupce a zprůhlednění rozhodovacího procesu vláda navrhla, parlament schválil a prezident podepsal do šesti měsíců od ustavení koaliční vlády. Dal bych tam i klauzuli, že pokud se to nestane, pak by tím datem končila i koaliční smlouva. Na tomto trváme, a pokud bychom to neprosadili, raději bychom hráli roli důstojné opozice.

ČESKÁ POZICE: O jaké ministerské posty byste při jednáních usilovali?

LIŠKA: To je zatím předčasné, je ale logické, že bychom chtěli vést životní prostředí. Ale stejně důležitou roli pro nás už dnes hraje politika vzdělávání, průmysl, doprava, ale i kultura.

Třídit, třídit, třídit

ČESKÁ POZICE: Zůstaňme u životního prostředí, protože tam od vás voliči zřejmě očekávají nejvíce nápadů. Nový ministr bude muset velmi rychle po volbách řešit například zákon o odpadech, protože většina z něj u nás stále končí na skládkách a v recyklaci pokulháváme. Budete usilovat, abychom vyspělé státy v této oblasti dostihli?

LIŠKA: Ano, heslo zelených je skutečně: třídít, třídit, třídit. My zásadně nesouhlasíme s podporou spaloven, protože ty právě blokují levnější třídění a zbytečně plýtvají surovinami. Nový zákon o odpadech by měl zajistit postupné zvýšení skládkovacího poplatku s tím, že příjem z tohoto zvýšení bude použit na prevenci, opakované použití a recyklaci odpadů. Zároveň by poplatek měl být rozšířen o recyklační slevu pro obce, které produkují výrazně méně odpadu.

Zpoplatněno by podle nás mělo být také spalování odpadu a rozhodně by se ze zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) měla vyškrtnout podpora pro spalovny odpadu, který by měl skončit na recyklačních linkách, v bioplynových stanicích či kompostech.

ČESKÁ POZICE: Aktuální je nyní také téma obnovitelných zdrojů energie. Sněmovna těsně před rozpuštěním odhlasovala vládní návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie, která ruší podporu pro všechny nově obnovitelné zdroje s výjimkou malých vodních elektráren. Co jste na to říkal?

LIŠKA: Vláda předložila tento zákon, pro obnovitelné zdroje v podstatě likvidační, aniž by doložila jakoukoliv seriózní analýzu, proč to činí. Postupným utlumením podpory obnovitelných zdrojů se z legislativy, která byla původně určena pro rozhýbání čisté energetiky, stává dotační mechanismus pro spalování uhlí a plynu nebo výstavbu spaloven. To je absurdní protimluv.

ČESKÁ POZICE: Pokusil byste se to v případě volebního úspěchu zvrátit?

„Podpora by měla cílit na snižování účtů za energie domácností“LIŠKA: Určitě budeme usilovat o opětovné zavedení velmi transparentně nastavené podpory pro obnovitelné zdroje, například pro solární elektrárny na střechách domů na bázi netmeteringu. To je systém, kdy energie ze střešní fotovoltaické elektrárny je v případě přebytku dodána do sítě bez jakéhokoliv příplatku, a když naopak domácí solární elektrárna nepokryje spotřebu domu, domácnost si může odebrat stejné množství energie ze sítě. To je ověřené řešení, které funguje například v Kanadě nebo ve Francii.

Podpora by měla cílit na snižování účtů za energie domácností. Hlavním cílem zelených je zvyšování nezávislosti domácností a postupné snižování faktur, které jim chodí od ČEZ. Nezatěžovat tedy spotřebitele růstem cen elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, ale naopak podporovat jejich soběstačnost například zateplováním nebo právě podporou fotovoltaiky na střechách domů.

Počet příspěvků: 27, poslední 12.9.2013 06:54 Zobrazuji posledních 27 příspěvků.