Likvidace malých distributorů pohonných hmot v přímém přenosu

Majitele čerpacích stanic kontaktují velcí dodavatelé PHM, kteří chtějí nahradit své menší konkurenty, jež nový zákon nejspíš zlikviduje.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Aktualizace. Na trhu s pohonnými hmotami to začíná vypadat jako ve scéně z klasického westernu. Po poušti se plouží postava polomrtvá žízní a nad ní krouží hejno supů. Děje se zkrátka přesně to, před čím řada subjektů varovala, když se začal projednávat nový zákon o pohonných hmotách, který pro distributory a velkoobchodníky s pohonnými hmotami zavádí povinné kauce ve výši 20 milionů korun. Malé firmy na tuto částku nedosáhnou, tudíž jim možná nezbude nic jiného než zaniknout.

Rudolf Konvičný, jednatel firmy Trako, jež provozuje čerpací stanice, v poslední době zaznamenal hned dva kontakty od velkých distributorů pohonných hmot. „Na jedné z našich stanic se zastavila paní, která prý zastupuje Unipetrol, a nabízela dodávky pohonných hmot. Nechala na sebe vizitku, ale zatím jsem se jí neozval,“ řekl ČESKÉ POZICI Konvičný.

Krátce na to se mu ozval i další velký hráč. Konkrétně dorazil dopis (v plném znění zde) od státem vlastněné akciové společnosti Čepro s nabídkou pohonných hmot. „Od 1. 1. 2013 nebude možné obchodovat s pohonnými hmotami bez nové registrace spojené se složením kauce. Ten, kdo bude nakupovat pohonné hmoty od distributora bez této registrace, se dopouští správního deliktu, vystavuje se sankci až do výše 20.000.000,- Kč a riziku, že se stane ručitelem za nezaplacenou DPH,“ stojí mimo jiné v dopise. Dalším sdělením pochopitelně je, že s Čeprem takové riziko nehrozí.

Máme i benzín do letadel...

Rudolfa Konvičného nabídka příliš neoslovila. Léta je zvyklý brát pohonné hmoty od zlínské společnosti Alitron, která je podle jeho slov levnější, a navíc poblíž, tudíž se s ní snadněji domluví, když potřebuje rychlou dodávku. „Před lety jsem s Čeprem měl uzavřenou smlouvu, ale bral jsem od nich prakticky jen jednou. Cenově se to nevyplatilo, a navíc když se náhodou stalo, že jsem potřeboval benzín okamžitě, tak to byl problém,“ dodává Konvičný.

Vzhledem k tomu, že zákon stanovující 20milionovou kauci začal již platit, je možné, že bude muset s některým z velkých hráčů smlouvu o dodávkách skutečně uzavřít. Firmě Alitron totiž hrozí, že svou distribuční činnost (věnuje se i jiným oblastem) bude muset ukončit. Na kauci peníze v hotovosti nemá a bankovní záruka nepřipadá v úvahu. Jak firma sdělila ČESKÉ POZICI, banka si prý řekla jen za zpracování smlouvy a dalších náležitostí 154 tisíc korun a úroky kolem dvou až 2,5 procenta ročně, takže se náklady na něco takového mohou bez problému přehoupnout přes půl milionu na rok.S novým zákonem se může stát, že lokální distributoři zmizí, protože nebudou mít na úhradu kauce, a tak bude třeba brát pohonné hmoty odjinud

Předseda představenstva Společenství čerpacích stanic Ivan Indráček ČESKÉ POZICI řekl, že s podobnými nabídkami se poslední dobou setkává čím dál více menších provozovatelů čerpacích stanic. Argumenty jsou prakticky pořád jedny a ty samé – s novým zákonem se může stát, že lokální distributoři zmizí, protože nebudou mít na úhradu kauce, a tak bude třeba brát pohonné hmoty odjinud. Například od některé z velkých firem, jako jsou Unipetrol nebo Čepro.

Podle Čepra o nic nestandardního nejde. „Podobnou kampaň realizujeme pokaždé, když je nějaká změna zákona. Chceme zkrátka ujistit odběratele, že máme splněny všechny zákonné povinnosti,“ řekla ČESKÉ POZICI mluvčí společnosti Čepro Lenka Svobodová. Dopis, který od Čepra obdržel Rudolf Konvičný, tomuto tvrzení odpovídá – je velmi obecný a obsahuje nabídku všech produktů včetně leteckého benzinu, který většina malých čerpacích stanic sotva ocení.

Obdobně na dotaz, zda vede nějakou kampaň v souvislosti se změnou zákona o pohonných hmotách, reagoval i Unipetrol. „Se svými obchodními partnery jsme průběžně v kontaktu a komunikujeme s nimi i v případě jakýchkoliv významnějších změn na trhu. Novelu zákona o pohonných hmotách, jejímž cílem je eliminovat šedou zónu na trhu s palivy, v médiích doprovázejí nepřesné a matoucí informace. S ohledem na tento fakt partnerům vysvětlujeme, že novela nemá dopad na naše podnikání a vzájemné obchodní vztahy,“ sdělil ČESKÉ POZICI Mikuláš Duda, manažer tiskového oddělení Unipetrolu.

Na mizející miliardy platí reverse charge

Současný vývoj je výsledkem jistě chvályhodné snahy o zamezení daňových úniků na trhu s pohonnými hmotami, které se podle odhadů pohybují až okolo osmi miliard korun ročně. Daňové úniky se dělají nejčastěji prostřednictvím nastrčených firem, takzvaných bílých koní, které si mezi sebou pohonné hmoty fiktivně přeprodávají a vyhýbají se placení DPH.

Distributorských firem je totiž v Česku obrovské množství – okolo 1900. Jejich počet začal prudce narůstat po roce 2006, kdy distribuce pohonných hmot přestala být vázanou živností. Dá se odhadnout, že podstatná část nově se objevivších obchodníků jsou ve skutečnosti podvodníci, jejichž firmy jen slouží k daňovým únikům. Výsledkem této situace jsou miliardové daňové úniky, jimž Česko nemělo pořádně jak čelit.

Více o tomto problému jsme psali v článku: Prezident rozhodne o budoucnosti stovek obchodníků s pohonnými hmotami.

Efektivní úprava daně z přidané hodnoty, která by podvodům tohoto druhu zabraňovala, přitom existuje. Již před lety byl v reakci na rozsáhlé podvody ve Velké Británii vynalezen režim přenesení daňové povinnosti, zpravidla označovaný anglicky reverse charge.

Zjednodušeně jde o to, že povinnost platit daň nemá dodavatel zboží či služby, ale naopak odběratel. Vtip je v tom, že povinnost platit daň je u stejného subjektu jako dodané zboží. Ve standardním systému se občas stává, že odběratel si nechá vrátit daň zaplacenou dodavatelem, ale finanční úřad až zpětně zjistí, že dodavatel nejen daň vůbec nezaplatil, ale dokonce v mezičase záhadně zkrachoval. Tento princip je známý jako kolotočový podvod.

Směrnice EU uvádí zboží a služby, u nichž lze reverse charge zavést z vlastního rozhodnutí, ale pohonné hmoty mezi nimi nejsouReverse charge tento problém velmi účinně řeší a v jiných zemích se díky tomu podařilo prakticky zlikvidovat daňové úniky u různých komodit (velmi rozsáhlé byly tyto podvody u elektroniky nebo zlata). Problémem je, že zavedení tohoto mechanismu na tuzemské úrovni musí posvětit Evropská komise. DPH je harmonizovaná daň v rámci EU a žádný členský stát unie si ji nemůže nastavit, jak se mu zachce. Příslušná evropská směrnice uvádí zboží a služby, u nichž lze reverse charge zavést z vlastního rozhodnutí, ale pohonné hmoty mezi nimi nejsou.

Byl nový zákon třeba?

Česká republika podala žádost o možnost zavedení reverse charge na pohonné hmoty (u některých jiných komodit už u nás tento princip existuje od roku 2011) již v roce 2010, ale žádost byla zamítnuta. Některé jiné členské země EU se údajně obávaly, že by se pak podvody přesunuly k nim (výjimku by musely schválit všechny členské země).

Nicméně toto všechno je ve skutečnosti minulost. Zhruba od poloviny srpna letošního roku platí nová pravidla pro zavedení reverse charge. Už není nutný souhlas všech členských států EU, stačí jen souhlas Evropské komise. Navíc komise musí rozhodnout do 30 dnů. Reverse charge zavedený touto cestou však může platit jen devět měsíců, pak musí být schválen výše popsanou cestou.

Jinými slovy, o zavedení reverse charge jsme mohli teoreticky požádat, a vyhnout se tím zavedení kaucí, které likvidují malé distributory a nahrávají velkým subjektům. Ale nestalo se. Mluvčí ministerstva financí Ondřej Šrámek na dotaz ČESKÉ POZICE uvedl, že česká žádost z roku 2010 byla zamítnuta s tím, že máme nejprve zkusit řešit situaci jinými způsoby. A tak vznikl mimo jiné i současný zákon obsahující kauce. O tři roky později, než byla podána žádost...O zavedení reverse charge ČR mohla teoreticky požádat, a vyhnout se tak zavedení kaucí, jež likvidují malé distributory a nahrávají velkým subjektům

I v režimu rychlé reakce by ovšem bylo nutné nějak doložit, že všechna opatření selhala. Ale v oblasti pohonných hmot nemělo mnoho co selhat. Od roku 2011 sice v zákoně o DPH existuje institut ručení za daň odběratelem, který by také mohl ledacos vyřešit, ale jeho tvrdší a účinnější podoba platí až od ledna letošního roku, a na vyhodnocení tohoto institutu je přece jen brzy. Bez něj se přitom žádost na komisi bude psát jen obtížně. Respektive napsat se dá, ale asi by byla zamítnuta.

Vše nyní nasvědčuje tomu, že třeba jednou Česká republika žádost o zavedení reverse charge na Evropskou komisi skutečně podá a třeba se i reverse charge skutečně zavede, čímž budou mít podvodníci „utrum“. Avšak s vysokou mírou pravděpodobnosti se to stane až v době, kdy řada malých firem dávno zanikne. Dojít k tomu podle všeho nemuselo.

Aktualizace:

Ministerstvo financí po zveřejnění článku zaslalo 8. října doplněnou reakci na původní dotaz autora, kterou uvádíme v plném znění:

V návaznosti na zjištěné rozsáhlé podvody ČR v únoru 2010 podala žádost o udělení individuální odchylky na možnost uplatňování reverse charge u dodání benzínu a nafty. Komise však žádosti  nevyhověla s tím, že nepovažuje pohonné hmoty za vhodnou komoditu, u které by se měl uplatňovat reverse charge a doporučila podvody v tomto sektoru řešit jinými, konvenčními prostředky. V této souvislosti ČR v letošním roce zavedla řadu opatření v daňové oblasti i nedaňové oblasti (např. kauce při obchodování s pohonnými hmotami). Vyhodnocení účinnosti těchto opatření bude možné provést až po určité době.

U zavedení systému QRM (Quick Reaction Mechanism = Mechanismus rychlé reakce /proti podvodům v oblasti DPH/) na omezenou dobu (nepřesahující 9 měsíců) se jedná o opatření pro zrychlení procesu přijímání individuálních odchylek výhradně pro případy řešení náhlých daňových podvodů. Podmínka náhlé povahy podvodů je ve směrnici opakovaně zdůrazňována. MF má za to, že jednoznačné zacílení tohoto opatření na řešení náhlých, nově vzniklých podvodů jej neumožňuje použít v případech dlouhodobých podvodů, resp. u komodit, u kterých se členské státy potýkají s daňovými podvody dlouhodobě a opakovaně, jak je tomu u pohonných hmot v České republice.

Možnost použití QRM musí být již zahrnuta v příslušné legislativě (v zákoně o DPH). Změna zákona o DPH vyžaduje řadu měsíců na zpracování a projednání v připomínkovém řízení, aby bylo možno návrh předložit vládě ČR a následně Parlamentu ČR. MF má v současné době v plánu legislativních prací vlády úkol předložit vládě ČR návrh novely zákona o DPH do 31. prosince 2013 a návrh týkající se QRM bude možné zahrnout nejdříve do tohoto návrhu.

Počet příspěvků: 2, poslední 7.10.2013 10:02 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.