Lídři EU rozdávali

Miliardy bankám, odpuštění poloviny bankovních dluhů Řekům a bilion eur jako pojistka navrch. Finanční trhy si pomlaskávají.

Středeční summit Evropské unie přinesl úlevu na finanční trhy, tedy alespoň načas. Západoevropské burzy ocenily dohodu politických lídrů na způsobu záchrany eurozóny ranním tříprocentním posílením, mírné zisky si připsala i samotná evropská měna vůči dolaru, když překonala hranici 1,4 USD za euro. Pro daňové poplatníky to ovšem není příliš radostné čtení.

Aby ne, politici miliardami nešetřili. Nejprve přinutili banky, aby Řecku odpustily polovinu dluhu, což znamená bratru 100 miliard eur. Zároveň jim nařídili navýšit do poloviny roku 2012 kapitál. Finanční instituce ale zoufat nemusejí, neboť politici se v podstatě zavázali sanovat ztráty z jejich řeckého angažmá z veřejných zdrojů. Pokud na to totiž akcionáři bank a pojišťoven nebudou mít, pomohou jim národní vlády, případně jako poslední instance záchranný fond EFSF, jehož kapacita má nově činit stěží představitelný bilion eur.

Dohoda se bude muset ještě dolaďovat, zahrnuje celkem sedm bodů, jež mají vést k udržení projektu evropské měnové unie. Některé formulace, zejména od bodu pět výše, skoro nahánějí hrůzu.

Co tedy EU dohodla?

  1. Ad Řecko. Zastavení nárůstu řeckého zadlužení tak, aby jeho úroveň činila v roce 2020 maximálně 120 procent v poměru k tamnímu HDP. Členské státy přispějí soukromému sektoru 30 miliardami eur. Nominální hodnota řeckého dluhu drženého privátními investory se sníží na 50 procent. Do konce roku bude zaveden nový víceletý program financování ve spolupráci Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu (MMF) v celkovém objemu 100 miliard eur. Bude doprovázen zesílením mechanismu sledování zaváděných reforem.
  2. Ad záchranný fond. Zásadní optimalizace zdrojů EFSF, aniž by musely být rozšířeny garance členských zemí. Nově dohodnuté podmínky fungování mají fondu umožnit prostřednictvím pákového efektu zvýšit zdroje čtyř- až pětinásobně na bilion eur. Konkrétní podmínky, jež mají dále posílit zdroje EFSF, doladí takzvaná Euroskupina (ministři financí eurozóny) v listopadu, a to ve spolupráci s MMF.
  3. Ad banky. Komplexní opatření, jež mají podpořit důvěru v bankovní sektor. Jednak usnadnění přístupu k financování prostřednictvím koordinovaného postupu EU, dále zvýšení kapitálového vybavení bank na úroveň devíti procent jádrového kapitálu Tier 1 do konce června 2012. Národní orgány dohledu musejí zajistit, aby plány bank na posílení kapitálu nevedly k nadměrnému zadlužení finančních institucí.
  4. Ad ostatní „potížisté“. Jednoznačný závazek k zajištění fiskální disciplíny a urychlení strukturálních reforem, které zajistí růst a zaměstnanost. Zvláštní úsilí musí vyvinout Španělsko. Další úsilí k provedení strukturálních reforem musí prokázat Itálie. Portugalsko a Irsko budou pokračovat v reformních programech za podpory krizových mechanismů EU.
  5. Ad regulace. Výrazné posílení ekonomické a fiskální koordinace a dohledu. Bude zaveden soubor specifických opatření, která by překonala i nedávno přijatý balíček pro správu ekonomických záležitostí.
  6. Ad řízení eurozóny. Deset opatření, která mají zlepšit řízení na úrovni eurozóny. Týkají se hlavně pravomocí představitelů EU.
  7. Další opatření. Mandát předsedy Evropské rady, v úzké spolupráci se šéfy Evropské komise a Euroskupiny, identifikovat možné kroky, jež by vedly k posílení hospodářské unie, včetně prozkoumání možnosti omezených změn smlouvy o EU. Průběžná zpráva bude předložena v prosinci 2011. Zpráva o tom, jak provést dohodnutá opatření, bude dokončena v březnu 2012.

Ať už bude vypadat konkrétní forma dohodnutých opatření a kroků jakkoli, poselství lídrů vyznívá zhruba v tomto duchu: je jedno, jaké dluhy si jednotlivé země nasekají, v každém případě se jim dostane náležité pomoci. Dobrá zpráva pro všechny nezodpovědné a líné, a naopak zdrcující sdělení pro pracovité a svědomité.

Počet příspěvků: 3, poslední 27.10.2011 12:48 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.