Ceska Pozice

Letadla Casa nejsou jako Pandury. Ví to Miroslav Kalousek?

Ministr financí obhajuje Vlastu Parkanovou špatným příkladem. Obrněnce nakupoval stát v soutěži, letouny v jednacím řízením bez uveřejnění.

Miroslav Kalousek je nejaktivnějším „obhájcem“ Vlasty Parkanové. foto: © ČTKČeská pozice

Miroslav Kalousek je nejaktivnějším „obhájcem“ Vlasty Parkanové.

Posudek znalce versus dopis Bohuslava Sobotky – protiargumenty, které se nejčastěji zmiňují v souvislosti s kauzou Vlasty Parkanové a nákupem letounů Casa. Povinností zajistit si cenový posudek útočí ti, kdo jsou přesvědčeni o tom, že exministryně obrany Parkanová pochybila. Dopis někdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky zase slouží těm, kteří postup Parkanové obhajují.

Určitá zkreslení lze nalézt na obou stranách. Nicméně rozhodnout o tom, zda došlo k pochybením, či nikoliv, může pouze soud. ČESKÁ POZICE se pokusila rozplést argumenty obou stran.

Sobotkův dopis jako důkaz

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) poskytl médiím dopis z dubna 2006 podepsaný tehdejším prvním místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Sobotka jím reagoval na žádost tehdejšího ministra obrany Karla Kühnla (US-DEU), aby ministerstvo financí odsouhlasilo cenu, za kterou Česko hodlalo nakoupit obrněné transportéry Pandur. Sobotka Kühnlovi nevyhověl s tím, že nejde o „běžně obchodovatelné zboží, ale o vojenskou techniku a materiál pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, u kterého nelze stanovit cenu podle zákona o oceňování majetku“.

Kalousek využívá obsahu Sobotkova dopisu k obhajobě postupu své stranické kolegyně Parkanové. „Vlasta Parkanová postupovala důsledně podle stanoviska prvního místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky,“ uvedl pro deník Právo Kalousek. A dodal, že na resortu obrany proto nikdo neměl důvod znalecký posudek vyžadovat.

Jenže mezi pořízením pandurů a letadel Casa je podstatný rozdíl. Obrněné transportéry byly vybírány v soutěži, která byla vypsána dle zákona o veřejných zakázkách. Připomeňme, že koncem roku 2003 odsouhlasila vláda Vladimíra Špidly plán ministerstva obrany pořídit 240 obrněných transportérů. Soutěž byla vyhlášena v roce 2005. Nabídku předložilo sedm firem, do druhého kola postoupily čtyři. Ve finále se utkal rakouský Steyer a finská Patria.

Přehlédl snad ministr Kalousek při obhajobě Parkanové, že zakázka na letadla Casa se uskutečnila v režimu jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), tedy bez veřejné soutěže? Náležitosti, které je nutné dle zákona dodržet při vyhlášení soutěže a při JŘBU, se samozřejmě liší.

Ocenění a zákon

Jádrem mediálních diskusí týkajících Parkanové a jejího údajného pochybení jsou posudky – měla, či neměla Parkanová povinnost nechat si vypracovat posudek na cenu letadel? Do této debaty vstoupil i viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala. Jeho názor ale nebyl zcela přesně interpretován.

Zákon o majetku České republiky „obecně neukládá povinnost zpracovat ocenění a ani nestanovuje, že ho musí sestavit znalec,“ jak tvrdí Miloslav Kala. Tentýž zákon však zároveń hovoří o tom, že cenu v režimu JŘBU lze sjednat do výše rovnající se ocenění. A tak se do složité situace může dostat fyzická osoba, která je ve funkci – například ministryně obrany – a které zákon o majetku ČR ukládá určité další povinnosti. V části týkající se odpovědnosti za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem zákon konstatuje, že fyzické osoby, které z titulu svých funkcí činí právní a jiné úkony týkající se majetku, „jsou povinny provádět tuto činnost s odbornou péčí (...)“. Porušením stanovených povinností odpovídají za škodu, která tím státu vznikla, a této odpovědnosti se nelze zprostit.

Pokud tedy Vlasta Parkanová nemá k dispozici žádný papír, kterým by dokázala, že sjednaná cena nepřesáhla ocenění, „pak bude jen obtížně prokazovat, že při nakládání s majetkem státu nesjednala vyšší cenu, než stanoví zákon,“ vysvětluje Kala. Zopakujme, že zákon výslovně neukládá povinnost zpracovat ocenění, ale jasně hovoří o limitu ceny. Osoba ve funkci musí být schopna dokázat, že cena uvedená ve smlouvě nepřesáhla zákonem požadovanou cenu. Takovým důkazem je právě ocenění.

Co z toho plyne pro kauzu Vlasty Parkanové?

Sněmovna není soud

Ministr financí Miroslav Kalousek se nyní snaží dokázat, že stanovit ocenění letadel Casa nebylo třeba, a na podporu svého postoje využívá výše zmíněného dopisu Bohuslava Sobotky. A firma Omnipol, která obchod zprostředkovávala (někdejším předsedou představenstva byl přítel Miroslava Kalouska Richard Háva), odmítá, že by došlo k předražení letadel. Dle serveru Lidovky.cz vedení Omnipolu trvá na tom, že „cena odpovídá jak typu strojů, tak i stupni jejich vybavení a doprovodných služeb“.

Firma Omnipol navíc tvrdí, že v případě vojenských dopravních letadel není možné určit obvyklou cenu. Nelze prý proto konstatovat, že stát koupil předražené stroje. Posudek, který zpracovala společnost American Appraisal pro policii, vychází dle vedení Omnipolu z veřejných zdrojů, a ty mohou být zavádějící.

Osud Vlasty Parkanové má v rukou imunitní a mandátový výbor a následně celá poslanecká sněmovna. Ta rozhodne, zda vydá místopředsedkyni sněmovny a bývalou ministryni obrany protikorupční policii, která chce političku kvůli předraženému nákupu letadel Casa trestně stíhat.

Část topkařů v čele s Miroslavem Kalouskem Vlastu Parkanovou urputně brání. Výbor ani sněmovna přitom neposuzují vinu bývalé ministryně obrany, ale zkoumají, zda nedošlo ke zneužití výkonné moci proti zákonodárné. Zda je Parkanová nevinná a skutečně postupovala „s odbornou péčí“, o čemž je sama pevně přesvědčena, může prokázat pouze soud.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.