Lessymu narostla křídla. Ale dá se věřit Kubicemu?

Otázky nad sporem Lessy – Kubice: Není skrytým záměrem reorganizace policie paralyzovat některé útvary? Anebo je Lessy brzdou správných změn?

Policejní prezident Petr Lessy vzkázal ministrovi Janu Kubicemu: Návrh reformy zpracovaný Vaší komisí není proveditelný. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Policejní prezident Petr Lessy vzkázal ministrovi Janu Kubicemu: Návrh reformy zpracovaný Vaší komisí není proveditelný. | foto: © ČESKÁ POZICE, Jiří Bušek, ČTKČeská pozice
Policejní prezident Petr Lessy vzkázal ministrovi Janu Kubicemu: Návrh reformy zpracovaný Vaší komisí není proveditelný.

Existuje mnoho důvodů, proč pochopit výzvu ministra vnitra Jan Kubiceho adresovanou policejnímu prezidentovi. Vyzval Petra Lessyho k rezignaci, protože nenašli společnou řeč ohledně zeštíhlování vrcholku policejní pyramidy a nalezení dalších úspor. Existuje však také několik signálů, které nasvědčují tomu, že by Lessy v čele policejní pasivní rezistence mohl svou židli ne snad ustát, ale usedět.

Slovo rezignace není ve vztahu Kubice – Lessy nové. Policejní prezident prý nabídl rezignaci už při nástupu nového ministra vnitra. Usoudil-li nyní ministr vnitra, že policejní prezident nesplnil mnoho ze svých slibů, vzpomněl si na onu nabídku. Jenže Lessy o ní nyní řekl, že již neplatí. To by svědčilo o tom, že se policejní prezident ve své funkci hezky zabydlel, ba poněkud i „vyrostl“.

Zapouzdřený Lessy

Po teritoriálních útvarech toho nenajezdil zdaleka tolik, kolik nasliboval. ČESKÁ POZICE má i zprávy o tom, že - pokud možno korektně řečeno - se mu zalíbilo společensky reprezentovat policii, a to poněkud na úkor aktivit, které byly s nadějí při jeho nástupu očekávány. Jinými slovy, zdá se, že se byrokratickým rutinérům podařilo policejního prezidenta Lessyho poněkud izolovat od rizikových témat. Takto „zapouzdřený“ Lessy již nemá tolik třecích ploch s realitou, a navíc mu „rostou křídla“. Nebylo by to poprvé. Něco podobného se mu prý již stalo, když zastával vysokou funkci ve vedení severomoravské policie. Proto pak šupajdil zase zpátky na okres.

Zajímavý je i styl, jímž Lessy posílá do kopru dotěrné novináře, zajímající se o to, co dělal jeho náměstek Vladislav Husák v Obecním domě ve společnosti skutečného výkvětu pražské politické galerky Tomáše Hrdličky, Romana Janouška, Borise Šťastného, Pavla Béma, Rudolfa Blažka a Milana Richtera. Lessyho prý nezajímá, co jeho podřízení policisté dělají „ve svém volném čase“! Ztráta soudnosti, nebo ambice být vyhlášen „Chucpe roku 2011“? Od policisty skutečně mimořádně blbý výrok!

Co lze čekat od Kubiceho?

Kdo má Kubicemu věřit, že to již není „Kubice vzor.2006“ a že „Kubice vzor.2011“ je někdo jiný, ba dokonce svými chybami poučený

Nelze nevidět, že Kubice – tlačen nutností šetřit – táhne správným směrem. A že pasivně rezistující Lessy může být brzdou. Jenže žádejte po policejním prezidiu, aby vypracovalo návrh na své zeštíhlení! Když se zhruba před deseti lety slučovala kriminální policie s útvary vyšetřování, jen na úrovni policejního prezidia oproti ideálnímu organizačnímu schématu přebývalo asi čtyřicet plukovníků. Obávám se, že těm policistům, kteří by se nyní rádi a odpovědně zhostili dnes ještě obtížnějšího, nikoliv však neřešitelného úkolu, by těch plukovníků přebylo mnohem víc, a ještě možná nějaký generál k tomu. Zaštítí tyto policisty Kubice? Na jak dlouho?

V tomto kontextu komentujme Kubicem trochu překotně prosazované kroky. Slučovat či všelijak experimentovat s postavením celorepublikových útvarů, které – podle výsledků soudě – začínají chytat dech, je pak velmi neuvážené a riskantní. Pokud ovšem paralyzování jejich činnosti není skrytým záměrem tlaků na reorganizaci policie. Což by však již zavánělo sabotáží. Co lze čekat od Kubiceho? Kdo mu má věřit, že to již není „Kubice vzor.2006“ (pro nepamětníky připomeňme aféru kolem Kubiceho zprávy rozšířené krátce před volbami - poznámka redakce), a že „Kubice vzor.2011“ je někdo jiný, ba dokonce svými chybami poučený?

Jak by mohl vypadat reorganizační postup?
  • Nezbývá, než opakovat požadavek na naprosté odpolitizování hrátek s policií.
  • Sejít se napříč politickým spektrem a domluvit se na několika základních principech organizace a činnosti policie, které budou pro politiky akceptovatelné jak ve vládní pozici, tak v opozici.
  • Poté založit širokospektrální analytický tým, s jasným zadáním, odpovídajícím dohodnutým zásadám.
  • Co se například policejního prezidia týče, jistě by též velmi pomohla analýza z hlediska subsidiárních činností policejního sboru, která by odhalila, co není možné zajistit na nižších policejních útvarech, ať již definovaných místně, či věcně.
  • Pouze tyto činnosti – a je nesporné, že v rámci policie existují, a vyžadují nejvyšší odbornost – by měly být obsahem činnosti policejního prezidia. Takže policejní prezidium by nemělo být zeštíhlováno, ale v podstatě zrušeno a vystavěno na principu subsidiarity znovu, pěkně goticky štíhlounké.
  • Potom musí být celý takový projekt detailně rozpracován. Každý reorganizací postižený policista musí být seznámen se svou budoucí pozicí.
  • V případě, že se podaří takto předpřipravit a pro věc získat naprosto převažující počet dotčených osob, je pak sama reorganizace v podstatě rychlým technickým úkonem.

Z toho vyplývá - a zkušenosti z jedné významné zpravodajské služby, které postupovala tímto způsobem to potvrzují - že věc musí být pojednána dlouhodobě a doslova vědecky. Jinak opravdu nemá cenu cokoliv reorganizovat, protože jakékoliv neuvážené zásahy jen snižují funkčnost policejního sboru.

Jestli ovšem právě tohle není pointa...

Počet příspěvků: 39, poslední 3.12.2011 02:06 Zobrazuji posledních 39 příspěvků.