Laser ELI: Hrozí Česku ostuda s předraženými pozemky?

Ministerstvo školství řeší s Akademií věd 110milionový rozpor v ceně pozemků, jež fyzikové kupují od Arcibiskupství pražského.

Martin Rychlík 30.4.2011

Nové vědecké centrum, do nějž mají zamířit přední světoví fyzikové, vznikne kousek za Prahou - v intervilánu obce Dolní Břežany. foto: © Fyzikální ústav AV ČRČeská pozice

Nové vědecké centrum, do nějž mají zamířit přední světoví fyzikové, vznikne kousek za Prahou - v intervilánu obce Dolní Břežany.

Ministerstvo školství má vážný problém. A jde o sto milionů korun. Nejvýkonnější laser světa Extreme Light Infrastructure (ELI) za 6,7 miliardy korun, který minulý čtvrtek schválila Evropská komise, tíží z minulosti extrémní rozpor mezi dvěma posudky na cenu pořizovaných pozemků v Dolních Břežanech.

Nevídaný rozdíl 110 milionů by hypoteticky mohl místo EU platit český stát...Stále odkládaný problém, o němž ministr Josef Dobeš (VV) ví od svého nástupu do úřadu, tkví v nevídaném rozdílu 110 milionů korun, jež by teoreticky nemusela zaplatit EU, ale český stát. O závažnosti situace kolem nové „vlajkové lodi“ české vědy byl dle informací ČESKÉ POZICE před pár týdny zpraven přímo premiér Petr Nečas (ODS), který musel případ s Dobešem řešit.

Oč jde? Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FZÚ), hlavní řešitel panevropského megalaseru z mapy stěžejních projektů Evropské unie, uzavřel 7. října 2009 s Arcibiskupstvím pražským smlouvu o smlouvě budoucí kupní s cenou pozemků 151,5 milionu. Avšak kontrolní posudek, který si nechalo udělat samo ministerstvo za minulého vedení, přišel s diametrálně nižším odhadem ceny.

V prvním případě šlo o cenu 3762 korun za metr čtvereční (včetně několika budov a nucených výkupů), v případě druhém ale jen o 1000 korun za metr! Jeden posudek vypracovala firma Montekala (společník Jaroslav Karásek), druhý a o hodně nižší byl objednán úředníky u YBN Consult a zhotoven Bedřichem Malým, prezidentem České komory odhadců majetku. Oba posudky má ČESKÁ POZICE k dispozici.

Zděděné pochyby o ceně

„Ministerstvo má pochybnosti o ocenění pozemků od jara 2010 (za ministryně Miroslavy Kopicové-pozn.red.). Předchozí vedení se zřejmě domnívalo, že se záležitost vyjasní v průběhu projednávání projektu v Bruselu. Sekce EU fondů se po mém nástupu dohodla s žadateli na vypracování nezávislého posudku, který by zohlednil všechna specifika,“ řekl ČESKÉ POZICI Jaroslav Kuba, vrchní ředitel sekce evropských fondů, z nichž je ELI placeno. „Uznatelné náklady hrazené z peněz EU jsou do výše ceny obvyklé, kterou však není lehké v tomto mimořádném případě stanovit,“ dodává Kuba.

Vysvětlení, zda byl pozemek předražen, anebo cena odpovídala reálu, není stále hotové – a do chvíle, kdy má Fyzikální ústav zaplatit cenu arcibiskupství chybí už jen pár týdnů; dle podepsané smlouvy to je do třiceti dnů od rozhodnutí ministerstva jakožto řídícího orgánu. Řešením je vypracování třetího „smírčího“ posudku ze strany již zvolené Vysoké školy ekonomické (VŠE), který by astronomický rozdíl uvedl na pravou míru.

Brownfield, nebo parádní lokalita?

Proč vůbec existuje stomilionový rozdíl? Obě strany – jak ministerstvo školství (MŠMT), tak Fyzikální ústav – mají ve sporu pádné argumenty. MŠMT tvrdilo, že cena 3700 korun v přípražské obci na „brownfieldu“ je velmi vysoká a neobvyklá i vzhledem k rozlehlosti pozemků; naopak Fyzikální ústav se hájí unikátní rozlohou zceleného pozemku umístěného v intravilánu obce splňujícího řadu dalších konsorciem ELI požadovaných vlastností.

Jak určit cenu obvyklou u pozemku, který nemá srovnání?První fáze laseru ELI počítá s nákupem 40 618 metrů čtverečních, druhá pak dalších 34 367 metrů a připojený menší vědecký projekt HiLase zabere 9573 metrů (celkové náklady na nákup byly plánovány na 283,2 milionu korun). Posudek znalců z Montekaly byl kriticky hodnocen znaleckým ústavem YBN Consult, což ale vědci rovněž zpětně kritizují – tato společnost dostala prý chybné zadání, poněvadž byla požádána o „odhad zpeněžitelné hodnoty“.

Dle námi oslovených odborníků tkví možná potíž v nevhodné právní úpravě (Zákon 151/1997 Sb.) o definování takzvané „ceny obvyklé“ u nemovitého majetku; zjednodušeně řečeno, kdokoliv má kulaté razítko na oceňování, může určit odlišnou cenu. V případě pozemků ELI není možné najít obdobný prodej v obci – vzhledem k jeho bezprecedentní velikosti. Aktuální ceny za malé stavební parcely v obci se pohybují kolem 3000 až 4000 Kč/m2, u brownfieldů se však ceny tamtéž pohybují dle znalců mezi 900 až 1700 Kč/m2. Centrála ELI má mít výborné umístění.

„Bude zbudováno v jedné z nejlepších lokalit Dolních Břežan, v jejich středu,“ řekl ČESKÉ POZICI starosta Věslav Michalík, dle nějž se menší parcely pro rodinné domky v obci dají nyní koupit za ceny mezi 4000 až 5000 Kč/m2.

151,5 milionů versus 40 milionů

Vůbec první „orientační“ posudek na církevní půdu v Břežanech vypracoval 14. dubna 2009 pro FZÚ odhadce Ivan Řezáč. Cenu za „vyčištěné a zasíťované“ pozemky, byť ještě v takovém stavu nebyly, určil porovnávací metodou na 3700 Kč/m2. Už na základě toho akademici uzavřeli 28. dubna 2009 s Arcibiskupstvím pražským smlouvu o smlouvě budoucí na ELI, přičemž je pravdou, že u běžných prodejů je znalecký posudek pouze pomocným kritériem, nikoliv rozhodujícím. Jak se dohadovala cena? „Nezlobte se, jde o věc obchodního jednání dvou stran a nepovažuji za vhodné se k věci vyjadřovat,“ řekl ČESKÉ POZICI vedoucí správy majetku a ekonom pražského arcibiskupství Karel Štícha.

Druhý posudek z Montekaly, kterou fyzikům doporučili jimi najatí právníci, byl zhotoven 13. ledna 2010 po uzavření smluv na první etapu ELI, ale ministerstvo o něm mělo pochybnosti, takže si po půl roce zadalo oponentní posudek u YBN Consult, jenž určil zmíněnou cenu 1000 Kč/m2 a hodnotu pozemků 37 až 40 milionů korun se dvěma závěry: pozitivem je dobrá dostupnost, negativem pak nutnost demolice stávajících objektů za 17 milionů. Proč vznikl tento posudek?

„Naším cílem bylo připravit podklad, který by upozornil na závažnou skutečnost, že akceptováním ceny za pozemky uvedené znalci v předchozích posudcích by se MŠMT nechtěně mohlo stát účastníkem na zaplacení výrazně předraženého nemovitého majetku,“ říká zdroj ČESKÉ POZICE z ministerstva. Což nyní zřejmě hrozí.

Blízko na letiště a přímo v centru

S tím nesouhlasí Fyzikální ústav. „Při výběru lokality musely být zohledněny faktory, jako je občanská vybavenost, blízkost velkého centra, dostupnost mezinárodního letiště, omezení nežádoucích vibrací, aby bylo reálné, že Česká republika bude vybrána jako hostitelská země infrastruktury ELI,“ píše se v dopise, který ministerstvu zaslal ředitel Fyzikálního ústavu docent Jan Řídký. Ten argumentuje rovněž potřebnou rychlostí koupě, aby nebyly na celé měsíce paralyzovány přípravy unikátního laseru. Dalšími lokalitami, o nichž se původně uvažovalo, byly Zlatníky a Klecany.

Pro potřebnost pozemků v Dolních Břežanech hovoří dobrá dopravní dostupnost i atraktivní lokalita„Fyzikální ústav při smluvním zajištění pozemků pro ELI postupoval zcela v souladu s platnými právními předpisy, k dispozici měl jak znalecké posudky, tak i přehledy realizovaných obchodů v dané lokalitě. Lokalita splňuje podmínky mezinárodního Řídicího výboru konsorcia přípravné fáze ELI, mezi něž patří dostupnost letiště, atraktivní prostředí, možnost budoucího rozšíření ELI, odpovídající geologické a hydrologické podmínky,“ sdělil ČESKÉ POZICI profesor Vlastimil Růžička, exnáměstek ministryně školství pro vysoké školství a výzkum a nynější národní zmocněnec pro zbudování ELI, jenž má odpovědnost za evropské projekty v Akademii věd. Upozorňuje také, že tento nákup nemovitostí ani zdaleka nedosahuje povoleného limitu deseti procent pro výdaje na pozemek unijních projektů.

Posvěceno i Vatikánem

O stále nevyjasněné situaci vědí obě strany dosti dlouho. Do dnešního dne se však MŠMT definitivně nevyjádřilo a neuznalo cenu pozemků uvedených ve smlouvách. Pokud je ministerstvo neuzná, bude muset rozdíl v ceně – oněch 100 milionů – uhradit v případě brzkého schválení ministerstvem někdo jiný. Což je věc, která ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) asi nepotěší.

„Je dokonce možné, že samo ministerstvo podá trestní oznámení na neznámého pachatele, aby byla věc přezkoumána,“ sdělil ČESKÉ POZICI zdroj z Karmelitské, kde úřad sídlí. „Kauza ProMoPro v malém? To asi ne. Přeci jen – když je prodávajícím církev, mělo by to být i v dnešní době nějakou zárukou. Snad,“ dodává o nákupu, který musel posvětit dokonce svatý stolec ve Vatikáně.

Ministerstvo školství se spolu s fyziky snažilo věc vyřešit – navrhovalo ověřit skutečnou cenu s komplexním pohledem na celou situaci tak, aby byla zohledněna unikátnost jednolitých pozemků i podmínky kladené na výstavbu laserové haly odolné otřesům včetně dobrého zázemí pro mezinárodní vědeckou komunitu. Pro přezkum byly navrženy znalecké ústavy při Vysoké škole báňské v Ostravě (VŠB), Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) a Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT). Definitivní shoda ale nebyla stále nalezena.

Každopádně jde o věc, o které ministr Dobeš ví, ale neřešil ji včas. Podle neověřených zákulisních informací ČESKÉ POZICE stál právě pozemkový problém ELI za hádkou mezi ministrem a vrchním ředitelem Jaroslavem Kubou letos 6. ledna, kdy zazněla slova o hodinovém vyhazovu, jak jsme informovali. Jako reálné řešení se dnes jeví urychlené vypracování smírčího komplexního posudku s transparentními nálezy, jenž by vnesl do úžasného vědeckého projektu pořádek. Eventuální pochybnosti by vědce přicházející ze špičkových institucí jako ženevský CERN mohly trápit. Hrozí Česku ostuda?

Počet příspěvků: 1, poslední 24.8.2011 08:09 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.