Kvůli chybám v projektu z Johnovy éry přijde vnitro o desítky milionů korun

Zakázku na zvýšení výkonnosti a transparentnosti státní správy s virtuálními výstupy prověřuje protikorupční policie.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Na ministerstvu vnitra se za éry Radka Johna (VV) připravoval projekt, který měl zvýšit efektivitu českých úředníků. Jenže výsledek budí rozpaky. ČESKÁ POZICE se od důvěryhodného zdroje, který si nepřál být jmenován, dozvěděla, že ministerstvo za něj utratilo 51,4 milionu korun, a to bez hmatatelných výstupů.

Rozhodli jsme se ověřit, zda nejde jen o poplašnou zprávu. A zjistili jsme dvě podstatné skutečnosti:

  • případem se zabývá protikorupční policie a oficiální místa se k němu odmítají vyjadřovat;
  • kvůli takzvaným nezpůsobilým výdajům uhradí veškeré náklady projektu, který byl 38 miliony spolufinancován Evropskou unií, pouze český stát.

O co konkrétně jde? Projekt známý pod zkratkou PPM (Project Portfolio Management) měl ambici vytvořit databázi informací, v níž by se daly sledovat a řídit strategické projekty ministerstva vnitra. Celkem mělo jít o osm specifických služeb. Na zakázku nebyla vypsána klasická veřejná soutěž. Místo toho využilo ministerstvo vnitra pro výběr dodavatele rámcovou smlouvu s firmou Fujitsu Siemens na poskytování licencí produktů společnosti Microsoft. Na základě dodatků k této smlouvě mohl resort nakupovat u společnosti nejen licence, ale i nejrůznější poradenské služby, a to bez tendru.

Nové posouzení

Jako první na problémy projektu s názvem „Podpora moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy“ upozornil Aleš Temr, bývalý ředitel odboru strukturálních fondů, kterého do funkce jmenoval Johnův nástupce Jan Kubice. Počátkem roku 2012 si nechal vypracovat posouzení, které popisovalo nedostatky projektu. Z kontroly, jejíž kompletní znění přikládáme v dokumentu PDFmimo jiné vyplynulo, že:

  • v projektové složce chybí výstupy projektu;
  • z výkazů práce projektového týmu nelze jednoznačně určit, jaké činnosti byly skutečně provedené;
  • odměna členů projektového týmu za den je u všech stejná bez ohledu na kvalifikaci;
  • tržní hodnota výstupu (60 stran formátu A4 o aktuálních potřebách systému pro zabezpečení koordinace strategických projektů) neodpovídá finančnímu plnění ve výši téměř šesti milionů korun bez DPH;
  • akceptované služby (příprava informační báze a manuál migrace dat) neobsahují informace, které s jejich plněním bezprostředně souvisejí, přičemž za realizaci služeb v rozsahu deseti dnů bylo dodavateli vyplaceno 12 milionů korun bez DPH;
  • ve dvou případech cena služeb převýšila rozpočet uvedený v projektové dokumentaci;
  • přestože nebyly vyřešeny připomínky zadavatele, bylo plnění projektu ředitelem odboru programového řízení Martinem Páralem akceptováno;
  • ve dvou případech bylo vyfakturováno více „člověkodní“ (částka za osmihodinovou pracovní dobu jednoho zaměstnance), než jich bylo reálně odvedeno, přičemž tento rozdíl činil stovky tisíc korun.

Loni v květnu pak ředitelka odboru projektového řízení Zora Skurčáková připravila materiál, který žádal ministra Kubiceho o ukončení projektu a zvážení trestní odpovědnosti Martina Párala, bývalého ředitele odboru programového řízení, jenž za projekt odpovídal. „Ing. Páral plně akceptoval výstupy jednotlivých služeb, jež prokazatelně akceptovat neměl, což zakládá podezření, zda nedošlo k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků, či svým přístupem dokonce nenaplnil skutkovou podstatu některého trestného činu,“ uvádí se ve zprávě, kterou má ČESKÁ POZICE k dispozici (její kopii přikládáme v PDF).

Žádné informace

Na základě těchto informací jsme se o aktuální stav projektu a okolnosti jeho přípravy začali zajímat na oficiálních místech. A zjištění bylo překvapivé. „Projekt, ke kterému se vztahují vaše dotazy, je předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení (...). Z tohoto důvodu vám v tuto chvíli bohužel nejsem oprávněn požadované informace sdělit,“ napsal ČESKÉ POZICI mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák. Nechtěl prozradit ani to, zda vůbec úřad výstupy projektu nějak využívá v praxi.

Vynaložené prostředky nebudou uznány jako způsobilé a budou hrazeny z rozpočtu MV. Kromě toho finanční úřad vyměří sankci za neoprávněné použití veřejných peněz.Sdílnější nebyl ani mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Ibehej, jehož kolegové dle našich zdrojů případ vyšetřují: „Omlouvám se, ale k vašemu dotazu nebudeme poskytovat žádné informace.“

Nic jsme se zatím nedozvěděli ani od dodavatele řešení, společnosti Fujitsu Siemens. Její zástupce nás odkázal na agenturu Pepr Consulting, která firmu mediálně zastupuje. Ta ale na zaslané otázky nedokázala během pondělí ani úterý odpovědět s vysvětlením, že reakci musí nejprve konzultovat s manažery v centrále společnosti v Německu.

Nejkonkrétněji se vyjádřilo ministerstvo práce a sociálních věcí, jež dohlíží na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, z nějž byly desítky milionů korun na projekt dále distribuované ministerstvu vnitra. „Vynaložené prostředky nebudou uznány jako způsobilé a budou hrazeny z rozpočtu ministerstva vnitra. Kromě toho finanční úřad vyměří sankci za neoprávněné použití veřejných peněz,“ uvedla pro ČESKOU POZICI mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

Kdo za to může?

Nechtěli jsme se smířit s myšlenkou, že by si ministerstvo vnitra objednalo službu za desítky milionů korun, aniž by z toho mělo nějaký užitek. S dotazy jsme se proto obrátili i na bývalého ředitele odboru programového řízení Párala, jenž měl projekt PPM na starosti.

„Mohu hovořit pouze za období, kdy jsem na ministerstvu pracoval. V té době byla díky výstupům tohoto projektu řízena velká část projektů ministerstva vnitra. Výstupy se používaly pro každodenní fungování projektové kanceláře. Došlo také k podání návrhu na doplnění interních nařízení, aby bylo projektové řízení zakotveno normativně,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Páral.

Zajímalo nás také, zda Páral věděl o vážných nedostatcích v kvalitě odvedené práce na projektu. „Tento projekt byl (jako každý projekt spolufinancovaný z EU) pravidelně podrobován kontrolám. O žádném závěru upozorňujícím na vážné nedostatky v kvalitě odvedené práce nevím,“ dodal exředitel.

Zbabral to až Kubice?

Bývalý vrchní ředitel sekce strategií, koncepcí a programového řízení Ladislav Karkoška, jenž na práci Párala dohlížel, si nemyslí, že by byl projekt neefektivní. Dle něj byl jeho výstup jasný – vytvoření prostředí, které by umožnilo konsolidovat velké množství projektů v hodnotě miliard korun, což se prý podařilo. „Většinu těchto aktivit založila předchozí vedení resortu a my jsme pouze, i v souladu s platnými nařízeními vlády, schválenou strategií Smart Administration a dalšími závaznými dokumenty na jejich činnost navazovali. Je smutné, že Kubice a jeho několik po sobě odešlých náměstků rezignovalo na jakoukoliv činnost, která by se dala nazvat řízením nebo koordinací,“ napsal ČESKÉ POZICI Karkoška.

Podle Karkošky odpovídá za špatný stav projektu současné vedení ministerstva vnitra. Bývalý úředník také zkritizoval časté personální změny, které ovlivňily kvalitu řízení projektů.

„Celou kauzu považuji za pokus poškodit mé bývalé kolegy, potažmo i mne,“ říká někdejší Johnův náměstek Michal MorozPodobnou obhajobu projektu PPM použil také Michal Moroz – bývalý Johnův náměstek a známý „véčkařského“ superguru Víta Bárty –, jenž tehdy za informatiku odpovídal a Karkošku na ministerstvo vnitra přivedl. V několikastránkové reakci závěrem konstatoval: „Nemám žádnou informaci o tom, že by byl projekt předražený. Nemám žádnou informaci, že by byl objednán v rozporu se zákonem. Nemám žádnou indicii o tom, že by policie v této věci zahájila úkony v trestním řízení. Celou kauzu považuji za pokus poškodit mé bývalé kolegy, potažmo i mne. Hlavním důvodem je strach z toho, že projekt PPM odhalí skutečný stav projektů v resortu MV.“ Moroz rovněž zpochybnil kvalitu posouzení odboru strukturálních fondů, jehož stěžejní část jsme mu poskytli.

Se zjištěními ohledně projektu jsme se pokusili konfrontovat i exministra vnitra Radka Johna. Necítí politickou odpovědnost za projekt, za nějž místo EU zaplatí státní pokladna? Reakce jsme se nedočkali.

ČESKÁ POZICE se bude skandálnímu případu věnovat i v dalších článcích.

Počet příspěvků: 19, poslední 11.4.2013 11:26 Zobrazuji posledních 19 příspěvků.