Kulturní obec se bouří. Co na to její oblíbenec Karel?

V rozpočtu České republiky představují finanční požadavky „kulturní fronty“ sotva viditelný chloupeček.

V pondělí odpoledne se na serveru Petice24.com objevila iniciativa Zachraňte kulturu 2013 s podtitulem Stop ekonomické cenzuře!, která se rychle šíří i po e-mailech a sociálních sítích. Do úterního odpoledne ji podepsalo přes 1 400 lidí, vesměs pracujících v kulturních a vědeckých institucích či médiích. Mezi několika desítkami jmen jejích předkladatelů najdeme například teologa Tomáše Halíka, astronoma Jiřího Grygara, výtvarníka Františka Skálu, herce Jiřího Ornesta nebo malíře Pavla Brázdu.

Signatáři protestují proti „drastickému“ zkrácení dotací pro oblast takzvané živé kultury. „Tato katastrofální restrikce probíhá bez jakékoliv veřejné diskuse, bez relevantní argumentace, jako kdyby zánik živé kultury měl být v naší zemi samozřejmostí. Ministerstvo kultury nyní financuje téměř jen samo sebe a své příspěvkové organizace. Je absurdní, že radikálně snížena byla už beztak minimální položka, která je ale jako jediná otevřena pro všechny a o jejímž rozdělení nerozhodují politici a úředníci, ale nezávislá odborná grémia,“ píše se v petici. Podepsaní žádají:

  • navýšení financí pro grantové programy na úroveň roku 2008,
  • otevřenou a kontinuální komunikaci ministerstva,
  • dodržování Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 a
  • audit projektů navázaných na dotace Evropské unie.
Emoce i vážné argumenty

Kulturní obec se proti snížení rozpočtu ministerstva kultury na živé umění bouří už několik dní. Do grantových programů totiž míří pro rok 2013 pouhá 2 procenta rozpočtu ministerstva kultury oproti 3,5 procenta v minulém roce a 5,5 procenta v roce 2008. Z roku na rok klesla podpora divadelních, výtvarných, hudebních či tanečních aktivit a kulturních časopisů o sto milionů: z 372 milionů v loňském roce na 280 milionů pro rok letošní. Od roku 2007, kdy činila 648 milionů, se tedy snížila o více než polovinu. Ve srovnání s velkými městy, především s Prahou, jsou ministerské rozpočty žalostné.

Od roku 2007 se podpora divadelních, výtvarných, hudebních či tanečních aktivit a kulturních časopisů snížila o více než polovinu

Zástupci grantových komisí a kulturních neziskových organizací se nejdříve 29. ledna pokusili jednat na ministerstvu kultury s Alenou Hanákovou a ekonomickým náměstkem Martinem Sankotem. Dostali jen vágní přísliby. Náměstek Sankot se navíc po 20 minutách (z více než dvouhodinové debaty) omluvil a již se nevrátil.

Ve čtvrtek 31. ledna pak napsali Petru Nečasovi, Miroslavu Kalouskovi a Aleně Hanákové Otevřený dopis, v němž poukázali nejen na neustále se snižující finanční podporu kulturním aktivitám, ale i na nekoncepčnost a krátkozrakost ministerstva kultury. V dopise se také píše, že „absence kvalifikovaného náměstka pro oblast živého umění může být jedním z důvodů takového návrhu resortu“.

Nechybí několik emocionálně vypjatých formulací, které už opravdu nikoho nedojmou, jako: „(...) krácením dotací pro oblast živého umění způsobuje (ministerstvo) nenávratné škody, jejichž důsledky jsou pro mnohé nestátní neziskové organizace naprosto likvidační.“ Ne úplně přesvědčivě působí i konstatování, že „kulturní a kreativní sektor je Evropskou komisí vnímán jako silný zaměstnavatel srovnatelný například s automobilovým průmyslem“. Už jen, jak tohle spočítat...

V dopise ale lze nalézt i skutečně vážné argumenty, na které by pravicová či konzervativní vláda měla slyšet. V podobném pamfletu se objevují úplně poprvé. Poukazují na souvislost kultury se společenským a politickým klimatem v zemi. Zvlášť v souvislosti se zkušeností z nedávných prezidentských voleb by bylo dobré je nebrat na lehkou váhu. Je přece v zájmu stran, které počítají s kultivovanými a kulturně náročnými voliči, podporovat – nebo alespoň udržet při životě – vše, co ovlivňuje české kulturní sebevědomí a rozhled. Kultura je ze své podstaty demokratická a otevřená. Svoboda v nejširším slova smyslu je pro ni předpokladem a nepominutelnou hodnotou, kterou přirozeně šíří.Teď má „Karel“ příležitost rázně „domluvit“ stranickému podřízenému Kalouskovi, aby „neblbnul“ a nějaký ten chlup pro umělce a kulturu pustil

Zástupci nestátních neziskových organizací na toto téma do dopisu předsedovi vlády, ministrovi financí a ministryni kultury napsali: „Jsme svědky toho, že současná ekonomická krize má vliv na rapidní snižování kulturní úrovně celé společnosti. To se projevuje i v podpoře těch, kteří navrhují jednoduchá, demagogická, populistická řešení. (...) Kulturní a umělecké aktivity rozhodujícím způsobem ovlivňují kvalitu života, formování zdravých morálních a etických postojů a vědomí národní identity. Jejich omezování zvláště v čase krize může být pro další vývoj naší země velmi nebezpečné.“

Samozřejmě se v kontextu sebezáchovných kroků „kulturní fronty“ vybaví nejen její široká a zcela jistě nezištná podpora prezidentskému kandidátovi současné vládní koalice, ale i moment zcela konkrétní. Umělci milovaný a podporovaný Karel Schwarzenberg v jedné z televizních debat zapřel svoji spoluodpovědnost za současnou ministryni kultury Alenu Hanákovou i za situaci v jejím resortu jako učedník Petr Ježíše Krista.

Teď má „Karel“ příležitost rázně „domluvit“ stranickému podřízenému Miroslavu Kalouskovi, aby „neblbnul“ a nějaký ten chlup pro umělce a kulturu pustil. Vždyť ono nejde ani o ten chlup, stovka milionů je v rozpočtu této země sotva viditelný chloupeček. O to je celá situace trapnější a této vlády nehodná.

Počet příspěvků: 20, poslední 17.2.2013 07:17 Zobrazuji posledních 20 příspěvků.