Kubiceho velký třesk: Tisíc policistů do civilu, pro další nižší hodnost i plat

Revoluční návrh komise expertů na stamilionové úspory a zeštíhlení velících struktur by nemusel vydýchat policejní prezident Petr Lessy.

Martin Shabu 23.10.2011

Změny, které chystá na doporučení expertní komise ministr vnitra Jan Kubice (vpravo), se dotknou hlavně bezprostředních podřízených policejního prezidenta Petra Lessyho. foto: © ČTKČeská pozice

Změny, které chystá na doporučení expertní komise ministr vnitra Jan Kubice (vpravo), se dotknou hlavně bezprostředních podřízených policejního prezidenta Petra Lessyho.

Policie se v nejbližší době zřejmě otřese v základech. Stane se tak v případě, že se ministr vnitra Jan Kubice bude řídit závěry odborné komise, která od něj dostala za úkol navrhnout zeštíhlení velících struktur, a tím pádem ušetřit na provozu policejního sboru. ČESKÉ POZICI se dokument, jehož vypracování měla na starosti skupina expertů pod vedením bývalého policejního prezidenta Oldřicha Tomáška, podařilo získat.

Ministr Kubice dal již koncem minulého týdne najevo, že k závěrům odborníků v podstatě nemá výhrady. „Ve výstupech této komise není nic, s čím bych zásadně nesouhlasil,“ prohlásil. Je otázkou, jak se na navrhovaná opatření, která mají policii uspořit 1,3 miliardy korun a připravit o výhody několik stovek – převážně výše postavených – policistů, bude tvářit policejní prezident Petr Lessy. Podle důvěryhodného zdroje ČESKÉ POZICE předurčí Lessyho postoj ke změnám jeho další působení ve funkci.

Co je tedy obsahem vysoce citlivého materiálu? Navrhované úspory se podle Kubiceho nebudou týkat žádného policisty v přímém výkonu služby. Většina opatření tedy dopadne na manažerské pozice a vyšší policejní funkcionáře.

Tomáškova komise doporučila:

  • zrušit 1167 policejních míst,
  • přesunout 1042 pozic z policejních složek na civilní zaměstnance,
  • u 190 policejních míst snížit platové třídy, a tím i hodnosti policejních funkcionářů,
  • zrušit 443 pracovních míst občanských zaměstnanců,
  • dalších 250 policejních míst by mohlo být zrušeno, pokud by ochrannou službu Parlamentu ČR, Ústavního soudu a dalších ústavních institucí vykonávaly jiné bezpečnostní složky státu.

Touto masivní redukcí by se ušetřilo 710 milionů korun na platech. Dalších 430 milionů by přineslo takzvané zcivilnění policejních míst. Část těchto uspořených peněz by ale musela být vynaložena na občanské zaměstnance, kteří budou činnosti vykonávat dále. Zmíněná redukce by také ušetřila provozní výdaje ve výši 300 milionů korun.

„Komise podotýká, že jde o hrubá čísla. Lze však odhadnout, že celkový přínos našich návrhů klade zhruba o více než 1,3 miliardu korun menší nároky na provoz policie včetně mezd do dalších let. Většina popisovaných úspor se bude dotýkat rozpočtu na rok 2013,“ uvádí zpráva.

Co na to policejní prezident?

Razantní škrty velících struktur a zeštíhlení policejního prezidia, jež mají Kubiceho podporu, však nebudou mít jednoduchou cestu. Není totiž jisté, zda je podpoří policejní prezident Petr Lessy, jehož bezprostředních podřízených se týkají zejména. Na protest proti závěrům komise prý dokonce dva zástupci policejního prezidia komisi opustili. V případě odmítavého stanoviska by se podle důvěryhodného zdroje ČESKÉ POZICE nemusel nejvyšší policejní šéf ve své funkci udržet.

Experti navrhli, aby měl policejní prezident pouze tři náměstky. Jednoho pro vnější službu, druhého pro kriminálku a třetího pro ekonomiku.Složitost situace, v níž se Lessy nachází, dokládají požadavky expertní komise, která se domnívá, že policejní prezidium je vzhledem k současné ekonomicky napjaté situaci v policii značně naddimenzované. Experti proto navrhli, aby měl policejní prezident pouze tři náměstky. Jednoho pro vnější službu, druhého pro kriminálku a třetího pro ekonomiku. Posledně jmenovaný by měl být navíc civilním zaměstnancem.

Komise doporučila zcela zrušit náměstka pro řízení lidských zdrojů a podporu výkonu. Tato agenda, dosud řízená náměstkem policejního prezidenta Pavlem Osvaldem, by měla být spolu s problematikou informačních a komunikačních technologií převedena pod náměstka pro ekonomiku.

„V posledních letech zesílila tendence povyšovat nevýkonné složky na úkor výkonných, byla povinně zřizována další policejní místa vedoucích personálních pracovišť, psychologů, desítek tiskových mluvčí, různých koordinátorů, krizových důstojníků a podobně,“ konstatuje neblahý trend v policii zpráva expertní komise.

Komentář k rozbujelé velitelské struktuře v policejním sboru si přečtete v článku našeho spolupracovníka Jana Schneidera:

Celorepubliková revoluce

Revoluční časy čekají zřejmě i útvary s celorepublikovou působností, například ředitelství cizinecké policie, policejní leteckou službu nebo specializované útvary (protikorupční policie), kde v současnosti pracuje tři a půl tisíce policistů a přibližně 400 civilních zaměstnanců. Tomáškova komise doporučila vytvořit zcela novou organizační strukturu, neboť současný model je podle ní „přežitý, dublují se ekonomické činnosti a informační systémy a neustále klesá efektivita vynaložených sil a prostředků“.

Ve zprávě se dále dočteme, že komise navrhla vytvořit tři celorepublikové útvary. První, takzvaně výkonný, by v sobě zahrnoval boj s organizovaným zločinem, drogami, ochranu ekonomických zájmů státu, boj proti informační kriminalitě a cílené pátrání. Jinými slovy by se sloučily Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Národní protidrogová centrála a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality.

Podle komise je nezbytné vrátit se ke spojení útvaru boje s organizovaným zločinem s protidrogovou centrálouV této souvislosti zazněla i silná kritika současného stavu. „Jako naprosto nezbytné se jeví vrátit se ke spojení útvaru boje s organizovaným zločinem s protidrogovou centrálou, neboť jejich rozdělení na dva samostatné útvary bylo chybou, jež oslabila boj s organizovaným zločinem,“ uvádí zpráva komise.

Druhý celorepublikový útvar by měl na starosti servis. Spadal by pod něj Kriminalistický ústav Praha, Útvar zvláštních činností, který nasazuje například policejní odposlechy, a Útvar speciálních činností, jenž zabezpečuje mimo jiné zvláštní ochranu svědků.

Do třetího útvaru komise navrhuje včlenit ochranu ústavních činitelů, policejní pyrotechniky, potápěče a kynology. „Tato nová organizace by zcela jistě přinesla úspory jak vedoucích pozic, tak servisních činností, zlepšila by práci s informacemi a podstatně by zlevnila samotný výkon služby,“ uvádí zpráva.

S obsahem své závěrečné zprávy seznámila komise minulý týden vedení policie včetně krajských ředitelů a celorepublikových útvarů. Ti mají možnost předložit své připomínky do 25. října. Doporučení odborníků by se pak mělo proměnit v konkrétní řešení, aby se první změny mohly podle předpokladů uskutečnit již v příštím roce.

Počet příspěvků: 3, poslední 21.10.2011 11:37 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.