Kritici nové vědní rady: moc inženýrů, neprůhledný výběr, trojí členství v řadě

ČESKÁ POZICE sesbírala kritické připomínky k výběru nových členů vládní Rady pro vědu, výzkum a inovace.

Vláda ve středu schválila nové složení vládní Rady pro vědu, výzkum a inovace, které jí navrhl premiér Petr Nečas (o kompletním seznamu nových radních ČESKÁ POZICE s předstihem informovala). „Začlenili jsme tam respektované osobnosti, o kterých jsme přesvědčeni, že budou primárně hájit zájmy české vědy a celé vědecké komunity, nikoli zájmy svých institucí či ústavů, za které jsou tam vysláni,“ uvedl premiér Nečas s tím, že má v šestnáct osobností plnou důvěru; na jejich doporučení český stát rozděluje asi 26 miliard korun ročně.

Stačil pouhý den, a ozvala se kritika k nově jmenovaným. Z akademických kruhů zaznívají výtky především k výkladu zákona 130/2002 Sb., který v paragrafu 35 uvádí, že „funkční období členů rady je čtyřleté. Člen rady může být jmenován do rady nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.“ Noví členové rady rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, někdejší ministryně školství Miroslava Kopicová a podnikatel Zbyněk Frolík však již byli ve dvou předchozích výzkumných sborech.

Jak právně vyložit délku členství či jeho přerušení? „Podstatný je úmysl zákonodárce. V zákoně bylo pamatováno na to, aby jeden člen nemohl v RVVI působit osm let,“ řekl ČESKÉ POZICI ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Zmínění tři členové rady nepřesáhli ani 3,5 roku působnosti.

Žádný posun...

Právní výklad funkčních období neřeší předseda Akademie věd ČR. „Spíše nevidím žádný posun oproti minulé radě. Jedině se podivuji tomu, že zatímco Akademie věd, Česká konference rektorů či Rada vysokých škol nemají v RVVI své vrcholné zástupce, tak tam je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy docent Jiří Cieńciała. Ale rada učitě fungovat bude, jejím členům budu držet palce,“ řekl ČESKÉ POZICI Jiří Drahoš.

Drahošův přechůdce Václav Pačes by ve zvolené RVVI klidně viděl více vědců s obrovským mezioborovým nadhledem. „Nebál bych se přidat více starších osobností, které nejsou vůbec vázány na konkrétní instituci. Každopádně rada je pouze poradním orgánem, hlavní odpovědnost ponese pan premiér,“ říká Pačes.

... oslabené humanitní vědy...

Složení nové rady se nezamlouvá společenskovědním institucím. Asociace děkanů filozofických fakult ČR se kvůli tomu již obrátila i na Nečase. Premiér v dopise, který má ČESKÁ POZICE k dispozici, odpověděl, že si váží nabídky pomoci s nominováním odborníků do rady za humanitní vědy, nicméně jí nevyužije, neboť bude „zohledněno zastoupení jednotlivých oblastí vědeckého života v ČR“. Zástupci společenských věd jsou pouze politolog Fiala, absolventka FF UK Kopicová a docent Karel Oliva z Ústavu pro jazyk český, který vystudoval informatiku a matematickou lingvistiku.

„Nové složení RVVI je určitým pokračováním přezírání humanitních věd. Nejde však o problém jedné vědní oblasti, obecně vidím jako nebezpečí ,odstranění‘ zástupců vedení akademických a univerzitních institucí a ponechání podobných pozic ze strany průmyslu,“ míní například děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík.

... a utajený výběr

„Vadí nám, že nové jmenování bylo opět neprůhledné, na veřejnost se dostala až finální verze. Nevíme, proč tam jsou zrovna tito lidé,“ citovaly Lidové noviny Helenu Janíčkovou, předsedkyni fóra Věda žije! Podle informací ČESKÉ POZICE se zveřejnění až definitivního souboru radních příliš nelíbilo ani rektorům, kteří měli ve čtvrtek své zasedání.

Podobně se během čtvrtka vyjádřila i Rada vysokých škol: „Předsednictvo vyslovuje politování nad způsobem, kterým byla reprezentace vysokých škol zcela vyloučena z možnosti participovat na návrzích k obsazení Rady pro výzkum, vývoj a inovace, nebo alespoň z možnosti vyjádřit se k nim a přispět svým pohledem k obsazení RVVI na bázi odbornosti, kompetence a apolitičnosti,“ uvedl v rozeslaném komuniké předseda Rady vysokých škol Vladimír Haasz.

Buď jak buď, za Radu pro výzkum, vývoj a inovace je zodpovědný přímo premiér a je na něm, aby si vybral osoby, na něž se spolehne. Podstatné bude naplnění Nečasových slov: „Rada musí být orgánem, který se zajímá o koncepční rozvoj českého výzkumu.“

Členové vládní rady (podle abecedy):

 • Karel Aim – Ústav chemických procesů AV
 • Jiří Cieńciała – Třinecké železárny
 • Jaroslav Doležal – Honeywell
 • Petr Fiala – Masarykova univerzita
 • Zbyněk Frolík – Linet
 • Rudolf Haňka – University of Cambridge
 • Zdeněk Havlas – Ústav organické chemie a biochemie AV
 • Cyril Höschl – Psychiatrické centrum Praha
 • Stanislava Hronová – Vysoká škola ekonomická
 • Tomáš Jungwirth – Fyzikální ústav AV
 • Miroslava Kopicová – Národní vzdělávací fond
 • Vladimír Mařík – ČVUT
 • Jiří Málek – Univerzita Pardubice
 • Karel Oliva – Ústav pro jazyk český AV
 • Miroslav Ryska – 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Ivo Vondrák – Vysoká škola báňská

Počet příspěvků: 5, poslední 2.12.2011 05:34 Zobrazuji posledních 5 příspěvků.