Křetínský: Podíl ve slovenském plynárenství EPH nekupuje pro Rusy

Kdyby se akvizice podařila, český energetický holding rázem vyroste o více než 50 procent a zařadí se mezi největší firmy v Česku.

Opakovaně jsme prokázali, že chápeme odpovědnost, kterou podnikání v energetice obnáší, říká spolumajitel Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský. foto: © ISIFA, ČESKÁPOZICEČeská pozice

Opakovaně jsme prokázali, že chápeme odpovědnost, kterou podnikání v energetice obnáší, říká spolumajitel Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský.

Daniel Křetínský vyvrací spekulaci trhu a některých plynárenských odborníků. Energetický a průmyslový holding (EPH) svoji případnou akvizici na Slovensku – získání podílu ve společnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) – v žádném případě nepovažuje za krátkodobou a spekulativní private equity investici. „Nepřipravujeme tuto akvizici pro nikoho jiného, ani pro ruské plynárenské firmy,“ řekl ČESKÉ POZICI předseda představenstva a spolumajitel EPH Křetínský.

Někteří plynárenští experti totiž dovozovali, že EPH na transakci pohlíží z hlediska dravého finančního investora s cílem zvyšovat profit na úkor zákazníků a že podíl ve slovenském plynárenském gigantu časem hodlá s velkým ziskem přeprodat Gazpromu či jinému ruskému zájemci. EPH vlastní finanční skupiny PPF (40 procent) a J&T (40 procent), zbytek patří miliardáři Křetínskému.

„EPH splňuje všechny charakteristiky strategického oborového investora, naše přítomnost v energetice je dlouhodobá a systematická. Evropští hráči nás již považují za standardní energetickou společnost. Opakovaně jsme prokázali, že chápeme odpovědnost, kterou podnikání v energetice obnáší. Chováme se k našim zákazníkům konzervativně a jde nám o dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Křetínský. Podrobnosti chystaného dealu však podnikatel odmítl komentovat.

Velký plynárenský deal

ČESKÁ POZICE již dříve informovala, že EPH jedná s majiteli Slovak Gas Holdingu o koupi akciového podílu v této společnosti, která vlastní v SPP 49 procent s manažerskou kontrolou. Slovak Gas Holding patří půl napůl společnostem Gaz de France Suez a E.ON Ruhrgas. O jak velký podíl přesně jde, Křetínský nesdělil, ale je zjevné, že pokud se transakce uskuteční, EPH bude mít ve Slovak Gas Holdingu přibližně začátkem roku 2012 větší podíl než Gaz de France Suez či E.ON Ruhrgas. Jelikož Francouzi již dříve oznámili prodej regulovaných aktiv ve střední a východní Evropě a Němci rovněž zveřejnili divestiční program zhruba ve výši 15 miliard eur, nedá se vyloučit, že obě firmy se nakonec svých podílů ve Slovak Gas Holdingu, který má hodnotu zhruba tři miliardy eur, zbaví – ve prospěch EPH – úplně. Jistě by šlo o finančně nemalý příspěvek do jejich divestičních programů.

Pozice ve slovenském plynárenství již společnostem Gaz de France Suez a E.ON Ruhragas kromě finančního zisku zřejmě nic nepřináší

Účast v SPP již společnostem Gaz de France Suez a E.ON Ruhragas kromě finančního zisku zřejmě nic nepřináší. Pravděpodobně dospěli k závěru, že své pozice nemohou používat jako strategické aktivum vůči Rusům, o klíčových rozhodnutích vedou komplikovaná jednání mezi sebou i se slovenským státem. Proto na tuto investici v poslední době zřejmě pohlížejí jen jako na něco, co generuje cash flow.

Plynárenští odborníci se rovněž pozastavují nad tím, že matky obou společností se aktivně podílejí na rozvíjení podmořského plynovodu Nord Stream, který se staví z Ruska do Německa, a oproti tomu pro systém plynovodů na území Slovenska udělaly málo. V SPP neexistuje žádný významnější projekt v oblasti tranzitu, expanze s prodejem zemního plynu v České republice zatím nepřinesla kýžený efekt a z nové cenové strategie společnosti (letošní ohlášené zdražení o 40 procent) nejsou zrovna nadšené slovenské politické kruhy ani veřejnost.

 „K infrastrukturním podnikům je třeba přistupovat konzervativně. Na rozdíl od finančních skupin si velice dobře uvědomujeme, co znamená ze společenského hlediska podnikání v energetice,“ řekl ČESKÉ POZICI Křetínský. V případě získání podílu ve Slovak Gas Holdingu se dají od EPH očekávat zejména dvě zásadní změny. Citlivější, tedy konzervativnější přístup vůči koncovým zákazníkům v otázkách vývoje cen, jasný rozvoj společnosti zejména v oblasti tranzitu plynu a daleko aktivnější přístup k dodávkám českým odběratelům.

Gazprom neuplatnil opci

Pro současnou slovenskou vládu, ale i pro expremiéra Roberta Fica, jehož strana má stále obrovskou popularitu, může jít o příznivou zprávu. Kdo jiný by byl pro tamní politiky lepším partnerem místo Gaz de France Suez a E.ON Ruhrgas? Kdo by mohl jejich podíl v SPP teoreticky koupit? Podívejme se na to.

Žádný velký energetický hráč z EU o vstup do Slovak Gas Holdingu zjevně nemá zájem. Gazprom – jak ČESKÁ POZICE z dobře informovaných ruských kruhů zjistila – měla na tento podíl opci, jenže ji neuplatnila. Přímý vstup Gazpromu by navíc zřejmě znamenal konflikt zájmů. Na slovenský trh koncových zákazníků hodlá ruský gigant zaútočit přímo, prostřednictvím svých dcer či sesterských společností. Pak zbývají ti, kdo dnes mají peníze: čínští a arabští investoři. Jsou to neevropští hráči, kteří by ve strategické společnosti SPP nebyli slovenskými politiky zrovna vítáni. A nakonec private equity fondy či spekulanti s ohromným tahem na rychlé vrácení investic, což by nebylo rovněž přijatelné.

Co čeká EPH ve slovenském plynárenství

Otázkou však také je, jakou bude mít akvizice hodnotu. Podle informací ČESKÉ POZICE se hodnota transakce s případnou opcí na celý Slovak Gas Holding pohybuje kolem 2,5 miliardy eur. Zatím není jasné, zda EPH nebude chtít využít situace na trzích, která v souvislosti s dluhovou krizí nastala letos v létě, a zda nebude dále tlačit na snížení ceny kupovaného podílu.

Kdyby se investice uskutečnila, český energetický holding rázem vyroste o více než 50 procent

Akcionáři EPH tuto akvizici považují za naprosto klíčovou a největší investici v historii firmy. Kdyby se uskutečnila, český energetický holding rázem vyroste o více než 50 procent ve vztahu k tomu, co se jeho manažerům za posledních sedm let podařilo vybudovat. Z hlediska velikosti ukazatele EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) by se EPH dostal na úroveň zhruba 600 milionů eur, zařadil by se tedy mezi největší firmy v České republice.

Výhoda pro EPH spočívá i v tom, že firma by rozšířila surovinové portfolio o plyn a do budoucna si pojistila stávající uhelné pozice a diverzifikovala dostupnost různých typů surovin. Zdá se, že akcionáři EPH budoucnost vidí spíše v uhlí, nebo plynu, či v kombinaci obojího. Zatím z jejich strany nepadla zmínka o případném rozvoji atomu.

Gazprom má tuto slovenskou tranzitní větev kapacitně rezervovánu na dlouhé roky, a to za předem stanovenou cenu

Jakou strukturu má byznys SPP z hlediska ukazatele EBITDA

  • Největší zisk (asi šedesát procent) přináší tranzit plynu z ruských nalezišť do Evropy. S těžaři má SPP podepsané dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu (zhruba na 20 let), což firmě zajistí slušný cash flow bez ohledu na to, kolik plynu Rus pošle. Gazprom má tuto slovenskou tranzitní větev kapacitně rezervovánu na dlouhé roky, a to za předem stanovenou cenu.
  • Druhý zdroj zisku obstarává distribuce plynu domácnostem (asi 25 procent EBITDA).
  • Třetí je uskladnění zemního plynu v podzemních zásobnících.
  • Až na čtvrtém místě jsou výnosy z dodávek plynu koncovým zákazníkům, jenže tento byznys vynáší málo, loni i letos prý tento segment dokonce generoval ztrátu.
Jednání s Ruskem nového vlastníka nemine

Z hlediska robustnosti ukazatele EBITDA nejsou dodávky koncovým zákazníkům klíčové, ale právě v této oblasti naráží SPP na dva zásadní problémy. Prvním je slovenská regulace, která nutí SPP dodávat plyn domácnostem se ztrátou, druhým je kontrakt s Gazpromem. Nákupní cena této suroviny je vázaná na ceny ropy, které jsou již několik let velmi vysoké. Oproti tomu je díky liberalizaci trhu v Evropě zemního plynu dostatek a spotové ceny jsou výrazně nižší než „olejové“. Tento rozdíl znamená, že plyn nakoupený od Rusů za těchto obchodních podmínek je hůře prodejný na trhu. Navíc kontrakty mají charakter „take or pay“, což znamená, že za nasmlouvaný objem musí SPP zaplatit, i kdyby se firma rozhodla plyn neodebrat. Jisté je, že EPH se bude muset snažit vyjednat s Gazpromem změny obchodních podmínek, což nebude jednoduché.

EPH by po vstupu do slovenského plynárenství čekala vážná úloha geopolitického významu 

Kromě tohoto těžkého úkolu čeká EPH – získá-li Slovak Gas Holding – ještě jedna úloha, mnohem komplikovanější. Má dokonce geopolitický charakter. Postarat se o to, aby při existenci plánů konkurenčních plynovodů, jako jsou Nord Stream, South Stream či Nabucco, roura vedoucí z Ukrajiny přes území Slovenska – a koneckonců i České republiky – dál do Evropy byla plná i pro další desetiletí.

Vzhledem existujícím dlouhodobým tranzitním kontraktům mezi SPP a Gazpromem nejde sice o urgentní téma, ale pro budoucí byznys zásadní. V bytostném zájmu akcionářů SPP, Slovenska a možná i České republiky by bylo včas iniciovat jakousi geopolitickou hru s Ruskem, aby tato trasa byla využívána co nejvíce. Vytvořit fungující slovensko-českou komunikační platformu v Moskvě. Něco takového totiž neexistuje.

Je zcela jisté, že EPH v tomto směru sází na kontakty a zkušenosti PPF, zejména miliardáře Jiřího Šmejce. Tento akcionář finanční skupiny PPF, spolumajitele EPH, má v Rusku výborné kontakty a už několikrát prokázal, že s tamními politickými a byznysovými kruhy je schopen rozumně komunikovat. Třeba hájit zájmy tranzitu plynu do Evropy přes území bývalého Československa.