Krátká pohádka o „Univerzitě pro budoucnost“ v Českém Krumlově

Profesor Gaudenz Assenza slibuje jihočeskému městu světovou univerzitu za miliardu. Otazníků k jeho smělým plánům však přibývá.

Českému Krumlovu by světová univerzita slušela... foto: © ReutersČeská pozice

Českému Krumlovu by světová univerzita slušela...

Bylo nebylo, přišel jeden švýcarský profesor jménem Gaudenz B. Assenza, jenž má v kapse vskutku působivý glejt, na českokrumlovskou radnici s velkolepým nápadem: „Zbudujme v tomto čarokrásném městě skvostnou univerzitu místo starých kasáren!“ A nazvěme ji Univerzitou pro budoucnost, a raději třebas anglicky – The University for the Future. To zní přeci světově.

Radní se tedy uradili, že jest to dobrá věc, neb nemají v tak krásném a starém městě vysokého učení. Pozvali si profesora, jenž vyučil se na Oxfordu i na Harvardu, aby to taktéž sdělil prostému lidu v podzámčí. I stalo se. Veršotepci smočili své brky a začali tlumočiti myšlenky cizího učence, jenž hovoří šesti jazyky včetně češtiny. A napsali do svého listu, jenž zove se švandovně 5+2 dny, že ve městě – na místě Vyšné přezdívaném – vznikne kampus až pro 3500 študentů, maličký jihočeský Oxford, který postupně poroste do roku 2018.

„Studoval jsem v Oxfordu a to je bez studentů také malé město. Podobné by to bylo i tady,“ vysvětlil psavcům Assenza, jenž vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci mnohé chytrosti a tisíce jeho studentů by prý odtamdtud přešly pod tu pohádkovou krumlovskou věž. A že na to má i zlaťáky z evropských žoků, dodal, načež konšelé tedy souhlasili a starosta Dalibor Carda vyhlásil: „Toť dobrá myšlenka, podobný typ využití (kasáren), který hledáme.“

Pozemek za symbolický groš?

Starostu pak radní pověřili k dalšímu rokování; jasno má pak býti do letošního srpna. „Jednáme už s partnery, jako jsou například podnikatelé Karel Janeček nebo Petr Kellner,“ sdělil Assenza dalšímu listu, Mladá fronta DNES, který ku slovům Švýcarovým ještě v plurálu dodal, že jde o záměr mudrců a „výzkumníků z Univerzity Palackého“.

Petr Kellner z Ořechovky nad Prahou se ovšem vyslovuje ouplně jinak, nežli zahraniční mudrc praví...Krom profesora Gaudenze B. Assenzy, D. Phil, M.P.A., stojí za projektem bohulibé a zářné University for the Future i developer Leander Leiský. Ač prý to má za „šílenou myšlenku“, kterak Leiský sám pravil, je mu vlastně blízká, poněvadž prý staví i zájezdní krčmy na neobvyklých místech – třeba na Zanzibaru, kde černí lidé žijí a o čemž referují neověřené, ale překrásné zprávy jako o Uzuri Zanzibar Resort. Do konce L.P. 2013 chtějí oba vizionáři s Krumlovem sepsati listinu o spolupráci, pak teprve jednati o převodech pozemků – třebas za jeden symbolický groš.

Dementi mocného pána Petra Kellnera

Příběh jest to rozmilý, leč vážné pochyby se do něj postupně vkrádají. V minulém týdnu, dne 11. července o svátku „svaté“ neboli „heilig“ Olgy, rozeslal jistý Radek Stavěl, služebný to mocného pána Petra Kellnera z Ořechovky nad Prahou a PPF, bleskový list, v němž se vyslovuje ouplně jinak, nežli zahraniční mudrc praví: „Protože se minulý týden v jihočeské a tento týden i v olomoucké mutaci Mladé fronty DNES objevila informace o zapojení PPF, respektive pana Petra Kellnera do záměru vysoké školy v Českém Krumlově, dovoluji si vás upozornit, že se jedná o nepravdivou informaci. Skupina PPF ani pan Petr Kellner není partnerem tohoto projektu ani o něm nejedná.“

Neboť jest však mezi poučenými dobře známo, že tento šlechtic ořechovský častokráte již mlžil v tom, co se týká utrácení jeho jmění, nedalo nám, i optali jsme se mudrců na starobylé univerzitě olomoucké, kteráž byla již roku 1573 založena. Je vám tedy něco povědomo o projektu krumlovském, o Univerzitě pro budoucnost?

„S tímto projektem nemá Univerzita Palackého (UP) nic společného. O údajném záměru vybudovat zařízení vysokoškolského typu v Českém Krumlově tak víme pouze zprostředkovaně z médií. Uvedený záměr nemá podporu na úrovni vedení UP, ani na úrovni vedení její filozofické fakulty, kde profesor Assenza působí. Jde tedy patrně o jeho soukromou iniciativu, o níž nemáme detailní informace,“ pravil nám kancléř Radek Palaščák.

„V návaznosti na zveřejněné zprávy jsme si ověřovali, zda pan Assenza při prezentaci svých záměrů operuje s podporou UP. U několika na sobě nezávislých zdrojů jsme si ověřili, že tomu tak není. Předpokládáme, že vazba mezi projektem profesora Assenzy a UP vznikla nedopatřením nebo nepřesnou interpretací,“ doplnil univerzitní zmocněnec.

Biomimikry, futurologie, metavěda...

I pátrali jsme dál. A z archivů vypadla papírově zpracovaná idea školy z roku 2010, kde se již o Univerzitě pro budoucnost hovořilo. Byla by šestiúrovňová a mezi místy, kde by se vysoké učení mohlo usídliti, jsou navrhována tato města: Bratislava, Cambridge, Florencie, Krakov, Madrid, Praha a Vídeň; čili letos se té pocty dostalo i Českému Krumlovu...

Slušnost a poctivost velela nám tázati se přímo ideového otce univerzity, bohužel se však ani jedné z depeší, jež zaslány byly do tří Assenzových schránek, zatím nedostalo odpovědi. Ptali jsme se jej i na způsob získání evropské miliardy (když současné zlaté doly přezdívané jako OP VK a OP VaVpI jsou před uzavřením a nový Operační program VVV se vyjednává) i způsob najmutí profesorského sboru.

Z olomoucké bibliotéky na nás vypadl ještě soupis 140 předmětů, jež pan profesor chystal mladým študákům před lety vštěpovati. Přednášky to jsou novátorské, vyberme některé, leč ouplné vypsání kurzů pro jistotu přikládáme ctěnému čtenáři a raději i českokrumlovským radním:

 • Kurz seberozvíjení: Anorexie a bulimie
 • Překračování hranic: Transdisciplinarita
 • Regenerace vysokého školství
 • Udržení planety skrze sebeposílení
 • Čtyři světy: sever, jih, východ, západ
 • IQ, EQ, SQ: Tři oblasti inteligence
 • Úvod do futurologie – studií budoucnosti
 • Kurz seberozvíjení: Moc pohádek a mýtů
 • LSD – Leadership, Service and Development
 • Jak zabránit sebevraždám
 • Metavěda: Věda o vědě
 • Kurz seberozvíjení: Shopaholismus
 • Presencing – Moc přítomného okamžiku
 • Kvantová filosofie: Podivná realita
 • Kurz seberozvíjení: Arteterapie
 • Úloha mozku a západní kultura
 • Ekologické zemědělství a péče o půdu
 • Doprava v budoucnu
 • Je člověk tvůrcem svého osudu?
 • Spravedlost po válečných konfliktech
 • Učit se odnaučit
 • Objevování pokladů mayské civilizace
 • Svět bez násilí: výchova k míru
 • „Projekt X“ – Kurz pro inovátory
 • Pijeme příliš? Problém alkoholismu
 • Kurz seberozvíjení: Stárnout s noblesou
 • Teorie všeho
 • Scénáře globálních katastrof
 • Harmonické fungování hemisfér mozku
 • Vzdělávání k moudrosti srdce
 • Vytvoření univerzity budoucnosti
Svérázné a příliš futuristické přednášky?

Na mudrce Assenzu, jenž kdysi vyučoval v Olomouci povinné politologické nauky – jako úvod do studia a ekonomickou politiku EU –, si dle našich zpráv druhdy stěžovaly dokonce desítky zmatených mládežníků, takže mu byly tyto předměty kolem L.P. 2010 samotným děkanem odebrány, neb vypadávalo moc bakalářů nevědomých si svých chyb.

Pamatuji si, že dal písemku s otázkou, co je čas. A ten, kdo vepsal na celý papír opakované ,tik-tak‘, dostal jedničku...„Měl věru prazvláštní styl výuky; nechtěl znalosti či uvažování, ale imaginaci. Pamatuji si, že dal písemku s otázkou, co je čas. A chlubil se tím, že ten, kdo vepsal na celý papír opakované ,tik-tak‘, dostal jedničku. Nikdo nevěděl, co má vlastně udělat a umět, aby uspěl,“ pravil hoch z Hané.

Není však na nás, nicotných pražských škrabalech, souditi, zda-li v nádherném Českém Krumlově vyroste onen „malý Oxford“ – toť vpravdě úkol tamních konšelů, kteří vyřknou konečný ortel, zda se švýcarským vezírem vkročí do skvělé budoucnosti, anebo rozhodnou, že již zazvonil zvonec a krátké pohádce o světové univerzitě na Krumlovsku je konec.

Počet příspěvků: 4, poslední 14.7.2013 12:37 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.