KPMG: Na pletichách kolem zakázek SFŽP jsme se nepodíleli

Poradenská firma KPMG odmítá, že by se podílela na manipulacích veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí.

Nejsme s Mott MacDonald konkurenti, říká partnerka KPMG Česká republika Eva Racková. foto: Česká PoziceČeská pozice

Nejsme s Mott MacDonald konkurenti, říká partnerka KPMG Česká republika Eva Racková.

To, že bychom se snažili uspět v tendru Státního fondu životního prostředí (SFŽP) po domluvě s Mott MacDonald, není pravdivé a poškozuje nás to, říká v rozhovoru pro ČESKOU POZICI Eva Racková, partnerka KPMG Česká republika. „Zakládáme si na svém dobrém jméně a na etickém chování.“ A především – podle Evy Rackové není její společnost s Mott MacDonald v konkurenčním vztahu. Každá firma se zaměřuje na něco jiného. Pokud chtějí v tendru uspět, pak společně. Sama o sobě by prý KPMG nedokázala v předmětných tendrech podat kvalifikovanou nabídku. Informace, že jedno z výběrových řízení na SFŽP bylo zmanipulováno tak, aby zvítězilo konsorcium KPMG před Mott MacDonald, je uvedena v policejních dokumentech souvisejících s trestním oznámením bývalého šéfa SFŽP Libora Michálka.

ČESKÁ POZICE: Jaký je váš postoj k zahájení úkonů trestního řízení na základě oznámení Libora Michálka, v němž figuruje jméno KPMG?

EVA RACKOVÁ: My necítíme žádné pochybení, protože jsme v tom nebyli vůbec zapojení. Jsme toho názoru, že nás to poměrně zásadním způsobem poškozuje. A zvažujeme případné další kroky, které bychom měli činit. Jsme samozřejmě připraveni spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, protože si myslím, že je třeba tyto věci vyřešit.

ČESKÁ POZICE: Jaké kroky zvažujete?

RACKOVÁ: Tak daleko jsme se ještě nedostali, to je v našich úvahách.

ČESKÁ POZICE: Už vás kontaktovala policie nebo jiné orgány činné v trestním řízení?

RACKOVÁ: Pokud vím, tak ne.

ČESKÁ POZICE: A podle Vás obsah trestního oznámení pana Michálka není pravdivý?

RACKOVÁ: Já teď nevím, co konkrétně máte na mysli.  

ČESKÁ POZICE: Pan Michálek uvedl, že na poradě vedení fondu v listopadu mělo zaznít, že tendr týkající se 7. přílohy OPŽP měl být zpracován dopředu tak, abyste uspěli vy před společností Mott MacDonald. A naznačil tam, že jste se jako konkurenti na průběhu a výsledku toho tendru předem domluvili.

RACKOVÁ: To prostě není pravdivá informace. My bychom rozhodně nebyli schopni tu nabídku bez Mott MacDonald ani podat, pokud by to výběrové řízení bylo vypsáno. Nejsme s Mott MacDonald konkurenti. Oni mají jinou expertizu než my. Oni jsou experti na vodohospodaření, my na ekonomické analýzy a finance. Takže my to nejsme bez nich schopni sami podat.

ČESKÁ POZICE: Můžete vyloučit, že se v tomto výběrovém řízení, nebo v jiném, kde jste v minulosti byli v konsorciu s Mott MacDonald, odehrávalo něco nečistého?

RACKOVÁ: Mohu vyloučit, že my jsme nečinili nic nečistého. Nemohu vědět, co se děje na straně SFŽP nebo na straně ministerstva. Tam já nemůžu spekulovat. Ale mohu zaručit, že my jsme v tom žádné kroky nečinili.

ČESKÁ POZICE: Za společnost KPMG jste, co se týče zakázek na SFŽP, jednala vy?

RACKOVÁ: Ano, jako partner.

ČESKÁ POZICE: Jak to probíhalo? S kým jste jednala?

RACKOVÁ: My jsme byli konsorciální partner. Takže my jednáme se společností Mott MacDonald, pro které subdodáváme ty části, které jsou potřeba.

ČESKÁ POZICE: Takže přímo se SFŽP jste o těchto tendrech nejednali?

RACKOVÁ: Kolegové možná jednali o technických věcech, já přímo ne.

ČESKÁ POZICE: Mluvila jste někdy s Liborem Michálkem, odvolaným šéfem fondu?

RACKOVÁ: Pokud si pamatuji, tak ne.

Vyjádření KPMG Česká republika ke „kauze“ SFŽP

Společnost KPMG Česká republika, jejíž jméno bylo v minulých dnech zmiňováno v souvislosti s kauzou na ministerstvu životního prostředí, se důrazně ohrazuje proti jakékoliv účasti v celé kauze a žádá důsledné prošetření celého případu.

„Zakládáme si na svém etickém podnikání a velmi nás poškozuje a kategoricky odmítáme to, co je na naši adresu uvedeno v přepisu nahrávky pana Michálka. Jsme připraveni spolupracovat s příslušnými orgány, doložit fakta a prokázat, že s touto kauzou nemáme nic společného. Je pro nás velmi nepříjemné, že jsme se naprosto neopodstatněně stali součástí personálního a politického boje uvnitř Ministerstva životního prostředí a velmi stojíme o to, aby byla naše společnost plně očištěna od jakýchkoliv nedoložených spekulací,“ komentuje situaci řídící partner KPMG v České republice Jan Žůrek.

Společnost KPMG Česká republika je součástí celosvětové sítě poradenských společností KPMG. Se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) spolupracuje několik let. Na některých zakázkách též v konsorciu se společností Mott MacDonald.

„Jedná o zcela standardní zakázky, které prošly řádným zadávacím řízením. V současnosti v konsorciu se společností Mott MacDonald zajišťujeme pro SFŽP jednu konkrétní zakázku v oblasti specializovaného poradenství. Naše odměna je zde důsledně vykazována dle schválených hodinových sazeb a odpracovaného času. Při této zakázce KPMG Česká republika zajišťuje finanční poradenství a společnost Mott MacDonald oblast technického poradenství v oblasti vodohospodářství. Vzhledem k charakteru zakázky je hlavním dodavatelem společnost Mott MacDonald, která svými službami pokrývá větší část této aktuální zakázky,“ doplňuje Jan Žůrek.

V květnu tohoto roku (konkrétně 18. 5. 2010) a následně v červenci (konkrétně 19. 7.) vyhlásil Státní fond životního prostředí dvě zadávací řízení. (Pozn. redakce - uvedeny odkazy na stránky SFŽP; první řízení, druhé řízení).

V obou případech šlo o zakázky s limitní cenou 30 mil. Kč.  V obou případech bylo zadávací řízení zrušeno ze strany SFŽP. „V současnosti nejsme angažováni v  žádném aktuálně otevřeném zadávacím řízení pod ministerstvem životního prostředí. O změně rozsahu kontraktu na 80 milionů jsme s nikým nejednali,“uvedl Jan Žůrek, řídící partner KPMG Česká republika. 

„Potenciální spekulaci, že by předem bylo stanoveno pořadí v tendru – tzn., citujíc nahrávku pana Michálka,na prvním místě v tendru by se umístila KPMG před Mott MacDonald, pak lze považovat za zcela lichou. Naše společnost nenabízí takto specializované služby a proto pokud by do tendru šla, pak opět v konsorciu společně s firmou Mott MacDonald,“ dodává Žůrek.

Článek o tendrech na SFŽP: Trestní oznámení: Zmanipulovaný tendr měla vyhrát KPMG.