Korupční eldorádo může propuknout až po tendru

Korupce v průběhu uskutečňování zakázky je možná vážnější problém než korupce, která se odehrává v zadávacím řízení.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Slovo korupce zní ve veřejném prostoru tak často, že nám úplně vytlačilo třeba takové tunelování. Přijde mi to trochu líto. Jednak princip tunelování byl přičítán českým hlavičkám, a taky se trochu obávám, že se nám začas omrzí pro změnu korupce a bude vytlačena nějakým novým fenoménem. Tedy, kdyby byla korupce vytlačena, to bych bral, měl jsem na mysli slovo. 

Mezi frekvencí užívání určitého slova a porozuměním jeho obsahu platí spíše úměra nepřímá. Možná si vzpomenete na scénku, kdy odpůrce u rozvodového soudu nazýval svoji manželku zlatíčkem… Zajímavým příspěvkem, který ozřejmuje, co mám na mysli, je nedávno publikovaná zpráva Elisabetty Iossa a Davida Martimorta Post-tender korupce a rozložení rizika a jejich důsledky na PPP projekty [1]. Cílem práce je zaplnit neprobádanou mezeru a prozkoumat vztah mezi kvalitou institucí a úrovní a formou rozdělení rizik mezi státem a dodavatelem.

Dvě korupční fáze

Autoři konstatují, že antikorupční programy se soustřeďují na zkorumpované úředníky, kteří výměnou za úplatek usilují o ovlivnění výběru tak, aby uspěl právě ten, kdo úplatek nabízí. Tato oblast je dobře popsána:

  • způsobem zveřejnění je omezována konkurence,
  • čas mezi výzvou a nabídkou brání nepřipravenému konkurentovi zpracovat odpovídající nabídku,
  • specifikace poptávky eliminuje ostatní soutěžící,
  • hodnotící kritéria jsou manipulována ve prospěch konkrétního uchazeče.

Obranou proti těmto formám manipulace bývá zpřesňování podmínek, tlak na transparentnost, využívání informačních technologií a elektronických aukcí.

Autoři ovšem upozorňují na skutečnost, že prosazení rovného a férového výběrového řízení není samo o sobě opatřením, které korupci vyloučí. Popisují řadu praktik, které se používají až v období realizace kontraktu:

  • využívání nestandardních materiálů,
  • falšování dodavatelských faktur,
  • uznávání neuskutečněných víceprací,
  • zfalšované posudky, které jsou podkladem pro uvolnění plateb, atd.

Stručně řečeno, cílem zkorumpovaného úředníka je získat plnění bez ohledu na to, kdo v soutěži vyhrál

Korupci v průběhu uskutečňování zakázky dokonce označují za vážnější problém než korupci, která se odehrává v zadávacím řízení. To je  způsobeno tím, že zadávacímu a výběrovému procesu je věnována velká pozornost a je příliš riskantní zasahovat do jeho průběhu. Naopak, po skončení výběru je veřejná kontrola obtížná a prostor pro manipulace relativně velký. Stručně řečeno, cílem zkorumpovaného úředníka je získat plnění bez ohledu na to, kdo v soutěži vyhrál. A cílem dodavatele je přirozeně maximalizovat zisk.

Práce se soustředí na oblast PPP projektů, což autoři obsáhle komentují a zdůvodňují, ale pro naše potřeby by ani nemuseli. Je zřejmé, že drobná změna ve smluvním vztahu má u projektů, které budou trvat desetiletí, zásadní důsledky. Navíc, životní cyklus těchto smluv přesahuje několik funkčních období, a tak je přirozené, že se neúspěchy svalují na předchůdce, k úspěchům se hrdě hlásíme a interpretace toho, co je úspěch nebo neúspěch, se v průběhu času může měnit.

Doporučením autorů je implementovat podobné principy, které platí pro fázi přípravy koncesního kontraktu.

Projekt na ukázku

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu 10/27 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště slovo korupce nezmiňuje.

Říká, že stav přípravy a realizace projektu PPP vyústil v prosinci 2010 v uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se soukromým partnerem. Realizace takto upraveného projektu PPP by však znamenala, že bude realizován zcela jiný projekt PPP než původně schválený. A to bez předchozího posouzení výhodnosti, které do doby ukončení kontroly NKÚ nebylo provedeno. Případná změna předmětu smlouvy o projektu PPP ve smyslu navržených úprav by byla i v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výstavba ubytovacích kapacit, která měla být s využitím projektu PPP uskutečněna v letech 2006 až 2008 a později byla posunuta na léta 2008 až 2010, nebyla zahájena. V srpnu 2011 souhlasila vláda na základě materiálu předloženého ministerstvem obrany s návrhem na ukončení smlouvy o projektu PPP. V souvislosti s přípravou projektu PPP vynaložily ministerstvo obrany a Ústřední vojenská nemocnice za poradenské služby 42 milionů Kč. Kromě toho se ÚVN v dodatku č. 2 ke smlouvě o projektu PPP zavázala uhradit soukromému partnerovi v případě ukončení projektu PPP jeho dosavadní náklady ve výši 130 milionů Kč a další nové náklady do maximální výše 45 milionů Kč. V souvislosti s neuskutečněným projektem PPP tak bylo nebo bude vynaloženo celkem až 217 milionů Kč, což je částka, která  představuje přibližně polovinu předpokládaných nákladů na výstavbu podle záměru z roku 2004.

Elisabetta Iossa a David Martimort se ve své práci zabývají otázkou: existuje vztah mezi kvalitou institucí a rozdělením rizik mezi státem a dodavatelem? Myslím, že nechám na čtenářích, aby si udělali představu, zda tento vztah existuje...


[1] Elisabetta Iossa and David Martimort: Post-Tender Corruption and Risk Allocation: Implications for Public-Private Partnerships, University of Rome Tor Vergata, Paris School of Economics (2011)

Počet příspěvků: 1, poslední 11.7.2012 07:31 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.