Kontrola v pražském dopravním podniku? Žádná hurá akce, pane Dvořáku.

Z interních dokumentů DPP vyplývá, že kontrolní skupina Václava Lásky byla součástí auditních orgánů městské firmy.

Martin Dvořák byl ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy od dubna 2007 do prosince 2011. foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Martin Dvořák byl ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy od dubna 2007 do prosince 2011.

Výsledky mediálně sledované kontroly vybraných zakázek a smluvních vztahů v Dopravním podniku hl. m. Prahy (DPP) by měly být podle aktuálních informací ČESKÉ POZICE zveřejněny počátkem září. Bývalý šéf městské firmy Martin Dvořák a advokátní kancelář MSB Legal (dříve Šachta & Partners) poukazovali na to, že šetření je zbrklou hurá akcí primátora Bohuslava Svobody. Skutečnost ale může být jiná. ČESKÁ POZICE měla možnost nahlédnout do dokumentů, jež ukazují, že kontrola byla koordinovanější, než se na první pohled zdálo. Vznikla totiž jako podpora pro vniřtní auditní mechanismy v DP.

Vybranými deseti zakázkami a smluvními vztahy pražského dopravního podniku za uplynulých pět let, u nichž existovalo podezření, že jsou pro firmu nevýhodné, se od května zabýval na základě smlouvy s městem tým kontrolorů kolem advokáta Václava Lásky. Zhruba v polovině července primátor výsledky kontroly převzal. Láska, který měl za své služby včetně tří konzultantů inkasovat odměnu do milionu korun bez DPH, před nedávnem naznačil, že po ukončení kontroly bude potřeba podat konkrétní podněty jak v civilním, tak v trestním řízení.

MF Dnes ve středu 8. srpna přinesla informaci, že do podniku míří forenzní audit, jež by měl zkontrolovat zhruba čtyři smlouvy (z vybraných deseti). Podle primátora by se tento audit vedený KPMG měl zaměřit na ekonomickou stránku věci.

Bývalý šéf DPP Dvořák, z jehož funkčního období prověřované kontrakty pocházejí, a advokátní kancelář MSB Legal, která se také na některých zakázkách podílela, však napadli procesní stránku kontroly. Nelíbí se jim například, že přístup k informacím o činnosti kontrolorů mají dle smlouvy primátor a jeho lidé; že smlouva s Láskou nebyla projednána radou města nebo že nebyl proveden forenzní audit, ale že šlo – jak uvedl jeden z majitelů MSB Legal David Michal – o „pouhou právní analýzu, jejíž metodika provádění není (na rozdíl od forenzního auditu) regulována jakýmikoliv předpisy“.

Nakonec bez Ernst & Young

Jak ale zjistila ČESKÁ POZICE, pracovní skupina advokáta Lásky byla od začátku vytvořena pro podporu činnosti kontrolních orgánů DPP – výboru pro audit a odboru interního auditu. Vyplývá to ze zápisu z dubnového jednání výboru pro audit DP, jehož předsedou je ekonom Miroslav Zámečník. Ten následně v květnu informoval o záměru vytvořit kontrolní pracovní skupinu (včetně specialisty se zkušenostmi s forenzním auditem) dozorčí radu podniku.

Sečteme-li sumy vyplacené městem a dopravním podnikem za  kontrolu, dostaneme se na částku zhruba 1,7 milionu korun bez DPHLáskovi nakonec kromě tří konzultantů pomáhal i Michal Štička ze společnosti KPMG, která – jak vyplynulo z jednání kontrolního orgánu DPP – uzavřela poradenskou smlouvu na prověrku rizikových transakcí s dopravním podnikem. Její plnění bylo omezeno částkou 716 000 korun bez DPH. Sečteme-li sumy vyplacené městem a dopravním podnikem za tyto kontroly, dostaneme se na částku zhruba 1,7 milionu korun bez DPH, kterou externí tým Václava Lásky dohromady stál.

Dopravní podnik původně nabídl spolupráci i další známé auditorské firmě Ernst & Young, která se měla postarat o zajištění a ochranu důležitých informací a dokumentů před zničením a ztrátou, aby mohly být využity v případných soudních sporech. Cena za tuto činnost měla být tři miliony korun bez DPH. Tuto informaci však na náš dotaz mluvčí Ernst & Young Lenka Čermáková popřela. Podle generálního ředitele DPP Vladimíra Liche nakonec ze spolupráce opravdu sešlo.

Vodrážkovi se to nezdálo

Na celé věci je zajímavá ještě jedna věc. Podle informací ČESKÉ POZICE se vznikem externího vyšetřovacího týmu kolem advokáta Lásky příliš nesouhlasil jeden ze členů dozorčí rady DPP – známý pražský politik a starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). Ten není v dopravním podniku žádným „elévem“. V letech 2007 až 2011 působil v představenstvu, od loňského dubna je pak místopředsedou dozorčí rady DP.

Proč se Vodrážkovi kontrola nezamlouvala? Nezdála se mu snad podobně jako „šachtovcům“ a Dvořákovi procesní stránka šetření? Nebo se obával, že vzhledem k jeho působení v orgánech DPP v minulosti by mohlo vyjít najevo něco nepříznivého pro jeho osobu? Na všechno jsme se zeptali.

Bývalý muž „číslo 2“ občanských demokratů ČESKÉ POZICI napsal: „Ať v DPP kontroluje jakýkoliv externí auditor, případně vyšetřovací orgán k tomu určený cokoli. Jde mi o to, aby výstup této kontroly byl nezpochybnitelný a zároveň obsahoval nějaká doporučení. Pokud ovšem ‚někdo‘ najme ‚někoho‘ bez výběrového řízení, bez vědomí dozorčí rady, tak s tím mám problém. Existují auditoři, policie, státní zastupitelství… Pokud jsou ovšem najmutí lidé z ABL a Transparency International (Václav Láska je bývalým předsedou správní rady TI a působil i v bezpečnostní agentuře ABL – pozn. red.), aby něco našli, tak mi to opravdu vadí.“

Vodrážka generálnímu řediteli DP poslal i dopis, ve kterém vysvětluje svůj pohled na věc. Ten jsme získali a pro úplnost ho přikládáme jako přílohu PDF.

Počet příspěvků: 32, poslední 6.12.2012 12:51 Zobrazuji posledních 32 příspěvků.