Koncept superhrubé mzdy zůstane jen v učebnicích

Lidé budou platit od roku 2013 daň 19 procent z hrubé mzdy, zmizí některé výjimky, přibude výdajový paušál. Omezí se podpora hypoték.

Ministr financí Miroslav Kalousek chce změnit degresivní systém zdanění fyzických osob zpět na progresivní. foto: ILUSTRAČeská pozice

Ministr financí Miroslav Kalousek chce změnit degresivní systém zdanění fyzických osob zpět na progresivní.

Hlavním cílem reformy je snížit administrativní náklady daňových poplatníků a státuZdanění fyzických osob podle takzvané superhrubé mzdy, na němž založil Vlastimil Tlustý ekonomický program ODS v kampani před volbami v roce 2006, zřejmě zůstane jen zapsán v dějinách daňového práva. Nynější ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) dnes představil vlastní návrh reformy daní a odvodů. „Naším hlavním cílem je snížit administrativní náklady daňových poplatníků a státu. To může přinést pouze jednoduchý a přehledný daňový systém, který bude dlouhodobě stabilní bez neustálých změn,“ nastínil Kalousek svoji, potažmo koaliční vizi.

Co si lze pod jeho slovy představit? Jednou z hlavních změn je samotná výše daně z příjmu fyzických osob, která má být 19 namísto dosavadních 15 procent. Počítat se však bude z hrubé mzdy, což je vlastně původní superhrubý příjem snížený o příspěvky na zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Samotný růst sazby tedy nebude znamenat automatické zvýšení celkových odvodů státu.

První krůček

„Navrhované změny by neměly u naprosté většiny občanů a firem způsobit výrazné změny v celkové míře zdanění. Vnímáme je spíše jako první krok ke zjednodušení a zefektivnění českého daňového systému,“ řekl ČESKÉ POZICI analytik poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) Zdeněk Hrdlička. Podle daňového odborníka společnosti Deloitte Tomáše Rozsypala je současná efektivní sazba daně 20,1 procenta dokonce vyšší než sazba nově navrhovaná.

Relativně nízkou sazbu daně z příjmu fyzických osob udrželo ministerstvo financí jen díky odstranění několika dosavadních výjimek. Místo toho zavede takzvaný zaměstnanecký paušál ve výši 3000 korun, který se má využít například na krytí nákladů na dopravu do zaměstnání, stravování či ošacení. „Trochu se tím vracíme do počátku 90. let, kdy se základ daně ponižoval o náklady na dopravu,“ zavzpomínal Rozsypal z Deloitte.

Zachovány mají být:

  • výdajové paušály (24 840 korun na poplatníka až do výše čtyřnásobku průměrné mzdy),
  • daňové zvýhodnění na děti (zvýší se o 1 800 korun ročně),
  • podpora vědy a výzkumu,
  • podpora zajištění ve stáří,
  • péče o hendikepované,
  • podpora bydlení.

„Zaměstnanecký paušál představuje koncepční vylepšení systému. Nahradí-li zvýhodnění stravenek a režijních jízdenek, umožní čerpat zvýhodnění všem zaměstnancům bez rozdílu,“ domnívá se Hrdlička z PwC.

Podpora hypoték nekončí, bude však omezena

V omezené míře zůstane zachována podpora hypoték. Lidé si budou moci odečíst od základu daně zaplacené úroky, avšak nikoliv v celkové výši 300 000 korun jako doposud, ale již jen 150 000 korun, a to pouze u již uzavřených smluv a u smluv uzavřených do 31. prosince 2011. „Z ekonomického hlediska jde o pozitivní změnu, která snižuje daňové zvýhodnění zadlužování, a tím přispívá ke zvýšení míry úspor v ekonomice,“ tvrdí Hrdlička, podle nějž se tím snižuje i riziko bublin na realitním trhu. Státní příspěvek na stavební spoření bude nadále maximálně 2000 korun.

Sazba sociálního pojištění pro zaměstnance zůstane 6,5 procenta a sazba zdravotního pojištění vzroste o dva procentní body rovněž na 6,5 procenta. Strop pro jejich placení bude na úrovni čtyřnásobku, respektive šestinásobku průměrné mzdy. „Samotné zachování stropů a zajištění přiměřené míry solidarity v oblasti veřejnoprávního pojištění je potěšující zprávou pro vysoko-příjmové skupiny zaměstnanců,“ uvedl Rozsypal.

Slabiny zůstávají

Jan Linhart z KPMG však upozornil, že se nemění největší slabina českého daňového systému – poměrně vysoké zdanění práce. A to i když nastane dílčí vylepšení. Firmám zůstane 19procentní daň z příjmu a za zaměstnance budou nově místo pojistného odvádět daň z úhrnu mezd, a to ve výši 32,5 procenta. V současné době na pojistném odvedou celkem 34 procent.

Navrhované parametry znevýhodní zaměstnavatele, kteří platí špičkové odborníky. Nová metoda stanovení stropů pro odvody z mezd podle Linharta pokryje pouze tu část pojistného, kterou odvádí zaměstnanec, a tedy efektivně zvýší zdanění těchto pracovníků. Strop daně z úhrnu mezd má být ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy násobené počtem pracovníků.

Nový systém znevýhodní zaměstnavatele, kteří platí špičkové odborníkyZdanění se změní i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kde základem pojistného bude sto procent hrubého zisku. Minimální sazba sociálního i zdravotního pojistného bude jako u zaměstnanců 6,5 procenta. Výše dávek, na něž budou mít OSVČ ze systému sociálního zabezpečení nárok, bude závislá na výši jejich odvodů. Zachovány zůstanou výdajové paušály 40, 60 a 80 procent, sníží se však obrat pro povinnou registraci k DPH z milionu na 750 000 korun. Sazba daně bude rovněž 19 procent, OSVČ však budou za sebe osvobozeny od daně z úhrnu mezd. Podle Kalouska bude nový systém výhodný pro klasické řemeslníky, méně však již pro poradce či právníky.

Více peněz na dobročinnost

Upravit se mají také limity pro odpočet darů na veřejně prospěšné aktivity, a to u fyzických osob na 15 z dosavadních deseti procent. U firem nastane sjednocení na deseti procentech ze základu daně. Ministr Kalousek odhadl, že tím státní rozpočet přijde asi o miliardu korun, zatímco neziskový sektor si polepší o pět miliard korun.

Nový systém má platit od 1. ledna 2013, aby se daňová správa i poplatníci mohli na novou legislativu připravit. Výjimkou je zdanění loterijních společností, kde Kalousek  navrhuje účinnost o rok dříve. Jeho roční přínos odhadl na sedm miliard korun.

Celá reforma je spojena s fungováním jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů.

Dopady změn na veřejné rozpočty

v miliardách korun bez DPH

Odvod201220132014
Daň z příjmu právnických osob7,00,70,7
Daň z příjmu fyzických osob-4,0-7,7-7,7
Sociální pojištění0,0-26,3-26,3
Zdravotní pojištění0,01,71,7
Celkem3,0-31,6-31,6

Pramen: ministerstvo financí

Počet příspěvků: 2, poslední 10.6.2011 09:17 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.