Komora auditorů šetří „Babákovo“ Bene Factum i auditora Key Investments

Auditorské firmy Bene Factum a Auditing Dykast jsou zapleteny do kauz poslance Babáka, společnosti Key Investments a SK Slavia – fotbal.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Komora auditorů právě provádí kontrolu kvality činnosti dvou auditorských firem, které jsou zapleteny do kauz poslance Věcí veřejných (VV) Michala Babáka, společnosti Key Investments a dále společnosti SK Slavia – fotbal. Jde o Bene Factum a Auditing Dykast. ČESKOU POZICI o tom informoval Jiří Rusnok (bývalý ministr financí, průmyslu a obchodu), prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem, která prošetření činnosti těchto firem iniciovala.

Rada pro veřejný dohled nad auditem dohlíží nad výkonem všech statutárních auditorů a auditorských společností. Rada je pověřena rovněž dohledem nad činností Komory auditorů České republiky. Nejvyšším orgánem Rady je prezídium tvořené šesti členy, které na šest let jmenuje ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou.

Informaci o kontrolách Auditing Dykast a Bene Factum potvrdil ČESKÉ POZICI viceprezident Komory auditorů a člen prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Ficbauer. Uvedl, že kontroly kvality činnosti těchto auditorů provádí Dozorčí komise Komory auditorů. Nemohl však uvést podrobnosti k případům: „Informace, které mohou být v této souvislosti poskytnuty, musí v plném rozsahu respektovat povinnost zachování mlčenlivosti, kterou ukládá i pro tyto případy zákon o auditorech.“

Shrňme informace, které jsou o činnosti Auditing Dykast a Bene Factum známy a jež publikovala ČESKÁ POZICE.

Společnost Auditing Dykast

Již několik let je auditorem firmy Key Investments, které radnice Prahy 6, 10 a 13 svěřily bezmála miliardu korun. Majitelem Auditing Dykast je Jaroslav Dykast, strýc Vladislava Dykasta (ODS), který je šéfem kabinetu ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS). Právě Chalupa coby bývalý starosta Prahy 6 svěřil Key Investments 480 milionů korun.

Od roku 2008 Auditing Dykast audituje také firmu SK Slavia – fotbal, jejímž majoritním akcionářem se ve stejném roce stala Key Investments. V roce 2008 došlo k těžko uvěřitelné situaci, kdy byl kapitál společnosti SK Slavia – fotbal firmou Key Investments navýšen o teoretickou částku (618 milionů korun) maximálního pojistného plnění z životních pojistek hráčů. I přesto dostala firma SK Slavia – fotbal na své účetnictví od Auditing Dykast kulaté razítko.

Kromě toho Auditing Dykast auditovala společnosti E Side Property (vlastník stadionu fotbalové Slavie) a Key Oak Limited, která v roce 2007 získala akciový podíl ve firmě Spolek pro chemickou a hutní výrobu (patřící do skupiny Via Chem Group). Právě nelikvidní dluhopisy firem E Side Property a Via Chem Group nakoupila Key Investments do portfolií Prahy 6, 10 a 13.

Další informace ke kauze Key Investments naleznete v rubrice HOT TOP/Key Investments.

Společnost Bene Factum

I tato auditorská firma je spojena se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, od loňského roku Spolku audituje účetnictví. Ke klientům Bene Factum podle MF Dnes (28. dubna 2011) patřily i společnosti Setuza a Via Chem Group, který dříve Setuzu a Spolek pro chemickou a hutní výrobu vlastnil.

Zmatky nastaly ve chvíli, kdy poslanec Babák začal letos na jaře tvrdit, že ve firmě Bene Factum vlastní 15 procent akcií

Pikantní na celé věci okolo firmy Bene Factum je nejasná vlastnická struktura. Ta je podle Jiřího Rusnoka u auditorské firmy základním předpokladem pro její činnost. Ve Zprávě o vztazích (z 25. března 2011) je uvedeno, že po 50 procentech akcií vlastní Miloš Havránek a Petr Šrámek. Zmatky nastaly ve chvíli, kdy poslanec VV Michal Babák začal letos na jaře tvrdit, že ve firmě Bene Factum vlastní 15 procent akcií. Tento podíl hodlá Babák prodat za zhruba 35 milionů korun, které by použil na uhrazení půjčky 5,75 milionu korun, jež poslanec poskytl Věcem veřejným jako finanční dar.

Detaily k případu Michala Babáka naleznete v rubrice HOT TOP/Babákovy miliony.

Jiří Ficbauer: Kontrola je zhruba v polovině

Viceprezident Komory auditorů a člen prezídia Rady pro veřejný dohled Jiří Ficbauer poskytl ČESKÉ POZICI na její žádost rozhovor. Uvedl, že „v této chvíli je kontrola zhruba v polovině. Nelze proto říci, jaké budou konečné závěry.“ Dále upozornil na časovou náročnost procesu a dále, že probíhající kontrola kvality práce společností Bene Factum a Auditing Dykast neznamená, že jsou tyto auditorské společnosti dopředu „něčím vinny“.

Rozsah kontroly vymezil tím, že spočívá v prověření povinností, které vyplývají ze zákona o auditorech, etického kodexu, standardu kvality ISQC 1, Mezinárodních auditorských standardů a také z vnitřních předpisů Komory auditorů. Důležité prý bude, zda dané auditorské firmy postupovaly ve své práci dle těchto předpisů, zda nebyla porušena etika nebo poškozena dobrá pověst auditorů.

„Už ale nemůžeme prověřovat navazující věci, které eventuálně vyplývají z některých informací z masmédií,“ dodal Ficbauer.

Rada pro veřejný dohled nad auditem na odpovědné provádění těchto kontrol kvality průběžně dohlíží. Jakmile Dozorčí komise komory ukončí celé šetření, bude Rada pro veřejný dohled sledovat výsledky a zajímat se, jak s nimi Komora auditorů naložila. Pokud s výsledky těchto kontrol kvality nebude Rada spokojena, může iniciovat další šetření.

Podle Jiřího Ficbauera vyvolávají informace v médiích o těchto subjektech otazníky ohledně dobré pověsti a dodržování etického kodexu. „Chtěl bych vás ubezpečit, že Komora auditorů i Rada pro veřejný dohled má eminentní zájem na tom, aby šetření kvality proběhlo maximálně efektivně a odpovědně. Komora i Rada budou dbát na to, aby dobrá pověst, etický kodex a všechna další pravidla auditorské práce byla splněna, a to nejen v těchto případech,“ prohlásil Jiří Ficbauer. „Komora auditorů i Rada pro veřejný dohled vítá, že se ČESKÁ POZICE o tento případ zajímá.“