Kolik ministerstva utrácejí za právníky – resorty Věcí veřejných

Věci veřejné na „svých“ ministerstvech zaplatily za poslední rok právním externistům skoro 25 milionů Kč.

foto: © ČESKÁPOZICEČeská pozice

ČESKÁ POZICE na všechna ministerstva spolu s Úřadem vlády odeslala jednoduchou otázku:

 • Které advokátní kanceláře jste si od loňského července dosud najímali, na jakou práci a za jakou finanční odměnu?

Sebrané údaje jsme uspořádali podle politických stran a „jejich“ ministerstev. V tomto článku se věnujeme resortům, do jejichž čela nominovaly svého zástupce Věci veřejné. Do této skupiny bylo zařazeno i ministerstvo vnitra s nestraníkem Janem Kubicem (ten ve funkci letos na jaře vystřídal předsedu VV Radka Johna).

Upozornění: Následující výčet právníků, advokátních kanceláří a zaplacených odměn není úplný. Nezahrnuje totiž podřízené organizace ministerstev, i když je některá – jako například resort obrany – ve svých odpovědích uvedla.

Ministerstvo školství – Josef Dobeš
 • Ctibor Janiš
 • Jiří Beránek
 • Havel, Holásek & Partners
 • Holec, Zuska & Partneři
 • MT Legal
 • Michal Trkal
 • Celkem: 1 119 615 Kč

Resort Josefa Dobeše neuvedl, kolik který z jednotlivých advokátů nebo z kanceláří dostali. Celková částka ale mírně převýšila milion korun, což je velmi malá suma v porovnání s chystaným tendrem, který resort vypsal a během něhož chce externím právníkům vyplatit zhruba sto milionů Kč.

Ctibor Janiš se podle ministerstva školství věnoval evidenci pozemků, Jiří Beránek právnímu zastupování resortu. Právníci z Havel, Holásek & Partners zase poskytovali „legislativně-právní“ služby, podobně i Holec, Zuska & Partneři (procesní analýzy).

MT Legal pomáhala s uzavíráním nájemní smlouvy a Michal Trkal, stejně jako dříve jmenovaná AK Holec, Zuska & Partneři, organizoval výběrová řízení u nadlimitních zakázek.

Ministerstvo pro místní rozvoj – Kamil Jankovský
 • Vyroubal Krajhanzl Školout: 258 696 Kč
 • Rowan Legal: 143 895 Kč
 • Jan Kocina z AK Vovsík, Rösch, Kocina: 36 tisíc Kč
 • MT Legal: dosud zaplaceno 0 Kč
 • Celkem: 438 591 Kč

Ministr Kamil Jankovský patřil se svými úředníky mezi šetrné resorty, podle oficiálních informací neutratil za externí právní služby ani půl milionu Kč.

Právní firma Rowan Legal ministerstvo zastupovala ve věci blíže neupřesněné náhrady škody dosahující 75 milionů Kč. Podobné to bylo i u společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, která taktéž řešila blíže nespecifikovanou žalobu o náhradu škody, tentokrát ve výši 67 milionů Kč. A do třetice to samé – MT Legal také resort hájila v otázce náhrady škody, a to ve výši 339 milionů Kč.

Naopak Jan Kocina, významný plzeňský právník a vyučující na plzeňských právech, poskytoval MMR rady ve věci výstavby tunelu Blanka v Praze.

Ministerstvo vnitra – Jan Kubice
 • Martina Slaninová: 3,12 milionu + 52 tisíc Kč (částečně financováno OP LZZ)
 • NWD Legal: 400 tisíc + 1,99 milionu Kč (financováno z OP LZZ a IOP)
 • Vyroubal Krajhanzl Školout: 2,052 milionu Kč (financováno OP LZZ)
 • Mauric & Partner: 1,377 milionu Kč (financováno OP LZZ)
 • MT Legal: 851 640 Kč
 • Tschöpl & Partner: 120 tisíc Kč
 • Celkem:  9 962 640 Kč

U ministerstva vnitra, které s pomocí unijních fondů investovalo do externích právníků téměř deset milionů korun, je možné vysledovat několik zajímavých věcí.

Na první pohled největší překvapení vzbuzuje, že přes tři miliony korun (!) si vydělala Martina Slaninová, samostatná advokátka ze Zelenče.  Jednak za právní služby „k projektu hlavního architekta eGovernmentu“, jednak za neméně záhadně znějící projekt „Zajištění publicity projektu Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernment do veřejné správy“.

Právní firma Mauric & Partner, jež poskytovala právní služby při řízení projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“, byla založena letos na začátku dubna. Zkratka OP LZZ znamená, že její odměna byla podle ministerských úředníků čerpána z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (podobně IOP – Integrovaný operační program). „Chytré administrativě“ se věnovala i kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout, která posuzovala „legislativní podmínky realizace“.

Brněnská advokátní kancelář Tschöpl & Partner se podílela na interaktivním personálním portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě.

NWD Legal poskytovala právní služby při „Modernizaci legislativní práce“ v resortu a u eSbírky a eLegislativy. MT Legal měla svěřené veřejné zakázky, zejména kontrolu výběrových řízení. Za to si podle ministerských úředníků účtovala 2300 Kč za hodinu bez DPH. Peníze byly údajně čerpány „z projektů technické pomoci spolufinancovaných ze strukturálních fondů“.

Ministerstvo dopravy – Pavel Dobeš
 • Šváb, Zima a partneři: 2,4 milionu Kč
 • Tomáš Gřivna: 1,999 milionu Kč
 • Becker & Poliakoff: 1,8 milionu Kč
 • Havel, Holásek & Partners: 990 tisíc Kč
 • Kříž a Bělina: 684 tisíc Kč
 • Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři spolu s Volopich, Tomšíček &  spol.: 600 tisíc Kč
 • Dan Modlitba: 250 tisíc + 250 tisíc Kč
 • Petr Mrázek: 250 tisíc + 250 tisíc Kč
 • Anna Mrázková: 250 tisíc + 250 tisíc Kč
 • Antonín Mokrý: 250 tisíc + 250 tisíc Kč
 • Jakub Trčka: 250 tisíc + 250 tisíc Kč
 • Miroslava Hálová: 250 tisíc + 250 tisíc Kč
 • Weil, Gotshal & Manges:  262 500 + 83 040 Kč
 • Johnson Šťastný Kramařík: 250 tisíc Kč
 • Eva Horzinková: 250 tisíc Kč
 • Pavel Grošpic: 250 tisíc Kč
 • Vít Veselý: 250 tisíc Kč
 • Miroslav Sylla: 250 tisíc Kč
 • Ivan Vávra: 200 tisíc Kč
 • Jan Studnička: 50 tisíc Kč
 • Radim Polák: 50 tisíc0 Kč
 • Petr Mlsna: 50 tisíc Kč
 • Vladimír Stupka: 50 tisíc Kč
 • Celkem: 13 468 540 Kč

Rozsáhlou skupinu externích právníků a právních firem na ministerstvo dopravy „přivedl“ především bývalý ministr Vít Bárta. Celkem resort spolupracouje s více 20 subjekty, které si mezi sebou rozdělily přes 13 milionů korun.

Právníci Modlitba, Mrázek, Mrázková, Sylla, Mokrý, Trčka, Hálová, Grošpic, Horzinková, Studnička, Polák, Mlsna, Stupka a lidé z advokátní kanceláře Johnson Šťastný Kramařík se podíleli na činnosti rozkladové komise ministerstva. „Koncepční problematiku kontrolních mechanismů a záležitostí týkajících se dopravní strategie“ měla na starosti advokátní kancelář Šváb, Zima a partneři.

Zákon o drahách odborně zanalyzovali lidé z AK Kříž a Bělina. Tuzemská pobočka americké advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges se podílela na tvorbě jedné z vyhlášek resortu a „právním posouzení závaznosti zveřejnění oznámení v Ústředním věstníku EU“.

Havel, Holásek & Partners radila „v souvislosti s určením notifikačních povinností“, právní firmy Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři společně s plzeňskou Volopich, Tomšíček & spol. analyzovaly legislativu týkající se „výroby a přidělování státních poznávacích značek v ČR“ a zároveň i smluvní agendu resortu v letech 2000 až 2010.

Právník a pedagog Tomáš Gřivna se věnoval Českým drahám, přesněji řečeno právním aspektům jejich přechodu na holding. Otázky kolem národního mýtného systému v ČR zase řešili právníci z Becker & Poliakoff. Ohledně Nadace BESIP radil Ivan Vávra. Vít Veselý se zabýval blíže neurčenou revizí právních dokumentů a „vyhodnocováním právních rizik činnosti ministerstva dopravy včetně problematiky kontrolních mechanismů“.

Veškeré sebrané údaje