Ceska Pozice

Kolik metrů bude mít ministr Pospíšil na soudní znalce?

Ministr spravedlnosti chce prověřit posudek znalce v případě „vlčích dětí“. Jestlipak se podívá také na znalce Šmídu a kauzu fotbalové Slavie?

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) zadal svým podřízeným, aby prověřili posudek soudního znalce Ivana Boušky ve známém případě „vlčích dětí“. Umožňuje mu to novela zákona o znalcích, která platí od letošního ledna. „Pokud se prokáže, že posudek nebyl řádně zpracován, rozjedeme správní řízení,“ řekl Lidovým novinám Pospíšil.

Tento institut doposud nebyl použit. V této konkrétní kauze byl znalec soudem kritizován za to, že se s dětmi nikdy nesetkal, ani je nevyšetřil.

Škoda, že ministr Pospíšil nesleduje se stejnou pečlivostí i jiné případy, kde znalci hrají důležitou roli. Mohl by svým podřízeným například zadat, aby prověřili práci známého superguru všech českých soudních znalců inženýra Otto Šmídy v kauze Key Investmenst, která navíc úzce souvisí s případem financování fotbalové Slavie. Tu Key Investments ještě nedávno kontrolovala.

Případ pojistky

V kauze Slavie ocenil znalec Šmída v lednu 2008 teoretickou sumu maximálního pojistného plnění z životních pojistek fotbalistů klubu, tedy naprosto virtuální aktivum, na 618 milionů korun. Následně byla svolána valná hromada společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a ta rozhodla o navýšení zapsaného kapitálu o 618 milionů korun na 1040 milionů. Navýšení provedla formou nepeněžitého vkladu společnost Key Investments. Tehdejšímu většinovému vlastníkovi, britské firmě ENIC, byly účast a hlasování na této valné hromadě znemožněny.

Znalec Šmída tenkrát napsal, že předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro společnost. Bohužel už nenapsal jak. ENIC tím přišel o svoji majoritu způsobem, který silně připomíná praktiky z devadesátých let, ale snad ani ne v České republice, ale někde v Somálsku.

Případ stadion

Znalce Šmídu použila i městská část Praha 10, když v roce 2010 chtěla koupit podíl (34 procent) ve společnosti E Side Property, která vlastní stadion Slavie v Edenu. Do nelikvidních dluhopisů E Side Property Praha 10 investovala prostřednictvím Key Investments zhruba 117 milionů korun. Na jaře 2010 si vedení Prahy 10 objednalo posudek na cenu podílu v E Side Property. Zpracoval ho rovněž Otto Šmída a přirozeně opět nezklamal, vytvořil posudek hodný svého jména.

Dospěl k závěru, že hodnota společnosti E Side Property je 843 milionů korun. Použil takzvanou likvidační metodu, tedy postup, který vychází z předpokladu prodeje a zpeněžení všeho majetku firmy. Společnost E Side Property jako majitel fotbalového stadionu by mohla podle znalce prodat svůj majetek za 1,718 miliardy korun. Po odečtení závazků ve výši 875 milionů vyšla znalci cena na zmíněných 843 milionů korun.

Cenu za podíl 34 procent, které si Praha 10 chtěla koupit, pak znalec Šmída stanovil na 34 procent z ceny celkové. Určit tržní hodnotu minoritního podílu pouze matematickým výpočtem z celkové ceny je do očí bijící nesmysl. Menšinový vlastník s takovým podílem ani nemůže dosadit své lidi do orgánů společnosti a je na majoritním akcionáři závislý. Už jen z tohoto důvodu by měla být cena takového podílu snížena alespoň o 20 procent.

Pro úplnost je nutné dodat, že z koupě 34 procent firmy E Side Property nakonec sešlo. Od prodeje Praha 10 odstoupila, prý proto, že radním nebyla jasná právě majetková struktura firmy. Těžko říci, co bylo skutečným důvodem. V každém případě ušetřili občané Prahy 10 minimálně 286 milionů korun z rozpočtu, na kolik by vycházela cena podílu podle posudku znalce Šmídy. Loni byla E Side Property ovládnuta finanční skupinou Natland Group. Skupina senu nezveřejnila.

Po této transakci se automaticky vynořila otázka, co se stane s dluhopisy E Side Property, které Key Investments nakoupila do portfolií některých pražských městských částí a různých českých měst zhruba za 190 milionů korun. Městská část Praha 6 a její dceřiná firma SNEO do těchto dluhopisů investovaly 52 milionů, Praha 10 až 117 milionů a například město Sokolov 2,5 milionu korun. „Jsme připraveni plně respektovat závazky společnosti vůči všem věřitelům, v čele s financující bankou a městskými částmi,“ uvedl Natland ve svém oficiálním prohlášení. Dluhopisy E Side Property jsou splatné v prosinci 2024 a úročeny PRIBOR + 2,75 procent, což je u dlouhodobých obligací, v tomto případě 14 let, směšně nízká sazba. Takto úročené dluhopisy by žádný rozumný investor nikdy nekoupil. Kromě pražských městských částí.

Zkusme si tipnout

Lidové noviny daly článku o kroku ministra Pospíšila titulek: Soudní znalci vám mohou zničit život. Znalecké posudky mohou však zničit i investice. V kauze Slavia, kterou firma Key Investments v roce 2008 na základě zmíněného znaleckého posudku ovládla, přišel britský majitel akcií ENIC o kontrolu nad fotbalovým klubem. Nechá Pospíšil prověřit i tento případ? Zkusme si tipnout: Nikoliv' Ve skandálu Key Investments jsou dotčeni vysoce postavení politici ODS. V kauze „vlčích dětí“ představitelé této strany nefigurují...

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.