Kolik je u nás českých bank

Dle údajů centrální banky a Mezinárodního měnového fondu je v ČR třetina bank s českým vlastnictvím. Vybavíte si aspoň jedinou?

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhone4Česká pozice

Podle nedávného průzkumu serveru BankovniPoplatky.com je pro čtyři pětiny Čechů důležité, kdo je vlastníkem banky, jíž svěřují své peníze. Skutečné povědomí o majiteli peněžního ústavu však mají lidé poměrně nízké. Při orientaci v tom, zda je daná banka v českých či zahraničních rukou, by mohla pomoci na internetu dostupná databáze České národní banky (ČNB). Mohla. Kdyby ovšem neobsahovala poněkud zavádějící údaje.

Na českém trhu působilo podle záznamů ČNB k 30. červnu letošního roku 44 bank, z nichž osm mělo rozhodující českou účast. Zbytek tvořily buď banky s rozhodující zahraniční majetkovou účastí (15), nebo pobočky zahraničních bank (21).

Jenže ani všech osm bank s „rozhodující českou účastí“ nelze za ryze české považovat. Při dobré vůli bychom takové napočítali tři – soukromou Fio banku a státní Českou exportní banku (ČEB) a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB). Problém spočívá ve zvolené metodice.

Mýlí se i experti z MMF

Malá odbočka. Zarážející je, že podobně matoucí údaje o vlastnictví bank působících v České republice poskytuje i tak renomovaná instituce, jako je Mezinárodní měnový fond. Ve své zprávě z letošního ledna uvádí, že v roce 2009 u nás činil podíl zahraničních bank 67 procent na celkovém počtu, což by odpovídalo i údajům ČNB ze stejného roku. Podíl aktiv zahraničních bank na celkových aktivech českého bankovního sektoru pak MMF vyčíslil na 86 procent.

Na údajích MMF se dá vysledovat, jak si zahraniční finanční skupiny rozebraly trh ve střední a východní EvropěMimochodem, na údajích MMF, jakkoli mohou být zkreslené, se dá vysledovat, jak si zahraniční finanční skupiny rozebraly trh ve střední a východní Evropě. Vezme-li v úvahu jen hospodářsky vyspělé státy organizace OECD, podíl zahraničních bank na jejich celkovém počtu je například v případě Polska 69 procent, Slovenska 87 procent a Maďarska 92 procent. U zemí ze Západu je tento podíl znatelně nižší – v Německu 14 procent, v Itálii deset procent a ve Francii dokonce jen šest procent.

Vraťme se ale k metodice ČNB. Ponechme stranou pobočky zahraničních bank. Jde o instituce, které působí v České republice na základě jednotné licence nebo mají povolení zde působit jako banka. Rozhodujícího českého vlastníka bychom tak u nich logicky hledali jen obtížně. Stejně tak tomu bude v kolonce „banky s rozhodující zahraniční účastí“. Zradu nečekejme ani u ČEB a ČMZRB, jejichž vlastníkem je prokazatelně český stát.

Zmatek nastává teprve u bank, u nichž se uvádí jako rozhodující vlastník český subjekt. Pro zařazení do této kategorie je nezbytné, aby podíl domácího vlastníka na základním kapitálu – s výjimkou státního podílu – byl vyšší než 50 procent. Tomuto kritériu vyhovuje dle ČNB šest peněžních ústavů. Kromě již zmíněné Fio banky, jejíž mateřskou společností je Fio holding ovládaný českými podnikateli Petrem Marsou a Romualdem Kopúnem, sem spadají:

  • J&T Banka;
  • Stavební spořitelna České spořitelny;
  • Modrá pyramida stavební spořitelna;
  • Českomoravská stavební spořitelna;
  • Hypoteční banka.

Formálně zmíněné banky hlediskům ČNB skutečně vyhovují – jejich mateřskou společností je vždy právnická osoba zapsaná v českém obchodním rejstříku. Postoupíme-li však ve vlastnické struktuře o patro či dvě výše, dostáváme se již za hranice České republiky.

  • Jediným akcionářem J&T Banky je akciová společnost J&T Finance, která spadá do stejnojmenné slovenské skupiny vlastněné podnikateli Ivanem Jakabovičem a Patrikem Tkáčem.
  • Pětadevadesátiprocentním vlastníkem Stavební spořitelny ČS je Česká spořitelna, součást rakouské Erste Group. Zbylý podíl ovládá Bausparkasse der österreichischen Sparkassen.
  • Podobným vlastnickým zázemím disponuje Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), jejímž většinovým majitelem je z 55 procent ČSOB, stoprocentní dcera KBC Bank se sídlem v Belgii. Pětačtyřicet procent ČMSS pak ovládá německá Bausparkasse Schwäbisch Hall.
  • ČSOB je jediným vlastníkem i dalšího „českého“ finančního ústavu, a sice Hypoteční banky.
  • Také Modrá pyramida stavební spořitelna má od roku 2006 jediného vlastníka – Komerční banku, v níž nadpoloviční podíl ovládá původem francouzská skupina Société Générale.
Odliv pěnez prý nehorozí

A proč je to všechno vlastně důležité? Mezinárodní měnový fond v již citované zprávě z ledna 2012 uvádí, že přítomnost zahraničních bank může zlepšit efektivitu domácího finančního systému, prohloubit jeho rozvoj, umožnit lepší přístup k finančním službám, a dokonce podpořit všeobecný ekonomický růst. Zároveň ale varuje: „Nedávná finanční krize opět upozornila na to, že s přeshraničním bankovnictvím a přítomností zahraničních bank na trhu mohou být spojena určitá rizika.“

Za loňský rok vydělaly zdejší banky a spořitelny 53,3 miliardy korun čistéhoSpočívat mohou v tom, že pokud se například zahraniční vlastník domácí banky ocitne ve finančních potížích, mohl by mít tendenci si vypomoci u dceřiné banky, a tím zhoršit její kapitálovou situaci. A Česku je kde brát – tuzemský bankovní sektor patří k výjimečně ziskovým odvětvím. Za loňský rok vydělaly zdejší banky a spořitelny 53,3 miliardy korun čistého. Jen za letošní první pololetí to bylo 37,7 miliardy korun.

Zajímavý je v této souvislosti ještě jeden údaj, který dokumentuje, jak jsou české banky pro své zahraniční majitele důležité. Například Komerční banka přispěla za první pololetí letošního roku k zisku Société Générale více než třetinou a Česká spořitelna se na celkovém výdělku Erste Bank podílela ve stejném období dokonce ze tří čtvrtin.

Česká národní banka nicméně tvrdí, že nic takového jako vysávání zdejších bank zahraničními matkami nehrozí. „ČNB je velmi ostražitá již od počátku krize v roce 2008 a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám,“ ujišťuje na svých webových stránkách centrální banka. Dodává, že pravidelně monitoruje nejen angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským skupinám, ale i výplatu dividend.

Nezbývá nám než věřit. I když určitá ostražitost je na místě, stejně jako v případě informací o tom, která banka česká je, a která nikoli.

Počet příspěvků: 2, poslední 18.4.2014 10:55 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.