Kolik doopravdy stojí vaše značkové tenisky

Puma se kaje: Škody, které jsme v minulém roce na naší planetě napáchali, dosáhly 94,4 milionu eur.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Výrobce sportovního oblečení Puma zřejmě zahájil novou éru ochrany životního prostředí. Šelma z německého Herzogenaurachu tento týden ohodnotila ekonomický dopad svého podnikání na zdraví naší planety. Ekologické účetnictví, takzvaný Environmental Profit & Loss Account (EP&L), bere v potaz emise skleníkových plynů a spotřebu vody v rámci celého obchodního, výrobního a dodavatelského řetězce.

Koncern ve spolupráci s matkou PPR a poradenskou firmou PricewaterhouseCoopers (PwC) zjistil, že škody, jež sportovní výrobce na naší planetě v roce 2010 napáchal, dosáhly 94,4 milionu eur. Puma je první společností, která podobnou studii zveřejnila. „Chceme šířit povědomí o tom, že současný model podnikání je zastaralý, škodí Zemi a musí být reformován. Doufáme, že se další společnosti připojí,“ prohlásil CEO Pumy a šéf odboru pro trvale udržitelný rozvoj konglomerátu PPR Jochen Zeitz.

Současný model podnikání je zastaralý, škodí Zemi a musí být reformován    

Samotná Puma zodpovídá za škody ve výši 7,2 milionu eur. Zbylých 87,2 milionu jde na konto řetězce dodavatelů, přičemž největší část – 36 procent emisí (16,7 milionu) a 52 procent spotřebované vody (24,7 milionu) – spolkne produkce surovin, jako je kultivace a sklízení bavlny, pěstování dobytka pro kůži a produkce přírodní gumy. Společnost PwC odhadla cenu za tunu skleníkového plynu na 66 eur a kubík spotřebované vody na 0,81 eura.

Bilance pro a proti

Čísla ke spotřebě vody a vzniku skleníkových plynů jsou však pouhým začátkem rozsáhlé bilance škod. Jde o první část třístupňového procesu, jenž bude zahrnovat všechny následky produkce, ať už sociální, ekonomické nebo přírodní. První stupeň by během roku měly doplnit informace o podílu společnosti Puma na tvorbě kyselého deště, smogu a odpadu. Druhý stupeň, Social Profit & Loss Account, bude rozebírat sociální faktory, jako je Fair Trade nebo bezpečnostní a pracovní podmínky zaměstnanců. Třetí stupeň vyhodnotí druhou stranu rovnice, sociální a ekonomický přínos společnosti Puma. A porovná jej s předchozími výsledky.

„Environmental Profit & Loss Account je revoluční způsob a ukazuje, jak by se zodpovědné společnosti měly v budoucnosti chovat. PPR se bude snažit, aby si tento nástroj dříve či později osvojil celý průmysl. Jen tak můžeme lépe kontrolovat dopad našeho byznysu na prostředí okolo nás,“ řekl Zeitz. „V podstatě jde o rizikový management naší planety. Je to ojedinělý pokus, který navždy změní byznys. Již za několik let budou muset všechny společnosti integrovat podobné postupy do svých byznys modelů,“ doplnil Zeitze Alan McGill, jeden z partnerů PwC.

Textilní průmysl dnes čelí značným problémům, protože ekologická témata v minulosti ignoroval

Je načase. Podle Richarda Mattisona, šéfa organizace Trucost, která se na projektu rovněž podílela, textilní průmysl již dnes čelí značným problémům, protože tato témata v minulosti ignoroval. „Rostou náklady, protože v důsledku změny klimatických podmínek a nedostatku vody se zvyšují ceny komodit,“ tvrdí Mattison a připomíná například současné rekordní ceny bavlny.

Přečtěte si více o proměně jednoho z největších znečišťovatelů životního prostředí v zelený byznys: Módní kazisvěti bojovníky za lepší život na Zemi.