Klimatolog Metelka: Příčinou povodní jsou jen anomálie počasí

Dle experta v oboru klimatologie záplavy nesouvisejí se změnou klimatu, Golfským proudem ani s vychýlenou zemskou osou.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Šokující vývoj letošního jara nutí občany zamýšlet se nad drastickými projevy počasí, které obracejí duben v únor a květen v listopad. Zejména, když tyto projevy počasí v krátké době – od let 1997 a 2002 – znovu vyústily v další velké ničivé povodně. Těch nebylo málo ani v některých ostatních letech, i když zasáhly menší území. Nejsme už na pokraji obávané klimatické změny, jejíž rizika narůstají se zvětšujícím se obsahem oxidu uhličitého v atmosféře?

Vyplavené spoluobčany to asi neuklidní, ale Ladislav Metelka – největší česká autorita v oboru klimatologie a jediný náš zástupce v Mezivládním panelu pro změny klimatu (IPCC) – v rozhovoru pro ČESKOU POZICI ubezpečuje, že současné deště a následné záplavy nesouvisejí ani s klimatickou změnou, ani s Golfským proudem ani s vychýlenou zemskou osou.

Atypické jaro

ČESKÁ POZICE: Souvisejí povodně nějak s globálním oteplováním?

METELKA: Souvislost povodní se změnami klimatu není žádná. Je to projev synoptické situace, která se nám tady vyvinula. Přes naše území přechází tlaková níže, což se děje běžně, ale bohužel tato tlaková níže postupuje pomalu a vlastně se zastavila v prostoru střední Evropy. Takže proudění, které k nám od severu přináší srážky, tady taky setrvává několik dní prakticky bez pohybu.

Přes naše území přechází tlaková níže, což se děje běžně, ale bohužel postupuje pomalu a vlastně se zastavila v prostoru střední Evropy.A toto všechno způsobilo, že během tří čtyř dnů tady spadlo někde i více než 200 milimetrů srážek. A výsledkem jsou povodně. Čili není to nic, co by souviselo s globálním oteplováním.

ČESKÁ POZICE: Při letošním náhlém návratu zimy, když už mělo naplno začít jaro, jste mluvil o tom, že si tlaková výše a tlaková níže navzájem vyměnily místo…

METELKA: To skutečně počátkem jara nastalo. Za normální situace se v okolí Islandu vyskytuje tlaková níže a okolo Azorských ostrovů tlaková výše. Mezi těmito útvary k nám proudí vzduch od západu ze severního Atlantiku. Letos na konci zimy a na začátku jara se to netypicky prohodilo – v oblasti Islandu byla oblast vysokého tlaku a nad Azorami spíš nízký tlak. Takže to proudění z Atlantiku ze západu do Evropy zesláblo, a častěji se v Evropě projevovaly takové ty občasné vpády chladnějšího vzduchu od severu.

Tak tohle byla prapříčina toho, proč byly letos na konci zimy a prakticky po celé jaro chladné dny se sněhem a deštěm. Souvisí to s tím, že tu bylo trochu netypické velkoprostorové proudění. O letošním jaru lze říct, že bylo přímo atypické.

Žádná dlouhodobá změna

ČESKÁ POZICE: Nebyl to jenom razantnější příchod „třech zmrzlých“, Pankráce, Serváce a Bonifáce, kteří v tomto období tradičně znepokojují sedláky i zahrádkáře?

METELKA: Ani se „zmrzlými“ to nemá žádnou souvislost. Jde jenom o anomálii ve vývoji počasí. Pořád je to jen anomálie, i když trvá pár dní. Není to žádná systematická dlouhodobá změna.

ČESKÁ POZICE: V zahraničním tisku jsme si všimli, že Golfský proud změnil svoji trajektorii. Není právě tohle začátek drsného klimatického scénáře?

METELKA: Kdyby ta změna byla nějak významná, vyvolala by rozhodně mnohem větší pozornost odborníků. Určitě nejde o dlouhodobou změnu. Zase je to jenom anomálie, která může souviset s tlakovými útvary v severním Atlantiku, tedy že si islandská níže a azorská výše prohodily místo. To samo v konečném důsledku může vést k určité změně trajektorie Golfského proudu.

Islandská níže a azorská výše si prohodily místo. To v konečném důsledku může vést k určité změně trajektorie Golfského proudu.

Ale ona se ta trajektorie poměrně dost měnívá, to není žádný jednolitý ustálený proud. Takové ty krátkodobé změny, odklony Golfského proudu jsou celkem běžné. Ani v tomto případě nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o nějakou dlouhodobou záležitost.

ČESKÁ POZICE: Také se mluvívá, že nestálost počasí mohlo způsobit vychýlení zemské osy při tsunami.

METELKA: Tuto souvislost bych jednoznačně vyloučil.

ČESKÁ POZICE: To nejkontroverznější tvrzení jsem si nechal na konec. Šéf oddělení vesmírných studií Pulkovské observatoře v Petrohradě Habibull Abdusamatov tvrdí, že jeho vědecký kolektiv dospěl k závěru, že jaro a léto se stanou minulostí a svět čeká v následujících letech jen zima se spoustou sněhu a silnými mrazy. A to letošní studené počasí s vydatnými dešti a povodněmi prý jejich teorii jen utvrzuje.

METELKA: Podobné prognózy se už několikrát v posledních letech vyskytly, ale nenaplnily se. Z klimatologického hlediska je to nesmysl.

Ladislav Metelka (55)

Klimatolog a vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu. Profesionálně se zabývá zejména nelineárním modelováním procesů klimatického systému a využitím systémů umělé inteligence v meteorologii a klimatologii. Od 1. července 2009 je zástupcem České republiky (takzvaným Focal Pointem) v Mezivládním panelu pro změny klimatu (IPCC).