Key Investments obrátila svět správy majetku vzhůru nohama

Občané Prahy 6 financují impérium Via Chem Group a fotbalový stadion Slavie v pražském Edenu.

I bez hlubokých znalostí finanční problematiky muselo být všem členům vedení radnice v čele se starostou Tomášem Chalupou jasné, že kolem portfolia, které spravuje Key Investments, něco není v pořádku. foto: © ČTKČeská pozice

I bez hlubokých znalostí finanční problematiky muselo být všem členům vedení radnice v čele se starostou Tomášem Chalupou jasné, že kolem portfolia, které spravuje Key Investments, něco není v pořádku.

Key Investments svěřily peníze také Lesy ČR, město Sokolov či Lázně BohdanečJednou z nejzajímavějších kauz, z jejíchž možných dopadů musí daňového poplatníka mrazit v zádech, je případ související s firmou Key Investments. Tato společnost je u veřejnosti nepříliš dobře zapsaná v souvislosti se zázračným zbohatnutím expremiéra Stanislava Grosse. Člověk by čekal, že tak dobré rady jako Grossovi bude Key Investments poskytovat i svým ostatním klientům. Jenže se o tom objevují značné pochybnosti, protože aktivity firmy již šetří protikorupční policejní útvar a kapitálový dohled České národní banky. Firmě Key Investments, o níž se neví, kdo ji vlastní, svěřily peníze nejen městské části Praha 6, 10 a 13 (dohromady skoro miliardu korun), ale i například Lesy ČR, město Sokolov či Lázně Bohdaneč. Jsou tyto veřejné či státní peníze v bezpečí?

ČESKÁ POZICE získala podrobné údaje o složení portfolia (bez)cenných papírů, které pro Prahu 6 spravuje Key Investments. Nechme stranou otázku, proč tak ostře protikorupčně zaměřená městská část nemá tyto informace volně k dispozici na webu, a podívejme se tedy podrobněji na tento klenot nauky o správě portfolia, řečeno byznysovou hantýrkou asset managementu. Po prvním letmém prostudování je zřejmé, že manažeři Key Investments obrátili svět investičního poradenství vzhůru nohama. Rodí se v České republice podoba americké megaaféry Madoff?

Tajená portfolia

Místostarosta Prahy 6 Jan Záruba v polovině února ČESKÉ POZICI sdělil, že Key Investments jim spravuje už jen 190 milionů korun, které jsou vloženy do různých cenných papírů. „Aktuálně vykazovaná tržní hodnota portfolia cenných papírů spravovaných Key Investments činí zhruba 250 milionů korun,“ tvrdí Záruba. Vypadá to, že Praha 6 za 190 milionů má cenné papíry, jejichž celková tržní hodnota je 250 milionů. Super byznys, dalo by se říct. Jenže v interpretaci Záruby je vážná trhlina. Těch 250 milionů korun vychází pouze v případě, připočteme-li k portfoliu Prahy 6 i peníze, které svěřila stoprocentní dcera této městské části, firma SNEO. (Zprávu o tom, že i SNEO svěřila Key Investments zhruba 50 milionů korun, přinesla ČESKÁ POZICE včera.)

Možná, že o tom Záruba neví, neumí počítat, nebo velmi dobře ví, jen to nechtěl veřejnosti říct, ale nejspíše je to tak, že Key Investments má na jednom klientském účtu papíry Prahy 6 i firmy SNEO dohromady. SNEO má v portfolio pouze dluhopisy E Side Property (přesně za 50 milionů). Praha 6 akcie Spolku pro chemickou a hutní výrobu (za 26 milionů), dluhopisy firmy SINCOM (za 21 milionů) a obligace Via Chem Group (za 153 milionů). Sečteme-li nominální hodnotu obou portfolií, vychází přesně 250 milionů.

Místostarosta Prahy 6 rovněž neuvádí, kdo toto portfolio ocenil. Otázka je, zda si Praha 6 nechala vypracovat nezávislou analýzu portfolia spravovaného Key Investments. Vše nasvědčuje tomu, že nikoliv. Z analýzy ČESKÉ POZICE vyplývá, že tržní hodnota aktuálního portfolia Prahy 6 je řádově nižší než uvádí Záruba.

Praha 10 a Praha 13, které u Key Investments uložily po 200 milionech, nejsou ochotny svoje portfolio zveřejnit. „Informace o portfoliu cenných papírů médiím poskytovat nebudeme,“ sdělil ČESKÉ POZICI mluvčí Prahy 13 Samuel Truschka. S velkou pravděpodobností lze předpokládat, že tajená portfolia budou velice podobná tomu, které Key Investments namíchala Praze 6 a firmě SNEO: cenné papíry spřízněných firem kolem Via Chem Group a podniku E Side Property.

Analýza cenných papírů

Portfolio Prahy 6 se skládá z jednoho akciového titulu a dvou dluhopisových. Portfolio firmy SNEO má jen jeden dluhopis. To není mnoho, proto je prozkoumejme v heslech hezky jeden po druhém. Vycházeli jsme z veřejně dostupných informací.

Akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu (ISIN CZ0005092858) má Praha 6 v portfoliu 92 417 kusů v celkové tržní hodnotě 26 milionů. Akcie jsou kótované v Praze a v Londýně, jenže od roku 2007 se neobchodují. Matka Spolku, firma Via Chem Group, vlastní 62 procent emise, což znamená, že zbytek nemůže mít velkou hodnotu. Poslední dividenda činila 14,1 korun na akcii za rok 2007, ale od té doby se akcie neobchodují. Podle zprávy za rok 2009 vypracovala společnost závěrku za rok 2009 s tím, že do 30. června bude upraven vztah s bankami. Pokud se tak nestalo, negarantuje auditor takzvaný going concern princip, tedy možnost pokračovat v podnikání.

Spolek podle informací ČESKÉ POZICE úvěrují v syndikátu tři banky: ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Jenže české banky po skandálním pádu OP Prostějov nechtějí o konkurzu ani slyšet a podnik úvěrují dál. Spolek ke konci roku 2009 dlužil až 2,77 miliardy korun, přičemž vlastní kapitál firmy ke stejnému datu činil 1,8 miliardy. Za rok 2009 vykázal ztrátu 578 milionů, avšak to bylo za období, kdy vrcholila celosvětová ekonomická krize. Čísla za rok 2010, kdy se i chemický sektor začal zvedat ze dna, doposud nejsou známá, i když ČESKÁ POZICE získala informaci, že ukazatel EBITDA podniku se pohyboval kolem 900 milionů korun. Otázka je, jak vysoký byl zisk. Podle internetových diskusí se mohl pohybovat kolem 200 milionů.

Závěr: Cena akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu je pro minoritního akcionáře v současné chvíli minimální, těžko více než nula. I když se firmě začalo dařit, bez znalosti cash flow a změny zadlužení nelze více usuzovat. Pokud Spolek začne vyplácet dividendy, uspořádá dlouhodobě vztahy s bankami a oboje mu vydrží alespoň tři roky, můžeme o nějaké hodnotě pro menšinového vlastníka hovořit.

Obligací firmy SINCOM Leasing (ISIN SK4120005653), která byla v roce 2010 přejmenována na Borsay, má Praha 6 v portfoliu 2126 kusů v celkové tržní hodnotě 21 milionů korun. Akcionáři firmy Borsay s podílem nad 20 procent jsou Key Oak (mimochodem matka E Side Property) a SINDAT. Dluhopisy v hodnotě 200 milionů korun byly vydané od 1. prosince 2007 do 1. března 2008 a splacené mají být do 31. prosince 2012. Úročení je PRIBOR +3,2 procenta. Úroky se mají vyplácet každý rok k 22. lednu, ale zda k tomu došlo, není jasné. Výnos má být použit na nákup předmětů leasingu, které mají být zastavené ve prospěch majitelů obligací. Společnost má hromadit prostředky na splacení na umořovacím účtu u ČSOB. Zda tak činí, není známo.

Praha 6 má v portfoliu zhruba 10 až 16 procent emise. Počet skutečně upsaných jednotek není znám. Společnost měla ke konci roku 2009 pohledávky z leasingových smluv za 129 milionů korun, z toho 47 milionů více než rok (!) po splatnosti. Firma na ně vytvořila oprávku za 22 milionů. Společnost v roce 2010 emitovala už jako Borsay dluhopisy za 600 milionů korun. Zda byly upsány a kým, nelze dohledat. Obligace se neobchodují na žádném známém trhu.

Závěr: Hodnota dluhopisů je obtížně vyčíslitelná, pravděpodobně blízká nule, ledaže by byly splaceny z nové emise firmy Borsay.

Dluhopisů Via Chem Group (ISIN SK4120006289) má Praha 6 v portfoliu 1565 kusů, vedená hodnota činí 153 milionů. Tyto obligace tvoří 78 procent portfolia radnice. Úročení je 6,9 procenta, splaceny mají být v říjnu 2013, jenže bez nulové garance pro držitele dluhopisů. Vlastní kapitál společnosti ke konci roku 2009 činil 179 milionů Kč, ale zpráva auditora byla s výhradou. Čistý cash flow společnosti z provozní činnosti v roce 2009 činil minus 828 milionů, ztráta za stejný rok 1,175 miliardy. Za rok 2010 nejsou o výsledku hospodaření firmy informace, ale dá se předpokládat, že byly lepší než předchozí rok, protože chemickému průmyslu v Česku se začalo velice dobře dařit.

Závěr: Hodnota dluhopisů je těžko vyčíslitelná. Nezbývá než doufat, že Via Chem Group zaplatí úroky a dluhopisy v roce 2013 splatí.

Kdo koupil další dluhopisy Via Chem Group?

Kromě těchto čtyř cenných papírů, které jsme analyzovali, měla Praha 6 do 15. února v portfoliu také další dluhopis Via Chem Groupu. Musíme ale být spravedliví a říci, že 16. února Key Investments odstranila z portfolia Prahy 6 všech 1954 kusů těchto obligací – Via Chem Group (ISIN SK4120007261) vydaných v červnu 2010 a splatných v červnu 2011. Správce portfolia pak poslal na účet radnice 195,4 milionu korun. Není ale známo, kdo obligace koupil a zda to nebyl sám emitent. I tento titul by byl v rámci analýzy pravděpodobně označen jako téměř bezcenný.

Ze skutečnosti, že druhý dluhopis Via Chem Group zmizel a Key Investments poslal Praze 6 částku 195,4 milionu korun, nelze dělat žádné závěry o likviditě či hodnotě první obligace Via Chem Groupu, která v portfoliu zůstává. Výroků o ostatních titulech se tato skutečnost nedotýká vůbec.

SNEO a dluhopisy E Side Property

Dluhopisů E Side Property Ltd. (ISIN SK4120005877), která sídlí v Londýně na Hannover Square 15, na stejné adrese jako její matka Key Oak, má SNEO v portfoliu 96 kusů vedených v celkové tržní hodnotě 50 milionů. Dluhopisů bylo vydáno v letech 2008 až 2010 (maximálně) 840 kusů, celkem za 420 milionů korun. Obligace byly vydány za účelem pořízení areálu ve Vršovicích, kde hraje fotbalová Slavie. Osoba provádějící rating je neznámá, výsledek ratingu rovněž neznámý. Úročení je zoufale nízké, PRIBOR +2,75 procenta. Úroky mají být vypláceny každý rok, ale zda k tomu došlo, nelze ověřit. Splatnost dluhopisů je 20. prosince 2024. Dluhopisy nejsou nikde kótované, tržně neprodejné, emitent nevydává zprávy o hospodaření.

A jak jsou zajištěné? V prospektu dluhopisu je zajištění obecně zmíněné, ale neznámé. Na majetku (parcely ve Vršovicích – zhruba 325 metrů čtverečních a budova stadionu) vázne smluvní zástavní právo a zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu dohromady za 1,138 mliardy korun – pro Hochtief CZ, Českou spořitelnu a finanční úřad. A také na něm vázne předběžné opatření vzhledem k tomu, že vlastnictví stadionu je zpochybněno stavební firmou Hochtief. Existence jakéhokoliv zajištění pro držitele dluhopisů je tím prakticky vyloučena.

Závěr: tržní hodnota dluhopisů je v zásadě nulová.

Alespoň dobrý pocit...

Jelikož smlouva mezi Prahou 6 a Key Investments není veřejně známa, neznáme zadání radnice pro správu peněz. Nicméně lze konstatovat, že portfolio Prahy 6 odporuje všem zásadám řízení portfolií, které kdo kdy definoval.

I bez hlubších znalostí finanční problematiky muselo být jasné, že kolem portfolia spravovaného Key Investments není něco v pořádkuNení zřejmé ani to, jak byla činnost Key Investments ze strany zodpovědných politiků a úředníků Prahy 6, kterou celou tu dobu řídil současný ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, kontrolována. Neexistuje ani vyjádření auditora k hodnotě portfolia, ani to, zda bylo portfolio za uplynulých šest let oceněno nezávislým znalcem. Nevíme, jaká rozhodnutí učinila a realizovala v této věci finanční komise, ekonomický odbor, rada a především starosta Chalupa. Je ale zcela zřejmé, že i bez hlubokých znalostí finanční problematiky muselo být všem členům vedení radnice jasné, že kolem portfolia, které spravuje Key Investments, něco není v pořádku a je třeba provést nezávislou analýzu a zjednat nápravu.

Činnost celé skupiny s nejrůznějším propojením na Via Chem Group je charakteristická jediným cílem – získat pro tento konglomerát firem peníze. Nelze sehnat oficiální prospekt žádného cenného papíru z portfolia Prahy 6, neexistuje žádný reporting, jednoduše nic. Pouze v obchodním věstníku Slovenské republiky byly zveřejněny emisní podmínky. Úročení je vzhledem k riziku směšné, zajištění prakticky žádné, doba splacení dluhopisu E Side Property je už doslova provokace.

Po elementárním zhodnocení některých dlužníků je více než pravděpodobné, že žádný nemá šanci zajistit splacení dluhopisů z vlastních peněz. Jediná možnost je přefinancování novým dluhopisem – klasický charakterový rys nechvalně známého Ponziho schématu (letadla či pyramidy). Stejně tak je zvláštní, že dluhopisy jsou registrovány bez zřejmého důvodu v jiném státě (Slovensko) a vlastníci firem končí v exotických krajinách.

Na závěr popřejme občanům Prahy 6, ale zřejmě i Prahy 10 a 13 a možná i dalším městům a společnostem mnoho štěstí. Kdyby se ukázalo, že všechny shora uvedené skutečnosti nejsou v souladu s realitou, o své peníze nepřijdou. Praha 6 a její dcera SNEO by se měly snažit donutit Key Investments, aby peníze okamžitě vrátila. V opačném případě zůstane občanům „šestky“ dobrý pocit z toho, že přispěli na budování impéria Via Chem Group a majiteli stadionu Slavie ve vršovickém Edenu v Praze 10.  Ostatním snad jen drobná rada: Víte, jak jsou spravované finance vašeho města?