Ceska Pozice

Key Investments nás baví. Za to, že nevrací peníze, prý mohou média.

Možná by politici Prahy 6, 10 a 13 mohli uvažovat o insolvenčním návrhu přímo proti emitentům cenných papírů, které jim nakoupila Key Investments.

Zastupitelstvo Prahy 10 (na snímku starosta Milan Richter) řešilo v pondělí zprávu rady o stavu jednání s Key Investments. foto: ČTKČeská pozice

Zastupitelstvo Prahy 10 (na snímku starosta Milan Richter) řešilo v pondělí zprávu rady o stavu jednání s Key Investments.

Společnost Key Investments označila ČESKOU POZICI za viníka toho, že s vrácením 200 milionů korun, které jí svěřila Praha 10, má potíže. Tak se na ten problém podívejme zblízka. V pondělí se jím zastupitelstvo Prahy 10 zabývalo.

Shrnuto: ČESKÁ POZICE pravidelně informuje o kauze společnosti Key Investments, která spravuje finanční prostředky v řádech stamiliónů korun pro řadu veřejnoprávních subjektů. Správa v tomto případě spočívala v nákupu zcela nelikvidních cenných papírů pochybné hodnoty. Tyto cenné papíry byly navíc emitovány osobami různým způsobem spřízněnými s Key Investments. Těmi, kterým zůstal pešek v ruce, jsou městské části Praha 6,10 a 13. Dohromady mají u Key Investments stále ještě více než 600 milionů korun. Všem smlouvám už skončila platnost, Key Investments byla požádána o vrácení peněz, ale vyplaceno bylo pouze 50 milionů Praze 13. Jenže tato městská část zatím nepředložila žádné důkazy o tom, jaké cenné papíry a za jakých podmínek byly za těch 50 milionů z portfolia prodány. Všechny městské části jsou nyní v situaci, kdy hledají právníky a další poradce na řešení své složité situace.

ČESKÁ POZICE za to může!

Máme věci rozumět tak, že kdyby média o této kauze nepsala, Key Investments by už všechny peníze vrátila?

Zastupitelstvo Prahy 10 v pondělí probíralo zprávu rady o stavu jednání s Key Investments. A ten stav rozhodně není dobrý. Praha 10 požádala o vrácení minimálně částky 214 milionů. Slovo minimálně je zřejmě rázovitý černý humor zástupců Key Investments, kteří údajně stále přesvědčují Prahu 10, že skutečná hodnota portfolia je vyšší a že ji nemůže zlikvidnit kvůli „útočné, tendenční a skandalizující kampani zejména serveru ČESKÁ POZICE“, jak je uvedeno ve zprávě. Máme tomu rozumět tak, že kdyby média o této kauze nepsala, Key Investments by už všechny peníze vrátila? Samozřejmě, že je to nesmysl. Smutné je, že politici Prahy 10 tomu zřejmě věří.

Key Investments dále podle zprávy místostarosty Prahy 10 Bohumila Zoufalíka prohlašuje, že prodej cenných papírů, jak jej požaduje Praha 10, je v daném časovém horizontu netriviální. Tyto dvě důležité informace ze zprávy nás přirozeně velice zaujaly. Nevíme, jakou jinou reakci médií čekalo vedení Key Investments poté, co vyšlo najevo, že do portfolií městských částí nakoupili
cenné papíry, které se neobchodují na žádné burze, nemají žádné zajištění, emitovaly je firmy různým způsobem s Key Investments propojené, jejichž majetek je vesměs zastaven bankám za předchozí úvěry, a jejichž úročení je směšné vzhledem k riziku spojenému s investicemi.

Key Investments a městské části nekomunikují

Nechápeme, jak někdo může média obvinit z útočného a tendenčního zpravodajství, když s nimi odmítá komunikovat. Rádi bychom tímto veřejně vyzvali Key Investments o stanovisko ke všem výtkám, které jsme k jejich práci postupně uveřejnili. Na oplátku se zavazujeme, že ho bez úprav celé zveřejníme. Není to však jen Key Investments, kdo nevede řádnou komunikaci s ČESKOU POZICÍ. Městské části Prahy 6, 10 a 13 již delší dobu odmítají odpovídat na naše otázky. Nejhorší je Marie Kousalíková (ODS), starostka Prahy 6, městské části, jež má u Key Investments stále více než 250 milionů korun. Paní Kousalíková neodpovídá na otázky, které jsme jí poslali již 8. března!

Proč je ČNB nečinná?

Postup ČNB v této kauze nám připadá přinejmenším nestandardní. Pokud udělím někomu tak vysokou pokutu, je dobrým zvykem, že se zaměřím na to, jak odstranil vytknuté nedostatky.

Během diskuse na pondělním zastupitelstvu se představitelé Prahy 10 obhajovali zejména tím, že žádná škoda dosud nevznikla. A také tím, že svěřili stamilióny firmě, která měla veškeré potřebné licence. Pokud pomineme fakt, že od roku 2008 věděli, nebo museli vědět, že Key Investments dostala od ČNB za způsob správy klientských prostředků pokutu dva miliony korun, a tento fakt je rozhodně neměl nechat chladnými, musíme jim dát částečně za pravdu. Postup ČNB v této kauze nám však připadá přinejmenším nestandardní. Pokud udělím někomu tak vysokou pokutu, je dobrým zvykem, že se zaměřím na to, jak odstranil vytknuté nedostatky. Přitom Key Investments dělala od udělení pokuty prakticky totéž, co jí zpráva ČNB vytýká. Banka však zůstala kupodivu nečinná.

Zpráva rady Prahy 10 pro zastupitelstvo obsahuje i další zajímavý moment. Rada oslovila v průběhu března 2011 několik pojišťoven se žádostí o uzavření pojistky proti riziku nesplacení emitentem. Žádná pojišťovna nabídku nepředložila. Na otázku, jak se to srovnává s tvrzením Key Investments, že cenné papíry mají ještě vyšší hodnotu, než Key Investments uvádí, si každý odpoví jistě sám.

Z každé podobné situace je třeba si vzít především poučení pro budoucnost. To v daném případě znamená, jak ČESKÁ POZICE již dříve uvedla, přijmout regulační opatření pro investice volných prostředků veřejnoprávních subjektů na celostátní úrovni.

Jiná je otázka konkrétního postupu dotčených městských částí v situaci, ve které se reálně nacházejí. Rada Prahy 10 se zatím zřejmě připravuje na konkrétní právní kroky vůči Key Investments. Tomu se samozřejmě formálně nedá nic vytknout, je ale otázkou, co si kdo vezme na společnosti, která si již několik měsíců neumí poradit s exekučním řízením, které je vůči ní vedeno ze strany společnosti ENIC. Tam se jedná o „pouhých“ pár milionů, ale v případě portfolií pražských městských částí jsou těch milionů stovky.

Starosta Prahy 10 Milan Richter předestírá zastupitelstvu svůj pohled na investici městské části prostřednictvím Key Investments.

Stamiliony zmraženy až do podzimu 2013

Vzhledem k finanční situaci emitentů všech obligací ve svém portfoliu by možná nebylo od věci uvažovat o insolvenčním návrhu přímo proti emitentům

Ve zmiňované zprávě Prahy 10 se rovněž hovoří o dlužných výplatách kupónů dluhopisů ve výši asi 18 milionů korun. Pokud tomu tak je, má Praha 10 pravděpodobně už splatnou pohledávku vůči emitentům dotčených obligací. Vzhledem k finanční situaci emitentů všech obligací ve svém portfoliu by možná nebylo od věci uvažovat o insolvenčním návrhu přímo proti emitentům.

Další vývoj kauzy je těžké předvídat. Prvního června 2011 je splatný dluhopis Via Chem Group 2010, ale toho mají městské části v portfoliích jen za zhruba dvnáct milionů. To je tak marginální částka, že si troufáme říci, že bude splacena. Už jen proto, aby byla odvrácena negativní reakce v médiích. Pak následují každý rok v příslušných datech platby kupónů jednotlivých obligací. Velká platba je splátka jistiny dluhopisu Via Chem Group 2008 na podzim roku 2013 zhruba za 350 milionů. Do té doby, pokud se nenajde investor spasitel, budou peníze městských částí zmraženy bez možnosti dalšího využití.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.