Key Investments nadělil menším městům stejné investiční skvosty jako Pražákům

Sokolov a Votice investovaly 29 milionů do cenných papírů Via Chem Group a E Side Property.

„Město není schopno jednotlivým správcům portfolia nakazovat, jaké akcie nebo dluhopisy má kupovat, to bychom žádného správce nepotřebovali,“ hájí i dnes postup Sokolova jeho starosta Zdeněk Berka. foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

„Město není schopno jednotlivým správcům portfolia nakazovat, jaké akcie nebo dluhopisy má kupovat, to bychom žádného správce nepotřebovali,“ hájí i dnes postup Sokolova jeho starosta Zdeněk Berka.

Městské části Praha 6, 10 a 13 nejsou jediné obce, které svěřily peníze společnosti Key Investments. Nejde sice o miliardu, kterou si Pražáci mohli dovolit, ale jen o několik desítek milionů, jenže pro rozpočet menších měst jsou to velké částky.

Obecní peníze prostřednictvím Key Investments před několika lety investovala i města Sokolov (28 milionů) a Votice (1 milion). Obě radnice nyní zoufale hledají cesty, jak peníze z nelikvidních cenných papírů získat zpět. Ani snad není třeba hádat, do jakých cenných papírů vložila Key Investments peníze těchto obcí. Přeci do akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu a dluhopisů firem Via Chem Group, Sincom a E Side Property. Občané Sokolova a Votic si tedy alespoň nemohou stěžovat, že Pražáci dostali něco fajnovějšího.

Proč město Sokolov pokračovalo v investicích i poté, co firmě Key Investments kapitálový dohled ČNB opakovaně udělil vysokou pokutu?

Proč město Sokolov pokračovalo v investicích prostřednictvím Key Investments i poté, co firmě v minulých letech kapitálový dohled ČNB opakovaně udělil vysokou pokutu? Proč, když pokuta padla za to, že Key Investments nejednala při poskytování služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků, a za to, že obhospodařovala majetek zákazníků způsobem neodpovídajícím záměrům a investičnímu profilu zákazníků, když do majetku zákazníků nakupovala nekótované dluhopisy s omezenou likviditou emitované jinými jejími zákazníky, případně osobami s ní nebo jinými jejími zákazníky majetkově nebo personálně propojenými, a majetek těchto zákazníků dostatečně nediverzifikovala? Tuto dlouhou otázku položila ČESKÁ POZICE starostovi města Sokolova Zdeňku Berkovi (ČSSD).

„Tuto informaci ČNB městu nesdělila! V té době Key Investments patřil na žebříčku hodnocení správců portfolia mezi nejlepší. Ve vztahu k městu Sokolov společnost neporušovala smluvní ujednání, nic tedy nesignalizovalo vznik potencionálního rizika,“ odpověděl starosta. Dodal, že když město zjistilo, že Key Investments má problémy s likviditou spravovaných cenných papírů, bezprostředně požádalo o zlikvidnění dluhopisů ze svého portfolia. „Následně pak Sokolovská uhelná podala na Key Investments soudní žalobu,“ pokračuje starosta Sokolova.

FK Baník Sokolov a stadion pražské Slavie

Sokolov firmě Key Investments peníze svěřil už v roce 2001. Na otázku, jak vedení radnice kontrolovalo, zda Key Investments postupuje správně a že portfolio města je dostatečně diverzifikované, starosta Berka odpověděl, že firma zasílala měsíčně zprávu o stavu obhospodařovaného majetku města. „Z předkládaných výsledků vyplývalo, že portfolio města je zhodnocováno a nedochází k porušení smluvních ujednání,“ dodal Berka. To znamená, že zástupci města zprávám Key Investmenst slepě důvěřovali a že od roku 2001 nikdy nepožádali nezávislého experta na asset management, aby vypracoval posudek, jak Key Investments se svěřeným finančním majetkem občanů hospodaří.

Nezávislý odborník by už po letmém pohledu na portfolio zjistil, že něco není v pořádku

Udělali velkou chybu, protože nezávislý odborník by už po letmém pohledu na portfolio zjistil, že něco není v pořádku. Celých 92 procenta portfolia totiž tvoří cenné papíry majetkově provázaných firem: dluhopisy skupiny Via Chem Group (85 procent) a akcie Spolku pro chemickou a hutní výrobu (sedm procent), firmy, která je dcerou Via Chem Group. Takže o diverzifikaci portfolia nelze hovořit ani náhodou. Dvě procenta portfolia tvoří nelikvidní dluhopisy firmy Sincom (dnes už se jmenuje Borsay) a šest procent obligace po uši zadlužené firmy E Side Property. Příznivci FK Baník Sokolov se sice mohou divit, proč město financovalo výstavbu stadionu pražské Slavie, ale bylo tomu tak.

Starosta Berka však postup města i dnes brání. „Město není schopno jednotlivým správcům portfolia nakazovat, jaké akcie nebo dluhopisy má kupovat, to bychom žádného správce nepotřebovali. Město je vybírá právě proto, že očekává v tomto směru profesionalitu,“ tvrdí Berka.

Počká si starosta do roku 2024?

Pokud emitenti nesplatí dluhopisy ve stanoveném termínu, Sokolov uplatní náhradu škody soudní cestou

Co tedy udělá město Sokolov s cennými papíry, které zdědilo po profesionálech a které jsou nyní uloženy v Centrálním depozitáři cenných papírů na Slovensku? Kdo je bude po Key Investments, která už nemá příslušnou licenci, spravovat? V této záležitosti městu sice radí Advokátní kancelář JUDr. Václav Krondl a spol. z Karlových Varů, ale z odpovědi starosty Berky jasně vyplývá, že město je ochotno si na své peníze počkat. „Pokud emitenti nesplatí dluhopisy ve stanoveném termínu, město uplatní náhradu škody soudní cestou,“ odpověděl ČESKÉ POZICI starosta. Popravdě řečeno, město Sokolov nemůže dělat nic jiného. U akcií Spolku nemá smysl o jakékoli ceně hovořit, pro minoritního akcionáře jako město Sokolov, mají nulovou hodnotu.

Jaké jsou stanovené termíny pro vyplácení dluhopisů? V případě obligací Via Chem Group vydaných loni může Sokolov obdržet peníze už 1. června. I kdyby Via Chem Group dluhopisy splatil, Sokolov obdrží tento týden jen pár milionů korun. Město totiž většinu peněz vložilo do dluhopisů Via Chem Group, které jsou splatné až v říjnu 2013. U cenných papírů firmy Sincom je to prosinec 2012, u E Side Property také prosinec, jenže roku 2024! V tu dobu bude starostovi Berkovi 73 let. Přejme mu hodně zdraví a pevné nervy.

Kdo ponese politickou i právní odpovědnost v případě, že se investice znehodnotí? „O výši vkladu a investiční strategii jednomyslně rozhodlo v letech 2001 až 2004 zastupitelstvo města. Pokud městu vznikne škoda, bude uplatněna soudní žaloba vůči emitentům dluhopisů, případně i Key Investments. Politickou odpovědnost samozřejmě nese zastupitelstvo, které v jiných případech schválilo celou řadu podobných investic s velmi dobrými výsledky,“ říká starosta Sokolova Zdeněk Berka.

Voticím dál radí Key Investments

Město Votice Key Investments svěřilo už v roce 2002 milion korun. Portfolio opět nepřekvapí, tvoří ho dluhopisy firmy Via Chem Group splatné v prosinci 2013, Sincom splatné ke konci roku 2012 a E Side Property splatné v prosinci 2024. Co udělá město s těmito investičními skvosty? „Společnost Key Investments nás kontaktovala a navrhla možnosti, jak naložit s tímto majetkem. Zastupitelstvo města rozhodne, kterou variantu přijme. Vše je zatím v jednání,“ sdělila ČESKÉ POZICI vedoucí finančního odboru města Votice Ivana Brehovská.