Key Investments byly svěřeny stamiliony se souhlasem státu

Rozhodnutí investovat prostřednictvím pochybné společnosti posvětili reprezentanti ministerstva financí.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Bohužel až tragédie teplického advokáta Jana Vankeho a dokumenty, které zanechal ve svém kufříku, pomáhají do detailů rozplétat rozsáhlou kauzu Key Investments. V kauze se objevují stále nové informace. Tato se týká jednoho ze subjektů, jenž marně čeká na peníze investované prostřednictvím Key Investments – tím subjektem je český stát. Přitom zástupce státu se podílel na rozhodnutí stamiliony korun Key Investments svěřit.

ČESKÁ POZICE na základě dokumentů zjistila, že částku 250 milionů korun z konkurzní podstaty Hornické zaměstnanecké pojišťovny (HZZP) poslal správce Jan Vanke firmě Key Investments se souhlasem věřitelského výboru. Jednoznačně to vyplývá ze zápisů jednání výboru z let 2005 a 2007, které má ČESKÁ POZICE k dispozici. Přitom nejsilnější slovo ve věřitelském výboru měl jako reprezentant největšího věřitele zástupce České konsolidační agentury (ČKA), která spadala pod ministerstvo financí. To v letech 2002 až 2006 řídil nynější předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Posvěcený Vankeho nápad

O případu jsme již informovali, nyní však máme k dispozici přesnější fakta. HZZP v likvidaci stále dluží ministerstvu financí 823 milionů korun. Jak dluh vznikl? V roce 1996 dosáhl počet věřitelů zkrachovalé pojišťovny téměř dvaceti tisíc. Snížil se však asi o devět tisíc poté, co vláda Václava Klause v roce 1996 rozhodla, že pohledávky zdravotnických zařízení odkoupí státní Konsolidační banka. Pojišťovna v likvidaci uhradila nemocnicím a dalším zdravotním zařízením dluhy a sama se stala dlužníkem státu. Ještě ke konci roku 2011 však podle ministerstva financí „byly v pasivech HZZP v likvidaci vykazovány cizí zdroje ve výši 975 milionů korun, z toho je na ministerstvu financí evidován nesplacený zůstatek 823 milionů korun“.

Proč padla volba na Key Investments? Nabízela výhodné úročení a údajně měla dobré reference od nejvýznamnějších klientů.

Dluh měl být uhrazen z konkurzní podstaty. Část z dosud dlužné částky však uvízla v Key Investments. V roce 2005 činil celkový finanční majetek HZZP v likvidaci 480 milionů korun. Částku 280 milionů uložil konkurzní správce Jan Vanke u Komerční banky, zbytek, 200 milionů, svěřil společnosti Key Investments. Důvod: tento obchodník s cennými papíry nabízel úročení peněz zhruba o dvě procenta vyšší než české banky. A jaké byly další argumenty?

V zápisu z jednání věřitelského výboru HZZP v likvidaci ze dne 6. prosince 2005 se uvádí: „Společnost Key Investments a její spolehlivost v bankovních kruzích byla řádně ověřena a to předložením zpráv o stavu hospodaření s majetkem za období 2002 až 2005, auditorských zpráv a informacemi od nejvýznamnějších klientů, jimž Key Investments obhospodařuje finanční prostředky. Mezi nimi se nachází Kraj Vysočina, městská část Praha 6, Sokolov, Karlovy Vary, Sokolovská uhelná, Třinecké železárny, Lesy ČR a další.“

A dále v zápisu doslova stojí: „O převodu finančních prostředků byli členové věřitelského výboru včas informováni a s převodem na účet Key Investments souhlasili.“ Což znamená, že s uložením 200 milionů korun u Key Investments vyslovila souhlas i tehdejší zástupkyně státní Konsolidační banky, později ČKA, Zuzana Procházková. Kdyby byl Vanke nařčen, že s majetkem zacházel lehkomyslně, mohl se tedy bránit: svěřit Key Investments peníze byl sice jeho nápad, ale kdyby na to zástupce státu ve věřitelském výboru nedal palec, nikdy by tento krok neudělal.

Konkurzní správce Vanke dokonce svěřil Key Investments vlastní peníze

Na tomto místě je však nutné připomenout, že Vanke měl s tehdejším šéfem Key Investments Vladimírem Kroužeckým dlouhodobý přátelský vztah, tykal si s ním a údajně se k němu choval jako k synovi. Key Investments dokonce svěřil i vlastní našetřené miliony! Jenže ve věřitelském výboru o důvěrných vztazích Vankeho s Kroužeckým nikdo nemusel vědět. A tak Vanke zhruba o rok později – opět se souhlasem věřitelského výboru – poslal do Key Investments z majetku konkurzní podstaty HZZP v likvidaci dalších 50 milionů korun, čímž celková částka svěřená tomuto pochybnému obchodníkovi s cennými papíry vyrostla na 250 milionů.

Ani kauza Gross nevyvolala poplach

Že vlastníci společnosti jsou nedohledatelní, pochybnosti nevzbudilo

Je velmi zarážející, že členové věřitelského výboru svěřili tak obrovskou částku, jež náležela státu, firmě, kterou vlastnila londýnská kastlíková firma Efficient Investments Limited s nedohledatelnými vlastníky. Skandální na celé kauze je i to, že věřitelský výbor, kde za ČKA od dubna 2006 už neseděla Zuzana Procházková, ale Martin Tržil, nezačal situaci kolem Key Investments řešit ani na podzim 2007, kdy vypukla aféra zázračného zbohatnutí sociálnědemokratického expremiéra Stanislava Grosse. Tomu na nákup akcií firmy Moravia Energo půjčila peníze právě slovenská pobočka Key Investments. Grossova kauza a neprůhlednost firmy Key Investments byly detailně probírány několik měsíců prakticky ve všech českých médiích, není tedy možné, že by se o ní členové věřitelského výboru nedozvěděli.

Přesto se nedělo nic až do poloviny roku 2008, kdy Vankemu došlo, že peníze svěřené Key Investments neuvidí. Začal usilovat o jejich vrácení. Key Investmenst sice po urgenci vrátil v roce 2009 zhruba 90 milionů korun, jenže zbytek, 160 milionů, stále visí v neobchodovaných cenných papírech firem Via Chem Group a Borsay.

Jediné, co zástupce ČKA zajímalo, byla výše výnosu od Key Investments. Ze zápisu z jednání věřitelského výboru z roku 2007 vyplývá, že zaměstnanec České konsolidační agentury požadoval od správce konkurzní podstaty, aby projednal s Key Investments případné navýšení výnosů. Vanke souhlasil, ale dodal, že smlouva s Key Investments, kterou věřitelský výbor schválil v prosinci 2005, zajišťuje minimální roční výnos 2,8 procenta bez ohledu na finanční strategii obchodníka a případný propad dluhopisů.

Jaké je aktuální stanovisko ministerstva financí?

„Martin Tržil (člen věřitelského výboru za ČKA – pozn. red.) na ministerstvu financí nepracuje. Po zániku ČKA k 31. 12. 2007 ministerstvo financí není členem věřitelského výboru HZZP v likvidaci,“ odpověděl na dotaz ČESKÉ POZICE mluvčí resortu Radek Ležatka. Dodal, že to neznamená, že by ministerstvo financí, tedy stát, nemělo zájem o to, co se s tímto finančním majetkem děje. „Není pravda, že by se ministerstvo financí o pohledávku přihlášenou do konkurzu na HZZP v likvidaci nestaralo. Ministerstvo financí několikrát odeslalo dopis správci konkurzní podstaty (Janu Vankemu – poznámka redakce) s dotazem, kdy bude provedena výplata další částky. Na to jsme obdrželi odpověď, že správce nemá prostředky k dispozici. MF jednalo se správcem konkurzní podstaty a jeho právním zástupcem i osobně, a to naposledy dne 27. června 2012, kdy byly projednány možnosti dalšího řešení situace vzniklé v souvislosti s investováním finančních prostředků. Jednání byla ze strany Jana Vankeho vstřícná s úmyslem řešit situaci v celém kontextu ku prospěchu státu,“ vysvětluje Ležatka.

Jenže měsíc po jednání se zástupci ministerstva financí spáchal sedmdesátiletý advokát Vanke ve své kanceláři sebevraždu. V dopise na rozloučenou také zmiňuje kauzu Key Investments. Krajský soud v Ústí nad Labem pak v polovině srpna ustanovil nového správce konkurzní podstaty HZZP v likvidaci, pražského advokáta Pavla Ubra. Co se bude dít dál?

Mluvčí resortu financí na tuto otázku odpovídá: „Ministerstvo financí již kontaktovalo nově jmenovaného správce, se kterým bude jednat poté, co se seznámí s převzatým spisovým materiálem. Ve věci konkurzu na majetek úpadce HZZP byla v roce 2008 vydána ze strany správce konkurzní podstaty konečná zpráva, která byla řádně schválena soudem. Dle zákona o konkurzu a vyrovnání předkládá správce konečnou zprávu po zpeněžení majetku z podstaty. Poté by mělo následovat rozvrhové usnesení. Pokud byla vydána konečná zpráva, pak dle názoru ministerstva financí končí i činnost věřitelského výboru, jelikož majetek je zpeněžen. V tomto konkrétním případě zůstaly v konkurzní podstatě pouze finanční prostředky určené k uspokojení věřitelů dle rozvrhu, jejichž dobytnost je ovšem v tuto chvíli  problematická.“