Kdo zavinil pád cvičného bitevníku L-39?

Ministerstvo obrany dává spoluvinu za loňské neštěstí státnímu podniku LOM. Ten je ale přesvědčen o konstrukční vadě motoru.

The problem may be linked to a dispute between LOM Praha and the Ukrainian engine maker foto: © archiveČeská pozice

The problem may be linked to a dispute between LOM Praha and the Ukrainian engine maker

Inspekce ministerstva obrany dospěla k závěru, že státní podnik LOM Praha spoluodpovídá za nehodu cvičného letounu L-39 Albatros z prosince 2010. Důvodem pádu stroje u Biskupice na Třebíčsku má stejného jmenovatele jako řada podobných neštěstí těchto proudových podzvukových letounů v minulosti – takzvaný titanový požár. Vina státního podniku spočívá dle ministerstva v tom, že neprovedl všechna výrobcem předepsaná opatření, jež by vedla k odstranění příčin vzniku požáru.

Podle zjištění ČESKÉ POZICE je ale důvodem potíží spíše konstrukční vada motoru. Jeho ukrajinský výrobce Motor Sič však chybu neuznává. Tvrdí, že LOM na motorech provádí konstrukční změny bez vědomí jejich původního ukrajinského konstruktéra a výrobce.

Projděte si s ČESKOU POZICÍ letecký závod, kde se rozebírají a zase skládají motory pro stíhačky.

Ocel místo titanu

Problémy letadel, které v minulosti několik pilotů zaplatilo životem, donutily českou armádu již v polovině 90. let pověřit tým expertů, aby provedl konstrukční úpravy, jež by podobným neštěstím zabránily. Technici v LOM nahradili titanové součástky v přední části motoru za ocelové díly. A několik let byl klid.

Jenže loni v prosinci se objevil problém v přední části kompresoru. Čeští odborníci se shodují, že příčinou všech potíží albatrosů, jichž ve světě létá téměř tři tisíce, je fakt, že jejich motor byl původně určen pro dopravní letoun Jak-40. Později se po lehkých úpravách začal montovat pod označením AI 25 TL i do cvičných bitevníků, které však při akrobatickém manévrování dosahují ve srovnání s jaky násobků přetížení.

Pokud se motor určený pro dopravní letadlo namontuje do bitevníku, působí na jeho části výrazné síly, což způsobuje zvýšené vibrace„Byl koncipován na zatížení dva až dva a půl G. Proto jsou v motoru AI 25 TL použity z větší míry slitiny titanu. Ty jsou sice lehčí, ale motor pak nesnese takové zatížení jako ve stíhacím stroji. V násobcích přetížení se projevuje odlišná míra tuhosti,“ řekl ČESKÉ POZICI Jiří Linka, ředitel Závodu letecké techniky LOM Praha, který v podniku pracuje více než dvacet let. Skutečnost, že motor nebyl určen k akrobacii, potvrdil i vedoucí Ústavu letecké dopravy ČVUT Daniel Hanus. „Pokud se motor namontuje do bitevníku, působí na jednotlivé jeho části výrazné gyroskopické síly, což způsobuje zvýšené vibrace,“ uvedl Hanus. Dodal, že motor L-39 vykazuje vrozené vady.

Vyřeší to tendr?

Na základě loňského neštěstí rozhodl náčelník generálního štábu Vlastimil Picek na konci května 2011 o ukončení provozu pěti letounů L-39, kterým v roce 2012 končí životnost. U zbylých čtyř armádních strojů, jež doslouží v letech 2016 a 2020, mají být provedeny generální opravy motorů či jejich výměna. Za tímto účelem má být vypsán tendr.

„Spolupůsobícím faktorem vedoucím ke vzniku požáru mohlo být to, že státní podnik LOM Praha vinou dlouhodobých sporů s ukrajinským výrobcem motorů neprovedl všechna výrobcem předepsaná opatření vedoucí k odstranění příčin možného vzniku titanového požáru,“ uvedlo v reakci na výsledky šetření pádu z loňského prosince ministerstvo obrany. Opravy podle něj musejí být provedeny výrobcem motorů nebo pod jeho dohledem.

Neshody s výrobcem

Pokud tedy bude chtít LOM Praha získat zakázku na opravu motorů, bude se muset domluvit s ukrajinským partnerem. Ale vztahy mezi českým podnikem a Motorem Sič nejsou dobré. „Spolupráce se zadrhla poté, co se s rozpadem Sovětského svazu začal ukrajinský závod více orientovat na servis motorů,“ řekl ČESKÉ POZICI ředitel státního podniku LOM Praha Jindřich Ploch.

Problém existuje také při obstarávání náhradních dílů. Mezi výrobcem a LOM figuruje firma Dozon Jiřího Tomeše, který po státním podniku požadoval udělení exkluzivity na dodání náhradních dílů potřebných pro servis bitevníků. LOM to odmítl. „Pro státní podnik je nepřijatelné, aby armáda závisela na zprostředkovateli o čtyřech zaměstnancích. Navíc obchodní podmínky se nesmí vázat na osvědčování,“ zdůraznil Ploch.

„Už před dvěma roky jsme za velmi výhodných podmínek nabídli LOM prodej potřebného mezinárodního certifikátu a projektové dokumentace, bez nichž nelze servis provádět. A samozřejmě budeme usilovat o to, aby zakázku české armády získal přímo Motor Sič,“ sdělil před dvěma týdny deníku E15 Tomeš. Kritizuje LOM za to, že provádí úpravy motoru bez souhlasu ukrajinské firmy, kterou v Česku zastupuje. Kvůli loňskému pádu stíhačky u obce Biskupice Tomeš dokonce podal trestní oznámení z důvodu obecného ohrožení.