Kdo půjčil Karolíně Peake sedm milionů korun na vilu v Troji?

Výše úvěrů, ze kterých dle Karolíny Peake byla financována vila v Troji, nesedí s částkami půjček, které jsou uvedeny v kupních smlouvách.

foto: © ISIFA, montáž ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Předesíláme, že s vicepremiérkou a nedávno jmenovanou ministryní obrany Karolínou Peake nevedeme osobní spor. I když jsme z toho některými čtenáři podezíráni. Znovu se však vracíme k vile v Troji, kterou Karolína Peake se svým manželem v roce 2009 prodala šest let poté, co ji i s pozemkem koupili a investovali do ní. Našli jsme totiž rozpor: Někde „hapruje“ minimálně sedm milionů korun.

Zopakujme stručně základní fakta týkající se transakce. Manželé Peakovi prodali vilu s pozemky společnosti Nice View s akciemi na majitele, jež vznikla v den, kdy byla uzavřena rezervační smlouva na vilu v Troji. Celková kupní cena byla stanovena na 57 milionů korun. Nebyla splacena najednou, ale ve splátkách. Tu poslední dostali Peakovi na účet, jak vyplývá z kupních smluv, v polovině prosince 2010. ČESKÁ POZICE upozornila na to, že Karolína Peake v čestném prohlášení neuvedla více než osmnáct milionů korun příjmů, které manželé dostali ve splátkách v době, kdy Karolína Peake již byla v Poslanecké sněmovně.

Detailně jsme o řadě nejasností, které provázejí transakci, informovali zejména v článcích:
Pět otázek nad „divnou“ transakcí Karolíny Peake
Zachová se Karolína Peake jako bývalý ministr kultury Jiří Besser?

ČESKÉ POZICI vicepremiérka Peake otazníky nad transakcí nevysvětlila, v různých rozhovorech pro jiná média se však prodeje vily dotkla. Jenže věc ještě více zašmodrchala, její slova jsou dokonce v rozporu s údaji ve veřejně dostupných zdrojích.

Krátká paměť Luboše Říhy

Začněme první nesrovnalostí. Komu vlastně Peakovi vilu prodali? V rozsáhlém rozhovoru pro deník MF Dnes (21. listopadu) na poznámku redaktorky, „jestliže společnost Nice View má akcie na majitele, tak ale nemůžete přesně vědět, kdo ji vlastní“,  vicepremiérka zareagovala: „Nemůžu, ale on (Luboš Říha - pozn. red.) zkrátka deklaroval, že je to jeho společnost, byl předsedou představenstva, měl veškeré dokumenty, aby mohl podepsat smlouvu. My jsme v té době měli astronomickou hypotéku, manžel přišel o zaměstnání na počátku roku 2009 a bylo pro nás poměrně zásadní ten dům prodat.“ A k osobě Luboše Říhy ještě poznamenává: „Pan doktor Říha nás požádal, aby to mohli koupit z nějakých osobních důvodů na právnickou osobu.“

Podíváme-li se do obchodního rejstříku, zjistíme, že Luboš Říha nikdy členem představenstva společnosti Nice View nebyl, natožpak jeho předsedou

Na první pohled jasné a srozumitelné vysvětlení. Podíváme-li se však do obchodního rejstříku, zjistíme, že Luboš Říha nikdy členem představenstva společnosti Nice View nebyl, natožpak jeho předsedou. Kupní smlouvy podepsal s Peakovými na základě plné moci od představenstva. V zástavní smlouvě vystupuje jako akcionář firmy Nice View. Nikde ale není uvedeno, že je jediným akcionářem této společnosti s anonymními akciemi.

Jak transakci komentuje podnikatel Říha? Pro časopis Týden, který vyšel 12. listopadu, uvedl: „Nejsem akcionářem jmenované společnosti (Nice View - pozn. red.). Firma mi nepatřila a nepatří.“ V podobném duchu se vyjádřil i pro agenturu Mediafax. Zopakoval, že není a nikdy nebyl osobně majitelem společnosti Nice View. „Ta patří mým rodinným příslušníkům,“ dodal Říha s tím, že firma plní daňové povinnosti, její kapitál i výkony jsou dle jeho slov transparentní a jsou každoročně ověřovány auditem. „Nejsem a nikdy jsem osobně nebyl majitelem uvedené nemovitosti,“ řekl Mediafaxu Říha. Karolínu Peake prý poznal při první prohlídce nemovitosti. S vicepremiérkou, jak tvrdí, nejsou v žádném osobním ani pracovním kontaktu.

Když Luboš Říha trvá na tom, že není a nebyl majitelem společnosti Nice View, zřejmě zapomněl na zástavní smlouvu

Když Luboš Říha trvá na tom, že není a nebyl majitelem společnosti Nice View, zřejmě zapomněl na zástavní smlouvu. Tu uzavřel s Peakovými 18. listopadu 2009, protože jím nebyla kupní cena zaplacena najednou, ale ve splátkách. Peakovi tak měli až do úplného splacení zřízeno na nemovitosti zástavní právo. Luboš Říha je v zástavní smlouvě označen jako akcionář.

Ve smlouvě se mimo jiné píše: „Akcionář prohlašuje a zavazuje se, že ke dni uzavření této smlouvy je a během celé doby platnosti této smlouvy do splnění zajištěných pohledávek bude většinovým akcionářem zástavce (společnosti Nice View – pozn.red.).“  Smlouva výslovně zapovídala Říhovi převést akcie na třetí osobu po dobu trvání zástavy. Připomeňme, že dle kupních smluv měla být poslední splátka Peakovým uhrazena k 15. prosinci 2010.

Učiňme ještě jedenu poznámku k výrokům Luboše Říhy.  Tvrdil, že firma Nice View plní daňové povinnosti, její kapitál i výkony jsou dle jeho slov transparentní a jsou každoročně ověřovány auditem. S tím nepolemizujeme. Nicméně firma teprve 2. listopadu, devět dní poté, co ČESKÁ POZICE poprvé upozornila na realitní transakci v Troji, splnila svou zákonnou povinnost a vložila do obchodního rejstříku účetní závěrky za rok 2009, 2010 a 2011.

Buďme fér – Karolíně Peake nelze vyčítat, že Luboš Říha se nehlásí k vlastnictví či spoluvlastnictví společnosti Nice View, a ani to, že firma o sobě až donedávna nezveřejňovala zákonem požadované informace. Luboš Říha není veřejnou osobou a nemusí se tedy zpovídat z toho, kde a u koho bydlí. Daleko závažnějším problémem jsou však nesrovnalosti ve výši úvěrů, které si s manželem na pořízení a rekonstrukci vily v Troji vzali.

Zase jiná čísla

Opět vycházíme z prohlášení Karolíny Peake.

  • V již zmíněném rozhovoru pro MF Dnes z 21. listopadu vicepremiérka konstatovala:  „Měli jsme v té době celkem tři hypotéky v celkové výši 33 milionů korun a poměrně značnou částku jsme do toho dali z vlastních úspor, dohromady skoro 50 milionů korun.“
  • Dne 14 listopadu však na svých internetových stránkách zveřejnila vyjádření k prodeji vily v Troji, v němž uvádí: „Novou stavbu i koupi přilehlého pozemku jsme hradili opět z úspor, které jsme zcela doložitelně měli z manželova příjmu a z dalších úvěrů nejen hypotečního, ale i klientského úvěru v celkové výši 27 milionů.“

Takže byly úvěry za 33 milionů korun, nebo za 27 milionů?

ČESKÁ POZICE má k dispozici kupní smlouvy. Z nich vyplývá, že v době prodeje nemovitosti měli manželé Peakovi dva hypoteční úvěry, jeden ve výši 14 milionů korun, druhý pak ve výši šest milionů korun. Na tyto dva hypoteční úvěry byla zřízena zástavní práva ve prospěch banky. Úvěry byly zcela splaceny z kupní ceny za nemovitosti a následně byly zrušeny zástavy. Při podpisu kupních smluv zbývalo z půjček doplatit bezmála 19 milionů korun. V kupních smlouvách se praví, že kromě zástavních práv, které byly zřízeny k dvěma hypotékám, neváznou na nemovitostech žádné věcné či právní vady.

Pokud vycházíme z informací, které Karolína Peake zveřejnila na svých internetových stránkách, měli s manželem úvěry za 27 milionů korun. Dle kupních smluv dlužili Peakovi bance „pouze“ dvacet milionů korun. Odkud se tedy vzalo zbývajících sedm milionů? Po doplacení téměř devatenácti milionů korun byl zápis v katastru nemovitostí čistý, to znamená, že na vile ani přilehlých pozemcích nebylo zřízeno žádné jiné zástavní právo ve prospěch nějaké banky.

Bankéř: „Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by banka poskytla úvěr v objemu sedmi milionů korun, aniž by měla zřízeno zástavní právo.“

ČESKÁ POZICE oslovila vysoce postaveného bankéře, který se zabývá hypotečními úvěry. „Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by banka poskytla úvěr v objemu sedmi milionů korun, aniž by měla zřízeno zástavní právo. Čistě teoreticky to ale vyloučeno není, protože regulátor v tomto rozhodnutí banky nijak neomezuje,“ konstatoval bankéř. Měli tedy Peakovi s nějakou bankou supernadstandardní vztahy?

Nebo že by byla odstraněna zástava z katastru nemovitostí, aniž by byla zcela splacena hypotéka? „To možné není. Dovedu si představit situaci, kdy z hypotečního úvěru zbývá doplatit například tři sta tisíc korun a zástava je zřízena na dva miliony korun. V takovém případě se může klient s bankou domluvit, že zbývající část půjčky doplatí ze spotřebního úvěru a banka je ochotna své zástavní právo v katastru vymazat,“ vysvětluje bankéř. To ale nebyl případ manželů Peakových.

Peakovi samozřejmě mohli dát do zástavy bance jinou nemovitost, pokud takovou vlastní, a získat tak chybějící peníze na investice do vily v Troji. Možností též je, že Peakovým půjčila nějaká fyzická osoba. Pokud tomu tak bylo, vicepremiérka by měla sdělit, kdo byl věřitelem.

Hypoteticky v úvahu připadá též varianta, že Peakovi měli úvěry jen v objemu dvaceti milionů korun, ale vicepremiérka záměrně dluhy „nafukuje“, aby snížila zisk, který z prodeje vily v Troji s manželem dosáhli. Stydí se snad za to, že je jednou z nejbohatších členů vlády? Na svých internetových stránkách uvádí, že na obchodu vydělali s manželem „částku v řádech jednotek milionů vzhledem k půjčkám, úrokům, odstupnému pro nájemníky, provizi realitní kanceláři a vlastnímu vkladu úspor“.  V rozhovoru pro MF Dnes v této souvislosti hovoří o pěti, šesti či sedmi milionech.

Co vyplývá z veřejně dostupných zdrojů? Za dům a pozemky v Troji dostali Peakovi 57 milionů korun. Po odečtení splátek hypoték, nákladů na koupi pozemků a daní, navýšili manželé prodejem nemovitostí v Troji svůj rodinný rozpočet o více než 33 milionů korun. Tuto sumu snížila provize pro realitní kancelář, která prodej vily zprostředkovávala, odstupné pro nájemníky, vlastní vklad úspor Peakových a jak tvrdí Karolína Peake, splátky ještě další půjčky. Otázkou zůstává, kdo peníze a v jaké výši Peakovým poskytl.

Nic už neřeknu!

Redakce se dotazovala Karolíny Peake na celkový objem hypotečních úvěrů a výši splátek celkem dvakrát. Koncem října Karolína Peake odpověděla, že vše podstatné k transakci již řekla. Ve druhém případě, na otázky zaslané 23. listopadu, nereagovala vůbec. Kdyby nebyla političkou, která navíc zaštiťovala boj proti korupci, nemusela by podobným otázkám čelit.

Když ale vstupovala Karolína Peake do vrcholné politiky, měla se připravit na to, že se na její majetkové poměry veřejnost zeptá a že bude chtít vysvětlit veškeré nejasnosti. Tím, že se vicepremiérka již nechce ke svému realitnímu obchodu vyjadřovat, nahrává nejrůznějším spekulacím o finančních tocích kolem transakce. Třeba existuje naprosto jednoduché vysvětlení... Pak těžko porozumět, proč vicepremiérka jedná tak netransparentně, ba nelogicky.

Uveďme paralelu. Bývalý premiér Stanislav Gross (ČSSD) musel koncem dubna 2005 rezignovat poté, co nedokázal věrohodně vysvětlit, kde vzal peníze na pořízení svého bytu v Praze na Barrandově. Gross tvrdil, že nemovitost hradil z hypotéky a z úspor. Když se vše propočetlo, chybělo 1,2 milionu korun. Tuto částku mu prý půjčil jeho strýc František Vik. S jakým „strýčkem“ přijde Karolína Peake? V jejím případě bude muset být mnohem movitější než ten Grossův. Jestliže však Peake nepřijde s nezpochybnitelným vysvětlením financování vily v Troji, měla by následovat Stanislava Grosse.           

akatosh souhlas s Vámi souhlas s Vámi 13:11 17.12.2012
Albert 001 Je to zlodějská krůta a mrcha. 7:53 17.12.2012

Počet příspěvků: 27, poslední 31.12.2012 11:31 Zobrazuji posledních 27 příspěvků.