Ceska Pozice

Kdo musí strpět zveřejnění svého platu?

Ministerstvo vnitra reagovalo na soustředěný tlak médií a vydalo právní doporučení, jak informovat o příjmech úředníků.

Petr Bušta 2.9.2011

Ministerstvo vnitra v pátek zveřejnilo prostřednictvím svého účtu Twitteru metodické doporučení na téma, kdy a jak mají státní úřady a instituce na žádost zveřejňovat příjmy svých úředníků.

Samozřejmě nejde o právně závazný dokument. Zaobírá se vztahy zejména mezi zákonem o svobodném přístupu k informacím, zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o střetu zájmů.

Dokument je ke stažení na adrese http://t.co/e6qEu4J

Závěr doporučení citujme v plné šíři:

„Cílem této metodiky je poskytnout návod na postup v případech, kdy je očekáván jednoznačný veřejný zájem na kontrole veřejné moci a za ni odpovědných pracovníků, přičemž je kladen důraz na rovnováhu obou základních práv a jejich vyvažování pomocí principu proporcionality (přiměřenosti zpracování osobních údajů). Přitom se vychází z již poměrně zavedené praxe agendy o střetu zájmů, z dělení na 3 kategorie veřejných zaměstnanců:

  1. Veřejné funkcionáře s klíčovou odpovědností a rozsáhlou řídící a rozhodovací pravomocí. Údaje o jejich příjmech mohou být bez zásadních omezení poskytovány a následně předmětem kontroly a veřejné diskuse (analogicky k § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů).
  2. Další vysoce postavené úředníky vybavené podstatným oprávněním nebo vlivem ve spojitosti s nakládáním s veřejnými prostředky (analogicky § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů ve spojení s odst. 3 cit. ustanovení), v jejichž případě je potřebné provádět test proporcionality (to de facto znamená vyhodnocení, zda veřejný zájem na zveřejnění platu převažuje zájem na ochraně osobních údajů takového úředníka - poznámka redakce).
  3. Nižší úředníky, u nichž není vůbec dán zákonný důvod poskytovat údaje bez jejich souhlasu, neboť ke kontrole veřejných procesů, na nichž se tito úředníci podílejí, v zásadě postačí souhrnné informace (vč. souhrnu částek vynaložených na odměňování) a nikoliv osobní údaje.“

Pro zajímavost citujme, kteří úředníci patří do první kategorie podle zákona o střetu zájmů:

Zákon o střetu zájmů dále upřesňuje:

Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také

Povinnosti podle tohoto zákona se na takové osoby vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu své činnosti:

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.