Kauzu „Peltovy pozemky“ řeší policie

Okolnosti přijetí nového územního plánu středočeských Černolic, na němž vydělal i šéf českého fotbalu, zaměstnávají soudy i vyšetřovatele.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto archa ČernoliceČeská pozice

Černolická sága s pozemky má pokračování. Kvůli novému územnímu plánu, na jehož schválení vydělal šéf českého fotbalu Miroslav Pelta a firma Altstaedter Investments desítky milionů korun, začala malá obec v okrese Praha-západ koncem loňského roku zaměstnávat soudy a také policii. Mezitím se rozpadlo tamní zastupitelstvo a zasahovat muselo ministerstvo vnitra.

ČESKÁ POZICE již na začátku ledna informovala o velkorysém vánočním dárku černolického zastupitelstva pro Peltu a společnost Altstaedter Investments. Spočíval ve schválení nového územního plánu, který změnil jejich tamní pole na stavební parcely.

Nemáme důkazy o tom, že by Pelta nebo Altstaedter ovlivnili rozhodnutí těsné většiny černolických zastupitelů. I tak ale postup při schvalování změny územního plánu budí – eufemisticky řečeno – rozpaky. A to nikoli tím, že se hlasovalo pouhých pět dnů před Štědrým dnem. Zvláštní je spíše to, že územní plán byl schválen, přestože na obecní úřad dorazil ještě před hlasováním požadavek, aby se k němu nejprve uspořádalo místní referendum. Vyhlášení všelidového hlasování ale na zastupitelstvu neprošlo.

Žaloba za žalobou

Reakce těch, kteří s postupem při schvalování územního plánu nesouhlasili, na sebe nenechaly dlouho čekat. Přípravný výbor pro vyhlášení místního referenda podal ke Krajskému soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal vyhlášení místního referenda. Žaloba směřovala i „na ochranu před nezákonným zásahem“, jenž měl spočívat v přednostním hlasování zástupitelstva o územním plánu a nikoli o referendu.

Krajský soud žalobu v obou případech zamítl, ale zatímco v případě vyhlášení referenda jeho verdikt konečný, proti smetení žaloby na ochranu před nezákonným postupem ze stolu podal přípravný výbor kasační stížnost. Tou se nyní zabývá Nejvyšší správní soud.

Dle soudu není vyloučeno, aby se referendum konalo, nicméně otázky, které v něm měly být položeny, již byly vzneseny v rámci projednávání námitek k návrhu územního plánuDle Krajského soudu v Praze sice není vyloučeno, aby se referendum konalo, nicméně otázky, které v něm měly být obyvatelům Černolic položeny, již byly vzneseny v rámci projednávání námitek k návrhu územního plánu. „Soud nepovažuje za možné, aby občané obce v rámci místního referenda opětovně rozhodovali ve věcech již příslušným správním orgánem ve zvláštním řízení rozhodnuté,“ píše se v usnesení Krajského soudu v Praze.

K územnímu plánu a k pořádání místního referenda se vyjádřilo také ministerstvo vnitra. Ve stanovisku, které obci zaslalo 22. ledna letošního roku, tedy osm dní před usnesením Krajského soudu v Praze, konstatuje, že „zastupitelstvo obce mělo o vyhlášení místního referenda rozhodnout dříve než o schválení územního plánu, přičemž poté mělo být vyčkáno výsledku místního referenda, a teprve v souladu s tímto výsledkem mělo dojít ke schválení územního plánu“. Zároveň ale ministerstvo vnitra doporučilo, aby byl zvolen postup v souladu s názorem Krajského soudu v Praze.

Co na to obec?

Začátkem dubna 2013 na žalobu proti územnímu plánu zareagovala za vedení obce advokátní kancelář Erhartová Vítek. Konstatovala, že celý proces pořízení a schvalování územního plánu byl v souladu se stavebním zákonem. Žádný ze subjektů oprávněný se k návrhu územního plánu se vyjadřovat, podávat stanovisko, námitky nebo připomínky, podle ní nebyl ve svých právech zkrácen nebo jakkoli dotčen. O všech námitkách bylo rozhodnuto v souladu se zákonem a všechna rozhodnutí byla řádně odůvodněna, píše se ve stanovisku, které má ČESKÁ POZICE k dispozici.

Aby v celém případu nebylo žalob málo, dvanáct občanů Černolic se od února u Krajského soudu v Praze domáhá zrušení územního plánu jako celku.

Práce i pro policii

Od konce loňského roku zaměstnává černolická kauza také policii. Jeden z občanů se obrátil na obvodní oddělení v Mníšku pod Brdy s podezřením z úplatkářství. V oznámení mimo jiné poukazuje na sponzorskou smlouvu Černolic s firmou Altstaedter Investments. Společnost na základě dohody vyplatila Černolicím deset milionů korun na kanalizaci výměnou za to, že v novém územním plánu budou její parcely zakresleny jako stavební.

Také nám pTím, že byl návrh územního plánu schválen, přesáhla hodnota devíti hektarů polí, na nichž hodlá Altstaedter Investments v Černolicích stavět, 180 milionů korunřišlo zvláštní, že se obec ve smlouvě zavázala za peníze schválit změny územního plánu dle požadavků soukromého subjektu. O vyjádření jsme proto požádali nezávislého právníka. „Sponzorská smlouva podle nás není zcela v pořádku, zejména ustanovení o souhlasu s vydáním územního a stavebního rozhodnutí pro stavbu rodinných domů. Zastupitele obce ani jiné orgány totiž nemůže nikdo předem smluvně zavázat k tomu, jak mají hlasovat a rozhodnout,“ potvrdil naše pochybnosti Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Můžeme jen spekulovat, jakou roli sehrála sponzorská smlouva v prosincovém hlasování černolických zastupitelů o návrhu územního plánu. Tím, že byl návrh schválen, přesáhla hodnota devíti hektarů polí, na nichž hodlá Altstaedter Investments v Černolicích stavět, 180 milionů korun. Sama firma vyčíslila výnos z transakce na 30 milionů korun.

Nezávislý právník poukazuje ještě na jednu spornou záležitost ve sponzorské smlouvě. Firma Altstaedter Investments koupila pozemky v Černolicích – a dodejme, že nejen zde – v roce 2007 od Jana Doležala. Ten vedl s Černolicemi spor, v němž se obec u Okresního soudu pro Prahu-západ domáhala, aby určil, že jí patří několik pozemků, které si Doležal nárokoval.

Zastupitelé mají povinnost vlastnické nároky k pozemkům vymáhat, pokud jsou přesvědčeni o tom, že jim tyto nároky příslušíVe sponzorské smlouvě mezi firmou Altstaedter a Černolicemi se praví, že obec ukončí soudní při s Janem Doležalem kvůli jeho vlastnickým nárokům na pozemky. Tyto parcely, plus řadu dalších, pak od Doležala koupil Altstaedter Investments.

„Tento případ je potřeba posuzovat jako celek a zjistit, jestli zástupci obce nejednali v rozporu se zájmy obce a nezpůsobili tím obci škodu. Zastupitelé mají totiž zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře,“ vysvětluje advokát Petr Novotný. A dodává: „Je tedy potřeba posoudit jejich veškeré majetkové transakce, tedy například i to, zda obci nevznikne škoda zpětvzetím návrhu proti panu Janu Doležalovi, s nímž se o pozemky soudila. Zastupitelé obce se totiž nemůžou pozemků vzdát a mají povinnost vlastnické nároky k pozemkům vymáhat v případě, že jsou přesvědčeni o tom, že jim tyto nároky přísluší.“

Jak vyplývá z informací ČESKÉ POZICE, trestní oznámení kvůli podezření z úplatků bylo podáno u obvodního oddělení policie v Mníšku pod Brdy. Dnes se ale případem zabývá územní odbor Praha-západ. Redakce kontaktovala policii, aby se k případu vyjádřila, ta ale odmítá sdělit jakékoliv informace. Zatím probíhá prověřování trestního oznámení a nebylo rozhodnuto, zda policie zahájí trestní stíhání, nebo věc odloží.

Peníze na územní plán

Kromě „sponzoringu“ uzavřela obec Černolice s firmou Altstaedter další smlouvu, a to mandátní, v níž figurovala ještě společnost Prisvich. Ta pro Černolice zpracovávala návrh územního plánu. Obec a Altstaedter se zavázaly, že zaplatí společnosti Prisvich každá polovinu ze 180 tisíc korun za zadání územního plánu a za vypracování jeho návrhu.

Na této dohodě o spolufinancování územního plánu však právník nevidí nic pochybného. „Obec může pořízení změny územního plánu podmínit částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, pokud je toto pořízení změny vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele. Představitelé obce mají tedy právo takovou smlouvu podepsat,“ konstatuje advokát Novotný.

Rozpadlé zastupitelstvo

Přijetí územního plánu následně otřáslo vedením Černolic. Sedmičlenné zastupitelstvo, v němž mají těsnou většinu 4:3 přívrženci současné podoby plánu, odvolalo koncem ledna starostu a místostarostu, kteří naopak vystupovali proti. Nový starosta Antonín Zdeborský odůvodnil personální změnu – jak vyplývá ze zápisu z jednání zastupitelstva, který je dostupný na internetu – špatnou komunikací se zastupiteli, například nedostatečně detailním informováním o investičních projektech obce.

Čtyřčlenné zastupitelstvo je  usnášeníschopné, ale jeho rozhodovací pravomoc je dle ministerstva vnitra zákonem výrazně omezenaBývalý starosta, místostarosta a jedna členka zastupitelstvo opustili. Nový starosta Zdeborský si se situací poradil po svém. Do zastupitelstva nominoval náhradníka za ODS, tedy ze strany, kterou sám před nedávnem opustil, ale za níž byl zvolen, místo aby na uvolněná místa nastoupili lidé ze sdružení, z něhož pocházeli odstoupivší zastupitelé.

Ministerstvo vnitra tvrdí, že takovýto postup je v rozporu s volebním zákonem. Náhradník nominovaný starostou Zdeborským proto není členem zastupitelstva, které je tak v současné době čtyřčlenné. Dle vyjádření ministerstva vnitra je v této podobě sice usnášeníschopné, ale jeho rozhodovací pravomoc je zákonem výrazně omezena. „Starostu Zdeborského jsme na vzniklý problém upozornili nejprve písemně, posléze jsme do obce vyslali i naše kontrolory,“ uvedl mluvčí vnitra Břetislav Oliva. Dodal, že ministr vyhlásil nové volby v Černolicích na 20. července.

Kdo je kdo

Čtenářům dlužíme ještě jednu zajímavou informaci, totiž jména osob, které jsou do černolického případu zapojeny. Sponzorskou smlouvu s firmou Altstaedter podepsal v roce 2007 tehdejší starosta Milan Macela. Signoval i mandátní smlouvu s firmou Altstaedter Investments a Prisvich. Přípravu návrhu územního plánu měl na starosti Antonín Zdeborský. Jak jsme již uvedli, Zdeborský je od lednového „převratu“ starostou Černolic, Macela je členem zastupitelstva.

Černolické brigádnice

Antonín Zdeborský není pro čtenáře ČESKÉ POZICE neznámým jménem. Redakce o něm psala nejen v souvislosti s černolickým případem, ale také s velrybářskými praktikami v ODS. „Vyšlo najevo, že předseda místního sdružení (Černolice) Antonín Zdeborský nabral sedm studentek s bydlištěm v Jílovém na takzvanou brigádu za odměnu 1000 Kč,“ stojí v dopise, jenž popisuje situaci v Praze-západ. Onou brigádou se míní vstup do strany za peníze.

Dopis, jehož kopii získala ČESKÁ POZICE, byl určen členům vedení ODS. Vznikl loni v listopadu a je pod ním podepsáno hned jedenáct předsedů místních sdružení. V září 2012 výkonná rada buňku v Černolicích zrušila. Zdeborský ODS opustil před zrušením místního sdružení.

O černolické kauze jsme dosud informovali v těchto článcích:

Počet příspěvků: 1, poslední 30.4.2013 10:47 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.