Kauza Tuhý: Tajná skupina uživatelů německých SIM karet

V kauze úniků informací přivedla Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) na stopu blízkých policejního prezidenta Tomáše Tuhého moderní technika. Vyšetřovatelé případu konstatovali, že slabým místem konspirátorů bylo, že SIM karty nakoupili v Německu.

Martin Shabu 17.8.2016
Mobilní telefon (ilustrační foto) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Mobilní telefon (ilustrační foto) | foto: Shutterstock
Mobilní telefon (ilustrační foto)

Protikorupční policie na podzim roku 2014 plánovala jednu ze svých nejrozsáhlejších a nejutajovanějších operací. Na 40 místech v Česku se chystala získat důkazy k podezřelým zakázkám v oblasti IT za téměř půl miliardy korun.

V policejním hledáčku uvízla i společnost Tesco SW, jejímž generálním ředitelem je Josef Tesařík – bratr senátora a bývalého olomouckého hejtmana za ČSSD Martina Tesaříka (v letech 2008 až 2012). Oproti ostatním podezřelým však mělo Tesco SW výjimečnou výhodu. Čas na úklid před příchodem policie.

Otázka varování

Den před razií 30. září 2014 obdržel podle policie senátorův synovec David Tesařík, syn šéfa firmy Tesco SW a člen jejího představenstva, varovnou SMS zprávu. Únikem informace se o tři měsíce později začala zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která prošetřuje trestnou činnost policistů. Existovalo totiž vážné podezření, že informace o chystaném zásahu unikla právě z řad policie.

Osoba, která Davida Tesaříka varovala, měla sice asi přístup k citlivým informacím policie, ale neznala všechny detaily chystaného zásahu. To mohlo ukazovat, že tajemnému odesílateli SMS poskytl informace někdo z vedení policie.

LN se podařilo získat informace z finální zprávy inspekce o tomto vyšetřování. GIBS se sice nepodařilo dopátrat konkrétního pachatele, i tak ale její zjištění byla natolik závažná, že rozpoutala největší policejní aféru poslední doby. Inspektoři GIBS na SIM kartách, jež byly zakoupeny v Německu, zachytili podezřelou komunikaci, z níž vyplynulo, že 29. září 2014 – tedy den před zásahem – obdržel David Tesařík varování, že si má policie přijít pro Tesaříkova otce Josefa Tesaříka.

Protikorupční policisté tuto konverzaci získali v rámci prohlídky u samotného Davida Tesaříka v září 2014. Vyšetřovatelé přitom zdůraznili jeden moment – osoba, která Tesaříka varovala, měla sice asi přístup k citlivým informacím policie, ale neznala všechny detaily chystaného zásahu. To mohlo ukazovat, že tomuto zdroji poskytl informace někdo z vedení policie, kdo sice věděl o případu, ale nepodílel se přímo na jeho vyšetřování. Proto GIBS začala prověřovat také tuto možnost.

Nakonec se sice ukázalo, že GIBS pracovala s verzí SMS zpráv, která v některých momentech zaměňovala komunikaci odeslanou Davidem Tesaříkem za komunikaci odeslanou osobou, která s ním komunikovala (viz boxík na konci článku), nic to nemění na skutečnosti, že David Tesařík byl někým varován.

Klíčové zjištění

Varování Tesaříka podle policie mělo očekávané důsledky. „Podezřelé subjekty byly na prohlídky připraveny, neboť se nenalezl ani jeden mobilní telefon s relevantními daty, taktéž z jejich chování při prováděné dokumentační realizaci dle sdělení vedoucích jednotlivých skupin bylo zřejmé, že prohlídky tyto osoby čekaly,“ uvedl při výslechu na GIBS detektiv protikorupční policie, který byl jedním ze zasahujících vyšetřovatelů ve firmě Tesco SW. „Na jiných místech prohlídek k žádnému narušení nedošlo a byly zajištěny významné důkazní materiály,“ dodal detektiv.

Komunikace o varovné zprávě byla prováděna s německým telefonním číslem s posledním trojčíslím „312“. Toto mobilní číslo měl David Tesařík v kontaktech uloženo pod označením „Honza“. Majitel této německé SIM karty komunikoval s další podezřelou německou SIM kartou s koncovkou „015“, což pro GIBS bylo klíčovým zjištěním.

Vyšetřovatelé GIBS si v prosinci 2015 pozvali Davida Tesaříka na výslech, aby jim vysvětlil okolnosti záhadné komunikace. Podnikatel však s odkazem na trestní řád odmítl vypovídat, neboť by mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Právě tato karta se totiž podle policejních expertiz ocitla v mobilním přístroji, který GIBS dovedl až k rodině policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Jde totiž o to, že SIM karta s koncovkou „015“ se vyskytla v telefonu, jehož identifikační číslo – odborně označované zkratkou IMEI – se podařilo generální inspekci zjistit (viz článek o IMEI). V témže přístroji se podle zjištění vyšetřovatelů objevila i SIM karta (tentokrát běžná česká) lidí z Tuhého rodiny, včetně jeho bývalé manželky.

Výměnou SIM karet unikátní kód IMEI neošidíte

 • IMEI je zkratka (z anglického termínu International Mobile Equipment Identity) pro unikátní číslo telefonního přístroje, přidělené jeho výrobcem.
 • Právě díky tomuto unikátnímu číslu se Generální inspekci bezpečností sborů (GIBS) podařilo dostat se na stopu tajemných německých SIM karet, přes které v kauze úniku informací vede stopa až k blízkým policejního prezidenta Tomáše Tuhého.
 • Konkrétní identifikační číslo IMEI lze zjistit výpisem telekomunikačního provozu, který provádí Útvar zvláštních činností služby kriminální plicie a vyšetřování. Instituce má na starosti nasazování odposlechů, sledování osob a věcí, specializované úkony.
 • „IMEI je mezinárodní identifikátor, který by neměl být zaměnitelný a neměl by se předělávat. Jde o identifikátor přístroje, v uvozovkách toho železa. Zatímco SIM karty mají rovněž své identifikační číslo, které se nazývá IMSI. Všechny telefonní přístroje ale v síti pracují s IMEI,“ popisuje Tomáš Almer, který Útvar zvláštních činností řídil 13 let.
 • V praxi zjišťování historie telefonu a SIM karet, které se v něm objevily, podle bývalého šéfa útvaru pro „nasazování uší“ funguje takto: „Pakliže někdo přehodí SIM kartu z telefonu do jiného, pozná se to z výpisu telekomunikačního provozu. IMEI zůstává u přístroje stejný i přesto, že si vyměníte SIM kartu.“
 • Prostřednictvím IMEI lze zjistit i přesné místo, kde ke kontaktu telefonu a SIM karty došlo. V kauze úniku informací a stop vedoucích k rodině policejního prezidenta Tuhého však vyšetřující GIBS podle finální zprávy s lokací nepracoval.
 • Vyšetřovatelé uvedeného případu konstatovali, že slabým místem konspirátorů bylo, že SIM karty nakoupili v Německu. U našich západních sousedů totiž vydávání SIM karet funguje proti dokladu. Bývalý šéf Útvaru zvláštních činností Almer míní, že k prodeji SIM karet na doklad by mělo docházet i u nás.
 • „Několikrát jsme se pokoušeli prosadit tuto věc do legislativy. Vedli jsme debatu o tom, zda by se neměly na základě zkušeností ze zahraničí zakázat anonymní SIM karty. Zřejmě kvůli nějaké lobby návrh neprošel s odůvodněním, že by šlo o narušení podnikání a oslabila by se ochrana soukromí,“ dodal Almer LN.

Tentýž mobilní telefon

Bývalá manželka Tuhého po předložení učiněných zjištění z telekomunikačního provozu nedokázala vysvětlit, jak se česká předplacená karta na její jméno dostala do téhož mobilního přístroje (shodného IMEI), ve kterém byla v dřívějším čase zájmová německá SIM karta „015“. Zároveň se pak tato její karta vyskytla i v telefonu jiného člena rodiny. V domácnosti si však podle ní telefony nepůjčují ani si nevyměňují SIM karty. Vyšetřovatelé ji nicméně z úniku nepodezírají.

Vyšetřovatelům stále vrtalo hlavou, jak je možné, že v témže telefonu se mohly ocitnout toxická německá SIM karta s koncovkou „015“ a SIM karta či karty Tuhého blízkých

Uplynul měsíc od výslechu exmanželky Tomáše Tuhého a GIBS si v prosinci 2015, tedy 15 měsíců po varovné SMS o chystané razii, pozvala i policejního prezidenta. Ten tvrdil, že pokud blízkým pořizoval mobilní telefony, šlo o nové přístroje coby dárky k Vánocům. Vyšetřovatelům však stále vrtalo hlavou, jak je pak možné, že v témže telefonu se mohly ocitnout toxická německá SIM karta s koncovkou „015“ a SIM karta či karty Tuhého blízkých.

„Pro uvedenou skutečnost neměl (Tuhý – pozn. red.) vysvětlení.“ Tuhý dále uvedl, že to mohlo být způsobeno tak, že někdo z nich mohl vložit svou SIM kartu do telefonu svého známého nebo kamaráda. První muž české policie tedy ukázal na své blízké, kvůli čemuž museli podávat vysvětlení před inspektory z GIBS.

Nejpřekvapivější moment

Nejpřekvapivějším momentem pro vyšetřovatele zřejmě bylo, že jeden z vyslýchaných z nejbližšího okolí Tuhého letos v lednu poté, kdy byl požádán o předložení svého původního mobilu, sice předložil přístroj iPhone, ale posléze odmítl GIBS další vysvětlení podat. Jako důvod přitom uvedl, že by mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání osobě blízké.

Nejpřekvapivějším momentem pro vyšetřovatele zřejmě bylo, že jeden z vyslýchaných z nejbližšího okolí Tuhého letos v lednu poté, kdy byl požádán o předložení svého původního mobilu, sice předložil přístroj iPhone, ale posléze odmítl GIBS další vysvětlení podat

Podle trestního řádu je přitom svědek oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželovi, partnerovi nebo druhovi anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní. Inspektoři získané výpovědi konfrontovali se svými expertními poznatky. Žádná ze zainteresovaných osob nedokázala přes vyloučení chyby v systému IMEI a přiřazených SIM karet tuto okolnost vysvětlit.

Vyšetřovatelé také zjistili, že policejnímu orgánu GIBS byl na vyžádání předložen jiný telefonní přístroj než ten, jehož IMEI odpovídalo učiněným zjištěním. „Předložený telefonní přístroj byl zcela jiného typu,“ konstatovali inspektoři GIBS. Jejich podezření potvrdil znalec z oboru kybernetiky a výpočetní techniky. Podle jeho zjištění se inkriminované SIM karty blízkých policejního prezidenta a tajemná německá karta s koncovkou „015“ neobjevily v telefonu značky iPhone, nýbrž přístroji Samsung GT-E1200.

Identifikace

Tuhý i jeho nejbližší vyšetřovatelům z GIBS vypověděli, že podnikatele Davida Tesaříka z firmy Tesco SW neznají. Inspektorům se nicméně podařilo identifikovat síť SIM karet, v jejichž rámci probíhala podezřelá výměna informací. Dohledali i osobu, která je zakoupila – byla jí úřednice české ambasády v Berlíně. Ta inspektorům při výslechu sdělila, že v roce 2013 skutečně několik SIM karet v Německu zakoupila. „Sama nevedla žádnou komunikaci mimo první zakoupenou SIM kartu, neboť karty, které manžel odvezl do České republiky, se měly ztratit,“ uvedli inspektoři do protokolu.

Inspektorům se podařilo identifikovat síť SIM karet, v jejichž rámci probíhala podezřelá výměna informací. Dohledali i osobu, která je zakoupila – byla jí úřednice české ambasády v Berlíně.

Dodala, že karty u našich západních sousedů nakoupila po předložení osobních dokladů. Právě tuto skutečnost označili inspektoři za slabé místo v komunikaci osob, které mají na svědomí únik informací. „Nepředpokládaly, že se podaří v Německu zpět dohledat kupujícího zneužitých SIM karet, neboť obdobné SIM karty jsou v České republice kupovány jako anonymní,“ napsali inspektoři. Avšak dodali, že se samotným únikem informací nemá tato úřednice co do činění.

Pozoruhodnější byl výslech jejího muže, který poskytl celkem tři verze motivu, proč manželka pořídila tři německé SIM karty. V říjnu 2015 před inspektory nejprve uvedl, že karty koupili kvůli komunikaci se zákazníky v Německu. Sám se živí jako profesionální fotograf. Následovaly však další dva motivy.

„Původně zakoupené karty v Německu s manželkou použili ke vzájemné komunikaci. Následně výpověď změnil tak, že si myslí, že prostřednictvím SIM karet zakoupených v Německu vůbec nedošlo k telekomunikačnímu provozu. K otázce, zda byly SIM karty chráněny PIN kódem, se nedokázal vyjádřit,“ poznamenali si pracovníci GIBS.

Další osoby

Inspektoři GIBS se při svém pátrání po pachateli úniku informací zaměřili i na další osoby, se kterými policejní prezident Tuhý v minulosti komunikoval. Jednou z nich byla i bývalá mluvčí dvou vládních úřadů Jana J. Té mimo jiné patří firma, jejímž spoluvlastníkem je právě zmíněný fotograf, jemuž se karty údajně ztratily.

Inspektoři GIBS se při svém pátrání po pachateli úniku informací zaměřili i na další osoby, se kterými policejní prezident Tuhý v minulosti komunikoval. Jednou z nich byla i bývalá mluvčí dvou vládních úřadů Jana J.

Jana J. u výslechu podle vyšetřovatelů GIBS odmítla otázky na svůj osobní a současný profesní život s tím, že k osobě svého společníka fotografa se nebude vyjadřovat, protože jde o jejího partnera v podnikání, považuje ho za osobu blízkou a odmítá otázky ohledně jeho rodiny a pracovní činnosti. Sama u výslechu potvrdila, že policejního prezidenta Tuhého zná díky tomu, že se s ním setkala na společenských akcích.

Rovněž policejní prezident si na ni u výslechu GIBS – byť matně – vzpomněl. Podle jeho slov se s bývalou mluvčí setkala jeho současná životní partnerka (a shodou okolností policistka, která v minulosti pracovala s operativními prostředky policie – poznamenali si inspektoři). „Na dotaz, zda byl v telefonickém kontaktu s Janou J., uvedl, že poslední rok až rok a půl nebyl nebo si to spíše neuvědomuje.“

Jenže vzápětí před policejního prezidenta inspektoři položili výpis jeho hovorů ze srpna 2015, tedy pouhé tři měsíce nazpět, z nějž vyplývá, že s ní prostřednictvím svého telefonu komunikoval. Tuhý sdělil, že si to neuvědomuje. Kvůli bývalé mluvčí Janě J. GIBS vyslýchal i současnou partnerku Tuhého. Podle jejích slov spolu domlouvaly rodinné focení.

Konkrétní pachatel zatím neznámý

Zmiňovaná mluvčí je v kontextu tohoto příběhu zajímavá i proto, že v minulosti pracovala na ministerstvu, kde IT zakázky získávala společnost Tesco SW, v níž působil „varovaný“ podnikatel David Tesařík. Sama se však za expertku na problematiku informačních technologií před inspektory nepovažovala.

Z výpovědí svědků ani ze získaných expertiz nebyli inspektoři GIBS schopni ukázat na konkrétního pachatele, který varoval Davida Tesaříka před zásahem protikorupční policie

GIBS však toto její tvrzení rozporoval: „Byla v týmu zabezpečujícím moderní digitální technologie pro klienty společnosti Český Mobil, Motorola a Siemens. Dále byla šéfredaktorkou, redaktorkou a produkční v odborném časopise, kdy v rozhovorech o sobě hovořila jako o odbornici na IT.“

Z výpovědí svědků ani ze získaných expertiz nebyli inspektoři GIBS schopni ukázat na konkrétního pachatele, který varoval Davida Tesaříka před zásahem protikorupční policie. A dodali: „Pachatel nebo pachatelé se chovali značně konspirativně se znalostí postupů orgánů policie. Pouze nepředpokládali, že se podaří v Německu zpětně dohledat kupujícího zneužitých SIM karet.“

Každopádně rok po realizaci – v září 2015 – byl David Tesařík společně s dalšími osobami obviněn z trestné činnosti, která se týkala IT zakázek pro stát. Ačkoliv trestní stíhání některých z nich bylo zrušeno, to jeho nadále pokračuje. Je však otázkou, jaké všechny důkazy by protikorupční detektivové získali, kdyby David Tesařík nebyl varován.

Mobilní stopa, která vede k Tuhého blízkým

 • Neznámý pachatel varoval Davida Tesaříka, že policie se chystá přijít pro jeho otce. Tesařík o tom komunikoval s telefonním číslem s koncovkou „312“.
 • Olomoucký podnikatel podnik David Tesařík je v kontaktu s německým telefonním telefon číslem s koncovým trojčíslím „312“.
 • „Žádná varovná SMS nepřišla nikomu z rodiny Tesaříků, ale ani nikomu jinému z vedení společnosti,“ odmítl podezření GIBS mluvčí společnosti Tesco SW Tomáš Jelínek.
 • Neznámý pachatel z německé SIM karty „312“ komunikoval s další německou kartou s koncovkou „015“. Obě karty v Německu pořídila česká úřednice pracující na zastupitelském úřadě v Berlíně.
 • Karta „015“ byla v průběhu času aktivována v mobilním přístroji, ve kterém se ocitly rovněž SIM karty členů rodiny policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Upřesnění

V průběhu několikaměsíčního jednání sněmovní vyšetřovací komise vyšlo najevo, že tok SMS zpráv byl odlišný od toho, než s čím pracovala při svém vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podnikatel David Tesařík uvedl, že varovnou zprávu nedostal. Podle jeho právních zástupců byl tok zpráv mezi Tesaříkem a neznámým kontaktem následující:

Klient: „Ahoj. David“

Klient: „Podarilo se ti zjistit podrobnosti?“

Číslo „312“: „Napis tady pls“

Klient: „Muj zdroj jen vedel, ze si maji prijit pro tatu. Duvod nevedel.“

Číslo „312“: „Kurva“

Číslo „312“: „Ted uz jen tady prosim“