Kauza pražské metro: Exposlanec Laudát z TOP 09 pracuje pro stavební dozor

Že by díky jeho angažmá ve firmě IDS plynuly nějaké peníze do stranické pokladny, bývalý šéf pražské topky František Laudát vylučuje.

foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice

Z dostavby trasy A pražského metra za zhruba 20 miliard korun se začíná vyvíjet tvrdá bitva, v jejímž terénu je poměrně složité se orientovat.

  • Dopravní podnik vypracoval výbušný audit, který kritizuje zejména postup stavebního dozoru, tedy společnosti Inženýring dopravních staveb (IDS). Výtky se týkají zejména postupu firmy v případě takzvaných „víceprací“.
  • Na základě auditu bylo tento týden podáno trestní oznámení.
  • Dosud dopravní podnik přišel o téměř čtyři miliardy korun z evropských dotací kvůli chybám v dokumentaci. Ze strany Bruselu přitom není vyloučeno ani další škrtání.
  • Začínají se objevovat spekulace, zda případ nesouvisí s některou z politických stran, respektive s některým z politiků.

To vše v předvolební kampani, kdy je těžké rozeznat bohulibé záměry od těch účelových. Je tudíž zapotřebí celé kauze věnovat patřičnou pozornost.

Laudát: Pro IDS dělám „na IČO“

ČESKÁ POZICE nyní získala dokumenty (viz příloha PDF), které potvrzují úzké vazby společnosti IDS, jež dostavbu metra dozoruje a pro dopravní podnik v tomto projektu organizuje výběrová řízení, na vysoce postavené politiky pražské TOP 09. O co jde?

Exposlanec TOP 09 František Laudát (mandát mu skončil srpnovým rozpuštěním sněmovny), který byl do zářijové volby nového vedení i šéfem pražské topky, se minimálně od roku 2011 účastnil takzvaných kontrolních dnů výstavby metra. ČESKÁ POZICE získala docházku ze čtyř takových kontrol (naposledy proběhla letos v květnu), kterých se poslanec Laudát účastnil. Což by samo o sobě nebylo nic zvláštního, protože Laudát se dopravní problematice věnuje dlouhodobě. Jenže to by Laudát nesměl na kontrolu docházet za firmu IDS, jak vyplývá ze získaných dokumentů.

Laudát nám potvrdil, že pro IDS dělá „na IČO“. „Nevidím na tom nic špatného, nic tajného. Zisky řádně daním,“ sdělil ČESKÉ POZICI a dodal, že pro IDS bude pracovat do doby, než projekt skončí.

Proklatá JŘBU

V čem spočívá problém dostavby metra? V jejím průběhu se objevily dodatečné stavební práce, které je dle zákona o zadávání veřejných zakázek potřeba zadat v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Podle trestního oznámení, které podal odborář z dopravního podniku Petr Pulec, takto společnost IDS nepostupovala: nejdříve vícepráce nechala realizovat, a až poté je v rámci JŘBU zadala zpětně. Takový postup je přitom proti smyslu zákona o zadávání zakázek. Auditoři zjistili, že ve stavební dokumentaci například stojí: vícepráce zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 7. června 2013 byla již ke dni vyhlášení tohoto JŘBU fyzicky dokončena.

Není to poprvé

Laudát, který kandiduje v Praze do sněmovny z 5. místa, je už druhým vysoce postaveným politikem TOP 09, který s IDS spolupracoval či stále spolupracuje. V trestním oznámení odborář Pulec uvádí, že ve vedení dopravního podniku zřejmě existují osoby, které mají nestandardní vazby na společnost IDS a o problematickém postupu této firmy věděly. Konkrétně v textu oznámení zmiňuje Jiřího Pařízka.

Mít ve vedení města, respektive dopravního podniku jisté zastání, by pro IDS mohlo být strategicky důležitéSoučasný radní pro dopravu a místopředseda pražské topky totiž pro IDS do letošního června pracoval v pozici ekonoma. Pařízek ČESKÉ POZICI sdělil, že o problémech na stavbě či o nesrovnalostech v rovině soutěžení neměl coby zaměstnanec IDS potuchy. „Řešil jsem jen ekonomické záležitosti,“ uvedl a vyloučil, že by byl srozuměn s problémy, které se kolem stavby objevily.

Mít ve vedení města, respektive dopravního podniku jisté zastání, by nicméně pro IDS mohlo být strategicky důležité. Auditoři totiž představenstvu dopravního podniku doporučili, aby připravované dodatky k původním smlouvám se zhotoviteli stavby (Metrostav Hochtief, Skanska a Arcadis-Inset) nepodepsalo a po stavebním dozoru (tedy IDS) případně požadovalo uhrazení veškerých náhrad škod, které kvůli postupu IDS vznikly. Navíc s ohledem na povinnost představenstva jednat s péčí řádného hospodáře by podle auditorů měl management dopravního podniku jednat velmi rychle.

Peníze pro TOP 09?

U společnosti IDS je důležité upozornit, že kromě stavebního dozoru tato společnost pro dopravní podnik v rámci dostavby trasy metra A připravuje a zajišťuje výběr dodavatelů stavební a technologické části. To znamená, že takzvaně prst na pulsu a dokonalý přehled o tom, jak celé výběrové řízení probíhá, má IDS, a nikoliv dopravní podnik. Tomu se pak jen výsledek předloží k podpisu. Mezi obstaravatelem investiční akce (IDS) a dodavateli se tak teoreticky otevírá prostor pro různá zákulisní vyjednávání.

Laudát prý své kolegy v topce upozornil, ať do kampaně s žádnými penězi od IDS nepočítajíKdyž jsme Pařízka upozornili, že kvůli jeho a Laudátově angažmá v této firmě je legitimní položit otázku, zda náhodou TOP 09 není ze strany IDS nějak finančně podporována, Pařízek pokývnul, že takové otázky se objevit mohou. Že by však IDS v topce točila peníze, označil za nesmysl.

To samé ČESKÉ POZICI řekl i Laudát, který své angažmá považuje především za výpomoc majiteli IDS Bohumilu Kvasničkovi, se kterým se prý zná již přes dvacet let. Laudát ještě dodal, že své kolegy upozornil, ať do kampaně s žádnými penězi od IDS nepočítají.

Setkáváme se s názorem, že celý spor kolem dostavby metra je především snahou odstřelit radního Pařízka, jehož vlajkovou lodí je vyřešit otázku problematických tramvají od firmy Škoda Transportation. Je klidně možné, že podhoubím kauzy je souboj firemních gigantů. Jisté však je, že tím, kdo na vše ve výsledku doplatí, je daňový poplatník. Město, respektive dopravní podnik totiž přijde o část dotace z evropských peněz.