Kauza OKD: Akcie důlní společnosti oceněny správně nebyly

K Obvodnímu soudu pro Prahu 2 doputoval revizní posudek, který pro soud vypracovali experti společnosti Azet Konzult. Potvrzuje závěry obžaloby, že v roce 2004 vláda při privatizaci OKD vycházela z chybného znaleckého posudku.

Martin Shabu 3.7.2017

Důl Darkov z portfolia černouhelné OKD. foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Důl Darkov z portfolia černouhelné OKD.

O kolik stát přišel v podivné privatizaci OKD? Kolik díky tomu nakonec vydělal finančník Zdeněk Bakala? A kdo nese odpovědnost – znalci, úředníci, nebo politici v čele s Bohuslavem Sobotkou? Soudy, které o tom mají rozhodovat, se konečně mohou pohnout z místa. K Obvodnímu soudu pro Prahu 2 doputoval dlouho očekávaný revizní posudek, který odpovídá na otázku: Byly před třinácti lety akcie důlní společnosti oceněny správně? Odpověď znalců zní jednoznačně: Nebyly.

LN se s dokumentem o rozsahu 250 stran, který pro soud vypracovali experti společnosti Azet Konzult, detailně seznámily. Potvrzuje závěry obžaloby – tedy že v roce 2004 vláda při privatizaci vycházela z chybného znaleckého posudku. Ten tehdy vypracoval Rudolf Doucha ze společnosti Vox Consult a vypočetl cenu 46procentního balíku akcií státu na 2,08 miliardy korun. Podle policie stát přišel o miliardy. Doucha proto spolu s manažery Fondu národního majetku Pavlem Kutou a Janem Škurkem stojí před soudem.

Nevěrohodný odhad

Dokument, který nyní obdržel soud, Douchovy odhady rozmetal: „Znalecký posudek Vox obsahuje řadu pochybení a nedostatků. Nesplňuje požadavky na základní náležitosti znaleckého posudku. Porušuje i ty nejzákladnější zásady pro ocenění,“ uvádí se v materiálu. Znalci považují Douchův odhad za nevěrohodný. Revize zejména konstatuje, že znalec Doucha sice vzal v potaz bytový fond sestávající ze 43 759 bytů, ale do ocenění nezahrnul 23 dceřiných společností a další majetkové účasti.

Znalci považují Douchův odhad za nevěrohodný. Revize zejména konstatuje, že znalec Doucha sice vzal v potaz bytový fond sestávající ze 43 759 bytů, ale do ocenění nezahrnul 23 dceřiných společností a další majetkové účasti.

Co všechno v ocenění OKD vedle dceřiných společností chybělo? Znalci Azet Konzultu vypočítávají: „Samostatně se měl ocenit i neprovozní majetek obsažený ve VOJ – Správa majetku, který kromě bytového fondu zahrnoval i další objekty bydlení a rekreační objekty, ubytovny Permon a Paskov ve Frýdku-Místku, luxusní vilu a zámek Sobotín, nemocnici a polikliniku, nepotřebné administrativní objekty, garáže, jiné stavby a řadu nepotřebných pozemků.“

To poškodilo cenu, kterou nakonec stát za OKD obdržel. Státní balíček akcií získala za čtyři miliardy firma Karbon Invest. Zakrátko se ukázalo, že celková hodnota dolů, které nakonec ovládl Zdeněk Bakala, dosahuje desítek miliard korun. Ministrem financí byl tehdy nynější premiér Bohuslav Sobotka, který privatizační návrh vládě předkládal. V kauze vystupuje jako svědek. Na dotaz LN, jak hodnotí nová fakta v kauze, nereagoval.

Další posudky

Nynější závěry Azet Konzultu jsou velmi podstatné i proto, že analyzují nejen odhad Rudolfa Douchy, ale hned několika dalších dílčích posudků, které v kauze hrají roli. Především jde o ty, které si objednala policie a na nichž stojí obžaloba, a to od profesora Miloše Maříka z pražské VŠE a od znaleckého ústavu A-Consult. K dispozici bylo i ocenění znaleckého ústavu Novota a společnosti Ernst&Young.

Závěry Azet Konzultu jsou podstatné i proto, že analyzují několik dalších dílčích posudků, které v kauze hrají roli. Především ty, které si objednala policie a na nichž stojí obžaloba, a to od profesora Miloše Maříka z pražské VŠE a od znaleckého ústavu A-Consult.

Advokátka Hana Marvanová, která stála u zrodu trestního stíhání v kauze privatizace OKD, pro LN konstatovala, že nový „revizní posudek dal jednoznačně za pravdu obžalobě“. Podle ní jsou nyní dvě možnosti dalšího vývoje. Jelikož revize podle zadání neměla řešit, jaká je výše škody pro stát, může soud odborníkům tento úkol ještě doplňkově zadat. Nebo se rozhodne, že celková újma není podstatná pro rozhodnutí, jestli jsou obžalovaní vinní, a odkáže tuto část příběhu do civilního řízení, kde by se mohlo Česko domáhat odškodnění.

Autor kritizovaného odhadu Rudolf Doucha svou tehdejší práci hájí. „Trvám na tom, že můj původní posudek byl v pořádku. Neoceňoval jsem majetek, ale akcie,“ sdělil LN Doucha, více se vyjadřovat nechtěl. Na Douchovu obranu lze poznamenat, že jeho posudek vznikal v extrémně krátkém čase. Fond národního majetku dal nejprve Rudolfu Douchovi na vypracování 46 dní. Později lhůtu ještě zkrátil na 29 dní. Klíčový podklad pro problematickou privatizaci tak vznikl za necelý měsíc.

Odmítnuté ocenění

To uznávají i autoři současného revizního posudku. „S vysokou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že i v případě plné součinnosti managementů a technických pracovníků společnosti Karbon Invest (majoritní akcionář OKD, s nímž stát v roce 2004 exkluzivně vyjednával o prodeji – pozn. red.) na přípravě podkladů by nebylo možno předmětné ocenění dokončit ve sjednaném termínu tak, aby splňovalo odborné a kvalitativní hledisko,“ stojí v revizi.

U soudu zazněly i argumenty, že Doucha oceňoval pouze hodnotu akcií, nikoli hodnotu podniku, a proto nezahrnul do ceny akcií dceřiné firmy, které nevyplácely dividendy. To Azet Konzult v revizi odmítl.

Pro srovnání: posudky, které si objednala policie a na nichž stojí obžaloba, zabraly mnohem více času. Například společnost A-Consult měla k dispozici 8,5 měsíce. Revize od Azet Konzultu však přináší podstatné závěry také v dalších aspektech případu. U soudu zazněly i argumenty, že Doucha oceňoval pouze hodnotu akcií, nikoli hodnotu podniku, a proto nezahrnul do ceny akcií dceřiné firmy, které nevyplácely dividendy. To Azet Konzult v revizi odmítl.

Odvolal se na posudek profesora Miloše Maříka z VŠE. „Zpracovatel se v žádném případě neztotožňuje s názorem, že pokud dceřiné společnosti po delší období mateřské společnosti žádné dividendy nevyplácejí, neměly by na hodnotu mateřské společnosti žádný vliv,“ cituje revizní posudek Maříka.

Běh na dlouhou trať

Podle Azet Konzultu cenu nestlačila dolů ani skutečnost, že stát prodával jen menšinový balík akcií, a byl tudíž v nevýhodě: „Takto velký balík při existující akcionářské struktuře dává plnohodnotné možnosti při prosazování akcionářských práv a z toho hlediska je potřeba nahlížet i na ocenění předmětného balíku akcií, to je bez srážek za velikost,“ uvedli znalci v revizi.

Hledání odpovědnosti za pravděpodobnou újmu při privatizaci OKD a vyčíslení celkové škody ještě bude běh na dlouhou trať

Naopak kritizují posudek, který použila policie, aby pohnala před soud Douchu i úředníky FNM. Pro policii ho zpracoval A-Consult. Ohodnotil podíl státu v OKD na 9,8 miliardy korun. Z toho obžaloba odvodila, že stát přišel nejméně o 5,7 miliardy korun. A-Consult podle znalců vycházel ve svém propočtu z materiálů, které Doucha ve své době neměl a nemohl mít.

„Zásadní exces lze spatřovat v tom, že ocenění bylo zpracováno s využitím konsolidované účetní závěrky společnosti OKD za rok 2003, přičemž je všeobecně známo, že revizní znalec by měl dbát, aby nepoužil údaje, které k datu ocenění nemohly být k dispozici,“ konstatuje nově Azet Konzult.

S aktuálními závěry znalců se nyní bude muset vypořádat soudkyně Iva Fialová. Na jejich posudek čekala půl roku. Jednání stanovila na 19. července.Hledání odpovědnosti za pravděpodobnou újmu při privatizaci OKD a vyčíslení celkové škody však ještě bude běh na dlouhou trať.

Politické rozhodnutí

Obžalovaní úředníci a znalec Doucha se hájí mimo jiné i tím, že prodej v roce 2004 byl politickým rozhodnutím, nikoli úřednickým aktem. Na vládu nesl Douchův posudek ministr Sobotka a obchod definitivně stvrdil kabinet Stanislava Grosse (ČSSD). „Cena vzešla z dohody šéfů společnosti Karbon Invest s tehdejšími ministry financí a průmyslu Bohuslavem Sobotkou a Milanem Urbanem,“ prohlásil někdejší manažer Fondu národního majetku Jan Škurek, který jako obžalovaný stojí před soudem.

Obžalovaní úředníci a znalec Doucha se hájí mimo jiné i tím, že prodej v roce 2004 byl politickým rozhodnutím, nikoli úřednickým aktem. Na vládu nesl Douchův posudek ministr Sobotka a obchod definitivně stvrdil kabinet Stanislava Grosse (ČSSD).

Proto spolu s dalším obžalovaným – Pavlem Kutou – požaduje vyslechnout ministry Grossova kabinetu. Cenu podle Škurka limitovalo zejména rozhodnutí vlády prodat podíl bez výběrového řízení a předem vybranému zájemci. O všech obtížích spojených s přípravou privatizace podle Kuty navíc ministerstvo financí vědělo.

Tehdejší šéf resortu, dnes premiér Sobotka, byl při výslechu na policii před šesti lety konfrontován s dotazem vyšetřovatele, proč se nezasadil, aby v případě prodeje tak významné společnosti, jako byly OKD, ocenění neprovedl renomovaný ústav. Odpovědnost Sobotka přehrál na manažery FNM, který spadal pod ministerstvo financí: „Toto téma na úrovni vlády nikdo neotevřel a nikdo nevznesl. Jako ministr financí jsem vycházel z toho, že FNM odvede kvalitní práci a dodá odpovídající podklady pro privatizační rozhodnutí. Proces výběru znalce byl věcí FNM.“

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.