Kauza metro: Jak dlouho politici věděli o problémech se stavebním dozorem?

Získali jsme dokumenty, z nichž vyplývá, že na problémy při dostavbě metra byla dozorčí rada dopravního podniku upozorněna již v dubnu.

Ondřej Koutník 2.10.2013
V době, kdy problémy s dostavbou metra vypluly poprvé na povrch, byl Jiří Pařízek (TOP 09) v možném střetu zájmů. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V době, kdy problémy s dostavbou metra vypluly poprvé na povrch, byl Jiří Pařízek (TOP 09) v možném střetu zájmů. | foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTK/Doležal MichalČeská pozice
V době, kdy problémy s dostavbou metra vypluly poprvé na povrch, byl Jiří Pařízek (TOP 09) v možném střetu zájmů.

Když byli přední pražští politici zhruba před dvěma týdny konfrontováni s výbušným auditem dopravního podniku, tvářili se překvapeně. Jak se nyní ukazuje, jejich překvapení bylo falešné – radní totiž o problémech při dostavbě trasy metra A, jíž se audit týkal, moc dobře věděli již zhruba půl roku. A minimálně pražský radní pro dopravu a místopředseda pražské TOP 09 Jiří Pařízek v této souvislosti lhal.

Připomeňme, že audit, který se zabýval porušováním smluvních povinností, hovoří o zavádějících dokumentech k výběrovému řízení, správním deliktu i možném trestném činu. Auditoři kritizují především postup společnosti Inženýring dopravních staveb (IDS), která při dostavbě metra vykonává stavební dozor. Problém auditoři shledali zejména v případě zadávání takzvaných víceprací.

Na základě výsledků auditu podal odborář dopravního podniku Petr Pulec trestní oznámení na dosud nezjištěné osoby kvůli podezření ze spáchání trestného činu porušení pravidel hospodářské soutěže a trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie (na dostavbu metra čerpá Praha evropské dotace).

Pulec v oznámení upozornil na další možný problém: že ve vedení dopravního podniku zřejmě existují osoby, které dle něj mají nestandardní vazby na společnost IDS a o problematickém postupu této firmy věděly. Pulec píše, že „konkrétně se zřejmě jedná o předsedu dozorčí rady dopravního podniku Jiřího Pařízka, který byl dle zjištění oznamovatele v minulosti údajně zaměstnancem společnosti IDS, ovšem tuto skutečnost při jmenování do funkce údajně neoznámil“.

Pařízek tvrdí, že o problémech na stavbě či o nesrovnalostech v rovině soutěžení neměl potuchyKdyž se po zveřejnění auditu ČESKÁ POZICE na tyto skutečnosti Pařízka dotazovala, radní pro dopravu tvrdil, že o problémech na stavbě či o nesrovnalostech v rovině soutěžení neměl coby zaměstnanec IDS potuchy. „Řešil jsem jen ekonomické záležitosti,“ uvedl a vyloučil, že by byl srozuměn s problémy, které se kolem stavby objevily.

Dle dokumentů, které nyní ČESKÁ POZICE získala, se ukazuje, že to není pravda.

Možný střet zájmů?

Začalo to na dozorčí radě dopravního podniku 13. března 2013. Tehdejší člen rady David Vodrážka (ODS) si od právníků vyžádal informace o tom, zda jsou plně vykonávány veškeré dozorové a investorské činnosti vyplývající ze smlouvy mezi dopravním podnikem a firmou IDS, která stavbu dozoruje a zároveň připravuje a organizuje výběrová řízení.

O měsíc později, 3. dubna, se konalo další jednání dozorčí rady, jehož obsah byl vzhledem k dnešní situaci velmi důležitý. Mimo jiné totiž dokazuje již zmíněnou faleš v údivu pražských politiků nad nedávno zveřejněnými výsledky auditu. Coby předseda dozorčí rady na něm nechyběl ani Jiří Pařízek.

Jednání dozorčí rady se tehdy účastnil zástupce advokátní kanceláře Brodec & Partners, který radu seznámil s právním rozborem několika otázek:

  1. Dochází k řádnému plnění povinností ze strany IDS vyplývajících ze smlouvy mezi dopravním podnikem a inženýringem?
  2. Na základě jakých podmínek může podnik vůči IDS uplatnit smluvní pokuty za porušení povinností?
  3. Je dopravní podnik oprávněn požadovat od IDS úhradu pokut?

Jan Brodec dle zápisu z jednání dozorčí rady uvedl, že dopravní podnik opakovaně IDS vytýkal porušení určitých smluvních povinností. Podle právníka na tato pochybení podnik firmu upozorňoval při kontrolních dnech stavby.

Jak ČESKÁ POZICE před několika dny informovala, těchto kontrol se účastnil i tehdejší poslanec TOP 09 František Laudát. Pikantní ovšem je, že za firmu IDS. (Laudát nám potvrdil, že pro IDS dělá „na IČO“. „Nevidím na tom nic špatného, nic tajného. Zisky řádně daním,“ sdělil ČESKÉ POZICI a dodal, že pro IDS bude pracovat do doby, než projekt skončí.) Laudát v té době zastával i funkci předsedy pražské TOP 09, a byl tedy stranickým nadřízeným Jiřího Pařízka.

Advokát Brodec na základě předložených dokumentů nalezl již v dubnu nejméně čtyři případy porušení povinnostíAdvokát Brodec na základě předložených dokumentů nalezl nejméně čtyři případy porušení povinností (například neposílení týmu IDS na stavbě na základě výzvy dopravního podniku, neúčast zástupců IDS na projednávání změnových listů či chybějící informace ve stavebním podniku). Za každé porušení, které dle právníka ani přes upozornění dopravního podniku nebylo ze strany IDS napraveno, náleží inženýringu pokuta ve výši bezmála 11 milionů korun – za zjištěná čtyři pochybení tedy zhruba 44 milionů korun.

Místopředseda dozorčí rady David Vodrážka (mimochodem, koncem května po vypadnutí ODS z pražské koalice o členství v dozorčí radě přišel, někteří jeho kolegové z ODS v ní však zůstali) poté navrhl, aby rada v usnesení „vyjádřila své znepokojení nad informacemi, které byly dozorčí radě poskytnuty anebo zazněly v souvislosti s projednáním otázek“. To se některým členům dozorčí rady nezdálo – třeba Janu Vašíčkovi z TOP 09, který dle zápisu uvedl, že dozorčí radu nepovažuje za vyšetřovací komisi. Dozorčí rada nicméně usnesení schválila a požádala představenstvo o předložení návrhu řešení celé situace.

A ještě jednou Pařízek. Předseda dozorčí rady byl tehdy upozorněn, aby se při hlasování o usneseních rady zdržel hlasování (což učinil). Proč? Kvůli „potenciálnímu střetu zájmů s ohledem na svůj bývalý pracovní poměr v IDS“. Problém však je, že nešlo o „bývalý pracovní poměr“. Jak Pařízek znovu aktuálně ČESKÉ POZICI potvrdil, v IDS tehdy na pozici ekonoma pracoval souběžně s vykonáváním funkce předsedy dozorčí rady dopravního podniku. V IDS skončil až 19. června.

Zůstane jen u pokut?

Kauza prodloužení trasy pražského metra A do Motolu tedy bobtná. Po výbušném auditu, trestním oznámení a zjištění, že ve společnosti IDS pracovali (Pařízek) či stále pracují (Laudát) vysoce postavení politici pražské TOP 09, jsou záznamy z jednání dozorčí rady dopravního podniku důležitým dílkem mozaiky. Rada hlavního města pod současným vedením TOP 09 nemůže brát problémy v dostavbě metra na lehkou váhu.

Radní Pařízek: „Nebudu komentovat nějaké polopravdy. Je už hotová závěrečná zpráva? Není. Nepřijde vám divné, že se do médií pouští nějaké předběžné závěry?“Nicméně například Pařízek před týdnem pro deník Insider reagoval na výsledky kontroly provedené odborem auditu dopravního podniku následovně: „Nebudu komentovat nějaké polopravdy. Je už hotová závěrečná zpráva? Není. Nepřijde vám divné, že se do médií pouští nějaké předběžné závěry?“ ČESKÉ POZICI pak Pařízek minulý týden sdělil, že pokuty ve výši několika desítek milionů korun bude dopravní podnik po IDS vymáhat.

Celá věc však může mít vážnější dopady než „jen“ udělení pokut. Jak totiž auditoři ve své analýze konstatovali, stavební dozor se porušením předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dopustil vedle správního deliktu možná i trestného činu. Případ již navíc nabral i trestněprávní kapitolu a odborář Pulec by měl dle informací ČESKÉ POZICE jít tento týden na policii, aby podal vysvětlení k trestnímu oznámení.

Kauzu je třeba bedlivě sledovat z několika důvodů: hrozí pozastavení stavby a je ohroženo financování projektu, neboť dosud dopravní podnik přišel již o téměř čtyři miliardy korun z evropských dotací kvůli chybám v dokumentaci. Ze strany Bruselu přitom není vyloučeno ani další škrtání.