Kauza Letka Team nekončí. Soud poukázal na lobbistu Ulčáka.

Kauza, v níž jde o obchod s cigaretami za tři čtvrtě miliardy korun a uniklou DPH ve výši 118 milionů korun, trvá už devět let. Soud teď kromě nepravomocného odsouzení Marka Stehlíka a Jiřího Teryngela poukázal i na možnou trestnou činnost protistrany – lobbisty Martina Ulčáka a partnerů.

Martin Ulčák v prosinci 2010, kdy byl krizovým vyjednavačem Sazky. foto:  Jan Zatorsky, MAFRA

Martin Ulčák v prosinci 2010, kdy byl krizovým vyjednavačem Sazky.

Začátkem letošního roku odešli Marko Stehlík a advokát Jiří Teryngel od Městského soudu v Praze s nepravomocným podmíněným trestem za krácení daně v obchodu s cigaretami. Zajímavé na případu je, že soudce Alexander Sotolář zároveň poukázal na možnou trestnou činnost protistrany – lobbisty Martina Ulčáka a jeho partnerů.

„Je minimálně na úvaze státního zastupitelství, zda nepodniknout určité kroky ke zvážení trestní odpovědnosti i dalších osob figurujících ve věci. Pokud tedy soud dnes uznal obžalované vinnými trestným činem zkrácení daně, tak i do popisu skutku zahrnul podíl dalších osob na tomto jednání,“ zdůraznil Sotolář v lednu v závěrečné řeči směrem k žalobkyni Petře Ullrichové.

Jde o starou kauzu, v níž měla společnost Letka Team prodávat cigarety za tři čtvrtě miliardy korun firmě BEES.

Nezdráhal se ani tyto osoby konkrétně jmenovat. Poukázal na jednání známého podnikatele a lobbisty Martina Ulčáka, který před několika týdny projevil zájem o bankrotující těžební firmu OKD, a jeho partnerů Marcela Belhocineho a Libora Chroboka.

Jde o starou kauzu, v níž měla společnost Letka Team prodávat cigarety za tři čtvrtě miliardy korun firmě BEES, která patří do soukolí společností kolem jmenovaných pánů. Jako obvinění v případu vystupují právě Teryngel a Stehlík a dále Vladimír Mošovský a Juraj Glaser.

LN se Ulčáka a jeho partnerů tázaly, co si o soudcově výzvě myslí a zda jsou si vědomi, že by v této kauze spáchali trestný čin. Ani po několika týdnech ale nepřišla odpověď vyjma e-mailu, že zpráva byla přečtena. „Mohli jsme přijít o více než 700 milionů korun, kdybychom nepodnikli sérii kroků, které záměr obžalovaných eliminovaly,“ řekl k případu Ulčák před časem.

Pasivní zastupitelství

Není to poprvé, co Sotolář v této kauze, jež vznikla za působení nechvalně proslulého žalobce pražského vrchního státního zastupitelství (VSZ) Libora Grygárka, vyzval prokurátory k činu. Ovšem marně. „Vzhledem k tomu, že Alexander Sotolář nepodal žádné kvalifikované podání, v němž by dovozoval podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu konkrétními osobami a toto podezření neplyne ani z odůvodnění rozsudku, nebude Vrchní státní zastupitelství v Praze v této věci iniciovat zahájení úkonů trestního řízení,“ napsala LN státní zástupkyně Ullrichová.

Její odpověď rozčarovala obhájce obviněných. „Jedno české příslovce říká: ‚Chytrému napověz, hloupého kopni.‘ Těžko posoudit, zda vyjádření soudce Sotoláře je nápovědou, nebo kopnutím. Spíše bych ho chápal jako kopnutí,“ míní advokát Vladimír Dvořáček, obhájce Marka Stehlíka, představitele bývalých majitelů firmy Letka Team. Podle něj je nulová reakce zarážející a v rozporu se zásadou, že státní zástupce je povinen stíhat veškeré trestné činy, o kterých se dozví.

V kauze v lednu nastal nečekaný zvrat. Po několika osvobozujících rozsudcích si obžalovaní od pražského městského soudu vyslechli zatím nepravomocný verdikt o vině za trestný čin zkrácení daně.

„Těžko podat kvalifikovanější podnět než přímé oslovení státního zástupce soudem a konkretizace osob i jednání ve výroku rozsudku. Pokud ale skutek tam uvedený není trestným činem, neměly by být stíhány, natož odsouzeny, ani osoby v postavení obžalovaných,“ míní Dvořáček.

V uvedené kauze totiž letos v lednu nastal nečekaný zvrat. Po několika osvobozujících rozsudcích si obžalovaní od pražského městského soudu vyslechli zatím nepravomocný verdikt o vině za trestný čin zkrácení daně.

Stalo se tak po výroku Nejvyššího soudu, který přikázal věc znovu projednat. Následné rokování pražského vrchního soudu případ vrátilo k nižší instanci. Soudce Sotolář ale obviněné Teryngela, Stehlíka, Glasera a Mošovského do vězení neposlal. Udělil jim podmíněné tresty.

„JUDr. Sotoláře si vážím jako jednoho z nejlepších soudců. Očekával jsem, že využije určitého prostoru, který dle mého mínění Nejvyšší soud ponechal, a podaří se mu zachovat kontinuitu mezi svým původním a nynějším rozhodnutím. Rozsudek je podrobný, inteligentní, ale ne přesvědčivý,“ kritizuje Dvořáček.

Rozčarovaní jsou především advokát Teryngel a Stehlík. Podle nich sotva mohli jakožto právní zástupce, respektive bývalý majitel ovlivnit, zda a jak společnost podá přiznání k dani. „Měl jsem plnou moc jen k podpisu kupní smlouvy. Cítím se nevinný, neboť mým jednáním nemohl být žádný finanční orgán uveden v omyl, což je podstatou krácení daně,“ zdůrazňuje Teryngel. Případ nyní čeká na další kolo jednání.

Obavy o osud cigaret

Pro pochopení je nutné zrekapitulovat děj příběhu. Firma Letka Team, již vlastnila rodina Marka Stehlíka, fungovala jako zavedený obchodník s tabákovými výrobky. Řadu let spolupracovala s Ulčákovou společností Geco Tabák. Zvrat nastal poté, co Stehlíkovi firmu počátkem března 2007 prodali a do jejího čela se dostali Glaser s Mošovským.

„Za prodej akcií Letky jsme měli inkasovat 20 milionů korun. Je třeba si uvědomit, že společnost měla vybudovanou vlastní distribuční síť pro prodej tabákových výrobků se šesti tisíci odběrnými místy, potřebný obslužný autopark, sklady a další. Plná úhrada částky však měla být vyplacena po půl roce, až se kupcům potvrdí, že je vše v pořádku,“ vysvětluje Stehlík.

Jak vyplývá z rozsudku, noví majitelé Letky společnost zatížili novými závazky, což u Ulčákových lidí vzbudilo důvodnou obavu, že firma nebude schopna splatit třičtvrtě miliardovou půjčku.

Ulčák a jeho partneři se ale začali obávat o osud cigaret za tři čtvrtě miliardy korun, na něž Letce půjčili peníze od Sokolovské uhelné, jimiž disponovala další z jejich firem Atlanta Safe.

Jak vyplývá z rozsudku, noví majitelé Letky společnost zatížili novými závazky, což u Ulčákových lidí vzbudilo důvodnou obavu, že firma nebude schopna splatit třičtvrtě miliardovou půjčku.

Den po převodu akcií Letky, 2. března 2007, proto iniciují trestní stíhání. Podplukovník Petr Bacovský z protikorupční policie, který tam již nepůsobí, se trestního oznámení chopí a 5. března Letku žádá, aby jej informovala o nakládání s cigaretami. Hned na první schůzce vyzvala Ulčákova skupina zástupce Letky k vyrovnání závazků. „Obžalovaní jim nabídli možnost koupit akcie společnosti Letka a továrny na tabákové výrobky za 300 milionů korun,“ uvádí obžaloba. Ulčákova skupina nabídku neakceptuje, ale žádá odkup cigaret za původní cenu navýšenou o možný zisk zhruba deset až patnáct milionů. Soudci Sotolářovi se podařilo během prvního projednání případ dobře zdokumentovat, jak detailně popisuje na mnoha stranách první rozsudek, který obžalované Teryngela a Stehlíka osvobodil.

„Řada zaznamenaných telefonátů rovněž obsahuje informace o koordinaci zvolených postupů mezi Belhocinem, Chrobokem a Ulčákem na jedné straně a policejním radou Bacovským. Všichni se vzájemně informovali o připravovaných krocích, domlouvali se na nich a cíleně zapojovali další,“ konstatuje se v tomto verdiktu.

V té době Letka také Ulčákovi navrhuje, aby vstoupil do jejích orgánů, ale ten odmítá. Nakonec 16. března podepisuje kupní smlouvu se společností BEES na prodej cigaret za původní cenu, respektive za směnky, jež Letka vystavila za zmíněnou půjčku.

Jak uvádí rozsudek, obžalovaní požadovali navíc 100 milionů korun. Namísto toho nakonec odměnou pro Letku měla být další směnka na 80 milionů korun splatná do měsíce. Jenže ta se ukázala jako neplatná, a Letka by tudíž neměla dostatek peněz, aby mohla odvést DPH 118 milionů korun.

„Jako právník jsem okamžitě upozornil druhou stranu, že smlouva je neplatná, a upozornil jsem i policii, konkrétně Bacovského, že zboží nesmí být odvezeno,“ popisuje události jara 2007 Teryngel. Zastavil i předávku cigaret ze skladů provozovaných firmou L. M. G. v Praze.

Finanční úřad zasahuje

Mezitím se do věci vložil Finanční úřad v Pardubicích, který se dozvěděl o kupní smlouvě jen pár dní po jejím podpisu, a koncem března vydává jeho tehdejší pracovník Zbyšek Malý zajišťovací příkaz na peníze Letky kvůli obavám, že DPH nebude řádně odvedena, a to ještě před termínem případné splatnosti. Díky následné exekuci zajišťuje více než 60 milionů korun. „S podivem bylo pouze to, že nezajistil – ačkoliv tak mohl učinit – rovněž ony cigarety,“ uvádí rozsudek.

LN se proto Malého, který nyní pracuje na Generálním finančním ředitelství, ptaly, proč berní úřad nezajistil i cigarety. Malý neodpověděl, ale dotaz přeposlal do Pardubic. „Požadované informace vám nemůžeme sdělit, neboť by byla porušena povinnost mlčenlivosti, která je správci daně uložena,“ napsala mluvčí finančního úřadu Ivana Wasserbauerová.

„Po realizaci operace skončila Letka v konkurzu, přišla o cigarety a v majetku jí zůstala bezcenná neplatná směnka.“

Počátkem dubna se ale k cigaretám dostává firma BEES – Ulčákova skupina totiž kupuje společnost L. M. G. – a následně převáží zboží z Prahy do Mělníka. Jakmile to představitelé Letky zjistili, podali trestní oznámení.

„To bylo příslušnému policistovi odňato a odloženo. Již jen sám fakt oznámení o tom, že bylo zboží ukradeno, bránil Juraji Glaserovi podat daňové přiznání. To jsou však již věci, které šly mimo mne a jistě také mimo Marko Stehlíka,“ vysvětluje Teryngel.

A tím v podstatě krimistory končí. „Po realizaci operace skončila Letka v konkurzu, přišla o cigarety a v majetku jí zůstala bezcenná neplatná směnka. Dané cigarety se dostaly do rukou seskupení společností ovládaných Ing. Martinem Ulčákem, to je zobchodovalo a zároveň docílilo vyrovnání všech pohledávek, které mělo vůči Letce,“ shrnuje soudce Sotolář v rozsudku.

Příběh DPH ale nekončí. I přes akurátní předpisy berní úřad po několika měsících vyplácí nadměrný odpočet 118 milionů korun firmě BEES, která cigarety posouvá spřízněné firmě Cassis.

Ještě dalších 14 měsíců po březnu 2007 ale policii trvalo, než uspěla se svým obviněním u státního zastupitelství. Původně byla žaloba postavena na vydírání, jehož se měli dopustit Stehlík s Teryngelem na Ulčákovi a jeho partnerech. Tento skutek, byť byl později překvalifikován v útisk, všechny soudní instance včetně Nejvyššího soudu smetly.

Obvinění z krácení daně původně jak městský, tak pražský vrchní soud také z obžalovaných sňaly. Až Nejvyšší soud je vrátil do hry. „Následně vrchní soud v ústním odůvodnění svého rozhodnutí upozornil, že u dvou obžalovaných – Teryngela a Stehlíka – je třeba se vážně zabývat možností zproštění obžaloby,“ upozorňuje také Dvořáček. Jak dodává Stehlík: „Měl-li daň odvést Letka Team, nebyl jsem tam ve statutárním orgánu, manažerem ani majitelem. Z uvedeného plyne, že jsem nemohl nijak ovlivnit podání či nepodání daňového přiznání. Jak znám trestní spis, celá věc se řeší především pro skutečnost, že protistrana vylákala oněch 118 milionů korun na finančním úřadě a ty ve státní kase prostě chybí.“

Správce žádá cigarety zpět

Soudy o inkriminované kupní smlouvě nikdy samostatně nerozhodovaly, respektive městský se přikláněl k její neplatnosti. Naopak Krajský soud v Hradci Králové, který řešil jinou žalobu v roce 2009 v rámci konkurzu na Letku Team, její platnost uznal.

Konkurzní správce Letky cigarety za tři čtvrtě miliardy korun zahrnul do majetku společnosti s argumentem, že za ně nebylo řádně zaplaceno.

Soudce Sotolář svůj nynější výrok o vině odvinul od verdiktu Nejvyššího soudu: „Podle jeho právního názoru plně postačí, když v situaci, kdy správce daně od daňového subjektu ví o všech skutečnostech zakládajících jeho daňovou povinnost, ten nepodá daňové přiznání a neodvede daň, ačkoliv tak měl podle příslušného daňového předpisu učinit.“

Příběh se ještě dohrává v jiné rovině. Konkurzní správce Letky cigarety za tři čtvrtě miliardy korun zahrnul do majetku společnosti s argumentem, že za ně nebylo řádně zaplaceno. K součinnosti vyzval policii a obrátil se i na věřitele zkrachovalé firmy – finanční úřad, který měl informace o pohybu zboží. Nepovedlo se.

Proto konkurzní správce loni koncem října podal na ministerstvo financí žádost o náhradu škody 744 milionů, způsobené nesprávným úředním postupem. Její text mají LN k dispozici.

Vlivný lobbista se zajímá i o OKD

Martin Ulčák (52) v roce 1987 ukončil pražskou VŠE. Patřil k prominentním svazákům, v prosinci 1989 se vyšvihl do čela ústředního výboru SSM. V lednu 1990 socialistickou organizaci přejmenoval na Svaz mladých, ale za dva roky v něm skončil.

Založil firmu Geco (název odkazuje i na kontroverzního finančníka Gordona Gekka z filmu Wall Street), společnosti Atlanta Safe, Cassis či E-invest. Podniká s Liborem Chrobokem, Marcelem Belhocinem a Petrem Poláčkem.

Spolupracuje například s Janem Světlíkem, majitelem Vítkovic, či s doly Sokolovská uhelná.

Podílel se na privatizaci Českomoravských dolů (s původními majiteli Viktorem Koláčkem, Petrem Otavou a Janem Przybylou se nerozešel v dobrém), Sokolovské uhelné i Třineckých železáren. Je spojován i se Sazkou a jejím tehdejším šéfem Alešem Hušákem, ale i přátelství s ním vzalo za své. Mluví se o něm jako o příteli Romana Janouška. Ulčák se řadí k významným lobbistům, patří i do okruhu blízkých Miroslava Šloufa.

V dubnu 2016 projevil zájem provozovat krachující doly OKD.

Počet příspěvků: 1, poslední 16.6.2016 09:02 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.