Kauza Key Investments smrdí čím dál víc

Další důvod, proč politicky extrémně citlivý případ bedlivě sledovat.

foto: © Česká poziceČeská pozice

Se staženým žaludkem čekali věřitelé Key Investments, kteří se nemohou domoci investovaných stamilionů z veřejných peněz, kdo se stane insolvenčním správcem této zkrachovalé společnosti. A Městský soud v Praze, který vede Jan Sváček, věru „neselhal“. Novým insolvenčním správcem Sváček ustanovil advokáta Jiřího Švihlu z Českých Budějovic.

O panu Švihlovi víme tolik, že tento advokát nikdy předtím nebyl Městským soudem v Praze vybrán do žádného insolvenčního řízení. Až nyní, a to hned v natolik citlivém případě, jako je Key Investments. Předseda soudu má sice na takové rozhodnutí právo, ale v tomto případě je uplatnil – řekněme to kulantně – s překvapivým výsledkem.

Mimořádně citlivý případ

Švihla byl doposud ustanoven insolvenčním správcem celkem v 137 případech, ale prakticky pokaždé z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích. Městský soud v Praze na něho v insolvenčních řízeních vždy nějak zapomněl. A hle, najednou advokát z Českých Budějovic dostane mimořádný případ, v němž se hraje o osud víc než půl miliardy korun z veřejných rozpočtů. Firmu, okolnosti jejíhož podnikání vyšetřuje za dozoru státních zástupců několik policejních útvarů včetně protikorupční policie a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu!

Městský soud v Praze přitom nemá se Švihlou žádné zkušenosti v žádné kauze, natožpak v politicky mimořádně citlivém případě, jako je Key Investments. Proč svěřil předseda Sváček natolik odpovědnou a bedlivě sledovanou práci zrovna správci z Českých Budějovic, když příslušný soud je v Praze, dlužník sídlí v Praze a většina věřitelů je z Prahy? Takové rozhodnutí městského soudu jednoduše nemůže odpovídat ani zásadám hospodárnosti řízení!

Jak mohl městský soud posoudit schopnosti tohoto advokáta?

Co na to říká Městský soud v Praze? „Původně ustanovená insolvenční správkyně Stanislava Vohradská není zapsána v seznamu insolvenčních správců se zvláštním povolením. Soud ji proto k jejímu odvolání ze dne 23. srpna 2012 z funkce insolvenčního správce v této věci odvolal a ustanovil nového správce se zvláštním povolením nutným k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka, který je obchodníkem s cennými papíry, a to Jiřího Švihlu,“ odpověděla na dotaz ČESKÉ POZICE Sváčkova asistentka a mluvčí soudu Martina Lhotáková.

Přitom podle Sváčkovy asistentky v Praze působí 22 správců se zvláštním povolením! „Skutečnost, že je dlužník obchodníkem s cennými papíry, se soud dověděl až ze sdělení insolvenční správkyně Vohradské, která se odvolala proti ustanovení správce. Tuto informaci následně potvrdila Česká národní banka. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka není tato skutečnost zřejmá, když předmět podnikání společnosti Key Investments je zapsán jako výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,“ dodala Lhotáková.

ČESKÁ POZICE se zajímala i o to, ve kterých jiných případech ustanovil Městský soud v Praze advokáta Švihlu insolvenčním správcem. Lhotáková odpověděla: „Pan Švihla byl určen insolvenčním správcem v této věci na základě opatření předsedy Městského soudu v Praze, tak jak stanoví insolvenční zákon. Doplňuji, že tento správce byl do insolvenčního řízení v působnosti Městského soudu v Praze ustanoven pouze 7. září 2012, a to v řízení se společností Key Investments.“

V kauze Key Investments je už tolik náhod, že se z nich stávají náhody neuvěřitelné

Bravo! Takže nyní víme s jistotou: Městský soud v Praze nejdříve ustanoví nestrannou insolvenční správkyni, která ale najednou zjistí, že nemá zvláštní povolení nutné k výkonu této funkce a nechá se odvolat. Následně předseda Jan Sváček svěří kauzu všemi nitkami spojenou s Prahou advokátovi z Českých Budějovic, se kterým však jeho soud nikdy neměl žádné zkušenosti a jenž doposud podle dostupných údajů ani nedělal žádné podobné případy. Jak vůbec mohly být předsedou soudu posouzeny schopnosti tohoto advokáta vést takové složité řízení, je záhadou.

Nebo je to jen pouhá náhoda? Možná, jenže v kauze Key Investments je už tolik podobných náhod, že se z nich stávají náhody neuvěřitelné. Proto bude důležité, aby věřitelé, příslušné úřady a instituce o to pečlivěji sledovali všechny kroky nového insolvenčního správce.

Aféru Key Investments podrobně sledujeme v rubrice HOT TOP.

Počet příspěvků: 24, poslední 17.9.2012 10:42 Zobrazuji posledních 24 příspěvků.