Kauza Key Investments: Politici čekají jako dobytek na porážku

Pražské městské části by se měly razantně snažit dostat ke svým penězům, dokud například ve firmě Via Chem Group nějaký majetek ještě je.

foto: archivČeská pozice

Na jatka pojmenovaná podle Key Investments se mohou pomalu vypravit politici odpovědní za to, že svěřili této firmě stamiliony. Ale spolu s nimi i ti, kteří řešení problému zanedbali.

Politici koalice ODS a ČSSD v Praze 6 a Praze 10 nyní zřejmě litují, že slibům Key Investments o vrácení peněz uvěřili a při záchraně finančního majetku radnic nepostupovali razantně. Tato chyba se může stát osudnou nejen současným vládcům radnic, ale i politikům, kteří v minulosti firmě Key Investments stamiliony veřejných peněz slepě posílali (nynější ministr Tomáš Chalupa či bývalý náměstek pražského primátora Antonín Weinert). Mohou za to vlastně sami. Neměli investovat pomocí firmy, v jejímž případě nevěděli, kdo ji vlastní, a neměli peníze vložit do nelikvidních dluhopisů společností s tajemnými majiteli na Britských Panenských ostrovech.

O tom, že podniky, kam prostřednictvím dluhopisů městské části investovaly ohromné peníze (Via Chem Group, E Side Property či leasingová firma Borsay), jsou v těžké situaci, museli dotčení politici vědět již před rokem. Problém je v tom, že tyto podniky jsou jako spojené nádoby, navzájem jsou propojeny takovým způsobem (například křížovými ručeními), že pokud půjde ke dnu jeden z nich, strhne s sebou i společnost, která krach neočekává. A právě tato katastrofická varianta může nastat do léta.

Kauzu Key Investments sledujeme již více než rok v rubrice HOT TOP.

Sčítání utopených peněz

Nejhůře je na tom Praha 6 a její dceřiná společnost SNEO, které dohromady mají u Key Investments utopeno v neprodejných a nezajištěných dluhopisech firem Via Chem Group a E Side Property zhruba 237 milionů korun. Jen o málo lépe je na tom Praha 10, jež do stejných dluhopisů investovala 210 milionů. Key Investments tyto peníze přes veškeré urgence nevrací.

Praha 10

drží 938 kusů dluhopisů Via Chem Group v nominální hodnotě 93 milionů korun a 234 obligací společnosti E Side Property v nominální hodnotě 117 milionů korun.

Pozice Prahy 6

v případě dluhopisů Via Chem Group je 1565 kusů v nominální hodnotě 156 milionů a u E Side Property 96 kusů v nominální hodnotě 48 milionů korun.
Do portfolia Prahy 6 se však automaticky počítají i dluhopisy, které Key Investments nakoupila za peníze společnosti SNEO, dceřiné firmy této městské části. SNEO drží 310 kusů dluhopisů Via Chem Group v nominální hodnotě 31 milionů korun a tři obligace E Side Property za 1,5 milionu.

Celkem se tedy jedná o 447 milionů korun. Na peníze od Key Investments však čekají i další česká města, například Sokolov utopil v dluhopisech Via Chem Group a E Side Property zhruba 30 milionů.

Vtip je v tom, že zatímco Praha 6, Praha 10 či Sokolov dodnes nic nedostaly, existují vyvolení, kterým za stejné dluhopisy Key Investmets ještě v minulých měsících peníze vracela. Tím šťastlivcem není nikdo jiný než Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP), slavný pravicový think tank profesora Václava Klause. Přičemž CEP měl uloženy peníze ve stejných dluhopisech jako městské části či město Sokolov. ČESKÁ POZICE se zajímala o to, jakými prostředky se představitelům CEP podařilo přesvědčit Key Investments, aby tomuto think tanku zhruba 11,5 milionu vrátila, jenže odpovědi z Hradu jsme se dodnes nedočkali.

Spletité vazby a hrozba insolvence

Kromě toho, že podniky, jejichž dluhopisy městské části drží, jsou zadlužené, některým hrozí likvidace či insolvence

Jak jsou na tom podniky, jejichž dluhopisy městské části drží? Kromě toho, že jsou zadlužené, některým hrozí likvidace či insolvence. Podívejme se nejdříve na Via Chem Group, do jehož dluhopisů investovaly městské části nejvíce. Na podnik, který podle médií kontroluje podnikatel Petr Sisák (před lety odsouzený za tunelování), byl podán návrh na nucenou likvidaci soudem. Společnost údajně neplní základní povinnosti akciové společnosti vyžadované zákonem – nesvolávala valné hromady, ani mimořádné na návrh padesátiprocentního vlastníka, nevydávala výroční zprávy, nesdělovala do sbírky listin obchodního rejstříku zprávy o vztazích a podobně. Aby toho nebylo málo, Via Chem Group nesmí na základě předběžného soudního rozhodnutí z března 2012 nakládat s majetkem.

Podle Hospodářských novin hrozí insolvence i společnosti E Side Property, které patří stadion fotbalové Slavie v Edenu, a také leasingové firmě Borsay. Oba podniky dříve kontroloval bývalý ředitel Key Investments Vladimír Kroužecký, který v E Side Property dodnes drží pětinový podíl. Vlastník stadionu sice na tom není tak špatně (ovládá ji finanční skupina Natland, která majoritu získala v rámci širšího vyrovnání s Kroužeckým), jenže ručí za závazky společnosti Borsay až do výše 250 milionů korun. Borsay je ve hluboké ztrátě (loni kolem 170 milionů), mimo jiné proto, že firmě neplatí Via Chem Group. Navíc společnosti Borsay v únoru vypršela splatnost úvěru u České spořitelny ve výši 160 milionů korun a ještě k tomu letos koncem prosince musí splatit dluhopisy za 200 milionů korun! Vazby mezi těmito firmami jsou natolik spletité, že i otrlí finančníci z Natland Group nad tím kroutí nevěřícně hlavou.

Varování radnicím

Na vážnou situaci kolem podniku Via Chem Group upozornil dopisem vedení Prahy 6 a Prahy 10 v únoru 2012 finančník Miroslav Babej-Kmec. Jeho firma Calpit Consultants Corporation (CCC) vede spory o vlastnictví ve společnosti Via Chem Group. Právníci Babej-Kmece o situaci informovali i Českou národní banku, jejíž kapitálový dohled pozvolna šetří Key Investments bez verdiktu již neuvěřitelných 20 měsíců, od srpna 2010! Je jasné, že Babej-Kmec tyto kroky neudělal nezištně, městské části zapletené do kauzy Key Investments oslovil zřejmě proto, aby v boji se Sisákem našel spojence.

Výpis z obchodního rejstříku Via Chem Group neodpovídá skutečnosti, údaje byly zapsány na základě podvržených podkladů, statutární orgány nejsou právoplatně zvolené, veškeré jimi provedené úkony jsou neplatné a nové akcie Via Chem Group, jakož i změna stanov, jsou neplatné. Takto lze shrnout upozornění Babej-Kmece městským částem. A jak na toto varování politici z radnic zareagovali?

Starosta Richter se tváří, že Key Investments není jeho problém, a zřejmě spoléhá na to, že 210 milionů od Key Investments mu pomůže vrátit jeho kamarád Hrdlička

Vedení Prahy 10, kde vládne koalice ODS a ČSSD pod dohledem mocného pražského lobbisty Tomáše Hrdličky, zareagovala kreativně. Starosta Milan Richter (ODS) nepředal věc právnímu oddělení, nýbrž živnostenskému odboru!!! Vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru Monika Květoňová právníkům Babej-Kmece odpověděla, že jelikož ani Via Chem Group ani Calpit Consultants Corporation nesídlí na Praze 10, nejde o záležitost spadající do kompetence radnice Prahy 10. Richter se tváří, že Key Investments není jeho problém, a zřejmě spoléhá na to, že 210 milionů od Key Investments mu pomůže vrátit jeho kamarád Hrdlička.

V Praze 10 navíc v těchto dnech dokončují ocenění skvostného portfolia zděděného po Key Investments. Radní Prahy 10 se na tom usnesli už loni 30. srpna, jenže třem vybraným znalcům poslali podklady až před několika týdny. Proč by starosta Richter spěchal? Dluhopisy Via Chem Group jsou splatné na podzim 2013, obligace E Side Property dokonce až v roce 2024! Má čas.

Praha 6 v záležitosti Key Investments dnes už postupuje jako řádný hospodář. Místostarosta městské části Petr Ayeboua ČESKÉ POZICI sdělil, že radnice finančníka Babeje-Kmece začátkem března vyzvala, aby svá tvrzení doložil. Místostarosta ČESKÉ POZICI poskytl i některé dokumenty. Právníci Babej-Kmece žádosti radnice vyhověli. Nyní je zase řada na Praze 6. Kterým směrem se vydá a jakými prostředky bude o svoje stamiliony bojovat? „Sledujeme Via Chem Group, ale máme málo informací. Jsme bezbranní, nemůžeme po nikom nic vymáhat. Nezbývá nám než čekat,“ sdělila poněkud rezignovaně Hospodářským novinám starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. Takové odevzdání se osudu je ale cestou do pekel a na politická jatka. Nač radnice Prahy 6 čeká? Na splatnost dluhopisů Via Chem Group v roce 2013? Nebo do 20. prosince 2024, kdy budou maturovat obligace E Side Property?

Co zbývá?

Radnice Prahy 6 by po poradě s právníky měla být první, kdo zahájí akci a vyzve Via Chem Group, aby po pravdě lecos vysvětlila

Praze 6 nezbývá nic jiného, než si přiznat, že drží těžko dobytnou až nedobytnou pohledávku a že byla podvedena, což ostatně už prohlásil i bývalý starosta Tomáš Chalupa. Radnice a její firma SNEO by po poradě s právníky měly být první, kdo zahájí akci a vyzvou podnik Via Chem Group, aby po pravdě vysvětlil, jak je to se zprávami o jeho neplatných orgánech, neplatných či vůbec nesvolaných valných hromadách, nezveřejňovaných zprávách o vztazích ovládání společnosti, o žalobě k nucené likvidaci společnosti soudem, o možné neplatnosti některých dluhopisů, o emisi falešných akcií a podobně.

Co by se potom stalo? Po stanovené lhůtě by Praze 6 přišla od právníků Via Chem Group odpověď vše popírající se snahou k pacifikaci věřitele, ale je otázka, zda by to radnici uklidnilo. Pokud by Praha 6 a firma SNEO měly i potom vážné pochybnosti, mohly by požádat o okamžité uhrazení dluhopisů ještě před datem jejich splatnosti. Samozřejmě, že podávat návrh soudu na zesplatnění dluhopisů je asi stejné, jako čekat na datum skutečné splatnosti, protože rozhodování českých soudů trvá léta. Podstatné však je, že Praha 6 a SNEO nesmějí čekat jak dobytek na porážku. Měly by převzít iniciativu a snažit se dostat ke svým penězům, dokud v společnosti Via Chem Group nějaký majetek je.