Kauza Key Investments: Naděje pro Prahu 6, 10 a 13 umírá poslední

Tři pražské městské části čekají na vrácení 650 milionů korun, které svěřily do správy záhadné společnosti.

Starosta Prahy 13 David Vodrážka (vlevo) a bývalý starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa nesou spoluodpovědnost za smlouvy městských částí s firmou Key Investments. foto: ČTKČeská pozice

Starosta Prahy 13 David Vodrážka (vlevo) a bývalý starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa nesou spoluodpovědnost za smlouvy městských částí s firmou Key Investments.

ČESKÁ POZICE se dlouhodobě věnuje případu, v němž tři pražské městské části a jiné, většinou veřejnoprávní subjekty, nezodpovědně svěřily své dočasně volné peníze v řádech stamilionů do správy neprůhledné společnosti Key Investments. Situace vygradovala minulý týden, kdy ČESKÁ POZICE zveřejnila, že na část majetku Key Investments byla uvalena exekuce a někteří klienti učinili právní kroky k navrácení spravovaných prostředků. Kdo stojí za exekučním řízením vedeným na obchodní podíl Key Investments v dceřiné společnosti Depozitní centrum, není stále známo. Z okolností nevyplývá, že by mělo jít o minulého, nebo současného klienta Key Investments.

Zajímavé je však srovnání podmínek, které vyjednaly Praha 6, 10 a 13 ve smlouvě s firmou Key Investments. Zmíněné městské části navíc netuší, kdo tuto firmu, kterou již šetří policie a kapitálový dohled ČNB, majetkově kontroluje.

Smlouvy vypadají krásně

Praze 6 přitekly papírově miliony. Potíž je, že z hlášení o stavu portfolia nikdo školku či hřiště nepostaví.Praha 6 uzavřela s Key Investments smlouvu o správě prostředků již v roce 2003. Její zástupci hovoří o vysokém zhodnocení majetku. Nepochybujeme, že papírově přitekly Praze 6 miliony. Problém tkví v tom, že z hlášení o stavu portfolia nikdo nepostaví školku, školu nebo dětské hřiště. Praha 6 by měla přestat mlžit a říct naprosto jasně, kolik a kdy odteklo a kolik přiteklo od Key Investments peněz. Jedině tak se dá spočítat takzvaný IRR (internal rate of return – česky přibližně vnitřní míra výnosu). Teprve tento ukazatel poskytne jasný obrázek efektivity práce správce portfolia v porovnání s jinými správci za stejné období. Pravidelná povinnost správce prostředků informovat o takto měřeném výnosu portfolia však ve smlouvách s Key Investments chybí. ČESKÁ POZICE o tyto informace požádala starostku Prahy 6 Marii Kousalíkovou, ale na odpovědi čeká již přes týden.

Praha 6  má ve své smlouvě o správě portfolia od začátku stanoveno, že všechny cenné papíry, které pro ni správce nakoupí, musí mít rating od agentury Moody’s Investors Service. Zatím se neobjevila jediná informace, že vůbec nějaký cenný papír, který kdy Key Investments pro Prahu 6 koupila, takový rating měl. To je informace, která je natolik šokující, až se jí sami zdráháme uvěřit.

Aby toho nebylo dost, vymínila si Praha 6 v dodatku smlouvy č. 7 z června 2010, který podepsal tehdejší starosta Tomáš Chalupa, že podíl cenných papírů od jednoho emitenta nebo osob s ním spojených nepřesáhne 20 procent. Přitom podíl cenných papírů zjevně spojených s firmou Via Chem Group dosáhl na konci roku 2010 šokujících 83 procent!

Ze zápisů z různých porad a jednání zástupců Prahy 6 je už minimálně od počátku roku 2010 patrná značná nervozita. Politici ODS podle informací ČESKÉ POZICE obcházeli velké finanční skupiny, aby Praze 6 nějakým způsobem vykryly pozici u Key Investments. Někdo zřejmě pomohl, protože Praze 6 se podařilo – zatím není jasné, jak – stáhnout od Key Investments v únoru 2011 asi 195 milionů korun. Tato firma jí však nadále spravuje zhruba 250 milionů korun, které jsou vloženy do nelikvidních cenných papírů Via Chem Group, Spolku pro chemickou a hutní výrobu a E Side Property (vlastník stadionu fotbalové Slavie). Je proto obtížně pochopitelné, že tato městská část doposud nepodnikla žádné právní kroky vůči správci svého majetku minimálně z titulu nedodržené smluvně dohodnuté investiční strategie.

Bianko šek od politiků Prahy 13

Smlouva mezi Prahou 13 a Key Investments na správu 200 milionů korun byla podepsána podstatně později, až v květnu 2010. Ze záznamu jednání tehdejšího zastupitelstva z 21. dubna 2010 je znát, že jeho členové byli vystaveni značnému tlaku tuto smlouvu ihned schválit. Této městské části doporučila služby Key Investments i Praha 6.

Má Key Investments nějaké aktivum, o kterém nepíše ve výroční zprávě a jež přesahuje její vlastní kapitál? Městská část Praha 13 vystavila ve své investiční strategii Key Investments těžko uvěřitelný bianko šek, když povolila nakupovat registrované a neregistrované a listinné i zaknihované cenné papíry, ale současně do smlouvy dala i záruku Key Investments, že jí bude vrácena celá investovaná jistina včetně zaručeného výnosu 3,5 procenta. Nepřísluší nám komentovat, jak je možné, že Key Investments takovou záruku na sumu přesahující 200 milionů korun poskytla. Třeba má nějaké aktivum, o kterém nepíše ve své výroční zprávě a jež přesahuje její vlastní kapitál – činí asi deset milionů korun. Předseda představenstva Key Investments Daniel Brzkovský na zmiňovaném záznamu z jednání zastupitelstva tvrdil, že mezi akcionáři Key Investment je mezinárodní banka Barclays a britská investiční společnost Liongate. Tyto finanční skupiny však na svých stránkách investici do Key Investments vůbec neuvádějí.

Papírově tedy vypadá všechno dobře. Praha 6 by měla mít cenné papíry s investičním ratingem a Praha 13 sice téměř cokoli, ale se zárukou Key Investments na vrácení peněz.

Zavádějící srovnání?

V ČR nedávno vyšla kniha pojednávající o největším investičním podvodu světa v řádu desítek miliard dolarů, který provedl svým investorům Američan Bernie Madoff. Jeho Ponziho schéma (česky letadlo) ožebračilo tisíce drobných investorů, ale i nadací a veřejných institucí. Samozřejmě ani náhodou netvrdíme, že Key Investments provozuje něco podobného, ale některé společné rysy zarážejí. Zejména neochota podávat jakékoli informace, zaručené a pravidelné papírové zisky i v době, kdy ostatní prodělávají, tlak na rychlé podepsání smlouvy, protože zítra už bude pozdě, provádění důležitých operací v zahraničí mimo dohled lokálních úřadů, důraz na osobní vazby a nedůrazná činnost státního dohledu…

Praha 13 a pravděpodobně i Praha 6 už požádaly Key Investments o výplatu všech penězTěžko předvídat další vývoj. Starosta Prahy 13 David Vodrážka ČESKÉ POZICI minulý pátek sdělil, že už požádal Key Investments o výplatu všech peněz, a ze souvislostí lze dovodit, že Praha 6 učinila pravděpodobně totéž. Dá se předpokládat, že Key Investments má v tuto chvíli už splatný závazek, zejména vůči Praze 13, jíž poskytla záruku.  Společnost by tedy měla bez prodlení zaplatit, anebo by orgány společnosti měly učinit kroky, které v případě neschopnosti splnit splatný závazek zákon vyžaduje.

Pokud obchodník nesplní své závazky, mají klienti obchodníků s cennými papíry ještě možnost obrátit se na garanční fond, nebo pojišťovnu obchodníka, ale v tomto případě by to vzhledem k velikosti potenciálního plnění asi mělo jen zanedbatelný efekt.

Zažijeme něco jako Sazka story 2?

V kauze by však mohl nastat i pozitivní zvrat. Jak minulý týden informovala – s odvoláním na nejmenované zdroje – MF Dnes, poskytla finanční skupina J&T v této věci půjčku 200 milionů korun. Z této částky byly pravděpodobně uhrazeny některé závazky Key Investments vůči Praze 6, konkrétně odprodej obligací Via Chem Group.

Ve zprávě se nepíše, kdo byl příjemce této půjčky. J&T rozhodně není banka, která by se zaměřovala na půjčování provozního kapitálu. V takovém případě se přímo nabízí úvaha, že ve vzduchu by mohla být akvizice některého ze subjektů okolo Key Investments, například právě firmy Via Chem Group, někým ze skupiny okolo J&T, například Energetickým a průmyslovým holdingem, kde mezi akcionáři najdeme i PPF a finančníka Daniela Křetínského.

Takový projekt by měl samozřejmě mnoho úskalí, jako je zpochybněná vlastnická struktura Via Chem Group. Ale to není nic, s čím by si lidé z J&T neuměli poradit. J&T navíc není jediným investičním predátorem, který je v souvislosti s touto kauzou zmiňován. Třeba nakonec zažijeme něco jako Sazka story 2. Pro obyvatele zmiňovaných městských částí by to mohla být ta lepší varianta. I když akvizitér v takových případech zpravidla neskupuje závazky za nominální hodnotu, což znamená, že Praha 6, 10 a 13 by mohly o velkou část svěřených peněz přijít.

Key Investments mlčí a mlčí

Na konec si necháváme několik slov o managementu Key Investments. O této společnosti bylo v posledních dnech a týdnech řečeno tolik negativního, že naprostá laxnost představenstva a dozorčí rady šokují.

Pokud je polovina z toho, co bylo napsáno pravda, jde o obrovský malér z hlediska trestního i občanského práva a představenstvo, nebo alespoň jeho jednotliví členové by měli podniknout kroky, které jim ukládá zákon.

Pokud to, co se píše, není pravda, měla by společnost věci uvést na pravou míru. Chápeme, že Key Investments nemůže komentovat záležitosti týkající se jednotlivých klientů. To ale není důvod, proč nehovořit o věcech týkajících se například výběru cenných papírů od jednoho emitenta, ratingu, likvidity, reálné hodnoty...

Mlčení navozuje spíše dojem rezignace a naplňuje okolí dalšími obavami. Pokud ovšem Key Investments nečeká na spásné řešení v podobě příchodu strategického investora, který se náhle zjeví a uvede vše do pořádku.