Katolická církev investuje. Chce si zajistit stabilní příjem

Katolíci se musejí zabydlet v obchodněprávním pojmu řádného hospodáře. Krátí se totiž čas, kdy jim státní kasa přiděluje pravidelný přísun v rámci restitucí. V roce 2016 dokázala katolická církev zvýšit výnosy na 1,4 miliardy korun. Zvládla snižování státního příspěvku na činnost a rozšiřuje portfolio investic.

Bývalý klášter sv. Gabriela sloužil jako depozitář České pošty pro její sbírky. foto: Česká pošta/Ivo Vysoudil

Bývalý klášter sv. Gabriela sloužil jako depozitář České pošty pro její sbírky....

Hořčice podle tradiční receptury nebo kosmetické výrobky vyrábí v opatství Nový Dvůr přímo tamní mniši. Koupit se dají v klášteře, ale i na internetu. Opatství je příkladem přípravy finanční nezávislosti římských katolíků na státu, která je pro nejpočetnější českou církev největší výzvou do budoucnosti.

Římskokatolická církev ve čtvrtek 23. listopadu zveřejnila výsledky hospodaření za loňský rok. V roce 2016 dokázala zvýšit výnosy o jedenáct procent na 1,4 miliardy korun. Zvládla hladce překonat snižování státního příspěvku na činnost církve a naopak portfolio investic rozšiřuje. Začátkem roku založila nemovitostní fond, ve kterém do budoucna vidí stabilní zdroj příjmů. Do fondu vložila prostředky většina diecézí. Detaily investic, které dosahují desítek milionů, ale církev odtajní až za rok. Mají směřovat do lesní a hospodářské půdy, ale i do komerčních objektů.

Splátky za majetek

Katolíci se musejí v obchodněprávním pojmu řádného hospodáře dobře zabydlet. Pomalu se totiž krátí čas, kdy jim státní kasa přiděluje pravidelný přísun v rámci restitucí. Součástí majetkového vypořádání státu s církví je mimo vracení majetku i pravidelný příspěvek na pastorační činnost. Ze státního rozpočtu sice loni dostali 848 milionů, to je ale o 44 milionů korun méně než v předchozím období. Příspěvek se každý rok o pět procent sníží a v roce 2030 klesne na nulu.

Do rozpočtu církve loni stát poslal v rámci restitucí splátku 1,3 miliardy korun za majetek, který katolíkům nelze vrátit. Dohromady jde o majetek za 59 miliard korun, které stát církvím nahrazuje v pravidelných splátkách. Poslední pošle v roce 2043. Jakmile vyschne i tento zdroj příjmů, budou muset církve ekonomicky stát na vlastních nohách.

Do rozpočtu církve loni stát poslal v rámci restitucí splátku 1,3 miliardy korun za majetek, který katolíkům nelze vrátit. Dohromady jde o majetek za 59 miliard korun, které stát církvím nahrazuje v pravidelných splátkách. Poslední pošle v roce 2043. Jakmile vyschne i tento zdroj příjmů, budou muset církve ekonomicky stát na vlastních nohách. Zaměstnání přitom katolická církev poskytuje více než dvanácti tisícům osob. Mezi ty patří učitelé, sociální pracovníci, lesníci i duchovní.

Z pohledu průměrné mzdy českých zaměstnanců vyplácí církev duchovním téměř o deset tisíc nižší platy. „Aktuálně zaměstnáváme zhruba 1700 duchovních s průměrnou mzdou 19 281 korun. Naší ambicí je dostat se za dvacetitisícovou hranici,“ řekl na tiskové konferenci Tomáš Holub, plzeňský biskup a předseda ekonomicko-právní komise České biskupské konference.

Zejména finanční operace

Vedle vkládání prostředků do nemovitostí církev investuje i do lidského kapitálu. Od září příštího roku začne výuka na Střední odborné škole svatého Jana Boska v Kroměříži. Tu zřizuje Arcibiskupství olomoucké a středoškolákům nabídne studium v oborech lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, zemědělec-farmář a zahradník. Mimo ambice zlepšit stav učňovského školství má založení kroměřížské školy i čistě pragmatické důvody.

Naděje na generování zisku se obracejí zejména k finančním operacím. Katolická církev v rámci růstového fondu investuje především do cenných papírů. Fond, který spravuje ČSOB Asset Management, obhospodařuje majetek ve výši téměř 800 miliard korun. Jeho výnos v loňském roce dosahoval solidních 6,8 procenta.

„Je to průkopnické v tom ohledu, že víme, že budeme mít v diecézních lesích pro studenty uplatnění. Takže i oni vstupují do studia s určitou jistotou,“ vysvětlil Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Církev si tak de facto může vychovat generaci budoucích zaměstnanců. Obhospodařuje totiž více než 150 tisíc hektarů zemědělské a lesní půdy. V rámci vlastních podnikatelských aktivit se daří i projektu Církevní turistika.

Katolíci v něm nabízejí ubytování v téměř 50 církevních objektech. Například v Praze přímo na hradčanském Loretánském náměstí zaplatí poutník za přespání 400 korun a o stovku méně, když bude spát ve vlastním spacáku. Velké oblibě se projekt těší v brněnském biskupství. Tam ubytování hojně využívají poutníci po vinařských stezkách. Oblast vlastních hospodářských aktivit je vedle finančních investic právě tou, která má v budoucnu generovat církvi výdělek. V roce 2016 takto do své budoucnosti vložili přes jednu miliardu.

Naděje na generování zisku se ale obracejí zejména k finančním operacím. Katolická církev v rámci růstového fondu investuje především do cenných papírů. Fond, který spravuje ČSOB Asset Management, obhospodařuje majetek ve výši téměř 800 miliard korun. Jeho výnos v loňském roce dosahoval solidních 6,8 procenta.