Karolína Peake zatajila před veřejností 18 milionů z prodeje luxusní vily

Vicepremiérka Karolína Peake v čestném prohlášení o svých příjmech z roku 2010 neuvedla částky, které získala již coby poslankyně.

foto: © Isifa, ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Aktualizace. Jak si vicepremiérka Karolína Peake a hlasitá bojovnice proti korupci představuje transparentnost? V čestném prohlášení za rok 2010, v němž se poslanci vyjadřují k majetku, včetně finančního, který v tom kterém roce nabyli, „pozapomněla“ na více než 18 milionů korun.

Vicepremiérka nejprve tvrdila, že chybu neudělala. Ve čvrtek 25. října, tedy den po uveřejnění našeho článku, ale v Poslanecké sněmovně označila „opomenutí“ za chybu své účetní. „Poté, co jsem byla upozorněna na možný rozpor v čestném prohlášení, jsem celou situaci začala řešit a k odstranění jakýchkoliv pochybností doplním čestné prohlášení formou dopisu adresovaného mandátovému a imunitnímu výboru, a to i přesto, že se v případě zjištěného rozporu mohlo maximálně jednat o přestupek,“ uvedla Peake pro deník Právo.

Vila a pozemek v atraktivní lokalitě

Vraťme se o devět let nazpět. V polovině srpna 2003 uzavřeli manželé Karolína a Charles Peakovi kupní smlouvu s Čecho-Kanaďankou Jarmilou Pírkovou. Odkoupili od ní za 9,7 milionu korun dům a pozemky v Praze-Troji. Část kupní ceny, přesně 2,7 milionu korun, uhradili Peakovi z vlastních prostředků, zbytek doplatili z hypotéky.

O tři roky později pozemky u domu v Troji Peakovi ještě rozšířili. Od pražského magistrátu koupili pozemek o rozloze 172 metrů čtverečních, který jim zajistil spojení s veřejnou komunikací. Bez magistrátní parcely by byl přístup k domu komplikovaný, v podstatě jej zajišťovala jen obtížně sjízdná polní cesta. Cena pozemku byla v kupní smlouvě stanovena na 438 600 korun.

Do nemovitostí v Troji se manželé nepřestěhovali, ale začali s rozsáhlým „developmentem“. Na kompletní přestavbu domu získali stavební povolení v polovině června 2006. Zhruba ve stejné době odstartovala Karolína Peake svou politickou kariéru. V říjnu 2006 byla zvolena jako nezávislá kandidátka do zastupitelstva Prahy 1. Stala se členkou kontrolního výboru a několika komisí. Následující rok vstoupila do strany Věci veřejné.

Suma sumárum, za dům a pozemky v Troji Peakovi dostali 57 milionů korun.

Ale zpět k nemovitostem v Troji. V listopadu 2009, po komplexní rekonstrukci, manželé Peakovi luxusní rezidenční komplex prodali. Novým majitelem se stala společnost Nice View. Peakovi podepsali s Nice View dvě kupní smlouvy, jednu na dům, druhou na pozemky. Za vilu inkasovali 29,1 milionu korun. Z kupní smlouvy vyplývá, že ještě před jejím podpisem splatili hypoteční úvěry za zhruba 19 milionů korun.

Kupní cena pozemků, jak vyplývá z druhé kupní smlouvy, byla stanovena na 27,9 milionu korun. Právě z této částky zaplatili Peakovi přibližně devatenáctimilionovou hypotéku a dále z ní byla uhrazena daň z převodu nemovitosti, a to jak za pozemky, tak za dům. Suma sumárum, za dům a pozemky v Troji Peakovi dostali 57 milionů korun. Po odečtení splátek hypoték, nákladů na koupi pozemků a daní, navýšili manželé Peakovi prodejem nemovitostí v Troji svůj rodinný rozpočet o více než 33 milionů korun. Tato částka je zřejmě nižší, neboť dle vyjádření Karolíny Peake (viz dále) do rekonstrukce domu vložili další peníze.

Co chybí v prohlášeních

Politická dráha Karolíny Peake pokračovala. Spolu s dalšími pěti členkami Věcí veřejných nafotila před parlamentními volbami v roce 2010 sexy kalendář. Strana, která měla do té doby pouze komunální rozměr, zaplavila tyrkysově modrými předvolebními billboardy celou republiku. Pryč s dinosaury a korupcí, hlásaly. Koncem května 2010 se Peake spolu s dalšími 23 véčkaři dostala do parlamentu. Strana Věci veřejné se již před volbami stala nejhlasitějším kritikem korupce a netransparentnosti a po volbách s proklamacemi pokračovala. Peake v tomto ohledu nijak nevybočovala.

Před ustavující schůzí sněmovny byla Karolína Peake webem Aktuálně.cz požádána, aby rozkryla své majetkové poměry. V dotazníku uvedla, že vlastní deset let starý automobil Audi A6, spolu s manželem byt a část pozemku na Malé Straně a zhruba šest milionů korun mají v akciích. Ani slovem se nezmínila o částce, kterou Peakovi získali z prodeje nemovitostí v Troji.

Že by opomněla příjem v řádu desítek milionů korun? Budiž, novinám se svěřovat nemusela. Osobní schůzku s ČESKOU POZICÍ odmítla, respektive byla ochotna přistoupit na termín až po sněmu strany LIDEM, který proběhne 3. listopadu. Odpovědi na naše otázky zaslala e-mailem. „Prodali jsme rodinný dům, který jsme si postavili pro vlastní bydlení. Náklady na výstavbu činily více, než byla výše hypotéky. Mnou deklarovaná přibližná výše našeho současného majetku – 16 milionů korun – (v listopadu 2011 uvedla Karolína Peake pro MF Dnes, že má úspory ve výši 16 milionů korun – pozn. red.) odpovídá. Po prodeji domu jsme splatili nejen hypotéku, ale i další úvěry, které jsme měli v souvislosti se stavbou domu a koupí dalšího bytu a jeho rekonstrukcí,“ vysvětluje Karolína Peak mediální prohlášení o svých majetkových poměrech.

O penězích z realitní transakce nenajdeme ani zmínku v čestném prohlášení o příjmech a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce

O penězích z realitní transakce však nenajdeme ani zmínku v čestném prohlášení o příjmech a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, které každoročně vyplňují veřejní funkcionáři, tedy i poslanci. Čestné prohlášení Karolíny Peake za období od 29. května, kdy se stala poslankyní, do konce roku 2010 je stručné. V majetku nabytém v tomto období, a to včetně peněžních příjmů, je uvedena pouze jedna položka – automobil Volvo za 1,1 milionu korun.

Z kupní smlouvy na prodej domu v Troji, kterou uzavřeli manželé Peakovi s firmou Nice View, vyplývá, že kupní cena 29,1 milionu korun byla rozdělena na jedenáct splátek. První ve výši 2,4 měla být splacena do 15. února 2010. Další splátky, šlo měsíčně o více než 2,6 milionů korun, jsou na základě kontraktu splatné vždy k 15. dni následujícího měsíce. Připomeňme, že Karolína Peake se stala poslankyní 29. května 2010. Od tohoto data do konce roku 2010 s manželem dostala na účet víc než 18 milionů korun.

Právníci s argumentací Karolíny Peake nesouhlasí

Redakce ČESKÉ POZICE požádala Karolínu Peakce o vysvětlení, proč se o těchto penězích nezmínila v čestném prohlášení.

„Kupní smlouvy byly uzavřeny v roce 2009, tudíž před vznikem poslaneckého mandátu. Splátky kupní ceny sice dobíhaly i po 29. 5. 2010, ale neměly žádnou souvislost s (mojí) činností vykonávanou v roce 2010. V čestném prohlášení není ani oddíl, který by vyžadoval uvádění skutečností vzniklých před vznikem mandátu – jeho součástí je oznámení o vykonávaných činnostech v období, nabytí vlastnických práv k majetku v období a oznámení o peněžitých příjmech – darech, příjmech z podnikání a účasti na právnických osobách,“ napsala v e-mailu ČESKÉ POZICI Peake.

Právníci, které jsme oslovili, však mají jiný názor.

  • „Dle zákona o střetu zájmů je veřejný funkcionář povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 tisíc korun. Tato povinnost se tedy vztahuje na všechny příjmy v příslušném období (s výjimkou platu veřejného funkcionáře) bez ohledu na to, z jakého jsou zdroje a zda mají původ v činnosti v předchozích obdobích, či nikoliv. Rozhodující je tedy to, kdy byl realizován příjem, nikoliv to, zda se případně opírá o právní titul z jiného období. To platí o to více v případech, kdy je příslušný příjem zahrnut do daňového přiznání příslušného veřejného funkcionáře za předmětné období. Je to přestupek a hrozí za to pokuta do výše 50 tisíc korun,“ tvrdí advokát renomované kanceláře.
  • Odborník další významné právní firmy uvádí: „Zákon o střetu zájmů ukládá povinnost učinit oznámení formou čestného prohlášení o, mimo jiné, příjmech, datech a závazcích obdržených během výkonu funkce veřejného funkcionáře, tedy i poslance, pokud souhrnná hodnota přesáhne v kalendářním roce 100 tisíc korun. Přijaté peněžní prostředky v souhrnné výši 18.666.665 korun pak podle našeho názoru spadají pod definici uvedenou v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů, tj. získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody. Z kopie poskytnutého čestného prohlášení Karolíny Peake vyplývá, že v čl. IV. na str. 5 není pod písmenem a) příjem z výše uvedené kupní smlouvy, uveden.“
Slova o transparentnosti

To, že Peake neuvedla příjem z prodeje nemovitostí v Troji, který nabyla během doby ve sněmovně, nelze právě u ní svalovat na nevědomost či přehlédnutí. Karolína Peake, neoficiální šéfka strany LIDEM, je vzděláním právničkou, tři roky působila jako advokátní koncipientka. V Nečasově kabinetě získala funkci vicepremiérky a od července loňského roku předsedá Legislativní radě vlády. Je smutné, že s touto kvalifikací není schopná v čestném prohlášení najít příslušnou kolonku.

Peake se na svých internetových stránkách nedávno vyjádřila k návrhu zákona o povinných majetkových přiznáních pro politiky, který připravuje TOP 09. Dle něj by museli politici na začátku a na konci funkčního období odkrýt celý svůj majetek. „Považuji to za vcelku správné, i když trochu překvapivé, když uvážím, jak odmítavě se jak ODS, tak TOP 09 staví k návrhům na zavedení majetkových přiznání jako takových,“ konstatovala na svých stránkách Peake.

I když má k návrhu, který označuje za „hujeřinu“, výhrady, dodává: „Snaze o nalézání nových řešení na kultivaci naší politiky určitě meze nekladu. Koneckonců, jsem odpovědná právě za protikorupční legislativu.“ Vzhledem k tomu, jak „transparentně“ se přihlásila k zisku z realitního obchodu v Troji, znějí její slova jako naprostá ironie. Stydí se dobře situovaná členka vlády za svůj majetek? A co by napsala Karolína Peake do majetkového přiznání, kdyby bylo povinné?

knight Good point. Good point. 6:29 25.10.2012

Počet příspěvků: 55, poslední 28.10.2012 05:13 Zobrazuji posledních 55 příspěvků.