Kam zmizely miliardy, které EU poslala českým podnikatelům?

Zpráva CEE Bankwatch Network odhalila, že banky v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku šidily malé a střední podniky.

Kontrolní instituce nevládních organizací CEE Bankwatch Network zjistila, že část injekce EIB nedorazila k adresátům. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Kontrolní instituce nevládních organizací CEE Bankwatch Network zjistila, že část injekce EIB nedorazila k adresátům.

ČESKÁ POZICE přináší aktualizované znění článku o zjištěních CEE Bankwatch k čerpání finanční injekce z Evropské investiční banky (EIB) pro střední a malé formy ve středoevropském regionu. V době publikování nebylo možné zveřejnit reakci dotčených finačních institucí - EIB,  UniCredit Bank a VÚB Banky, neboť EIB, a UniCredit Bank si vyžádaly čas na prostudování zprávy CEE Bankwatch. VÚB Banka se doposud ke zprávě nevyjádila. Reakce uvádíme jako dovětek článku.

Článek ČESKÉ POZICE ze 16. prosince

V době vrcholící globální finanční a hospodářské krize v letech 2008 a 2009 přispěchala na zamrzlý úvěrový trh s otevřenou dlaní kromě centrálních bank jednotlivých zemí také Evropská investiční banka (EIB). Podpůrný balík zahrnoval mimo jiné 15 miliard eur, které měly být prostřednictvím lokálních bank rozděleny ve formě drobných půjček malým a středním podnikům (SME), jež by nemusely turbulence z vlastních zdrojů ustát. Jak ale zjistila kontrolní instituce nevládních organizací CEE Bankwatch Network, velká část těchto peněz se k zamýšleným adresátům vůbec nedostala. Zůstala totiž na účtech zprostředkovatelských peněžních ústavů, které se patrně samy potýkaly s nedostatkem likvidity.

Z půjček EIB mohlo mít dle odhadů užitek 0,001 procenta malých a středních podniků v ČR, Polsku, Maďarsku a na SlovenskuCEE Bankwatch Network prověřovala vzorek 30 takzvaných globálních úvěrů EIB v hodnotě 1,8 miliardy eur poskytnutých ve čtyřech středoevropských zemích, a sice České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku do června 2010. „Domníváme se, že ze snah EIB mělo užitek 0,001 procenta všech malých a středních podniků v těchto čtyřech zemích,“ uvedla jedna z autorek zprávy Isabella Besedová. „Reálně to znamená, že z 1,8 miliardy eur vyplacených Evropskou investiční bankou mělo prospěch méně než tři tisíce malých a středních podniků, protože hodně peněz dosud leží v bankách,“ doplnila.

Jako vůbec nejhorší vyznívá hodnocení pro Českou republiku, pro níž EIB počítala celkem s částkou přibližně 610 milionů eur. Ze 458 milionů eur, jejichž využití zkoumala CEE Bankwatch Network, se k prostředníkům – bankám v tuzemsku – dostalo pouhých 52 procent. O zbytek peněz neprojevil nikdo zájem, a zůstaly tedy ležet v EIB. Ještě menší suma pak putovala z bank ke konečným příjemcům – malým a středním firmám.

Vítězem se stává... Slovensko!

Kde je tedy problém? Například dva globální úvěry, VUB Convergence & Mid Cap Loan a UniCredit CZ Global & Mid Cap Loan v celkové výši 108,75 milionu eur, zůstaly úplně netknuté a konečných příjemců – SME – se nedočkaly. „Jak je možné, že jedna banka – UniCredit – nemohla najít žádný vhodný projekt, aby rozdělila 100 milionů během 18 měsíců, zatímco jiná – Česká spořitelna, která dostala 200 milionů eur, byla schopna rozdělit celou sumu během jednoho roku?“ táže se ve zprávě CEE Bankwatch Network.

UniCredit Bank CZ se k situaci slíbila vyjádřit v nejbližší době, stejně jako VÚB Banka.

Nejlépe dopadlo v hodnocení Slovensko, které dokázalo uplatnit dokonce vyšší, než alokovanou sumu. Jak je to možné? Některé banky přidělovaly peníze do jiných zemí, než kam byly původně určené, což je podle CEE Bankwatch velmi znepokojující.

Zpráva organizace z 8. prosince rovněž tvrdí, že nebylo snadné dostat se k podstatě globálních úvěrů EIB. „Tak obrovská je netransparentnost, která je stále obklopuje. To, co jsme objevili, by však mělo vyvolat znepokojení akcionářů banky, členských států Evropské unie,“ uvedla Besedová. „Vzhledem k tomu, že globální úvěry tvoří víc než 20 procent podnikání Evropské investiční banky jen v EU, musejí být změněny,“ doplnila koordinátorka Bankwatch pro EIB Anna Roggenbucková.

EIB podle informací ČESKÉ POZICE vypracovává ke zprávě CEE Bankwatch Network kritické stanovisko. Mluvčí banky však nedokázal odhadnout, kdy bude k dispozici.

Materiál poukazuje také na alarmující trendy v platbách z komerčních bank, vrcholně chabou transparentnost a „fušerské“ cílení úvěrů, jež směřovaly především středně velkým společnostem. Bity naopak byly nejmenší firmy, podniky zabývající se obnovitelnými zdroji energie či vědou a výzkumem, které potřebovaly ne-li stejnou, tak určitě vyšší podporu než střední společnosti.

SME

Střední a malé podniky (small and medium-sized enterprises – SME), pro které jsou půjčky EIB určeny, definuje Evropská unie počtem zaměstnanců mezi deseti a 250 lidmi, a zároveň obratem dva až 50 milionů eur ročně či bilanční sumou dva až 43 milionů eur.

Globální úvěry

Evropská investiční banka neposkytuje půjčky přímo koncovým zákazníkům – středním a malým podnikům, ale činí tak přes zprostředkovatele, jimiž jsou komerční banky. Pro roky 2008 až 2011 má na tyto účely vyhrazeno 30 miliard eur. Obyvkle činí podíl peněz z EIB na celkovém úvěru pro podnik do 50 procent, zbytek financuje zprostředkovatelská banka.

O tématu píše také Brian Kenety v článku EU’s lending arm ‘shortchanging’ SMEs in the Visegrád Four — report.

Vyjádření EIB

Evropská investiční banka tvrdí, že CEE Bankwatch Network uvádí nepřesné údaje, které značně ovlivňují závěry zprávy. „Neupřesnili, že se zajímají o půjčky pro malé a střední podniky (SME). Závěry o půjčování SME proto učinili na základě údajů o úvěrech, jež byly určeny na širší účely...  Z tohoto důvodu obsahuje zpráva základní metodologickou chybu,“ napsala Evropská investiční banka ve vyjádření pro ČESKOU POZICI. „Je chybou tvrdit, že z půjček profitují banky, aniž by to mělo příznivý vliv na SME. I podle zjištění Bankwatch malé a střední podniky na půjčky dosáhly a profitovaly z nich.“

Skutečnost je podle EIB mnohem lepší, pokud se vyloučí chyba v metodologii. „Ve zmíněných čtyřech zemích byly podepsány smlouvy na 1,243 miliardy eur ve srovnání s 544 miliony v roce 2008. Stejně tak stoupl počet SME, které obdržely financování, a to na 6680 podniků v roce 2009 v porovnání s 2372 firmami o rok dříve, což znamená růst o více než 180 procent. Také letošní rok potvrzuje silný a pokračující nárůst, neboť do konce listopadu získalo podporu 9559 firem,“ vyčíslila EIB.

Vyjádření UniCredit Bank

UniCredit Bank CR uvedla, že k dnešnímu dni celý úvěr 100 milionů eur od EIB vyčerpala. „Z celkové částky UniCredit Bank CR použila v souladu se smlouvou 80 milionů eur na financování malých a středních podniků a 20 milionů eur na financování firem s počtem zaměstnanců 250 až 3000,“ odpověděla banka na dotaz ČESKÉ POZICE. Úvěr od EIB vnímá jako vhodný doplňkový zdroj pro financování rozvoje malých a středních podniků v ČR. Proto  plánuje s EIB další spolupráci.