K čemu tu vládu vlastně máme

Podnikatelé Babiš a Bernard měli studentům VŠE prezentovat své názory na vládní hospodářskou politiku. Prý ale dosud o žádné neslyšeli.

Stanislav Bernard tvrdí, že je solitér. O existenci státu by v podnikání pokud možno ani nevěděl. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Stanislav Bernard tvrdí, že je solitér. O existenci státu by v podnikání pokud možno ani nevěděl.

Pro kabinet premiéra Petra Nečase je to smutné vysvědčení. Když se měli podnikatelé Andrej Babiš a Stanislav Bernard rozpovídat během pondělní diskuse se studenty Vysoké školy ekonomické v Praze o roli hospodářské politiky v současné ekonomické situaci, krčili rameny. „Hospodářskou politiku České republiky neznám. Nevím, kde je napsaná,“ prohlásil majitel holdingu Agrofert. „Neslyšel jsem o ní. Považuji za zbytečné ji číst, stále se mění,“ přidal se spoluvlastník humpoleckého pivovaru.

Ačkoli oba podnikatelé přiznávají, že Česká republika na tom není po ekonomické stránce tak špatně, jak by se mohlo z nářků obyvatel, opozice či médií zdát, domnívají se, že by mohlo být mnohem lépe. Třeba jako ve Švýcarsku. Ovšem v případě, pokud by stát, potažmo vláda lépe fungovaly.

Cestu k tomu spatřuje Andrej Babiš v nezvyšování daní (podnikatelé si beztak najdou obezličky, jak se jejich placení vyhnout), jejich lepším výběru (hlavně u alkoholu, z hazardu a u offshorových firem), v dobudování dopravní infrastruktury (ať už dálnic nebo splavnění Labe) a reformách školství či zdravotnictví.

Schází důvěra

Podle Stanislava Bernarda není zase až tak důležité, kolik je kde peněz a co se buduje, jako spíše to, zda se lidé v České republice cítí dobře. Což souvisí s důvěrou v politiky a stát, a ta je kvůli různým korupčním kauzám silně narušená. Jeho představa o cestě k nápravě proto spočívá v důsledném potírání korupce, jejíž míru odhadl na 100 až 150 miliard korun ročně.

Příliš velkým optimistou však Bernard není – i slušní lidé, kteří se do politiky pustí, se podle něj po čase stanou součástí politických gangů a na své původní ušlechtilé cíle postupně „v tlupě“ zapomenou. Sám sebe považuje za solitéra a o státu by ve svém podnikání i životě raději vůbec nevěděl.

V tom by se Bernard shodl s dalším účastníkem diskuse, děkanem Národohospodářské fakulty Miroslavem Ševčíkem, který hned na úvod vzpomenul myšlenku významného rakouského ekonoma počátku minulého století Friedricha Augusta von Hayeka – totiž že nejlepší hospodářská politika je žádná hospodářská politika. Podle Ševčíka by měl stát místo hledání všemožných (a většinou špatných) řešení na podporu ekonomiky především šetřit na byrokracii a ponechat co nejvíce peněz lidem a firmám. Ti totiž dokážou o jejich využití rozhodovat efektivněji než erár.

Debata se stočila i k Babišově myšlence, že stát by se měl vést jako firma, tedy že jednotlivá ministerstva by spravovali manažeři. Úkolem politiků by pak bylo jen schvalovat potřebnou legislativu. Bernard je však vůči této představě skeptický, a to zejména kvůli typu lidí, kteří se do politiky dostanou. Nejde jim prý totiž o výkonnost ekonomiky a kontinuitu právního a podnikatelského prostředí, ale hlavně o rychlé dosažení moci a vlastního prospěchu. Jako velký nedostatek vnímají všichni diskutující chybějící služební zákon, jehož přípravu ČESKÁ POZICE sleduje.Stát by měl podle Ševčíka místo hledání (většinou špatných) řešení na podporu ekonomiky šetřit na byrokracii a ponechat co nejvíce peněz lidem a firmám

A kde by se česká vláda mohla inspirovat, aby ekonomice pomáhala, a nikoli ji převážně destabilizovala, jak ve své únorové zprávě o inflaci konstatovala i Česká národní banka? Dle Babiše třeba ve Švédsku (co se sociální oblasti týče), Estonsku či Německu (v podmínkách pro podnikání). Ševčík jako vzor výkonné a stabilní ekonomiky jmenoval Švýcarsko, Bernardovi se zase vzhledem k liberálnímu prostředí a nízké míře korupce zamlouvá Nizozemsko.

Nezbývá než doufat, že budoucí národohospodáři z VŠE dobře naslouchali a nebudou opakovat chyby současné vlády.