Jsme zaplaveni novými technologiemi a byznys modely

Expert vlády USA na kyberkriminalitu Steve Lang v rozhovoru zdůrazňuje, že hrozbě zneužití dat musejí státy čelit společně. Vyzdvihuje proto význam mezinárodní spolupráce v digitální ekonomice.

Steve Lang, specialista na kyberkriminalitu z USA. foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Steve Lang, specialista na kyberkriminalitu z USA.

Před deseti lety jsem si nedokázal představit, že budu mít na zápěstí přístroj, který mi bude měřit srdeční tep a kontrolovat, jak cvičím nebo jak v noci spím. Existují aplikace a technologie, o kterých se nikomu před lety ani nezdálo, říká v rozhovoru Steve Lang.

LIDOVÉ NOVINY: Do Prahy jste přijel diskutovat se zástupci visegrádské čtyřky o otázkách digitální ekonomiky ve světle kyberzločinů. O čem přesně jste hovořili?

LANG: Tyto země jsou pro USA důležitým partnerem. Sdílíme stejný cíl – otevřený a bezpečný internet. Byla to první příležitost hovořit společně o otázkách digitální ekonomiky a o tom, jak je důležitá pro efektivní fungování státu i celé společnosti. Chceme se ujistit, že investice a pobídky jsou alokovány tak, aby vládě i soukromému sektoru umožnily udělat investice v kyberbezpečnosti a ochraně soukromí.

LIDOVÉ NOVINY: Takže USA plánuje se zeměmi Visegrádu více spolupracovat?

LANG: Ano, máme zájem prohlubovat dialog. Všechny tyto země hrají velkou roli v Bruselu. A pro USA je vztah s EU velmi důležitý. Všichni jsme členy Mezinárodní telekomunikační unie (specializovaná agentura OSN zabývající se problematikou informačních a komunikačních technologií – pozn. red.), takže silné transatlantické spojenectví už máme.

LIDOVÉ NOVINY: Proč je taková spolupráce důležitá?

Technologie jsou pro ekonomiku USA velmi důležité. Už dnes vidíme jejich obrovské přínosy. Internet představuje zhruba sedm procent HDP, ale existují studie, které ukazují, že 75 procent výhod z informačně-telekomunikačních technologií jsou užívány firmami, které nepodnikají v oblasti informačních technologií.

LANG: Technologie jsou pro ekonomiku USA velmi důležité. Už dnes vidíme jejich obrovské přínosy. Internet představuje zhruba sedm procent HDP, ale existují studie, které ukazují, že 75 procent výhod z informačně-telekomunikačních technologií jsou užívány firmami, které nepodnikají v oblasti informačních technologií. Všechny společnosti jsou dnes vlastně digitální – je jedno, jestli je to hotel, nebo montovna aut. Všechny jsou závislé na digitálních technologiích a internetu. A proto je důležité mít takové prostředí, které umožní inovace a investice a které dovolí našim ekonomikám spolupracovat.

LIDOVÉ NOVINY: Průzkumy ukazují, že každá třetí česká firma už kyberútoku čelila. Jsou to oproti USA vysoká čísla?

LANG: Bohužel neznám přesná čísla, ale předpokládám, že hrozby a rizika jsou v Čechách a USA zhruba srovnatelné.

LIDOVÉ NOVINY: Je problém, že neexistuje žádný mezinárodní rámec či dohoda upravující přístup ke kyberkriminalitě?

LANG: Nejdůležitější je, aby země individuálně rozvíjely takovou politiku, aby se firmy i jednotlivci před kyberkriminalitou naučili chránit hlavně sami. USA může v tomto ohledu ostatním zemím při rozvoji ochrany před kyberzločiny hodně pomoci. Prostoru pro spolupráci je vždycky dost. Naším cílem ale není připravit mezinárodní smlouvu nebo legislativní rámec.

LIDOVÉ NOVINY: Vzrostla kyberkriminalita zejména kvůli rozvoji sociálních sítí?

LANG: Vidíme, že celá společnost, včetně ekonomiky, je závislá na technologiích, ať už jsou to sociální sítě, nebo jiné technologie, které usnadňují práci či pomáhají rozvíjet byznys. Máme z nich benefity, které velmi ovlivňují kvalitu našich životů. Způsob, jakým žijeme a jak spolu komunikujeme, se změnil k nepoznání. Na druhé straně nám to přineslo i nové hrozby. Pro USA je důležité, že ochranná opatření se stále rozvíjejí. Nemůžeme totiž připustit zmrazení dalšího vývoje technologií jen z důvodu, že bychom se báli o naše bezpečí. Musíme dělat obojí a musí to jít ruku v ruce.

LIDOVÉ NOVINY: Uvědomují si lidé, že kyberkriminalita je problém, který se může dotknout doslova každého z nás?

Před deseti lety jsem si nedokázal představit, že budu mít na zápěstí přístroj, který mi bude měřit srdeční tep a kontrolovat, jak cvičím nebo jak v noci spím. Existují aplikace a technologie, o kterých se nikomu před lety ani nezdálo.

LANG: Řekl bych, že většina firem i lidí si rizika uvědomuje. Povědomí o tom je ale potřeba stále prohlubovat. To je právě to, o čem hovoříme na setkáních se zástupci států napříč celým světem. Chceme se navzájem ujistit, že firmy i státy vědí, jak se kyberútokům bránit. Komunikace na této úrovni je naprosto zásadní.

LIDOVÉ NOVINY: Jak bude ve vztahu s touto problematikou svět vypadat třeba za padesát let? Jsme na něj připraveni?

LANG: To je opravdu těžké odhadovat. Před deseti lety jsem si nedokázal představit, že budu mít na zápěstí přístroj, který mi bude měřit srdeční tep a kontrolovat, jak cvičím nebo jak v noci spím. Existují aplikace a technologie, o kterých se nikomu před lety ani nezdálo. Jsme zaplaveni novými technologiemi, aplikacemi i novými byznys modely. Od přelomu století vzrostlo digitální obchodování až 45krát. A růst bude pokračovat. Musíme se ujistit, že všechny systémy jsou ve vzájemné synergii a můžeme je společně rozvíjet. Řekl bych, že budeme připraveni, ale musíme na tom pracovat společně.

LIDOVÉ NOVINY: Nesouhlasíte tedy s tím, že jediný způsob, jak ochránit data, je být offline?

LANG: To určitě ne. Musíme mít dobrý politický rámec, který zajistí, že firmy budou nakládat správně s osobními údaji a že s nimi naloží skutečně tak, jak mají. V USA máme v tomto ohledu trochu jiný systém než evropský, kde jsou jednotné právní předpisy chránící soukromí. V USA je diferencovaná legislativa, kdy každý zákon chrání jiná data. V určitém smyslu je náš systém možná více komplexní.

LIDOVÉ NOVINY: Má odborník na kyberkriminalitu účet na Facebooku?

LANG: Mám, ale ne jako veřejně přístupný. Moje starší dcera má účet, ale moc ho nepoužívá. Mladší dcera si ho ani nezaložila, protože říká, že Facebook mají jen divní lidé. (směje se) Já kvůli práci cestuji po celém světě, takže jsem rád, že můžu zůstat nablízku přátelům a rodině. Vidím jeho velkou přidanou hodnotu, ale rozumím rizikům, kterým při používání sociálních sítí čelíme. To je jedna z věcí, na které bychom se měli zaměřit – ujistit se, že skrze všechny hrozby, kterým čelíme, si dokážeme plně užívat všech přínosů, které nám dnešní propojený svět přináší.

Steve Lang

Odborník na kyberkriminalitu z ministerstva zahraničí USA. Je absolventem univerzity v Georgetownu. Působil jako ekonomický poradce pro ministerstvo práce USA. Pro vládu pracoval na generálních konzulátech v Číně, Taiwanu nebo na Kubě.

Prahu navštívil v polovině května na pozvání americké ambasády v Praze. Účastnil se jednání se zástupci vlády a byznysu zemí visegrádské čtyřky. Jednali o prohlubování spolupráce v rámci rozvoje digitální ekonomiky, ve které je klíčový kvalitní přístup k internetu. V návaznosti na to řešili otázku rostoucí kyberkriminality a jednali o hrozbách, kterým na síti čelí jednotlivci i firmy. Podle Langa jsou řešením společná pravidla ochrany před kyberútoky.

Počet příspěvků: 1, poslední 25.6.2018 08:12 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.