Jiří Schwarz: Z Liberálního institutu neoprávněně odtékaly statisíce korun

Předseda Akademické rady institutu: Obávám se, že mi nezbývá nic jiného, než požádat o prošetření celé záležitosti policii.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEKČeská pozice

Liberální institut je respektovanou neziskovou organizací, hlásící se k myšlenkám klasického liberalismu. ČESKÁ POZICE však před několika dny získala informace, že uvnitř institutu se odehrává hluboký konflikt. Odstartovala jej kontrola účetnictví za léta 2008 až 2012. Inicioval ji předseda Akademické rady Liberálního institutu (v minulosti děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické) Jiří Schwarz. V rozhovoru pro ČESKOU POZICI exkluzivně osvětluje výsledky této kontroly. Tvrdí, že mu nezbývá, než požádat policii o prošetření zjištěných skutečností.

Liberální institut je nezisková organizace, která je financována projektově. Nedostává žádné příspěvky z českých veřejných rozpočtů. Donory jsou soukromé společnosti, nadace (včetně zahraničních) a také soukromé osoby.

ČESKÁ POZICE: Dle našich informací je Liberální institut zmítán sporem, který se rozhořel, když jste nechal zkontrolovat účetnictví Liberálního institutu. Prý vás kontrola zaskočila.

SCHWARZ: Doslova! A to přesto, že jsem ji dělal se svými kolegy sám. Prošli jsme účetnictví Liberálního institutu za posledních pět let, konkrétně za roky 2008 až 2012. Hned na počátku mě zarazila jedna věc, a to, že účetnictví nebylo k dispozici v sídle společnosti, která za ně řádně platila (to znamená: účetnictví nebylo dle Jiřího Schwarze k dispozici v Liberálním instititu – pozn. red.). Vždyť při rozhodování o projektech a jejich nákladech je zapotřebí nahlédnout do účtování minulých projektů.
Druhou věcí, která mě zarazila, byla skutečnost, že pár týdnů poté, co jsem požádal o zpřístupnění účetnictví Petra Kováře, jednatele společnosti dD accounting, která účetnictví pro Liberální institut vedla, byl tento jednatel údajně odvolán. A další věcí, která mě zarazila, bylo, že během téměř tří měsíců, po které jsem z účetní firmy doloval účetnictví Liberálního institutu, odešli z dD accounting náhle také další lidé, kteří měli s naším účetnictvím co do činění.
Odvolání jednatele společnosti dD accounting zdůvodnil Miroslav Ševčík mladší, který vystupuje jako její majitel, neoprávněným nakládáním s finančními prostředky Liberálního institutu.

(Miroslav Ševčík mladší je zároveň členem dozorčí rady Liberálního institutu. Je synem Miroslava Ševčíka staršího, který je pro změnu ředitelem a předsedou správní rady Liberálního institutu a také jde o současného děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické pozn. red.)

ČESKÁ POZICE: To jsou závažná tvrzení, předpokládám, že je můžete nějak dokumentovat.

SCHWARZ: Samozřejmě. Jednak vlastními poznámkami vztahujícími se k finanční kontrole a dále zápisem z jednání dozorčí rady Liberálního institutu.

(Dle informací Jiřího Schwarze se dozorčí rada v zápise pozastavuje nad řadou provedených plateb a vyzvala Liberální institut k uzavření dohody se společností dD accounting o nahrazení vzniklé škody. Dále vyzvala Liberální institut, aby odstoupil od smlouvy se společností dD accounting – pozn. red.)

ČESKÁ POZICE: Když říkáte „neoprávněné nakládání s finančními prostředky Liberálního institutu“, o jaké částce je vlastně řeč?

SCHWARZ: Jde o částku v řádech statisíců korun, která byla zatím prokázána. Zmíněná částka představuje desítky procent příjmu Liberálního institutu v roce se standardním či průměrným počtem realizovaných projektů.

Jde o částku v řádech statisíců korun, která byla zatím prokázána. To představuje desítky procent příjmu Liberálního institutu.

ČESKÁ POZICE: Kde se stala chyba? Selhaly kontrolní procesy Liberálního institutu?

SCHWARZ: Přesně tak. Jednatel účetní společnosti dD accounting Petr Kovář byl zároveň jednatelem další společnosti, která Liberálnímu institutu poskytovala služby (Jiřím Schwarzem je míněna společnost Smartmodels, s.r.o. – pozn. red.). Za tuto společnost vystavoval faktury, které z účtu Liberálního institutu bez schválení jakékoli oprávněné osoby proplácel. Měl volný přístup k finančním prostředkům Liberálního institutu, které si mohl bez jakékoli kontroly posílat na svůj soukromý účet. To opakovaně také dělal.

ČESKÁ POZICE: Vyslovil jste ještě jedno velmi silné tvrzení, a sice, že člen dozorčí rady institutu Miroslav Ševčík mladší je majitelem dD accounting, která pro institut vedla účetnictví. Ale já jsem ho ve výpisu z obchodního rejstříku nenašel.

SCHWARZ: Miroslav Ševčík mladší ovšem za dD accounting suverénně jedná. Oznámil mi, že odvolal jednatele této společnosti s ručením omezeným. Jednatele jako statutárního zástupce společnosti mohou odvolat jen majitelé.
Majitelem dD accounting je společnost Czech investment consulting, a.s., jejímž předsedou představenstva je právě Petr Kovář, který je zároveň zmiňovaným jednatelem dD accounting. S ním v představenstvu jsou dvě bývalé zaměstnankyně Miroslava Ševčíka mladšího. Členkou dozorčí rady je vedle pravděpodobně maminky Petra Kováře ještě teta Miroslava Ševčíka mladšího, která formálně zastupuje zájmy této rodiny i v orgánech jiných společností.

Smlouvy většinou neexistují, ani dohody, existují však neúplné faktury

ČESKÁ POZICE: Když naznačujete takové střety zájmů, to je pro vás úplná novinka? To vám nebylo známo, kdo vede účetnictví Liberálního institutu?

SCHWARZ: V případě Petra Kováře jde o jasný střet zájmů. Druhým střetem zájmů je dle mého názoru funkce Ševčíka mladšího v dozorčí radě Liberálního institutu, když kontroluje dD accounting a je majitelem dD consulting, která rovněž poskytovala služby a fakturovala Liberálnímu institutu. Změny ve vedení účetnictví Liberálního institutu nastaly v roce 2006, kdy jsem byl děkanem Národohospodářské fakulty VŠE a do Liberálního institutu jsem jen občas docházel. Za operativní řízení Liberálního institutu jsem nikdy nebyl zodpovědný. Ze stanov Liberálního institutu vyplývá, že je zodpovědný jeho ředitel (Jiří Schwarz naráží na Miroslava Ševčíka staršího – pozn. red.), respektive jeho správní rada. Od roku 2006 jsem byl předsedou Akademické rady Liberálního institutu.

ČESKÁ POZICE: Poukazujete na odpovědnost ředitele Liberální institutu Miroslava Ševčíka staršího, mluvil jste s ním o zjištěních, o kterých mluvíme?

SCHWARZ: Ne, nemluvil.

ČESKÁ POZICE? Proč?

SCHWARZ: Kompententním orgánem je v tuto chvíli dozorčí rada Liberálního institutu.

ČESKÁ POZICE: Na základě jakých podkladů byly propláceny ony dle vás sporné peníze? Existují nějaké smlouvy?

SCHWARZ: Většinou neexistují, ani dohody o provedení práce. Existují ovšem neúplné faktury, o jejichž platnosti lze pochybovat, a také jsme zaznamenali snahu o takzvané kreativní účetnictví.

ČESKÁ POZICE: Budete podávat trestní oznámení?

SCHWARZ: Liberální institut je občanské sdružení a jeho finanční prostředky nemají tedy soukromou povahu, nýbrž veřejnou. Obávám se, že nic jiného než požádat policii o prošetření celé záležitosti mi nezbývá.

ČESKÁ POZICE: Vaše jméno je s Liberálním institutem spojeno. Co bude nyní?

SCHWARZ: To dnes ještě nevím, o dalším postupu rozhodne členská schůze tohoto sdružení.